4A – seznam úkolů 13.4. – 17.4. + 20.4. – 24.4.

Český jazyk

 • 13.4. – 17.4.

Mluvnice:
Na této stránce – https://www.umimecesky.cz/diktaty-4-trida – se dají online procvičovat diktáty. Jde o online doplňování, jako jsme dělali na interaktivní tabuli ve škole. Prosím o udělání alespoň 1 diktátu týdně. 🙂

14.4. Písemně do nového cvičného sešitu zpracovat: učebnice 64/5 – vypište do sešitu pouze ty správné tvary ze závorky. Takže neopisujete celý text, ale vypisujete za sebou pouze správné tvary ze závorky. Například: lesy, řetězy…
15.4.
Písemně do nového cvičného sešitu zpracovat: učebnice 64/6 – vypište si vzory pod sebe do sloupečku a pak doplňujte na řádek, pokud najdete ke vzoru podstatné jméno, 64/7
16.4.
Písemně do nového cvičného sešitu zpracovat: učebnice 65/1, 65/2
17.4.
Písemně do nového cvičného sešitu zpracovat: učebnice 65/3

Online schůzka – zde
Dne 16.4. proběhne opět od 10:00 online „pokec“. Budeme opět jako minule probírat a opakovat rody i vzory podstatných jmen. Na začátku příštího týdne se již k tomu vracet nebudeme a začneme již novou látku. 😉 P.S. Připravte si prosím také papír a tužku.

 • 20.4. – 24.4.

Mluvnice:
Na této stránce – https://www.umimecesky.cz/diktaty-4-trida – se dají online procvičovat diktáty. Jde o online doplňování, jako jsme dělali na interaktivní tabuli ve škole. Prosím o udělání alespoň 1 diktátu týdně. 🙂

20.4. Pracovní sešit str. 57/1 a, b – ústně, c
21.4. Písemně do nového cvičného sešitu zpracovat: pracovní sešit str. 57/2. U tohoto cvičení zpracujte a) do pracovního sešitu a b) do cvičného, c) d) taktéž do cvičného sešitu.
22.4. Přečíst si v učebnici na str. 66 „Přehled o slovesech (co už známe)“ + přepsat do ŠKOLNÍHO sešitu. Napište si datum, nadpis SLOVESA a pod to si vypište bílý rámeček.
23.4. Úkol žádný – bude online učení 🙂

Sloh:
24.4. Do slohového sešitu zkuste napsat dopis dle zadání v učebnici (mluvnice) str. 62. Držte se dle osnovy, dodržujte odstavce.

Online schůzka – zde
Dne 23.4. proběhne opět od 10:00 online „pokec“. Budeme opět jako minule probírat a opakovat rody i vzory podstatných jmen. A mrkneme i na novou látku – slovesa. Snad tam budete všichni, budu se na vás těšit. 😉 P.S. Připravte si prosím také papír, tužku a učebnici na český jazyk – mluvnici.

Cvičení z českého jazyka

 • 13.4. – 17.4.

Procvičovat zatím pouze online na stránce: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida

Zde se zaměřit především na: vyjmenovaná slova a vzory.

!Procvičujte případně ve volné chvíli, nebo pokud se budete nudit. Jinak se věnujte důležitějším předmětům jako je například matematika, angličtina, klasický český jazyk a jiné!

 • 20.4. – 24.4.

Procvičovat zatím pouze online na stránce: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida

Zde se zaměřit především na: vyjmenovaná slova a vzory.

!Procvičujte případně ve volné chvíli, nebo pokud se budete nudit. Jinak se věnujte důležitějším předmětům jako je například matematika, angličtina, klasický český jazyk a jiné!

Matematika

 • 13.4. – 17.4.

V tomto týdnu si zopakujte jednotky objemu, pouze převod
1 hl = 100 l.
Projděte si cvičení v učebnici na straně 97. Písemně do cvičného sešitu
z této strany vypracujte cv. 5, 6, 7, 9 – pozorně si úlohy přečti, do sešitu udělej stručný zápis, vypočti a napiš odpověď. Vypracovaná cvičení POSLAT.
K důkladnému procvičení převodu jednotek objemu doporučuji online procvičování už na vám známých stránkách:
www.skolakov.eu – najít Matematika 4. třída – Převody jednotek objemu – pouze hl, l
www.onlinecviceni.cz – Matematika 4. třída – Jednotky objemu – najdi si pouze převody hl, l /cv.01, 02, 03, 04, 05/

DÚ – uč. 97/11 – zopakovat písemné odčítání, udělat zkoušku – POSLAT
PS – str. 26 – celá -opakování dělení typu 42 : 3, 72 : 6, 80 : 5,……...POSLAT
PS – str. 10 – opakování geometrie – přímka, polopřímka / má počátek a je nekonečně dlouhá/
O polopřímce jste se už učili vloni, letos jsme ji ještě neopakovali
/ Na přímce zvolíš bod A. Bod A rozdělí přímku na 2 polopřímky s počátkem A – polopřímky opačné. /
Pokud potřebujete připomenout polopřímky, najdi si:
www.youtube.com – do vyhledávače zadej polopřímky a nabídne se ti několik cvičení.

 • 20.4. – 24.4.

V tomto týdnu si přidáme jednotky času – hodina h, minuta min, sekunda s. Jednotky času najdete v učebnici na str. 98 ( projděte si všechna cvičení ).
Do cvičného sešitu vypracujte – 98/ cv. 2,3,5 – 7 – stačí příklad a odpověď. POSLAT
– do domácího sešitu udělejte ze str. 98/cv. 8 – nejprve narýsuj tabulku ( při tom si zopakujete správné rýsování – udělej stejně široké sloupečky pro čísla, použij rýsování kolmic). Potom tabulku správně doplň. POSLAT
Jednotky času můžeš procvičovat i online:
www.onlinecviceni.cz – Matematika 4. třída – Jednotky času.
uč. 101 cv. 3, 11 – vypracujte do cvičného sešitu – POSLAT
PS str. 29 – možná už někteří mají hotovo.
I nadále je potřeba procvičovat písemné sčítání, odčítání, násobení , dělení.
Využijte k procvičování odkazy, které jsem vám poslala v předešlých zadáních domácí přípravy
__________________________________________________________________________
24.4. – Dú – uč. 102/12 – dle zadání
uč. 102/14 – piš do sloupců pouze výsledky
uč. 102/15 – slovní úloha se zápisem
Do cvičného sešitu si udělej “ pyramidu „/znáte z hodin matematiky, políčka si udělej dostatečně široká, budeš počítat s několikacifernými čísly/. Sčítejte vždy dvě čísla vedle sebe.
8 367, 2 938, 45 374, 98 637, 5 975

Angličtina

 • 13.4. – 17.4.

 • 20.4. – 24.4.

 1. Class Book str.34What time is it? = Kolik je hodin? – poslech 47 a 48 k obrázkům http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/47-Track-47.wavhttps://soundcloud.com/user-221362666/48-track-48
 2. naučte se ptát a odpovídat – Kolik je hodin? — What time is it? – It’s …
 3. na pomoc video https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo
 4. půl se řekne „HALF PAST …“ – pozor na číslovku, v češtině říkáme půl páté, angličan řekne „half past FOUR“ = půl po ČTVRTÉ, past znamená po (které hodině)
 5. půl jedné je tedy HALF PAST TWELVE (půl po dvanácté), půl osmé je HALF PAST SEVEN (půl hodiny po sedmé)
 6. v pracovním sešitě si vyplňte str.34/cv.1 – přiřaďte věty k obrázkům – podle prvního cvičení v učebnici – a cv.2 – napište, kolik je hodin
 7. zopakujte si předměty ve škole a vyplňte pracovní sešit str.35/cv.3
 8. Kdo si troufne, zkuste třeba i cvičení 4 na str.35 – vyplňte si rozvrh hodin podle sebe a napište věty podle vzoru – V pondělí máme …..(předmět)… v ….(kolik hodin)….. Pozor!!! předložka V se používá jiná se dny (ON) a jiná s hodinami (AT) !!! tj. ON Monday (v pondělí), ale AT ten o’clock (v deset hodin)

Přírodověda

 • 13.4. – 17.4.

Ekosystém okolí lidských obydlí – uč. str. 53 – 1) hledej na obrázku očíslovaná zvířata a nauč se celé jejich názvy
2) které ovocné stromy rostou v sadu (na obrázku str. 53 vzadu) a jaké plody z nich sklízíme
3) jaký užitek dávají hospodářská zvířata číslo 2,3,4,12,13,14,15 – napiš do školního sešitu

 • 20.4. – 24.4.

Zelenina – učebnice str. 55, do sešitu napiš: 1) Podle čeho dělíme zeleninu.
2) Jakou rozlišujeme zeleninu – prohlédni si obrázky
3) pracovní sešit str. 13

Vlastivěda

 • 13.4. – 17.4.

Velkomoravská říše – 1) uč. str. 13 – prohlédni si obrázky
2) uč. str. 13 – přečti si „Působení Konstantina a Metoděje“
3) video – Dějiny udatného českého národa – Velká Morava, Cyril a Metoděj

 • 20.4. – 24.4.
  Vznik českého státu – Přemyslovci
  1) z pracovního sešitu vytrhni přílohu uprostřed – „Rodokmeny panovníků“
  2) učebnice str. 16 – prohlédni si podobizny Přemyslovců a najdi jejich jména v rodokmenu
  3) prohlédni si znaky Přemyslovců – orlice a lev – příloha vpravo nahoře
  video: Dějiny udatného českého národa Bořivoj a Ludmila, Svatý Václav

Tělesná výchova

Už musíte být ze sezení u počítače unavení a tak se trošku protáhněte https://www.youtube.com/watch?v=Nb7_TQhtVec

Výtvarná výchova