4A – seznam úkolů 27.4. – 30.4. + 4.5. – 7.5.

Český jazyk

 • 27.4. – 30.4.

Mluvnice:
Na této stránce – https://www.umimecesky.cz/diktaty-4-trida – se dají online procvičovat diktáty. Jde o online doplňování, jako jsme dělali na interaktivní tabuli ve škole. Prosím o udělání alespoň 1 diktátu týdně. 🙂

Online vysvětlená látka, je skvěle zpracovaná na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=L0N_7vGPxVU. Po shlédnutí by neměl být problém s pochopením sloves.

27.4. Přečíst si v učebnici na str. 67 žlutý rámeček – „Jednoduché a složené tvary sloves“ + přepsat do ŠKOLNÍHO sešitu. Napište si datum, nadpis Jednoduché a složené tvary sloves a pod to si vypište žlutý rámeček.
28.4. Písemně do nového cvičného sešitu zpracovat: učebnice str. 67/1 – přečíst a vypsat do cvičného sešitu složené tvary sloves a hned vedle určovat čas. Například: jsem choval – minulý, …
29.4. Přečíst si v učebnici na str. 67 žlutý rámeček – „Zvratná slovesa“ + přepsat do ŠKOLNÍHO sešitu. Napište si datum, nadpis Zvratná slovesa a pod to si vypište žlutý rámeček.
30.4. Úkol žádný – bude online učení 🙂

Online schůzka – zde
Dne 30.4. proběhne opět od 10:00 online „pokec“. Budeme opět jako minule psát krátký diktátek. A mrkneme i na novou látku – slovesa. Snad tam budete všichni, budu se na vás těšit. 😉 P.S. Připravte si prosím také papír, tužku a učebnici na český jazyk – mluvnici.

 • 4.5. – 7.5.

Mluvnice:
Na této stránce – https://www.umimecesky.cz/diktaty-4-trida – se dají online procvičovat diktáty. Jde o online doplňování, jako jsme dělali na interaktivní tabuli ve škole. Prosím o udělání alespoň 1 diktátu týdně. 🙂

4.5. Zpracovat: Pracovní sešit str. 58/1 a), b), c), 58/2 a), b), c), d)
5.5. Zpracovat: Pracovní sešit str. 58/3, 58/4 a), b), c)
6.5. Přečíst si v učebnici na str. 68 žlutý rámeček – „Časování sloves v čase přítomném“ + přepsat do ŠKOLNÍHO sešitu. Napište si datum, nadpis Časování sloves v čase přítomném a pod to si vypište žlutý rámeček.
7.5. Úkol žádný – bude online učení 🙂

Online schůzka – zde
Dne 7.5. proběhne opět od 10:00 online „pokec“. Budeme opět jako minule psát krátký diktátek. A budeme dále procvičovat slovesa. Snad tam budete všichni, budu se na vás těšit. 😉 P.S. Připravte si prosím také papír, tužku a učebnici na český jazyk – mluvnici.

Cvičení z českého jazyka

Procvičovat zatím pouze online na stránce: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida

Zde se zaměřit především na: vyjmenovaná slova a vzory.

!Procvičujte případně ve volné chvíli, nebo pokud se budete nudit. Jinak se věnujte důležitějším předmětům jako je například matematika, angličtina, klasický český jazyk a jiné!

Matematika

 • 27.4. – 30.4.

Procvičujte slovní úlohy a příklady ze str. 103.
Písemně do cvičného sešitu vypracuj příklady ze cv. 27 –
počítejte pamětně se správným rozložením a zapisuj podle vzoru:
176 : 4 = (160 + 16) : 4 = 40 + 4 = 44
190 : 2 = (180 + 10) : 2 = 90 + 5 = 95
165 : 5 = (150 + 15) : 5 = 30 + 3 = 33 POSLAT
Dále vypracujte písemně cv. 28 a 29 – POSLAT
str. 104 cv. 36 – 4 příklady se zkouškou – POSLAT
Opakujte čtení a zápis čísel do milionu – str. 107 – zopakuj si řády čísel
uč. 107/3 – zapiš sčítance správně pod sebe a vypočti
uč. 108/6 – čísla zapiš se správnými mezerami
uč. 108/9 – seřaď čísla od nejmenšího k největšímu
Pro zdatné počtáře – PS str. 31 – Zajímavé počítání
pozorně si přečti zadání, k menšenci i menšiteli přičti stejné číslo tak, aby v menšenci nebo menšiteli byly celé desítky – počítej podle vzoru – kdo zvládne tuto stránku, pošle ji k nahlédnutí.
PS 32 – procvičování velkých čísel – POSLAT

Domácí úkol – pracovní list – pokud máte možnost, si vytiskněte, jinak příklady opište a vypočtěte. Magické čtverce jsme několikrát počítali ve škole, tak snad to zvládnete i doma /součet čísel v každém sloupci, v každém řádku a v každé úhlopříčce musí být roven číslu uvedenému nad čtvercem/.
Domácí úkol – pracovní list

 • 4.5. – 7.5.

Procvičování z učebnice na str. 109 – psát do cvičného sešitu a poslat k nahlédnutí.
cv. 15 – přečti si rozvinutý zápis a zapiš číslo
Do sešitu si vyzkoušej rozvinutý zápis čísel 636 821 a 5 497 352.
cv. 16 – opiš čísla a zaokrouhli je na stovky a tisíce
cv. 17, 18 – podle zadání
cv. 19 – narýsuj tabulku a správně doplň
cv. 20 – napiš 2 čísla podle zadání
cv. 21 – vypočti 4 příklady i se zkouškou

Nové učivo PŘÍMÁ ÚMĚRNOST
Přečti si celou stránku v učebnice na str.91. Do sešitu si udělej a doplň tabulku ze cv. 4, kde budeš sledovat vztah mezi počtem obalů a jejich cenou. Čím více obalů koupíš, tolikrát více zaplatíš. Počet obalů a částka v Kč jsou přímo úměrné. Nebo – mezi počtem obalů a částkou v Kč je PŘÍMÁ ÚMĚRNOST.
Pro zdatné počtáře – pracovní list k přímé úměrnosti.
Pracovní list Přímá úměrnost

Procvičování písemného dělení – PS str. 33.

Geometrie – trojúhelníky
Zopakujte si rýsování trojúhelníků /pomocí kružítka/. Dále si zopakujte druhy trojúhelníků – rovnostranný /všechny strany jsou stejně dlouhé/, rovnoramenný /dvě strany jsou stejně dlouhé/ – na str. 75.
V učebnici na str. 83 si přečtěte Trojúhelníková nerovnost – trojúhelník lze sestrojit, jestliže součet každých 2 stran trojúhelníku je větší než strana třetí. /můžete si vyzkoušet pomocí barevných brček nebo špejlí/
Pracovní list – trojúhelníky

Angličtina

 • 27.4. – 30.4.

Classbook, str.36 – podívejte se na internetovou stránku, kde Ben popisuje svou školu. Co se o ní a o Benovi dozvíte?
— Přečtěte si věty 1-6 a přiřaďte je k obrázkům a-f
— V pracovním sešitě na str.35 doplňte slova z rámečku do textu o škole ve cv.5
— Zvládnete podobným způsobem popsat svoji školu a třídu? – pak si doplňte cv.6 podle sebe, můžete dokreslit nebo nalepit obrázky.
Classbook str.37, poslechněte si další část příběhu o kouzelné koruně Dragon Crown – poslech zde http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/1-50-Chit-Chat-2.mp3 a věty na zopakování http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/1-51-Chit-Chat-2.mp3
=== volitelně, kdo by chtěl trochu víc angličtiny, můžete si dodělat i str.37 v prac.sešitě http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/1-52-Chit-Chat-2.mp3


 • 4.5. – 7.5.
 • podle prac.seš. str.38/ex.1 a přiloženého Minislovníčku 8 se naučte, jak se řeknou různé pořady a druhy filmů v televizi – výslovnost si můžete procvičit podle poslechu v Classbook str.38/Track 53 online, popř.stáhnout kliknutím na tři tečky
 • naučte se říkat, které pořady se vám líbí a které ne – I like …………………., I don’t like ………………………
 • v prac.seš. doplňte str.38/cv.2
 • naučte se ptát Do you like ………………… ? – Líbí se ti/Máš rád ………………..? a doplňujte jednotlivé druhy pořadů. Odpověď je krátká – Yes, I do. (Ano. Ano, líbí.) nebo No, I don’t. (Ne. Ne, nelíbí.) – procvičte si vzájemně
 • v prac. seš. str.38/cv.3 – vyberte a napište pět různých TV pořadů do prvního sloupečku – vyberte si dva členy rodiny a udělejte s nimi interview a pomocí otázky Do you like ………….? zjistěte, zda se jim tyto pořady líbí nebo nelíbí a odpovědi si poznačte do dalších dvou sloupečků

Přírodověda

 • 27.4. – 30.4.

Živočichové v okolí lidských obydlí – uč. str. 56-57
1) nauč se názvy hospodářských zvířat, které jsou na obrázcích
2) v textu hledej, proč se zvířata chovají – jaký je jejich užitek
3) zapamatuj si, jak se nazývá samec, samice a mládě u jednotlivých zvířat

 • 4.5. – 7.5.

„Domácí mazlíčci“
1) podle obrázků v učebnici na str. 58-59 a pomocí textu napiš do sešitu, která zvířata jsou vhodná pro chov doma nebo na zahradě
2) máš-li sám (sama) nějakého mazlíčka, napiš o něm do sešitu (kdo to je, jak mu říkáš, čím ho krmíš, jaký jsi mu vybudoval příbytek,….)
3) pracovní sešit str. 15 – vyber si a doplň jedno cvičení

Vlastivěda

 • 27.4. – 30.4.

Románský sloh -uč. str. 19 – nahoře
1) vypiš do sešitu typické prvky pro stavby v románském slohu
2) prohlédni si obrázky románských staveb, které jsou na této stránce
3) pracovní sešit str. 13/5

 • 4.5. – 7.5.

Vláda přemyslovských králů
1) do sešitu opiš jména panovníků a co je charakterizuje – učebnice str. 21-22 (celé modré nadpisy)
2) prohlédni si obrázky na str. 21-22
3) pracovní sešit str. 14/3 – vyřeš šifru
4) videa – youtube – Dějiny udatného českého národa – Svatá Anežka, Přemysl Otakar II., Václav III. + další dle vlastního výběru

Výtvarná výchova

Domácí zadání 11.3. – dokud nepůjdeme do školy 😉

Na jakýkoliv papír, čímkoliv (pero, tužka, gelovka, pastelka, voskovka, vodovky, tempery) mi nakreslete nebo namalujte vaši představu, jak vypadá koronavirus, o kterém teď slýcháte z televize a od rodičů. Zamyslete se nad tím, jak by mohl tento vir vypadat, kdyby měl nějakou podobu a zkuste ho ztvárnit na papír.

Samozřejmě jen v tom případě, když se budete hodně nudit! 🙂