3 – seznam úkolů 16.3. – 20.3. + 23.3. – 27.3.

Matematika

  • 16.3. – 20.3.

Opakovat každý den násobilku – přeříkat, 20 příkladů(i ústně),písemné +- se zkouškami.Na poslední stránce učebnice jsou pětiminutovky.

Početník- str.2

UČ – str.50-51, psát do sešitu , na papír nebo ústně

  • 23.3. – 27.3.

Opakování převodů jednotek Početník str.3,4, násobilka str. 12.
Učebnice str.52-53.
G – narýsovat body A,B,C,D
– narýsovat přímky k, l, m, n a vyznačit jejich průsečíky
– narýsovat úsečky AB= 6cm, CD= 8 cm, EF= 95 mm

Stále trénovat násobilku a písemné sčítání a odčítání.

Český jazyk

  • 16.3. – 20.3.

PS str. 65

Vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova, tvořit věty, příbuzná slova.Hry- s kartičkami s vyjmenovanými slovy.

Každý den psát opis nebo diktát 8-10 vět do sešitu nebo na papír .Posílám oskenovaná cvičení, která můžete použít.

Písanka str.11-12

Sloh- Napiš dopis kamarádovi o knížce, kterou právě čteš.(min.10 vět)

Čtení- Někteří žáci ještě nevypravovali pohádku od B.Němcové + návrh na knihu.

Přečíst v Čítance str.104-107,udělat zápis

Kdy je na světě nejkrásněji

Josef Brukner

Odpovědi na otázky napsat do sešitu Čtení celou větou.

1.Proč se kočce nelíbilo jaro?

2.Co se líbilo psovi na jaru?

3.K čemu lákala voda v létě?

4.Co se rozhodl dělat pes Vořech v létě?

5.Na který hudební nástroj hrál Vořech na podzim?

6.Koho popadla kobyla, když spustila muzika na podzim?

7.Kdo zalezl v zimě do nor a pelechů?

8.Které roční období máš nejraději? A proč?Nakresli obrázek.

Čtenářský deník zápisy za každý měsíc – 6 zápisů.

  • 23.3. – 27.3.

Vyjmenovaná slova po v, z. Oskenovaná cvičení pošlu e mailem.
PS str.66
Sloh – pošlu oskenované e mailem Popis činnosti – Stavba krmítka podle obrázků (min.10 vět)
Písanka str.13-15
Čtení – Přečíst článek v Čítance na str.93 Mé malířské začátky Josef Lada. Opsat nadpis, autora a odpovědět celými větami do sešitu Čtení.
1.Kdy začal J. Lada kreslit(čmárat)?
2.Na co všechno kreslil?
3.Jakou rukou zpočátku kreslil?
4.Od koho si půjčoval tužku?
5.Co bylo jeho první odměnou za kresbu?
Nakresli obrázek jako J. Lada.

Zápis do sešitu: bajka – postavami jsou zvířata, která mají lidské vlastnosti a chování, na konci je ponaučení (rada)

Vzpomeneš si na bajku ze 2.ročníku O vráně, sýru a lišce? Zkus ji doma vyprávět. Jaké vlastnosti měla liška, vrána? Přečti si bajku v Čítance na str. 94 O vlkovi a oslu. Přepiš do sešitu název bajky , poslední větu a vysvětli toto ponaučení.

Angličtina

Skupina H.Smažíkové

  • 16.3. – 20.3.

Vybrat si nejméně 2 splužáky ze třídy, nakreslit je a popsat(každého min.10 vět). Trénovat slovíčka ze všech lekcí 1.-7.ústně i písemně.

  • 23.3. – 27.3.

Učebnice str. 36. Opsat články do sešitu AJ a přeložit. Opsat otázky a odpovědět na otázky (It has got long arms.)

Skupina L. Hovorkové

  • 16.3. – 20.3.

Procvičovat slovní zásobu a věty z 6. lekce – RODINA.
uč. str. 28 – 30 – čtení a překlad vět (všechno jsme dělali ve škole, tak jen pro zopakování) + PS – zkontrolovat a dodělat všechna cvičení ze str. 28 – 31
(ve škole jsme nestihli pouze cv.6)
OPAKOVÁNÍ4. – 6. lekce : uč. str. 32 + PS – str. 32 – 33

Nové učivo – 7. lekce BODY – části těla
uč. str.34 – popis tělo. Podle obrázku v učebnici doplň PS str. 34
Učivo lze procvičovat na stránkách : www.procvicovani-uciva.webnode.cz
– doporučuji, protože je to procvičování z naší učebnice Chit – Chat 1
nová slovíčka – postupně označ: anglický jazyk – ke stažení – Slovníček pro dyslektiky k Chit Chat 1 – najít 7. lekci BODY – Tělo ( kdo má možnost vytiskne a doplní, ostatní slovíčka opíší)
procvičování slovíček – postupně označ: anglický jazyk – 3. ročník – FACE, BODY – vyber libovolné procvičování)

  • 23.3. – 27.3.

I nadále procvičovat 6. lekci RODINA – slovíčka, povídání o rodině.
Písemně do sešitu – uč. 32 – doplň věty a napiš This is my family.
Podle možností a schopností procvičuj 7. lekci – BODY.
Popis příšerek (návodné otázky) : Has it got a big head? Yes, it has.
Má to velkou hlavu? Ano, má.
Has it got four eyes? No, it hasn´t. Má to čtyři oči? Ne, nemá.
– PS 35/3 – napiš odpovědi
Nalistuj učebnici str. 35 a prohlédni si obrázek.
Pokus se tvořit věty k obrázkům (ústně) – např.:
Monster 1 – It has got two legs. It has got four arms. It has got green arms.
It has got long legs.
Uhodneš, které příšerky jsem vybrala?
1. It has got long legs. It has got four arms. It has got blue arms.
It´s number ………………….
2. It has got four legs. It has got two arms. It has got a green head.
It´s number ……………………
3. It has got purple legs. It has got blue arms. It has got short arms.
It´s number …………………
Do sešitu napiš pouze odpovědi: It´s number ……
Pokud si nebudete vědět s úkoly rady, docvičíme věty po návratu do školy.
Ráda bych ale věděla, jak vám to jde.
Proto úkoly, které stihnete do 30.3. prosím podle možností:
buď oskenovat a poslat na adresu lenka.hovorkova@zssolnice.cz
nebo ofotit a poslat na WhatsApp tel. 739059338.
Přeji hodně zdaru s angličtinou.

Prvouka

  • 16.3. – 20.3.

UČ str.38-39 zápis s obrázky- popis rostliny.

PS str.15-16

  • 23.3. – 27.3.

Zápisky stručné, obrázky Uč. str.40-42.
PS str.17