4A – seznam úkolů 25.5. – 29.5. + 1.6. – 5.6.

Český jazyk

 • 25.5. – 29.5.

25.5. Procvičovat rody (mužský, ženský, střední) a všechny jejich vzory. https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-muzsky-rod-3-uroven/1526
26.5. Učebnice str. 70/3 do cvičného sešitu zpracovat, 70/4 taktéž do cvičného sešitu. 70/5 ústně, 70/6 ústně, 70/7 opsat do cvičného sešitu a udělat a), b) ústně.
27.5. Učebnice str. 71 žlutý rámeček opsat do školního sešitu. Potom se podívat na cvičení 71/1 a udělat do cvičného sešitu.
VZOR:
1. os. č. jedn. psal jsem – kreslil jsem – počítal jsem….
2. os. č. jedn. psal jsi – …. A tak dále
28.5. Přečíst si v čítance pohádku. Podle toho, kterou máte doma: žlutá čítanka str. 124-128, béžová čítanka 128-132
29.5. Vypsat do sešitu čtení krátký úryvek o tom, co jste se dočetli v příběhu z čítanky. Napište si datum, název příběhu a minimálně 4 řádky obsah příběhu, o čem byl.

 • 1.6. – 5.6.

1.6. Učebnice str. 72/3 do cvičného sešitu zpracovat. Vypište pod sebe nejprve převedené slovesa do 2. os. č. j. času minulého. Poté si vypište pod to slovesa ve stejném tvaru jako v učebnici a určete u nich osobu, číslo, čas. Dále 72/4 ústně, 72/5 ústně.
2.6. Pracovní sešit strana 60 celou ji vypracujte.
3.6. Do cvičného sešitu vypracujte z učebnice str. 74/4. Nejprve přepište do sešitu celý text, a potom vypište první tři slovesa pod text a určete u nic osobu, číslo i čas.
4.6. Pracovní sešit strana 61 celou vypracujte.
5.6. Nic, úkolů je za předchozí dny dostatek.

Cvičení z českého jazyka

Nic 🙂

Matematika

 • 25.5. – 29.5.

25. – 26. 5.

Uč. str. 126/4 – pouze vypočítat
Uč. str. 126/5 – vypočti 3 příklady – správně zapiš pod sebe
Uč. str. 128/13 – zapiš příklady, cv. 14 – piš pouze výsledky i s jednotkami

27. 5.
Uč. 127/9, 10 – procvičovat, str. 128/15, 16 – výpočty

Pracovní list Prověrka vypočítejte samostatně a pošlete nazpátek k oznámkování.
Pracovní list – tajenka
Pracovní list – prověrka – příklady si opiš a vypočti písemně – POSLAT

29.5.
Geometrie
Zopakujte rýsování trojúhelníků /délky stran nanášet pomocí kružítka/.
Narýsuj trojúhelník ABC – /AB/ = 5 cm, /BC/ = 3 cm, /AC/ = 4 cm
trojúhelník RST – /RS/ = 7 cm, /ST/ = 5 cm, /RS/ = 5 cm
Opakuj obvod čtverce a obdélníku – uč. str. 105/2, 3, 5 – výpočty.
Uč. str. 106/1, 2, 4 – pouze výpočty – vypracovaná cvičení poslat.
Nové učivo – Obsah čtverce a obdélníku
Doporučuji zhlédnutí vysvětlení na www.youtube.com – Obsah obdélníku a čtverce 4. ročník – je vysvětlen postup včetně nákresu.
Výpočet obsahu /neboli plochy/ jsme ve škole nacvičovali ve čtvercové síti – Čtvercová síť
V první části jsme vybarvovali danou plochu /počítali jsme čtverečky/.
Ve druhé části jsme vyznačovali 2 x 2 /2 řádky a 2 sloupečky/, 3 x 3,
2 x 6, 5 . 3, 7 . 3 – počítali jsme čtverečky = obsah útvaru S.
Zavedli jsme vzorce pro výpočet:
Obsah čtverce – S = a . a /násobíme sousední strany/
Obsah obdélníku S = a . b /násobíme sousední strany/
Výpočty procvičujte na str. 130/1, 2, 3 a 131/ 4, 5, 6 – opět jen výpočty.
Vypracovaná cvičení poslat.

 • 1.6. – 5.6.

Stále procvičujte sčítání, odčítání, násobení, dělení.
Posílám kartičky, vypočtěte do cvičného sešitu, napište pouze výsledky – POSLAT. Procvičování – karty
Nové učivo – ZLOMKY
Vycházíme z celku, který dělíme na jednotlivé části.
Např. kruh rozdělíme na 2 části – 2 poloviny, kruh rozdělíme na 3 části – 3 třetiny, kruh rozdělíme na 4 části – 4 čtvrtiny, kruh rozdělíme na 5 částí – 5 pětin atd. Prohlédněte si pracovní kartu Zlomky, ukazujte části a pojmenujte je. Karta – Zlomky
Dálší procvičování zlomků – vybarvujte dané části, někde musíte části i domalovat , vybarvené části zapište zlomkem.
Zlomky – znázorňování
Zlomky – znázorňování

4.6.
Procvičujte zlomky z učebnice str. 116, 117, 119 – určování částí a dopočítávání částí do celku.
Další cvičení prosím rodiče nechat vypracovat děti samostatně a poslat mi ke kontrole a  ohodnocení.
1. z učebnice str. 117/6 – 2 příklady, 117/7 – 2 příklady, 119/7 – 2 příklady.
U příkladů nedělejte zkoušky. – POSLAT
2. Pracovní list – Prověrka POSLAT

Angličtina

25.5. – 29.5.

 1. hodina – pondělí – lehké ústní opakování – How are you? Wh-words – What? – Who? – Where? + Why/because, např. Where is your sister? Where are you? Where are your parents? – at home, at school, at work , Who is this? What is this? apod.- žádný DÚ
 2. hodina – středa – opakování – slovesa, činnosti, What are you doing? – I am sitting. I am not sleeping. She is running. He is dancing. apod.
 3. hodina – pátek – opakování počasí, hodiny, rozvrh hodin, TV pořady

 • 1.6. – 5.6.
 • 1.hodina – pondělí – opakování počasí, mapa Velké Británie a její části – Anglie, Skotsko, Wales, velká města; opakování – předměty ve škole a číslovky do 100 – uč.str.62 nahoře; hodiny 8:30, 8:35, 8:40 apod.
 • 2. a 3. hodina – středa – opakování, procvičování – předměty ve škole, hodiny – celá a půl, názvy druhů televizních pořadů – DÚ – doplnit vše chybějící v pracovním sešitě, opravit označené chyby – lekce 6. – 7., str.28-36
 • _________________________________________________________________________
 • pondělí 8.6. – lekce 8. – uč. str.38 – What TV programmes do you like? I like….. / I don’t like …………. a věty It’s…great/fantastic/funny/boring/scary.
 • DÚ – prac.seš. str.38, naučit se rozhovor ze cv.3

Přírodověda

 • 25.5. – 29.5.

Rostliny a živočichové rybníků
Tento týden ve škole probereme učivo, které najdeš v učebnici str. 64-65.
1) přečti si a prohlédni si obrázky
2) pracovní sešit str. 43

 • 1.6. – 5.6.

Ptáci a savci na hladině rybníka a v jeho okolí – uč. str. 66 – názvy živočichů vypiš do sešitu, prohlédni si jejich fotky a přečti si o nich

Vlastivěda

 • 25.5. – 29.5.

Život ve středověku
Učivo najdeš v učebnici str. 30-31
1)Vyhledej a do sešitu napiš odpovědi na otázky str. 32/1-5
2) video – YOUTUBE – Dějiny udatného českého národa – středověk – díl 23.

 • 1.6. – 5.6.

Jan Hus – uč. str. 34
1) písemně do sešitu vypracuj ze strany 37, a) Náměty k opakování, 2. skupina – Vypracujte o Janu Husovi podle osnovy:
2) pracovní sešit 23/1,2

Výtvarná výchova

Domácí zadání 11.3. – dokud nepůjdeme do školy 😉

Na jakýkoliv papír, čímkoliv (pero, tužka, gelovka, pastelka, voskovka, vodovky, tempery) mi nakreslete nebo namalujte vaši představu, jak vypadá koronavirus, o kterém teď slýcháte z televize a od rodičů. Zamyslete se nad tím, jak by mohl tento vir vypadat, kdyby měl nějakou podobu a zkuste ho ztvárnit na papír.

Samozřejmě jen v tom případě, když se budete hodně nudit! 🙂