4B – seznam úkolů 25.5. – 29.5. + 1.6. – 5.6.

Český jazyk

  • 25.5. – 29.5.

26.5. Slovesa – opakování
Uč. str. 74/2 – vypiš do školního sešitu 5 libovolných sloves a urči u nich osobu, číslo a čas
Uč. str. 74/2 – ostatní ústně
Ps. str. 63/1a),b),c)

27.5. Podmiňovací způsob
Napiš si do školního sešitu:
Podmiňovací způsob
bych chtěl
ty bys chtěl
on by chtěl
my bychom chtěli
vy byste chtěli
oni by chtěli
Ps. str. 63/2,3

28.5. Procvičování vzorů + diktát
Ps. str. 56/4 – 6 vět prosím nadiktovat – piš do sešitu Diktáty nebo do školního sešitu
Pracovní listy – najdete během dneška ve své schránce

29.5. Procvičování vzorů, podmiňovací způsob
Uč. str. 75/1 – přečti si básničku a udělej ústně cv. a) i b)
Ps. str. 63/4 – doplň zájmeno, osobu a číslo

  • 1.6. – 5.6.

2.6. Slovesa – procvičování
Uč. str. 77/2,3,4 – ústně si projít cvičení
Uč. str. 77/5 – přepsat do školního sešitu

3.6. Věta jednoduchá a souvětí
Uč. str. 78/1 – projít si ústně
Přečíst si žluté rámečky.
Ps. str. 64/celá strana

4.6. Věta jednoduchá a souvětí + diktát
Ps. str. 64/2a) – popros mamku nebo taťku, ať ti věty nadiktují
Uč. str. 79/4 – urči ústně větu jednoduchou a souvětí
Ps. str. 65/2

5.6. Věta jednoduchá a souvětí
Vymysli a napiš do sešitu školního tři věty jednoduché a tři souvětí.
Uč. str. 79/6
– ústně
Uč. str. 79/7 – ústně
Ps. str. 65/1 – podtrhej vlnovkou slovesné tvary

Matematika

  • 25.5. – 29.5.

25.5. Dělení jednociferným dělitelem, písemné násobení, písemné sčítání
Ps. str. 39/celá strana

26.5. Procvičování
Uč. str. 112/3 – vypočítej do školního sešitu (příklad a odpověď)

27.5. GEOMETRIE
Ps. str. 15/celá
Ps. str. 20/celá
Ps. str. 25/1,4 a 2
narýsovat do sešitu nebo na papír

28.5. Písemné násobení dvojciferným činitelem
Pracovní list – najdete během dneška ve své schránce

29.5. Písemné odčítání, slovní úlohy
Uč. str. 112/10, 12 – počítej do školního sešitu
Uč. str. 113/16 – počítej do školního sešitu
U slovních úloh stačí příklad a odpověď.

  • 1.6. – 5.6.

2.6. ZLOMKY
https://www.youtube.com/watch?v=sdkIZYuB-tY
Uč. str. 116/3, 117/8 – ústně si projdi cvičení
Pracovní list – část nalepit do školního sešitu a cvičení 6 vypočítat
Ps. str. 7,8,18 – zlomky (dole na stránce)

3.6. GEOMETRIE
Ps. str. 35/celá
Obvody trojúhelníku, čtverce a obdélníku – vyvození

4.6. GEOMETRIE – obvody
Zapiš si do sešitu geometrie:
Obvody
Trojúhelník: o = a + b +c
Čtverec: o = 4 . a
Obdélník: o = 2 . (a + b)

Uč. str. 96/2 (ústně) + 4 do sešitu geometrie
Uč. str. 106/1,3,4 (ústně ) + 2 do sešitu geometrie

5.6. Zlomky
Uč. str. 117/8 – čti zlomky
Uč. str. 119/2, 3, 4, 5, 6 – ústně
Uč. str. 119/7 – první dva příklady vypočítej do školního sešitu
Ps. str. 28, 37, 38 – zlomky

Angličtina

  • 25.5. – 29.5.

25.5. What´s on TV?
Ps. str. 41/10
– hledej v programu (1. It´s on at 9.40, 2. It´s on Channel …, 3. It´s on at …, 4. It´s on Channel …, 5. It´s on Channel …, 6. It´s on at …)

29.5. My free time
Uč. str. 42/celá strana – pročíst si, ústně přeložit
Ps. str. 42/celá

1.6. – 5.6.


2.6. My free time
Uč. str. 43/celá – poslech písničky + tvoření otázky a odpovědi
https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs – Chit Chat 2, CD 2, Track 8
Uč. str. 43/dole – napiš tři otázky a odpovědi do školního sešitu
Ps. str. 43/3,4

5.6. My free time
Uč. str. 44 – přečti oba dva dopisy, ústně si je přelož a přiřaď jednotlivá čísla k Haně a Lucy (dole na stránce)
Ps. str. 44/5, 45/7

Přírodověda

  • 25.5. – 29.5.

  • 1.6. – 5.6.

3.6. Ochrana přírody + význam vodních ploch, lesa a půdy
Ps. str. 44

Vlastivěda

  • 25.5. – 29.5.

28.5. Karel IV.
Uč. str. 25, 26, 27 – přečti si
Zápis – Karel IV.

https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA
https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA
https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0

  • 1.6. – 5.6.

2.6. Václav IV., Zikmund Lucemburský
https://www.youtube.com/watch?v=O-Ytm3aJf74
https://www.youtube.com/watch?v=4Aq3AeiLYfM
https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg
Uč. str. 28 – přečti si
Zápis Václav IV., Zikmund Lucemburský
Ps. str. 17/celá

4.6. Život ve středověku + gotika
Uč. str. 30, 31, 32 – pročíst si
Zápis
Ps. str. 18/3, 4
Ps. str. 19/5