4B – seznam úkolů 16.3. – 20.3. + 23.3. – 27.3.

Český jazyk

  • 16.3. – 20.3.

13.3. – opakování probraných vzorů rodu mužského – pán, hrad

16.3. Vzor muž – nová látka, skloňování a určování stejné jako v případě vzoru pán a muž.

Uč. str. 58/14 – ústně

Uč. str. 58/15 – do školního sešitu

Uč. str. 58/16 – do domácího sešitu

Uč. str. 59/17 – ústně

Ps. str. 53/1,2,2

17.3. Vzor muž – procvičování

Ps. str. 53/3,4,5 (toto cvičení přepiš do školního sešitu) Cvičení, která jsou jen ústně, si samozřejmě můžeš udělat na papír.

18.3. Vzor stroj – nová látka

Uč. str. 59/18 – skloňuj ústně podstatná jména na obrázcích + vymyšlená (1.p., 2.p., …) 59/19 – piš si na papír ať vidíš, jak to funguje

Ps. str. 54/1,2 – ze cvičení 1 vypiš všechna podtržená podstatná jména do sešitu školního a urči u nich rod, životnost, číslo, pád, vzor (př.: v jeteli – r.m.neživ., č.j., 6.p., vzor stroj čmeláka – r.m.živ., č.j., 4.p., vzor pán, … dále pokračuj sám) – ve cvičení 2 vzor nadepiš nad slovo

19.3. Uč. str. 60/21prosím o nadiktování druhou osobou a toto mi poslat ke kontrole. Děkuji!

Ps.str. 54/3,4,5

20.3. Opakujte si všechny probrané vzory, pracujte na Školákově, Didaktě, Sciu, … zkrátka tentokrát použijte počítač k procvičování 🙂

  • 23.3. – 27.3.

23.3. Vzor předseda, soudce
Uč. str. 60 – přečti si, jak se daná slova skloňují (tabulka)
Uč. str. 60/22 – ve školním sešitě si udělej dva sloupečky – vzor předseda a soudce a přiřazuj a piš k jednotlivým vzorům slova ze cvičení, a) jen ústně si daná slova řekni v 7. pádě + přečti si Nezaměňujte:

Ps. str. 55/1a), b), 2

24.3. Vzor předseda, soudce
Uč. str. 60/23 – do školního sešitu piš v 5. pádu čísla jednotného
Ps. str. 55/3 – vedle slov v křížovce doplň vzor
Opakuj si stále vzory podstatných jmen (říkej si různá slova a k tomu vzor)

25.3. Vzor předseda, soudce
Uč. str. 61/1 – podstatná jména rodu mužského vypiš do školního sešitu a za slovo napiš vzor, př.: gymnasté (předseda), žonglér (pán), …
Uč. str. 61/3 – piš do domácího sešitu
Ps. str. 55/4b)c)d)diktát si napíšete zítra 🙂

26.3. Vzor předseda, soudce
Ps. str. 55/4 – piš do diktátů nebo školního sešitu, nechte si prosím nadiktovat druhou osobou a pak mě to prosím neopravené pošlete (mrknu, jak vám to jde :–))
Uč. str. 61/2 – piš do školního sešitu (vyber z druhého a prvního sloupečku co k sobě patří – př.: sbírka patří sběrateli, myslivna patří myslivci, …)

27.3. A je tu opět pátek a s ním opakování všeho, co jste tento týden dělali. Procvičujte si na Školákově, Sciu, Didaktě, … A nezapomeňte pomáhat mamce a taťkovi, vyběhnout ven na zahradu, kousek se projít a pozorovat tak právě se probouzející jarní přírodu. A hlavně … mějte se krásně 🙂

Matematika

  • 16.3. – 20.3.

13.3. Ps. str. 6/celá strana

16.3. Uč. str. 77/9,13,16 – vše do školního sešitu

Ps. str. 8/1,2,3 a 9/1,2

Úkol pro šikulky :-) * ALE ŽNA MAZEŠ UBILAN ŽĚN KALAZ VISO HOK …………………………………………………………………………………………………………..Odpověď můžeš hledat na internetu 🙂

Prosím, opakuj si čtení velkých čísel (např. 12 856, 2 560 058, 10 005, …), může ti je i někdo diktovat a ty si je zapisuj na papír.

17.3. Uč. str. 78/22 a 24 – vše do školního sešitu (u cv. 24 si nakresli tabulky a poté vyplň)

18.3. Uč. str. 78/23, 79/26, 79/25 (piš jen výsledky do čtyř sloupců jako jsou v učebnici) – vše do školního sešitu

Ps. str. 9/4, 12/1,2

19.3. Uč. str. 80/3 – do školního sešitu

Ps. str. 11/celá strana

20.3. Procvičování dle vašeho uvážení – použijte internetové stránky 🙂

  • 23.3. – 27.3.

23.3. Slovní úlohy
Uč. str. 80/4,5 – piš do školního sešitu, nemusíš dělat zápis, stačí jen příklad (příklady) a odpověď
Uč. str. 81/7 – počítej do školního sešitu
Ps. str. 13/1

24.3. Slovní úlohy
Uč. str. 81/9 – počítej do školního sešitu
Uč. str. 80/6 – vypočítej 4 příklady i se zkouškou do školního sešitu (postup, jak se počítá je v uč. str. 23, 24, 25, 26 – už jsme počítali). Můžeš se také podívat na youtube – zadej si dělení jednociferným dělitelem, např. Matýskova matematika). Pokud to nepůjde, nevadí, zopakujeme a doučíme až se uvidíme 🙂
Ps. str. 13/2,3,4

25.3. Slovní úlohy
Uč. str. 81/10
Uč. str. 81/12 – vytvoř si tabulku do školního sešitu a vypočítej (tabulku mi prosím ofoťte a pošlete)

26.3. Slovní úlohy
Uč. str. 81/13,14 – zopakuj si ústně převody jednotek času
Ps. str. 14/celá strana

27.3. Procvičování všeho, co jste tento týden dělali. Pracujte na počítači – Školákov, Didakta, Scio, … však už to znáte. A příští týden se vrhneme na nové učivo – písemné násobení dvojciferným činitelem. A nebojte, všichni to zvládnete!

Angličtina

  • 16.3. – 20.3.

13.3. – slovíčka lekce 7

16.3. Zopakovat si hodiny česky (zatím tedy stačí celé a půl) – někteří stále mají problém a je těžké se je naučit v angličtině. Procvičovat hodiny poté anglicky. Př.: Je jedna hodina. It´s one o´clock. Je půl čtvrté. It´s half past three. (Je půl po třetí.).

Uč. str. 35/ přečíst si a zkusit přeložit – naučit se slovíčka – předměty ve škole.

Ps. str. 35/3,4

  • 23.3. – 27.3.

23.3. This is my school
Uč. str. 36/prohlédni si obrázek a poté přepiš věty pod obrázky do školního sešitu a vedle každé věty napiš písmeno, které k dané větě patří podle obrázku. Piš každou větu na jeden řádek.

24.3. This is my school
Ps. str. 36/5 – doplň vhodná slova z nabídky

27.3. This is my school
Ps. str. 36/6 – podle cvičení 5 vytvoř pár vět o své škole
Ps. str. 37/7 – Čí je to rozvrh? Doplň jména Peter, Jen, Liz podle rozvrhů.

Přírodověda

  • 16.3. – 20.3.

16.3. Ekosystém park

Uč. str. 51/Přečti si Rostliny v parcích a poté si udělej zápis

Ps. str. 29/1 pomáhej si učebnicí, encyklopedií, internetem

Zápis: Ekosystém park Park je ekosystém uměle vytvořený člověkem. Snižuje hlučnost městského prostředí, zachycuje prach, zvlhčuje ovzduší, slouží lidem k rekreaci. Rostliny v parcích Listnaté stromy – různé druhy javorů, jírovec maďal (plody kaštany). Jehličnaté stromy – smrk pichlavý. Keřové jehličnany – jalovec obecný , tis červený (jedovatý). Listnaté keře – zlatice prostřední (zlatý déšť), šeřík obecný. Okrasné byliny – růže.

18.3. Živočichové v parcích

Uč. str. 51 + 52 – přečti si a poté si udělej zápis

Ps. str. 30, 31 (pomož si uč. str. 50, encyklopedií nebo internetem)

Zápis:

Živočichové v parcích

Obojživelníci

Ropucha obecná – je chráněná, živí se žížalami, pavouky, hmyzem.

Ptáci

Holub věžák – živí se semeny, zbytky lidské potravy

Hrdlička zahradní – živí se semeny nebo zbytky lidské potravy

Kos černý – živí se hmyzem, žížalami, ovocem

Strakapoud velký – živí se hmyzem a semeny jehličnatých stromů.

Savci

Netopýr hvízdavý – je chráněný, živí se hmyzem.

  • 23.3. – 27.3.

23.3. Ekosystém louka – opakování
Projdi si celý ekosystém louka a pokud chceš a máš chuť a náladu, zahraj si hru v Ps. str. 40, 41

25.3. Ekosystém lidského obydlí
Začneme nové téma a úkol pro vás zní: Pokud můžete, vyjděte ven na zahradu a mrkněte se, co všechno kolem sebe vidíte. Pokud zahradu nemáte, koukněte se z okna a rozhlédněte se. Přemýšlejte, jaké rostliny, jaká zvířata můžete v okolí lidského obydlí najít, zahlédnout. A jelikož je už jaro, začíná to kolem nás už pěkně ožívat 🙂 Tak se dívejte kolem sebe, poslouchejte a užijte si to, jak jen můžete!

Vlastivěda

  • 16.3. – 20.3.

17.3. Malá kapitola o čase (červená učebnice Hlavní události nejstarších českých dějin)

Uč. str. 4/přečti si celou stránku a pak si udělej zápis

Ps. str. 2/celá strana (pokud si nevíš rady, použij učebnici nebo internet)

Zápis:

Malá kapitola o čase

1 rok = doba oběhu Země kolem Slunce

1 měsíc = doba oběhu Měsíce kolem Země

1 den = doba otočení Země kolem své osy

Překresli si časovou osu Jak označujeme léta před a po Kristu (uč. str. 4)

před naším letopočtem = př.n.l.

našeho letopočtu = n.l.

Století = doba jednoho sta let (např. roky 2001 – 2100 jsou 21. století, 1401 – 1500 jsou 15. století).

Tisíciletí = doba jednoho tisíce let (např. roky 2001 – 3000 jsou 3. tisíciletí, 1001 – 2000 jsou 2. tisíciletí).

Překresli si časovou osu Znázornění staletí na časové ose (uč. str. 4)

19.3. České země v pravěku

Uč. str. 5, 6 – přečti si a poté udělej zápis

Zápis

České země v pravěku

= dlouhé období od vzniku člověka po vznik prvních států. Z této doby nemáme žádné písemné památky, pouze předměty objevených archeology. Pravěk dělíme:

a) doba kamenná (starší a mladší)

b) doba bronzová

c) doba železná

  • 23.3. – 27.3.

24.3. České země v pravěku
Podívej se na youtube: Dějiny udatného českého národa, díl 1. – 3. (zápisek si uděláme ve čtvrtek 🙂 )

26.3. České země v pravěku
Pokud jste se dívali na Dějiny udatného českého národa, pak to pro vás bude hračka 🙂 Jinak se můžeš podívat a pracovat s učebnicí str. 5,6,7
Ps.str. 3/1,2 (zkuste to sami, řešení vám pošlu příště 🙂)