4B – seznam úkolů 11.5. – 15.5. + 18.5. – 22.5.

Tento týden již není on-line výuka (příprava na pondělní vyučování) 🙂

Český jazyk

  • 11.5. – 18.5.

11.5. Časování sloves v čase minulém
Uč. str. 71/1 – piš do školního sešitu (vyber si jedno sloveso a napiš ho ve všech osobách) – PROSÍM POSLAT
Uč. str. 71/2 – piš do školního sešitu (vyber si jedno sloveso a napiš ho ve všech osobách) – PROSÍM POSLAT
Ps. str. 61/1a),d)

12.5. Časování sloves v čase minulém
Uč. str. 72/3 – piš do školního sešitu – do sloupečku – PROSÍM POSLAT
Ps. str. 61/2 – složená slovesa napište na linku, ty potom napište do školního sešitu a určete u nich osobu, číslo a čas a slovesa v minulém čase podtrhni barevně- do sloupečku – PROSÍM POSLAT

13.5. Časování sloves v čase minulém
Uč. str. 72/4 – piš do školního sešitu (přepiš v čase minulém tři souvětí) – PROSÍM POSLAT
Ps. str. 61/3a)

14.5. Časování sloves v čase minulém
Uč. str. 73/7 – piš do školního sešitu (popros mamku nebo taťku, ať ti nadiktují diktát), pod diktát z něho vypiš slovesa do sloupce a urči u nich osobu, číslo a čas – PROSÍM POSLAT
Ps. str. 61/4a) – PROSÍM POSLAT

15.5. Podstatná jména – procvičování
Uč. str. 73/7b) – piš do školního sešitu (v textu vyhledej podstatná jména, vypiš je do sloupce do školního sešitu a urči u nich rod, číslo, pád, vzor) – PROSÍM POSLAT

PŘEJI VÁM KRÁSNÝ VÍKEND 🙂 🙂 🙂 Užívejte si ještě volna, pohody, smíchu i sluníčka. Pomáhejte rodičům, všímejte si přírody kolem sebe a mějte se hlavně bezvadně!!!

  • 18.5. – 22.5.

18.5. Slovesa – opakování
Uč. str. 74/1– piš do školního sešitu (vypiš jen slovesa do sloupečku a urči u nich osobu, číslo a čas) – PROSÍM POSLAT
Ps. str. 62/1a),b),c)

19.5. Slovesa – opakování
Uč. str. 74/4 – piš do školního sešitu (doplň jen chybějící písmena) – PROSÍM POSLAT
Ps. str. 62/2a),b)

20.5. Slovesa – opakování
Ps. str. 62/3

21.5. Slovesa – opakování
Uč. str. 75/5 – piš do školního sešitu (a) do dvou sloupečků vypiš jednoduché a složené slovesné tvary, b) najdi a vypiš 5 podstatných jmen a urči u nich rod, číslo, pád a vzor) – PROSÍM POSLAT

DNESKA JSEM VÁM POSLALA POSLEDNÍ ÚKOL TENTO TÝDEN. PŘEJI VÁM KRÁSNÝ A POHODOVÝ VÍKEND 🙂 🙂 🙂 UŽIJTE SI HO PLNÝMI DOUŠKY A UŽ SE NA VÁS TĚŠÍM V PONDĚLÍ!!!

Matematika

  • 11.5. – 18.5.

11.5. Procvičování – slovní úlohy, písemné sčítání, násobení
Uč. str. 104/30, 31 – počítej do školního sešitu (u úlohy stačí příklad a odpověď, ve cv. 31 jen příklady) – PROSÍM POSLAT

12.5. Procvičování – slovní úlohy
Uč. str. 104/32, 34 – počítej do školního sešitu (stačí příklad a odpověď)
Uč. str. 104/36 (čtyři příklady i se zkouškou) – počítej do školního sešitu – PROSÍM POSLAT
Ps. str. 34/1,3,5 – PROSÍM POSLAT

13.5. Milion
Uč. str. 107 – projděte si ústně cvičení 1, připomeňte si čtení velkých čísel
Uč. str. 107/2,3 – počítej do školního sešitu (porovnávání a písemné sčítání) – PROSÍM POSLAT
Ps. str. 36/1,2

14.5. Milion
Uč. str. 108/7,9,12 – počítej do školního sešitu – PROSÍM POSLAT
Ps. str. 36/3,4,5ve cvičení 4 máš vypočítat jednu čtvrtinu, ta se počítá tak, že číslo dělíme čtyřmi PROSÍM POSLAT

15.5. Písemné násobení dvojciferným činitelem – procvičování
Uč. str. 111/6 – počítej do školního sešitu – PROSÍM POSLAT

  • 18.5. – 22.5.

18.5. Početní výkony s přirozenými čísly
Uč. str. 111/2 – počítej do školního sešitu
Ps. str. 34/4 – jednu třetinu počítáme tak, že číslo dělíme třemi

19.5. Početní výkony s přirozenými čísly
Uč. str. 112/7,8,9 – počítej do školního sešitu – PROSÍM POSLAT

20.5. Početní výkony s přirozenými čísly
Ps. str. 37/1, 2, 3, 🙂 – PROSÍM POSLAT

21.5. Početní výkony s přirozenými čísly
Ps. str. 38/1 – PROSÍM POSLAT

Angličtina

  • 11.5. – 18.5.

11.5. What´s on TV? – The Dragon Crown
Uč. str. 41/přečti si komiks a přelož ho do školního sešitu – PROSÍM POSLAT

12.5. What´s on TV? – opakování
Projděte si všechna slovíčka a fráze z této lekce.
https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs – Chit Chat 2, CD 2, track 3,4,5,6

18.5. – 22.5.


19.5. What´s on TV? – opakování
Na e-mail vám pošlu Minitest 8 a slovíčka k nové lekci. Prosím vytiskněte si je, minitest vypracujte a pošlete mi ho zpět. Slovíčka si vlepte do sešitu.

Přírodověda

  • 11.5. – 18.5.

11.5. Ekosystém potok a řeka
Youtube – Magické hlubiny – Řeky a potoky – DOKUMENT 2018
Ps. str. 32/1,2

13.5. Ekosystém potok a řeka
Ps. str. 33/3,4

  • 18.5. – 22.5.

20.5. Ekosystém potok a řeka
Ps. str. 34/1,2,3

Vlastivěda

  • 11.5. – 18.5.

12.5. Vláda Přemyslovských králů
https://www.youtube.com/watch?v=WG_mBmDGNRg&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=TZJ-EblYfbs&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=1XfRgjIh6tY&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=32
Ps. str. 15/5,6DOBROVOLNÝ ÚKOL

14.5. Vláda Přemyslovských králů
https://www.youtube.com/watch?v=R8IM-KcQ8l0&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=dN12L8KU7a8&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=34
Ps. str. 16/7,9,10DOBROVOLNÝ ÚKOL 🙂

  • 18.5. – 22.5.

19.5. Český stát za vlády Lucemburků
https://www.youtube.com/watch?v=uC0KYRO5D3k&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=3sAxz00IQy8&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=36