4B – seznam úkolů 13.4. – 17.4. + 20.4. – 24.4.

Možnost on-line komunikace ve třídě bude každou středu v 10 hodin 🙂

Český jazyk

  • 13.4. – 17.4.

14.4. Slovesa – Co už známe?
Uč. str. 66/ přečti si rámeček „Přehled o slovesech (co už známe)“
Určitý tvar slovesa – určíme u nich osobu, číslo a čas (máme, šli jsme, půjdeme, …).
Neurčitý tvar slovesa – nemůžeme vyjádřit osobu, číslo a čas – sloveso končí na -t (mít, slyšet, namalovat, …).
Uč. str. 66/2 – do sešitu vypiš slovesa do dvou sloupců podle zadání (infinitiv 8x, určitý tvar 4x)

15.4. Slovesa – tvar určitý
Uč. str. 66/1 – piš do školního sešitu
1) doplň a napiš neúplná slova
2) vypiš pět sloves ve tvaru určitém
3) časuj sloveso slyšet v čase přítomném (já slyším, ty slyšíš, …) – piš do sloupečku
4) vypiš slovesa v infinitivu

16.4. Slovesa – osoba, číslo a čas
Osoba – 1. (já, my), 2. (ty, vy), 3. (on, ona, ono, oni, ony, ona)
Číslo – jednotné (já, ty, on, ona, ono), množné (my, vy, oni, ony, ona)
Čas – přítomný, minulý, budoucí
Ps. str. 57/1(a, c), 2 (a, c, d)PROSÍM POSLAT

17.4. Slovesa – osoba, číslo a čas
Ps. str. 57/2 – piš do školního sešitu
Přepiš slovesa a určuj u nich osobu, číslo a čas (př.: pojedou – 3.os., č. mn., čas budoucí, … – piš do sloupečku) PROSÍM POSLAT

Přeji vám krásný a sluníčkový víkend, užívejte si venku, pozorujte přírodu a hlavně si odpočiňte 🙂 🙂 🙂

  • 20.4. – 24.4.

20.4. Slovesa – jednoduché a složené tvary sloves
Než začneme pracovat z učebnice a pracovního sešitu, koukněte se na Youtube – Škola v obýváku 7 (slovesné tvary). Potom si vemte školní sešit a podle zadání rozdělte daná slova – neurčité a určité, jednoduché a složené tvary.

21.4. Slovesa – jednoduché a složené tvary sloves
Uč. str. 67/Přečti si žlutý rámeček nahoře a znovu si zopakuj, co je jednoduchý a co složený tvar slovesa
Uč. str. 67/1 (nahoře) – piš do školního sešitu do dvou sloupečků, vedle složeného tvaru napiš o jaký čas se jedná (piš jen P – přítomný, B – budoucí, M – minulý)
Ps. str. 58/1 a), b), c) (postupně si čísluj podtržená slovesa 1 – 8 a poslední je zase číslo 1) – PROSÍM POSLAT

22.4. Slovesa – jednoduché a složené tvary sloves, zvratná slovesa
Uč. str. 67 – přečti si žlutý rámeček dole (zvratná slovesa už znáš ze třetího ročníku)
Uč. str. 67/1 – piš do školního sešitu a poté podtrhni zvratná slovesa (vlnovkou – vyletěl si, se dívá, …) – PROSÍM POSLAT
Ps. str. 58/2 – celé – PROSÍM POSLAT

23.4. Slovesa – jednoduché a složené tvary sloves
Ps. str. 58/3, 4 (celá)

24.4. Procvičujte si na Školákově, Didaktě nebo Sciu 🙂

Přeji vám krásný a slunečný víkend! Užívejte si venku, na zahradě, na procházce, pomáhejte doma a také odpočívejte 🙂 🙂

Matematika

  • 13.4. – 17.4.

14. – 15.4. Procvičování čísel do milionu + jednotky hmotnosti
Ps. str. 22/ celá
Domácí sešit – písemně vypočítej tyto tři příklady (123.7 861.11 9471.13) – zapiš si správně pod sebou 🙂

16.4. Procvičování násobení, dělení, písemné sčítání a odčítání
Ps. str. 23/celáPROSÍM POSLAT
Jednotky hmotnosti 1 kg = 1 000 g
1 t = 1 000 kg

Zapiš do domácího sešitu převody: PROSÍM POSLAT
5 kg = …. g 3 000 g = … kg 5 t = … kg
10 kg = … g 12 000 g = … kg 13 t = … kg
15 kg = … g 38 000 g = … kg 290 t = … kg

17.4. Písemné násobení dvojciferným činitelem
Uč. str. 95/4, 7 – počítej do školního sešitu – PROSÍM POSLAT

  • 20.4. – 24.4.

20.4. Jednotky objemu
1 hl = 100 l
Uč. str. 97/2, 3, 4 – počítej do školního sešitu

21.4. Jednotky objemu + písemné dělení jednociferným dělitelem
Uč. str. 97/5, 6, 7 – počítej do školního sešitu (stačí jen příklad a odpověď) – PROSÍM POSLAT
Ps. str. 24/1, 2

22.4. Písemné násobení dvojciferným činitelem + písemné odčítání
Uč. str. 97/8 – počítej do školního sešitu – PROSÍM POSLAT
Uč. str. 97/11 – počítej do domácího sešitu i se zkouškou (písemné sčítání) – PROSÍM POSLAT
Ps. str. 24/3, sloupeček vpravo – PROSÍM POSLAT

23.4. Jednotky času
Uč. str. 98/2, 3, 5 – počítej do školního sešitu (u slovní úlohy stačí příklad a odpověď) – PROSÍM POSLAT
Ps. str. 26/1,2
OPAKUJ SI HODINY 🙂

24.4. Jednotky času
Ps. str. 28/vše bez Zlomky 5PROSÍM POSLAT

Angličtina

  • 13.4. – 17.4.

14.4. Space school – překlad vět (do pátku)
Do sešitu přelož tyto věty:
1) My máme matematiku v půl desáté.
2) My máme výtvarnou výchovu v pátek.
3) Je půl dvanácté.
4) Je osm hodin.
5) Máte dneska tělocvik?

17.4. What´s on TV? – slovíčka
Ps. str. 38/1 – doplň správná slovíčka k obrázku (slovíčka jsem vám posílala)
https://procvicovani-uciva.webnode.cz/anglicky-jazyk/a4-trida-chit-chat-2/

  • 20.4. – 24.4.

20.4. What´s on TV? – otázka „Do you like …?“ = „Máš rád (Líbí se ti) …?“
Do you like comedies? Yes, I do. No, I don´t.
Můžeš se ptát na cokoliv. To už umíte, na začátku každé hodiny se ptáte ostatních. (Do you like banana? Do you like football? Do you like Friday?).
Uč. str. 38 – přečti si článek a přelož si ho.
Ps. str. 38/2

21.4. What´s on TV?
Dneska si zahrajete na učitele vy 🙂 Zkuste naučit rodiče, sourozence nebo prarodiče otázku „Do you like …?“ a odpovědi „Yes, I do.“, „No, I don´t.“.
Ps. str. 38/3 – udělej rozhovory s rodiči nebo sourozenci 🙂

24.4. What´s on TV?
Ps. str. 40/7, 8 (Podle obrázku se rozhodni, co je správné. Špatnou odpověď škrtni – quiz/comedy, Tuesday/Thursday, six/eight, 1/4)

Přírodověda

  • 13.4. – 17.4.

15.4. Ekosystém lidského obydlí – „domácí mazlíčci“ a volně žijící živočichové
Ps. str. 15/celá (pomoc najdeš v učebnici str. 60,61 🙂 )

  • 20.4. – 24.4.

20.4. – 24.4. Ekosystém okolí lidského obydlí – procvičování
Ps. str. 16/celá

Vlastivěda

  • 13.4. – 17.4.

14.4. Naše nejstarší minulost v pověstech
Youtube Staré pověsti české (podívej se na pověst O Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Bivojovi, O Libuši, O Přemyslovi, O Křesomyslu a Horymírovi)
Ps. str. 7/2 (pověst O Krokovi a jeho dcerách 🙂 )

16.4. Naše nejstarší minulost v pověstech
Pokud jsi pozorně sledoval Staré pověsti české na youtubu, bude to pro tebe hračka. Pokud přeci jen ještě váháš, pusť si je ještě jednou 🙂
Ps. str. 8/3, 4

  • 20.4. – 24.4.

21.4. Velkomoravská říše – působení Konstantina a Metoděje
Youtube – Dějiny udatného českého národa 10
Uč. str. 13 – přečti si působení Konstantina a Metoděje a konec slovanské bohoslužby a odpověz si ústně: Proč se naše písmo nazývá latinka? Proč byl 5. červenec vyhlášen státním svátkem?
Ps. str. 9/2dobrovolný úkol 🙂

23.4. Od pravěku po Velkomoravskou říši – opakování
Ps. str. 10/celá (pokus se udělat co nejvíce 🙂 )