3 – seznam úkolů 27.4. – 30.4. + 4.5. – 7.5.

Možnost on- line výuky : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTBjMjAzM2QtNjk1MC00NzA4LTgzZTctYTI0NWE0NTNlYjIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263692c8d-5c26-44a8-ba59-9764cb1b7d9a%22%2c%22Oid%22%3a%22c4115af6-a681-41b7-9f6c-a45fc9cb73e3%22%7d

Matematika

 • 27.4. – 30.4.
 • Opakovat násobilku, + ,-
 • UČ str.10,12,13 dělení se zbytkem 4,5,6
 • Početník str.21 sloupeček 2.,str.22 sloupeček 1.a 2.

 • 4.5. – 7.5.

Český jazyk

 • 27.4. – 30.4.
 • Opakovat vyjmenovaná slova po B,L,M.
  UČ str. 74-75 (73-74) tvary slova (skloňuje se): pán, pána, pánovi,.. příbuzná slova : letadlo, letiště, letuška,..)
  Naučit nazpaměť pády
  PS str.68
  Sloh: pošlu e mailem list , opakování synonyma – slova se stejným nebo podobným významem, antonyma – slova s opačným významem)
  Čtení: Přečíst pohádku, básničku Otesánek, převyprávět rodičům nebo sourozencům – pošlu e mailem
  Čítanka str. 138-139 vyluštit hádanky, přesmyčky,recitovat básně.Do sešitu Čtení napsat pranostiky a ústně vysvětlit.

 • 4.5. – 7.5.

Angličtina

Skupina H.Smažíkové

 • 27.4. – 30.4.
 • Nová slovíčka lekce 9. Food – napsat a naučit

 • 4.5. – 7.5.
Skupina L. Hovorkové

 • 27.4. – 30.4.

V tomto týdnu se budete učit slovíčka 9. lekce – FOOD and DRINK – jídlo a pití.
Doporučuji využít k seznámení a procvičování slovíček již používané stránky: cvičení je tam hodně, slovíčka tam důkladně procvičíte
www.procvicovani-uciva.webnode.cz
1. nová slovíčka – klikni: Anglický jazyk – Ke stažení – Chit Chat – Slovníček pro dyslektiky 1 – 9. lekce FOOD and DRINK – pokud máte možnost vytiskni, nalep a doplň, jinak slovíčka opiš a TRÉNUJ !
2. procvičování slovíček a gramatiky – klikni: Anglický jazyk – 3. třída – Chit Chat 1 – už poslední lekce FOOD
první bod – procvičování slovíček
druhý bod – procvičování vazby I like……, Do you like ……?
Nová gramatika:
I like /laik/ ……. – Mám rád…….
What do you like? Co máš rád?
Do you like chocolate? Máš rád čokoládu? Yes, I do. Ano, mám.
Do you like vegetables? Máš rád zeleninu? No, I don´t. Ne, nemám.

Učebnice str. 42 – 43 – procvičujte slovíčka a zkoušejte věty
What do you like? I like. Do you like…….?
Poslech:
Poslech str 42/57
Poslech str.42/58
Poslech str.42/59
Poslech str.43/60
Poslech str.43/61
PS str. 42 – 43 -cv. 1 – slovíčka, cv. 2 – napiš, která jídla máte rádi,
cv. 3 – označ: 1. Do you like apples? Yes, I do.
2. Do you like chocolate? No, I don´t.
3. Do you like bananas? No, I don´t.
4. Do you like oranges? Yes, I do.
5. Do you like vyoghurt? No, I don´t.
6. Do you like ice cream? Yes, I do.
Poslech PS 43/62
cv. 4 – odpověz na otázky Do you like ………? Máš rád….?
Piš krátké odpovědi podle se sebe.

Posílám vypracovaný pracovní list Clothes – zkontroluj si své vypracování.
Pracovní list Clothes

 • 4.5. – 7.5.

Pokračujte v procvičování slovní zásoby o jídle. 
Opět doporučuji: www.procvicovani-uciva.webnode.cz
Pokračujte v PS str. 44 cv. 5 – vytvořte věty /podle nabídky/ a nakreslete, co máte rádi ke snídani /for breakfast/, k obědu /for lunch/, k večeři /for dinner/.
Uč. str. 44 – přečtěte si a přeložte článek, do sešitu nakresli tabulku a doplň údaje podle textu. Procvičujete otázky Co máš rád ke snídani, k obědu, k večeři?
What do you like for breakfast?
What do you like for lunch?
What do you like for dinner?

Pro zájemce nabízím další slovíčka k tématu FOOD. Kdo má možnost, pracovní listy si vytiskne. http://Pracovní list Food and drinks
http://Pracovní list Food
http://Pracovní list Fruit
Pěkné procvičování i s poslechem je na stránkách:
 www.alfbook.cz  heslo: ucimesedoma – nabízí pro všechny ročníky procvičování učiva zcela zdarma.
Ve 3. ročníku můžete procvičovat ChitChat 1 nebo rozklikněte Slovní zásoba – v nabídce je Jídlo 1 – 4, Ovoce 1 – 2, Zelenina 1 – 3 . Je u toho i výslovnost.

Prvouka

 • 27.4. – 30.4.
 • UČ str. 46-47 Živočichové – společné znaky , pošlu prezentaci a zápis do sešitu PRV (opsat a obrázky z  učebnice).
 • PS str. 51

 • 4.5. – 7.5.