3 – seznam úkolů 13.4. – 17.4. + 20.4. – 24.4.

Možnost on- line výuky : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTBjMjAzM2QtNjk1MC00NzA4LTgzZTctYTI0NWE0NTNlYjIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263692c8d-5c26-44a8-ba59-9764cb1b7d9a%22%2c%22Oid%22%3a%22c4115af6-a681-41b7-9f6c-a45fc9cb73e3%22%7d

Matematika

 • 13.4. – 17.4.

Opakování: násobilka, písemné +-,převody jednotek, slovní úlohy

Učebnice Matematika 3.díl str. 3-4 (ústně nebo písemně se zápisem), str.6, ve cv. 4 nové pojmy v kružnici průměr – d, poloměr – r
Příklady na rozcvičování posílám e mailem.


 • 20.4. – 24.4.
 • Opakovat: násobení, dělení, + ,- (posílám e mailem).
 • Nové učivo Dělení se zbytkem Uč. str.7-9, pěkně vysvětleno také na stránkách youtube – Matýskova matematika 3.ročník dělení s zbytkem (8.díl str.38)
 • Početník str. 21 , 1.sloupeček

Český jazyk

 • 13.4. – 17.4.
 • Učebnice str. 61-62, opakování vyjmenovaných slov po B,L,M, výjimky.
  Zopakovat vyjmenování slovních druhů za sebou a přiřazování čísel , (kolikáté jsou v řadě , sloveso – 5, zájmeno – 3).
  Písanka str. 20-21.
 • Sloh – popis práce – Jak jsem zdobila vajíčko, Jak jsem pletl pomlázku (8vět).
 • Čtení – str. 120-121, recitovat básně, povídat si o Velikonocích rodiči

 • 20.4. – 24.4.
 • Opakovat vyjmenovaná slova po B,L,M , posílám e mailem (přepisovat alespoň 2 cvičení denně).
 • Udělat test scio dat, (kdo ještě neudělal) Pravopis vyjmenovaných slov 2 cvičení – vidím, kdo vypracoval.
 • Opakovat – vyjmenovat slovní druhy
 • Uč. str 64-66 Co jsou to podstatná jména, jak je poznáme. Dělíme je na vlastnípíšeme velké písmeno na začátku slova(jména osob – Karel, jména zvířat – Alík, měst – Solnice, řek – Bělá, hor – Sněžka, pohoří – Orlické hory, náměstí – Václavské obecná píšeme malé písmeno na začátku slova (bratr, pes, město, řeka, hora, pohoří, náměstí)
  PS str. 66-67
  Sloh – Uč.str.65 cv.3a
  Písanka str. 22-23
  Čtení str. 124-125 Jak pampeliška roste J.Kožíšek – zápis do sešitu Čtení, odpovědi na otázky celou větou.
  1.Komu dávala Baruška pampelišky?
  2.Jak vypadá kořen pampelišky?
  3. Jak vypadaly listy pampelišky?
  4. Jak chytá pampeliška vodu?
  5. Co chrání pampelišku, aby ji slunce nevysušilo?
  Vylušti rébusy str.124

Angličtina

Skupina H.Smažíkové

 • 13.4. – 17.4.
 • Procvičování slovíček 8.lekce- Clothes, učebnice str.38 popis obrázků.
 • Učebnice str.37,41 komiks přečíst.
 • V e mailu vám pošlu listy na trénování.

 • 20.4. – 24.4.
 • Opakovat slovíčka 1.-8.lekce .
 • Doplnit tabulku – nakreslit oblečení.
 • Nakreslit postavy podle návodu (posílám vše e mailem).

Skupina L. Hovorkové

 • 13.4. – 17.4.

V tomto týdnu nadále procvičujte slovíčka 8. lekce.
do školního sešitu napiš a přelož /POSLAT/:
1. z AJ do ČJ – a pink T-shirt, a blue skirt, an orange jacket, a brown hat,
purple trousers /kalhoty/, blue jeans /džíny/
2. z ČJ do AJ – žlutý kabát, červený svetr, bílá čepice, modré tričko,
zelená sukně, žluté šaty /dress/
3. najdi správná slova a přepiš:
skirthatjeansshirtjacketshoesdresscoatjumperT-shirt
Učebnice str. 39 – procvičuj, čí je oblečení /používej apostrof ´
a písmeno s za jménem – např. Nick´s shoes, Spike´s jumper,…./
PS 39/3 – na obrázku jsou Kate, Spike, Jet, Nick a mají popletené oblečení.
Napiš věty, čí oblečení mají.
PS 39/4 – na obrázku je Kat. Odpovídej místo ní na dané otázky.
PS 41/6 /napiš odpovědi podle sebe/, cv.7 /nakresli a popiš některé své oblečení, popiš ve tvaru: a blue T-shirt/
Pro zájemce posílám poslech ze str. 39 a 40 :
http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/09-Track-9-1.wav
http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/10-Track-10-1.wav

 • 20.4. – 24.4.

Stále procvičujte slovíčka 8. lekce – CLOTHES.
Pěkná cvičení na procvičování slovní zásoby jsou na stránkách :
www.skolakov.eu – najdi téma CLOTHES
www.procvicovani-uciva.webnode.cz – Chit chat 1 – CLOTHES
Procvičujte spojení – a red T-shirt, an orange hat. Tento neurčitý člen se nepoužívá v množném čísle, ale ani u slov jeans, trousers /blue jeans/.
Pro zájemce posílám prac. list na slovíčka, některá jsme ještě neprobírali, tak je zkuste najít ve slovníku. /Pokud máte možnost, list si vytiskni/
Nejprve do kolečka napiš číslo podle slovíček dole, potom na řádek napiš členy a, an nebo bez členu. Udělej do pátku /pošlu správné vypracování/. Klikni na :
pracovní list

Do školního sešitu vypracuj :
1. slož slova:
cato – ……………, riskt – ……………….., eohss – ……………………..
urmjep – …………….., tah – ………………., ithsr – …………………..
ctjake – ……………………, nsjae – ……………….

2. Nakresli Billa a Suzy:
Bill is wearing /má na sobě/ blue jeans, a yellow T-shirt, a brown jacket, brown shoes and a grey cap.
Suzy is wearing a blue skirt, a pink T-shirt, a purple coat, white socks, black shoes and a yellow hat.
3. Napiš 10 jednoduchých vět o svém oblečení:
např.: I have got a blue jacket.

Prvouka

 • 13.4. – 17.4.
 • Opakovat v PS 48-49.
 • Pošlu e mailem prezentaci poznávání květin.

 • 20.4. – 24.4.
 • Houby Uč. str. 45, zápis do sešitu PRV – obrázek houby s popisem. Houby neobsahují zeleň listovou. Vypsat některé houby jedlé a jedovaté – nakreslit.
 • PS str.14