4A – seznam úkolů 16.3. – 20.3. + 23.3. – 27.3.

Český jazyk

 • 16.3. – 20.3.

Domácí procvičování 11.3. – 13.3.

Pracovní sešit – opakování již probraných vzorů podstatných jmen rodu ženského a mužského str. 46 – po vzor hrad

Opakování již probíraných vzorů dle školního sešitu a „tabulek“ skloňování: rod střední (město, moře, kuře, stavení), rod ženský (žena, růže, píseň, kost), rod mužský (pouze vzor pán)

Domácí učení 16.3. – 20.3.

Mluvnice: Už musíme pokračovat dále v nové látce, které prosím věnujte alespoň 4 hodiny svého času. Není potřeba najednou, klidně ve třech dnech, ale je nutné vše projít a učit se zpaměti!

Nalistujte si v učebnici stranu 57. Máme tu nový vzor HRAD. Ze strany 58. si do školního sešitu opět vypište žlutý rámeček. A projděte všechna cvičení pro vzor HRAD. Pokud vše zvládnete, přejděte ke vzoru MUŽ. Opět si napište do školního sešitu žlutý rámeček a udělejte si všechna cvičení. A nakonec vzor STROJ, ze strany 59. přepsat opět žlutý rámeček do školního sešitu a udělat všechna cvičení. Vzpomeňte si, že jsme již na začátku všechny vzory mužského rodu rozebírali, takže by vám to už teď po jednotlivých vzorech mělo jít lépe. (Kdo si to nepamatuje, nalistuje si ve školním sešitě. 😉 Případně můžete využít video jedné milé paní učitelky, která mužský rod pro žáky vysvětluje na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Dc-ttN1pqJE )

!!Chtěla bych jen upozornit, že je důležité pečlivě, několikrát číst žluté rámečky a opravdu vše procvičit!!

Vše si procházejte stejně jako děláme spolu na hodině, nějaké cvičení z učebnice si napište i na papír (kdo mi potom papíry s vlastním učením odevzdá získá známku k dobru.)

Čtení: Pokračujte ve čtení svých knížek a zpracujte si za měsíc březen čtenářský deník. Dále si přečtete z čítanky příběh: Ztroskotání lodi – Edmondo De Amicis. (Béžová čítanka: strana 77-81, žlutá čítanka: musíte opět hledat, ale věřím, že najdete.) Po přečtení příběhu o ztroskotání lodi si do sešitu čtení napište datum, název příběhu, jméno autora a minimálně 5 vět, o čem byl příběh.

Sloh: Vezměte si čistý papír A4, pero (ne „gelovky“) a sestavte dotazník, který byste dali svému kamarádovi k vyplnění a chtěli se v něm dozvědět, co nejvíce informací. (Například: co se mu líbí, co má rád). Dotazník bude obsahovat minimálně 10 otázek, maximálně 25. Dotazník mi potom odevzdáte, až půjdeme do školy, a já vám to oznámkuji. 🙂

 • 23.3. – 27.3.

Domácí učení 23.3. – 27.3.

Mluvnice: Přečíst si v učebnici na straně 60. vzor PŘEDSEDA, SOUDCE.
Dále pokračovat v procvičování v pracovním sešitě na stranách 52-55.

23.3. Písemně do nového cvičného sešitu zpracovat: učebnice strana 61/1 a, b, c, 61/2.

24.3. Písemně do nového cvičného sešitu zpracovat: učebnice strana 61/3, 61/4.

25.3. Písemně do nového cvičného sešitu zpracovat: 61/5 (+ na konci cvičení vymyslet minimálně 3 podobné nadpisy), 62/6

Čtení: Čtěte si své knížky. Jen upozorňuji, že u některých z vás je čtení velmi důležité. Proto prosím ty, co jsem jim již na hodinách říkala, že musí číst více, tak ČTĚTE a především nahlas.

Sloh: Vyplnit online dotazník: https://www.survio.com/survey/d/H0K5B9Z7C9J7O9D9Q
Prosím nechte děti vyplnit dotazník na počítači nebo chytrém telefonu. Je to dotazník sestaven přímo pro ně. Dotazník bude spuštěný od 24.3. do 1.4..

Cvičení z českého jazyka

Procvičovat zatím pouze online na stránce: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida

Zde se zaměřit především na: vyjmenovaná slova a vzory.

!Procvičujte případně ve volné chvíli, nebo pokud se budete nudit. Jinak se věnujte důležitějším předmětům jako je například matematika, angličtina, klasický český jazyk a jiné!

Matematika

 • 16.3. – 20.3.

Domácí příprava 11.3. – 13.3.

učebnice str. 74 – procvičování příkladů, dom. úkol str.74/36 – zadáno 10.3., dále procvičovat str. 76 – písemně do domácího sešitu, cv. 3 , 8.

PS – str. 8/1,2,3 + str. 12 a 13

Domácí příprava 16.3. – 18.3. 2020

Pravidelně procvičujte písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení.
V učebnici si procvičujte úlohy a příklady ze str. 77 – 79 (do cvičného sešitu vypracuj 77/11 + 78/19,22)
Písemně do domácího sešitu vypracovat ze str. 77/16 a ze str.79/25
(příklady neopisuj, napiš pouze výsledky do 4 sloupečků)
např.: 90 9 9 90
PS – str. 14, 16

Domácí příprava 19. – 20. 3. 2020

I nadále procvičujte písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení.
V učebnici si procvičujte na str. 80. Do cvičného sešitu udělejte
cv. 4 a 5.
Písemně do domácího sešitu vypracuj ze str. 81/7 a 81/9.
PS – str. 19

 • 23.3. – 27.3.

Domácí příprava 23. – 24. 3. 2020
Stále procvičuj písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení.
Jednotky času – opakování
učebnice str. 81/13,14 (do cvičného sešitu cv. 14)
PS – str. 21/1, 2, 3 – sleduj pozorně postup výpočtu
PS – str. 24 – celá
Písemně do domácího sešitu vypracuj ze str. 81/10 a ze cv. 15 / 3 příklady
( zkoušku udělej na kalkulačce).

Domácí příprava 25. – 27. 3. 20202

Milí čtvrťáci, věřím, že už máte všechno procvičeno (samozřejmě každý podle svých možností a schopností) a že společně nějak zvládneme nové učivo.
Písemné násobení dvojciferným činitelem končícím nulou
3 524 . 30 6 745 . 40
1. Činitele zapíšeme pod sebe
2. Nulu ma místě jednotek ve výsledku opíšeme
3. Dále násobíme 1. činitele číslem, které je na místě desítek
Doporučuji shlédnutí výkladu i se zápisem na www.youtube.com.
Do vyhledávače napsat Písemné násobení dvojciferným činitelem končícím nulou – je to tam pěkně vysvětleno a v nabídce jsou i další příklady k procvičování.
V učebnici je toto učivo na str. 85/1, 2.
Kdo zvládne tyto příklady, zkuste si další typ příkladů
Písemné násobení dvojciferným činitelem
uč. str. 86 – k procvičování 86/ 10, 11
Postup výpočtu: 6 347 . 34
1. Činitele zapíšeme pod sebe
2. Nejdřív násobíme jednotkami, začneme zapisovat pod jednotky
3. Pak násobíme desítkami, začneme zapisovat pod desítky.
4. Součiny sečteme
Opět doporučuji ke shlédnutí výklad na www.youtube.com.
Do vyhledávače napsat Písemné násobení dvojciferným činitelem.
Další procvičování: www.rysava.websnadno.cz – matematika 4. ročník – písemné násobení dvojcif. činitelem.

Každý procvičujte podle svých schopností, důležité je pochopit postup výpočtů u těchto příkladů.
Prosím o informaci, jak se Vám daří zvládnout nové příklady.
Příklady pište do cvičných sešitů a podle možností:
1. oskenujte a pošlete na adresu: lenka.hovorkova@zssolnice.cz
2. ofoť a pošli na WhatsApp – tel. 739059338
Ať se daří.

26.3.2020
Pro zájemnce nabízím webové stránky k procvičování
www.skolakov.eu – najdi oddíl Matematika 4.r. – kapitolu Písemné násobení
www.onlinecviceni.cz – Matematika 1. st. – kapitola Písemné násobení dvojciferným činitelem
Opět připomínám, počítejte dle vlastního uvážení a možností, důležitý je správný postup výpočtů.
Na začátku příštího týdne prosím o informaci, jak příklady zvládáte.

Angličtina

 • 16.3. – 20.3.

 • prozatím opakování všech slovíček, frází a vět podle učebnice, pracovního sešitu a okopírovaných listů Minislovníček – Lekce 1 – 5
 • začátek Lekce 6 – Počasí – učebnice (Class Book), str. 28, Pracovní sešit, str. 28 – jak jsme procvičili v hodinách
 • popř. si vytiskněte z odkazu Minislovníček k Lekci 6 a vyplňte: http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/Minislovnik_lekce_6-2.pdf
 • poslouchání a sledování čehokoliv v angličtině – online, pohádky, písničky…
 • PROCVIČOVÁNÍ POČASÍ ONLINE: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/weather
 • 23.3. – 27.3.

 • další úkoly (od 23.3. do konce března) :
 • pokračujte v učebnici – str.29 jen si přečtěte písničku nahoře – všimněte si vazby I’ve got ……., We’ve got….. (Já mám…. , My máme….), I haven’t got…., We haven’t got…. (Já nemám…., My nemáme…)
 • DŮLEŽITÉ – naučit se OTÁZKY na počasí a krátké odpovědi: oznamovací věta – It is …………….. . X otázka Is it……………? – odpovědi: Yes, it is. (Ano.), No, it isn’t. (Ne.) – procvičit v pracovním sešitě str.29/cv.5
 • a případně v pracovních listech, odkazy zde: http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/S22BW-5e20032315210-1.pdfhttp://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/S22BW-5e20032315260.pdf
 • kdo nemůže pracovní listy vytisknout nebo alespoň zobrazit, napište mi, prosím, a domluvíme se jinak
 • volitelně, kdo chce – učebnice str.30 – dvě básničky – přečtěte a vyberte k nim z variant pod obrázky vhodný název a v prac.seš. str.30 můžete nakreslit a vytvořit svou vlastní básničku o počasí , popř. prac.seš. str.31
 • krátká videa na počasí: https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpkhttps://www.youtube.com/watch?v=6MGRkUlFZws
 • obě věty – What’s the weather like (today)? a How’s the weather (today)? – znamenají Jaké je (dnes) počasí? – první varianta je běžnější 🙂
 • ——————————————————————————————————–
 • poslechy ke cvičením ZDE: https://aj4to9heg.tridnistranky.cz/stranka-1t581zf1ips/4-a/
 • dokončete všechna cvičení z učebnice, str.28-30 (včetně poslechových – tam, kde je ikonka sluchátek), a doplňujte dál pracovní sešit, str.28-31 (str.30 je volitelná), až budete mít hotovo, pracovní sešit ofoťte a pošlete na email bohdana.hegrova@zssolnice.cz nebo WhatsApp na tf. 604261144.
 • v případě jakéhokoli problému prosím pište či volejte.

Přírodověda

 • 16.3. – 20.3.

Učebnice str. 46-49 – přečíst a vypsat do sešitu názvy rostlin na obrázcích a ke každému zástupci něco důležitého vypsat z textu (to, co je silně vytištěné) , a dále str. 49 dole – opiš žlutý rámeček. Pracovní sešit, str.39.

 • 23.3. – 27.3.

uč. str. 44-45 – vyhledej na obrázku rostliny a živočichy a nauč se jejich celé názvy

30.3.-3.4. pracovní sešit str. 39, odpovědi můžeš hledat v učebnici str. 48-49,
zahrej si se sourozenci nebo rodiči stolní hru LOUKA, která je v pracovním sešitě
nepovinné: Čt2 – sleduj přírodopisné pořady dle svého výběru

Vlastivěda

 • 16.3. – 20.3.

Učebnice (červená – dějiny) str. 4 – přečíst a do sešitu nakresli obě časové osy. Pracovní sešit str. 2.

 • 23.3. – 27.3.

učebnice str. 5-8 přečíst, do sešitu vypracuj otázky 1-5

Příchod Slovanů – uč. str. 9 – prohlédni si jejich obydlí
video – youtube – Dějiny udatného českého národa – Praotec Čech
Sámo – pracovní sešit str.6/cv.2 – oprav chyby podle učebnice str. 10 – 1. a 2. odstavec
video – youtube – Dějiny udatného českého národa – Sámova říše

Výtvarná výchova

Domácí zadání 11.3. – dokud nepůjdeme do školy 😉

Na jakýkoliv papír, čímkoliv (pero, tužka, gelovka, pastelka, voskovka, vodovky, tempery) mi nakreslete nebo namalujte vaši představu, jak vypadá koronavirus, o kterém teď slýcháte z televize a od rodičů. Zamyslete se nad tím, jak by mohl tento vir vypadat, kdyby měl nějakou podobu a zkuste ho ztvárnit na papír.

Samozřejmě jen v tom případě, když se budete hodně nudit! 🙂

Tělesná výchova