4A – seznam úkolů 8.6. – 12.6. + 15.6. – 19.6.

Český jazyk

 • 8.6. – 12.6.

8.6. Učebnice str. 77/5 do cvičného sešitu zpracovat, nezapomenout podtrhnout slovesné tvary. Dále 77/2 ústně, 77/3 ústně.
9.6. Pracovní sešit strana 64 celou ji vypracujte.
10.6. Do cvičného sešitu vypracujte z učebnice str. 77/4. Vypište si do sešitu příslušné osoby, čísla, časy a vedle napište tvar slovesa být, nebýt.
Např.:
1. os. č. jedn., čas min. – byl jsem, nebyl jsem
11.6. Dokončení čtenářského deníku za všechny měsíce (březen, duben, květen, červen).
12.6. Termín odevzdání prací.

 • 15.6. – 19.6.

15.6. Učebnice str. 78/1 přečíst si. Do školního sešitu přepsat tabulku: „Co už víme o větách“. Pak 79/4 ústně.
16.6.  Učebnice strana 78/2 ústně, zkuste si a) i b). Učebnice strana 78/3 do cvičného sešitu vypište všechna slova, kterými jsou spojeny věty v souvětí. A přepište si do školního sešitu žlutý rámeček (str. 78-79)
17.6. Učebnice strana 79/7, přepište do cvičného sešitu i s doplněnými čárkami. A přepište si ze strany 80 žlutý rámeček do školního sešitu. Všimněte si větných vzorců. Již jsme dělali, takže to bude pro připomenutí.
18.6.  Učebnice strana 80/9 udělejte si ústně.A 80/10 si zpracujte do cvičného sešitu, vymýšlejte věty dle větných vzorců.
Například:
V1, protože V2
Šli jsme domů, protože začalo hodně pršet.

19.6. Nic.

Cvičení z českého jazyka

Nic 🙂

Matematika

 • 8.6. – 12.6.

Procvičujte zlomky :
1. v učebnici na str. 120/8, 9 (např. 1/8 z 32 počítáme 32 : 8 = 4 – celek dělíme jmenovatelem),cv. 10, na str. 121/12, 13 , na str.141/1, 2, 3, 4, 5.
2. pracovní listy – č.1 – vybarvi a napiš zlomek Pracovní list č.1
č.2 – barevně znázorni zlomky – Pracovní list č. 2
č. 3 – A – vybarvi danou část a na konec řádku napiš
zlomkem, jaká část zbyla
B – zlomky vypočti Pracovní list č. 3
Do cvičného sešitu procvičovat z uč. 120/11 – písemně, 121/15 – zpaměti.

9.6. – PS str.39 – celá
Prověrka – vypracujte samostatně a pošlete nazpět k ohodnocení.
Pracovní list – prověrka.


 • 15.6. – 19.6.

Procvičujte písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení do milionu.
Zlomky – stále procvičujte příklady typu 1/3 z 15. Nově počítáme příklady 4/7 z 49 – počítáme 49 : 7 . 4 = 28, 3/5 z 30 – počítáme 30 : 5 . 3 = 18.
Posílám pracovní list k procvičování Pracovní list – Zlomky.
V učebnici na str. 142/12 – příklady.
V učebnici na str. 142 – 143 řešte slovní úlohy s využitím zlomků – stačí psát pouze příklady a odpověď / např. cv. 8 – 3/4 z 8 = 6. Děti snědly 6 rohlíků.
18.6.
uč. str. 144 – řešení slovních úloh + výpočet minut z části hodiny ( 4/5 hodiny = 4/5 z 60 = 48 min)
Posílám dnešní prověrku na zlomky:
Pracovní list – Prověrka – Zlomky
Nové učivo: Aritmetický průměr
Aritmetický průměr vypočítáme tak, že sečteme všechna čísla a ta vydělíme jejich počtem. – uč. str. 136.

Angličtina

 • 8.6. – 12.6.
 • pondělí 8.6. – lekce 8. – uč. str.38 – What TV programmes do you like? I like….. / I don’t like …………. a věty It’s…great/fantastic/funny/boring/scary.
 • DÚ – prac.seš. str.38, naučit se rozhovory podle cv.3
 • středa 10.6. – lekce 9. – uč. str.42 – My free time – slovní zásoba
 • otázka What do you do in your free time? a odpovědi
 • prac.seš. str.42/cv.1


Přírodověda

 • 8.6. – 12.6.

Ekosystém potok a řeka
1) uč. str.67 – na obrázku hledej rostliny a živočichy na seznamu
2) uč. str. 68 – prohlédni si obrázky a přečti
3) uč. str. 69 – písemně vypracuj odpovědi na otázky 1,3,8,11,13,14,15
vypracované otázky pošli do školy po spolužákovi nebo ofoť a pošli na adresu iva.kralova61@seznam.cz BUDE HODNOCENO ZNÁMKOU

 • 15.6. – 19.6.

Člověk a příroda uč. str. 70-71
1) pracovní sešit str. 44 – doplň
2) Do školního sešitu napiš krátké povídání o tom, jak chráníš přírodu.

Vlastivěda

 • 8.6. – 12.6.

Husitství uč. str.34-36
vypracuj písemně do školního sešitu:
1) Kdo byli husité a jaký byl jejich symbol?
2) Kdo byl Jan Žižka?
3) Popiš husitské vojsko.
4) Kde a kým byli husité poraženi?
Pracovní sešit str. 23/1,2 a str. 24/4,5,7 doplň a pošli pracovní sešit do školy nebo ofoť a pošli na adresu iva.kralova61@seznam.cz BUDE HODNOCENO ZNÁMKOU!
YOUTUBE: Dějiny udatného českého národa – Jan Hus, husitství – vyber videa podle tématu

 • 15.6. – 19.6.

České země po husitských válkách uč. str.38 -39
str. 39 – otázky 1-4 – vypracuj do školního sešitu
První Habsburkové na českém trůnu
videa: Dějiny udatného čes. národa – Ferdinand I. Habsburský , Rudolf II.

Výtvarná výchova

Domácí zadání 11.3. – dokud nepůjdeme do školy 😉

Na jakýkoliv papír, čímkoliv (pero, tužka, gelovka, pastelka, voskovka, vodovky, tempery) mi nakreslete nebo namalujte vaši představu, jak vypadá koronavirus, o kterém teď slýcháte z televize a od rodičů. Zamyslete se nad tím, jak by mohl tento vir vypadat, kdyby měl nějakou podobu a zkuste ho ztvárnit na papír.

Povinné 🙂