3 – seznam úkolů 30.3. – 3.4. + 6.4. – 10.4.

Datum konzultací 8.4.2020 od  9hodin 

Odkaz na on line konzultace:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWJiYjNjODItNTY2My00YTAzLWFiZmItZTdkODc3NzQyMDgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2263692c8d-5c26-44a8-ba59-9764cb1b7d9a%22%2c%22Oid%22%3a%22c4115af6-a681-41b7-9f6c-a45fc9cb73e3%22%7d

Jelikož se blíží čas důležitého svátku Velikonoc, připravila jsem si pro vás na tento týden velikonoční úkoly.

Doufám, že je všechny vzorně splníte a pokud se vám to podaří,(jestliže máte příslušnou techniku) tak mi je pošlete e-mailem.

Matematika

 • 30.3. – 3.4.
 • Opakování UČ 2. díl str.54,55,56
 • Pro zvídavé děti str.57-58
 • Kdo nemá dopočítáno v Početníku str.5-12( měli by mít všichni)

 • 6.4. – 10.4.

Vypočítej kolik zvonů mají města a odpověz na otázky.

Olomouc 8 . 2 + 54 = ________________

Plzeň 58 – 7 .2 =____________________

Praha 9 . 2 + 82 =___________________

Ostrava 47 – 6 . 2 = __________________

Brno 6 .2 + 74 = ____________________

Které město má nejvíce zvonů?________________

Které město má nejméně zvonů?________________

Nakresli si svůj zvon

1.Velikonoční půst trval 40 dní. Rozděl toto číslo na polovinu. Výsledek vyděl dvěma. Připočítej k tomu 67. Odečti 75 a výsledek vynásob 9. Jaké dostaneš číslo?

2. Helenka prodala vajíčka a vydělala 6 desetikorunových mincí a 4 pětikorunové mince. Lada si vydělala 8 desetikorunových mincí a 6 pětikorunových mincí. Olina si vydělala 5 dvacetikorunových mincí. Které děvče si vydělalo za prodej nejvíce? Které děvče si vydělalo nejméně?

3. U potoka vysadili žáci 215 vrb na pomlázky. Brigádníci vysadili o 547 vrb více. Kolik vrb vysadili brigádníci? Kolib vrb vysadili dohromady?

4. Eva barvila velikonoční vajíčka. Obarvila jich 6. Alena obarvila čtyřikrát více vajíček než Eva. Kolik vajíček obarvily dohromady?

5. Na Velikonoční pondělí šel Honza s pomlázkou na koledu. V Solnici vykoledoval 26 vajíček, v Kvasinách o 17 vajíček více. V Ještěticích dostal od Jany a Ivy po 2 vajíčkách. Kolik vajíček si Honza celkem vykoledoval?

6. V pekárně pekli velikonoční beránky. Spotřebovali 384 vajec. Na pečení jidášů spotřebovali o 279 vajec více. Kolik vajec spotřebovala pekárna dohromady na pečení?


Český jazyk

 • 30.3. – 3.4.
 • Vyjmenovaná slova po z, řadit za sebou, příbuzná slova, vymýšlet věty, doplňovací cvičení, diktát
 • Písanka str.16-19
 • Sloh – popis zvířete – Máš doma nebo ve svém okolí nějaké živé zvířátko? Napiš o něm něco zajímavého. V čem se liší od plyšového?
 • Čtení – udělat zápis do Čtenářského deníku za měsíc březen. Svými slovy stručně obsah knihy , kapitoly nebo příběhu.

 • 6.4. – 10.4.

VELIKONOCE jsou především svátkem jara, probouzení se života, ukončení dlouhé zimy. Také v křesťanství se slaví Velikonoce jako ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Tento týden se nazývá Pašijový a začal již včera Květnou nedělí. Každý den má nějaký název, vyluštíš je?

oédMr pondělí_______________

eéŠd úterý_________________

kardáŠe středa_______________

leZnýe čtvrtek________________

ýVekl pátek__________________

álBí sobota___________________

elknočVioní neděle_____________

Na Zelený čtvrtek se měla jíst pouze zelená strava, aby byl člověk v příštím roce zdravý. V kostelech tento den zmlknou zvony a říká se, že odletěly do Říma. Zvonění bylo až do soboty nahrazováno hlukem řehtaček a hrkaček, s nimiž chlapci chodili po vsi. Věřilo se, že tento zvuk vyžene z chalup všechno zlé.

V textu podtrhni modře podstatná jména, šedě slovesa a zeleně tříslabičná slova.

Napiš, která jídla (jídelníček) by se mohla jíst na Zelený čtvrtek ?________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na Velký pátek se země otevírá a vydává své poklady. Takové místo se pozná podle modravého světýlka nebo kvetoucího kapradí. Člověk s sebou musel mít magickou pomůcku – posvěcené vajíčko, kterým třikrát poklepal na zem či skálu, a ta se měla otevřít. Vajíčko mu také zaručovalo, že se hledač vrátí ve zdraví zpět. Jestliže se člověku nepodařilo vyjít z podzemí do soumraku, musel tam bloudit po celý rok.

Napiš, z kolika slov se skládá druhá věta. __________

4. Z kolika vět se skládá celý text? _______

5. Nakresli, jaký poklad bys chtěl/a najít na Velký pátek.


Slepička a vajíčko  
Žili, byli, děd a babka
a slepička kropenatka.
Jednou snesla slípka vejce,
ne nějaké ledajaké,
ale veliké a zlaté.
Děd s ním ťukl, nerozťukl,
babka ťukla, nerozťukla.
Pak se šedá myška malá
kolem stolu ometala,
ocáskem je srazila
a vajíčko rozbila.
Pláče dědek, pláče babka,
slepička je těší, kdáká:
„Pročpak tolik naříkáte,
dědečku a babičko?
Snesu jiné vajíčko.
Obyčejné a ne zlaté,
na tom si víc pochutnáte!“

Báseň několikrát zarecituj , najdi v ní rýmy a napiš:
ledajaké –
srazila –
babičko –
a né zlaté –

Opiš třetí a sedmý rým. _______________________________________________________________________________________________________________________________

Angličtina

Skupina H.Smažíkové

 • 30.3. – 3.4.
 • Nová lekce 8, Clothes – oblečení
 • Na stránkách: procvicovani-uciva.webnode.cz ( 3.třída anglický jazyk) je to podle naší učebnice CHIT CHAT 1, opsat slovíčka naučit, (pošlu i emailem)

 • 6.4. – 10.4.

egg – vajíčko Easter – Velikonoce chicken – kuře

Nakresli podle návodu a odpověz na otázky celou větou.

Fido has got two green eggs. Tina has got a black egg.

Fido has got three blue eggs. Tina has got two orange eggs.

Fido has got a yellow egg. Tina has got four red eggs.

How many blue eggs has got Fido?________________________________________

How many orange eggs has got Tina?______________________________________

How many green eggs has got Fido?_______________________________________

How many black eggs has got Tina?_______________________________________

Vylušti barvy, napiš a nakresli vajíčka .

wobr n iewht pprleu kipn eubl

_______ ________ ________ ______ _________

Nakresli obrázek kluka a popiš ho (použij he ´s got, he´s , )


Skupina L. Hovorkové

 • 30.3. – 3.4.
  Děkuji za zprávy o Vaší domácí přípravě. V tomto týdnu pokračujte v procvičování 7. lekce – BODY. Podle Vašich zpráv a kontrole Vašich prací soudím, že slovíčka a základní věty zvládáte a tudíž můžeme pokračovat.
  PS – str.36/5, 6 a str. 37
  cv. 6 – Přepis nahrávky, podle toho doplň správné písmeno:
  1. It´s got long legs and long arms. It´s got big eyes. It´s got two legs.
  2. It´s got four legs. It´s got big eyes. It´s got long hair.
  3. It´s got short legs. It´s got long hair. It´s got four arms.

  Nakresli příšerku č. 1: This monster is green.
  The monster has got a big head.
  The monster has got three small eyes.
  The monster has got a big red mouth.
  The monster has got a big ear.
  The monster hasn´t got a belly. (břicho)
  The monster has got two short arms.
  The monster has got two long legs.
  Nakresli příšerku č. 2: It has got two heads.
  It has got one big body and four legs.
  It has got eight hands, four eyes, four ears
  and two noses.
  It has got three yellow teeth. (zuby)
  The body is green, the hands are pink,

  the legs are blue.

  Procvičujte na www.procvicovani-uciva.webnode.cz (viz. minulá
  domácí příprava)
  Prosím, podle možností poslat vypracované úkoly, abych věděla, jak učivo zvládáte. (kontakty jsem psala minule) • 6.4. – 10.4.

Děkuji všem za zaslání domácích úkolů, většinou byly v pořádku a příšerky byly moc pěkné. Bohužel od některých nemám vůbec žádnou zpětnou vazbu, takže nevím, jak zvládají domácí procvičování učiva.
Nové učivo – 8. lekce – Clothes – Oblečení
Novou slovní zásobu najdete v učebnici str. 38 – obrázky.
Zkoušejte popisovat obrázky , včetně barev (a pink T-shirt, a green shirt, a blue coat, …).
Pro zájemce: odkaz na poslech

http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/07-Track-7-1.wav

Novou slovní zásobu najdete také na
www.procvicovani-uciva.webnode.cz.
Anglický jazyk – ke stažení – Slovníček pro dyslektiky 1 – 8 lesson Clothes – pokud máte možnost slovíčka vytiskni a trénuj psaní, jinak je opiš.
Dále procvičuj – Anglický jazyk – 3. třída Chit Chat 1 – 8 lesson – Clothes.
Hned v prvním odkazu je 15 cvičení na procvičování slovíček.
Slovíčka se naučte, gramatiku budeme dělat po návratu do školy.
PS – str. 38/1, 2 – POSLAT

Pro zájemce posílám nahrávky My friend is a monster – str. 37, 41
http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/05-Track-5-1-3.wav
http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/11-Track-11-1.wav

Happy Easter! Veselé Velikonoce!

Prvouka

 • 30.3. – 3.4.
 • UČ str. 43-44, obrázky květu – popis, plodů – popis
 • PS str 18,47
 • Pěkné obrázky na stránkách procvicovani- uciva.webnode.cz
 • ( 3.třída přírodověda rostliny)

 • 6.4. – 10.4.

Doplňte následující věty:

Svátky jara se nazývají ___________________________.

Chlapci si z proutků pletou _________________________.

S pomlázkou pak chodí na _________________________.

Místo vánoček pečeme ____________________________.

Z naklíčeného obilí nám vyroste _______________________.

Hlavním znakem jsou malovaná _____________________.

mazance, vajíčka, pomlázku, koledu, Velikonoce, osení

Nakresli vrbu a napiš, kde roste nejčastěji( kdo na ní sedává v pohádkách?)