2A – seznam úkolů

Všechny úkoly naleznete na třídních webových stránkách:

vcelky1a.tridnistranky.cz