4A – seznam úkolů 11.5. – 15.5. + 18.5. – 22.5.

Český jazyk

 • 11.5. – 18.5.

Mluvnice:
Na této stránce – https://www.umimecesky.cz/diktaty-4-trida – se dají online procvičovat diktáty. Jde o online doplňování, jako jsme dělali na interaktivní tabuli ve škole. Prosím o udělání alespoň 1 diktátu týdně. 🙂

11.5. Písemně do nového cvičného sešitu zpracovat: učebnice 68/1. Předtím než začnete psát a odpovídat, přečtěte si znovu „Přehled časování v čase přítomném“.
12.5. Přečíst si v učebnici na str. 68 žlutý rámeček – „Pamatujte!“ + přepsat do ŠKOLNÍHO sešitu. Napište si datum, nadpis Pamatujte! a pod to si vypište žlutý rámeček.
13.5. Písemně do nového cvičného sešitu zpracovat: učebnice 68/2. Napište vždy následovně:
1. os. č. j., čas přít. – jsem, bydlím, zpívám
2. os. č. mn., čas přít. – … (a pokračujte v přetváření sloves na základě zadané osoby, čísla, času)
14.5. Úkol žádný – bude online učení 🙂
15.5. Přečíst si v učebnici na str. 69 žlutý rámeček – „Časování sloves v čase budoucím“ + přepsat do ŠKOLNÍHO sešitu. Napište si datum, nadpis Časování sloves v čase budoucím a pod to si vypište žlutý rámeček.

Online schůzka – zde
Dne 14.5. proběhne opět od 10:00 online „pokec“. Budeme opět jako minule psát krátký diktátek. A budeme dále procvičovat slovesa. Snad tam budete všichni, budu se na vás těšit. 😉 P.S. Připravte si prosím také papír, tužku a učebnici na český jazyk – mluvnici.

 • 18.5. – 22.5.

Mluvnice:
Na této stránce – https://www.umimecesky.cz/diktaty-4-trida – se dají online procvičovat diktáty. Jde o online doplňování, jako jsme dělali na interaktivní tabuli ve škole. Prosím o udělání alespoň 1 diktátu týdně. 🙂

18.5.Zpracovat: Pracovní sešit str. 59/1 a), b). U prvního cvičení zadání c) napište do cvičného sešitu. 58/2 a), b)
19.5. Zpracovat: Pracovní sešit str. 59/3 a), 59/4 a), b)
20.5. Přečíst: V učebnici na straně 69 si opět přečtěte žlutý rámeček, který jste si již přepisovali a zkuste vypracovat do cvičného sešitu 69/1 (Vytvoříte si dva sloupečky, jeden budou složené tvary a jeden jednoduché, pak budete slovesa vypisovat pod ten sloupeček, ke kterému náleží)
21.5. Úkol žádný 🙂
22.5.
Písemně do nového cvičného sešitu zpracovat: učebnice 69/2 – pište následovně do řádků:
budeme vyprávět – složený, 1 os., č. mn., čas budoucí
uvaříte…

21.5. Online schůzka ZRUŠENA
– v pondělí 25.5. se již uvidíme, takže online schůzku ruším a věnujte se úkolům. 🙂

Cvičení z českého jazyka

Nic 🙂

Matematika

 • 11.5. – 18.5.

Většina z vás vzorně a pravidelně posílá úkoly, někteří se už delší dobu neozvali. Budu ráda, když mi dáte vědět, jak matematiku zvládáte.
V tomto týdnu procvičujte v učebnici str. 111 a 112. Do cvičného sešitu vypracujte ze str. 111 cv. 2, 3, 4, 6. Ze str. 112 cv. 7, 8, 9, 10.
V prac. sešitě str. 36 udělej všechno. Ve cv.4 máš zlomek 1/4 (zlomky se budeme teprve učit) – 1/4 vypočteme tak, že dané číslo dělíme 4.
Posílám i 2 pracovní listy.
Pracovní list – Přímá úměrnost
Pracovní list Bludiště

14.5.
Geometrie – Obvod čtverce
Obvod čtverce značíme o.
Obvod čtverce je součet délek všech jeho stran. o = a + a + a + a
Jelikož jsou strany čtverce stejně dlouhé, zjednodušíme zápis
o = 4 . a
Uč. str. 106 – cv. 1, 2, 4 – vypočti obvody čtverců.
Vypracujte pracovní list:
cv.1 vypočítejte obvody čtverců
cv.2 vypočítejte délky stran, jestliže znáte obvod / o : 4 /
Pracovní list Obvod čtverce

 • 18.5. – 22.5.

V tomto týdnu dodělejte, co jste ještě nestihli.
V učebnici str. 127 udělejte slovní úlohy – cv. 6, 7 /vypočítejte, kolik známek mají ve sbírce dohromady/ a cv. 8.
Pracovní list – tajenky
Další úkoly tento týden už posílat nebudu. Uvidíme se příští týden.Angličtina

 • 11.5. – 18.5.
 • stále lekce 8 – naučte se psát názvy druhů pořadů – vyplňte si pracovní list se slovíčky
 • Classbook str.38 – poslechněte si příběh a opakujte si věty po nahrávce Track 53
 • str.39 – naučíme se, jak říkat, kolik je hodin – Track 54 , Track 55 – poslechněte si příběh a zopakujte si, jak se řekne který čas. V nahrávce 55 ukažte vždy na obrázek, o kterém mluví, a odpovězte na otázku – What time is it? Vždy řekneme hodinu a potom počet minut.
 • v pracovním sešitě zkuste str.39/cv.4 – zahrajte si Bingo Track 56

 • 18.5. – 22.5.
 • pracovní sešit str. 39 / cv.5 a 6 – nahrávka Track57
 • pracovní sešit str. 40 / vše – cv. 7, 8, 9 – nahrávka Track58
 • volitelně i strana 41
 • v pondělí se na vás těšíme ve škole 🙂

Přírodověda

 • 11.5. – 18.5.

Živočichové v okolí lidských obydlí
1) učebnice str. 60-61: prohlédni si obrázky a nauč se názvy živočichů
2) pracovní sešit str. 16

 • 18.5. – 22.5.

Ekosystém rybník
1. hledej živočichy v seznamu na obrázku, zapamatuj si jak vypadají a jak se jmenují
2. pracovní sešit str. 42

Vlastivěda

 • 11.5. – 18.5.

Karel IV.
1) přečti si o Karlu IV, prohlédni si jeho podobiznu na str. 25
2) prohlédni si stavby, které postavil Karel IV. – obrázky str. 26
3) zapamatuj si, kdy byla založena Karlova univerzita – str. 27
video – YOUTUBE – Dějiny udatného českého národa Karel IV.,
Karel IV. stavitel

 • 18.5. – 22.5.

Václav IV. a Zikmund Lucemburský
1. učebnice str. 28 – přečíst
2. video – YOUTUBE – Dějiny udatného českého národa – Václav IV.

Výtvarná výchova

Domácí zadání 11.3. – dokud nepůjdeme do školy 😉

Na jakýkoliv papír, čímkoliv (pero, tužka, gelovka, pastelka, voskovka, vodovky, tempery) mi nakreslete nebo namalujte vaši představu, jak vypadá koronavirus, o kterém teď slýcháte z televize a od rodičů. Zamyslete se nad tím, jak by mohl tento vir vypadat, kdyby měl nějakou podobu a zkuste ho ztvárnit na papír.

Samozřejmě jen v tom případě, když se budete hodně nudit! 🙂