4B – seznam úkolů 27.4. – 30.4. + 4.5. – 7.5.

Možnost on-line komunikace ve třídě bude každou středu v 10 hodin 🙂

Český jazyk

  • 27.4. – 30.4.

27.4. Časování sloves v čase přítomném
Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=sIjS_ljh2U0
Napište mi (stačí na kousek papírku), o jaké sloveso se jedná – pokud tam je 🙂

28.4. Časování sloves v čase přítomném
Časovat slovesa v přítomném čase už umíš. Důležité je, aby sis zapamatoval, že v osobních koncovkách času přítomného se píše vždy měkké i/í (sází, prosím, nosíš, přemýšlí, trpí, …).
Uč. str. 68/1 – piš do sešitu školního otázky a odpovědi v přítomném čase – PROSÍM POSLAT
Ps. str. 59/1a),b) do pracovního sešitu, c) do sešitu školního napiš dané podstatné jméno a u něho urči rod, číslo, pád a vzor – PROSÍM POSLAT

29.4. Časování sloves v čase přítomném
Uč. str. 68/2 piš do školního sešitu (1. jsem, bydlím, zpívám, 2. bijete, myjete se, objevujete, … – piš do sloupečku)PROSÍM POSLAT
Ps. str. 59/2 a),b)

30.4. Časování sloves v čase přítomném
Ps. str. 59/3,4PROSÍM POSLAT

Přeji vám krásné Čarodějnice a zároveň prodloužený víkend, užívejte si, malujte, tvořte, pozorujte přírodu a hlavně moc daleko nelétejte 🙂 🙂 🙂

4.5. – 7.5.


4.5. Časování sloves v čase budoucím
Uč. str. 69/1 – piš do školního sešitu (do dvou sloupců)
Ps. str. 60/1a), c), d)

5.5. Časování sloves v čase budoucím
Uč. str. 69/2 – piš do školního sešitu (do sloupečku přepiš slovesa a urči u nich osobu, číslo a čas a jednoduché tvary podtrhni) – PROSÍM POSLAT
Ps. str. 60/2a),b)

6.5. Časování sloves v čase budoucím
Uč. str. 70/3 – piš do školního sešitu tvary slovesa kreslit (1.os. budu kreslit – složený, nakreslím – jednoduchý tvar, …) – PROSÍM POSLAT
Uč. str. 70/4 – piš do školního sešitu – PROSÍM POSLAT
Ps. str. 60/3

7.5. Časování sloves v čase budoucím
Uč. str. 70/6 – piš do školního sešitu
Uč. str. 70/7 – piš do školního sešitu – popros někoho druhého, aby ti diktát nadiktoval a potom podtrhni slovesa v budoucím čase – PROSÍM POSLAT
Ps. str. 60/3,4a),b)

Přeji vám krásný a slunečný prodloužený víkend plný pohody a smíchu. Užívejte si volna, pomáhejte rodičům a také odpočívejte 🙂 🙂 🙂

Matematika

  • 27.4. – 30.4.

27.4. Velká čísla
Ps. str. 27/celá PROSÍM POSLAT

28.4. Písemné násobení, procvičování
Uč. str. 98/8 – počítej do školního sešitu – narýsuj si tabulku a pomocí písemného násobení vypočítej (počet hodin, počet dnů zpaměti) – PROSÍM POSLAT
Ps. str. 29/celáPROSÍM POSLAT

29.4. Procvičování – slovní úlohy, porovnávání, písemné násobení
Uč. str. 101/1,2 – počítej do školního sešitu (stačí příklad a odpověď) – PROSÍM POSLAT
Uč. str. 101/3 – počítej do domácího sešitu – PROSÍM POSLAT
GEOMETRIE (do příštího týdne)
Ps. str. 30/celáPROSÍM POSLAT

30.4. Procvičování – slovní úlohy, porovnávání, písemné násobení
Uč. str. 101/8,11 – piš do školního sešitu (stačí příklad a odpověď) – PROSÍM POSLAT
Uč. str. 102/12 – počítej do domácího sešitu – PROSÍM POSLAT
Ps. str. 31/celá – PROSÍM POSLAT

  • 4.5. – 7.5.

5.5. Procvičování – písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, slovní úlohy
DĚLENEC : DĚLITEL = PODÍL

Uč. str. 102/13,15,21 – počítej do školního sešitu (stačí jen příklad a odpověď) – PROSÍM POSLAT
Ps. str. 32/celá PROSÍM POSLAT

6.5. Procvičování – písemné sčítání, pamětné a písemné dělení, slovní úlohy
Uč. str. 103/22 – počítej do školního sešitu i a),b) – stačí jen příklad a odpověď – PROSÍM POSLAT
Uč. str. 103/27 – počítej do školního sešitu – PROSÍM POSLAT
Ps. str. 33/1,2,3,4,5,6 – do konce týdne – PROSÍM POSLAT

7.5. Procvičování – slovní úlohy
Uč. str. 103/28, 29 – počítej do školního sešitu (stačí jen příklad a odpověď) – PROSÍM POSLAT

Angličtina

  • 27.4. – 30.4.

28.4. What´s on TV? (do příštího týdne)
https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/chit_chat?cc=cz&selLanguage=cs
Na této stránce najdete poslechy k daným cvičením v učebnici i pracovním sešitě. Vždy vám napíšu, o jaký poslech se jedná, se kterým budete pracovat.
Uč. str. 39/Miss J. Bond, SuperSpy – 008 – poslech Chit Chat 2 Cd 1 Unit 7 track 54, 55 (vyhledej k poslechu správný obrázek)
Ps. str. 39/ 4, 5, 6 – poslech Chit Chat 2 Cd 1 Unit 7 track 56 + Chit Chat 2 Cd 2 Unit 8 track 1, 2 – PROSÍM POSLAT

  • 4.5. – 7.5.

4.5. What´s on TV? – překlad vět
Uč. str. 40/dole otázky a odpovědi – do školního sešitu přepiš a přelož otázky a odpovědi

Přírodověda

  • 27.4. – 30.4.

29.4. Ekosystém rybník (do příštího týdne)
https://www.youtube.com/watch?v=TS_zQqqui28
Ps. str. 42/celá

  • 4.5. – 7.5.

4.5. Ekosystém rybník (do příštího týdne)
Ps. str. 43/celá – pracuj s učebnicí a s internetem

Vlastivěda

  • 27.4. – 30.4.

28.4. Vznik českého státu, vláda Přemyslovských knížat (do příštího týdne)
YoutubeDějiny udatného českého národa, díl 12 – 20
Ps. str. 11/celáDOBROVOLNÝ ÚKOL – pracuj s učebnicí str. 16,17, s internetem 🙂

30.4. Život za vlády prvních Přemyslovců
Youtube – Dějiny udatného českého národa, díl 21
Uč. str. 19Románský sloh – podívej se na obrázky, jak vypadají románské stavby
Ps. str. 13/5,6DOBROVOLNÝ ÚKOL – pracuj s učebnicí str. 18,19, s internetem 🙂

  • 4.5. – 7.5.

5.5. Vznik Českého království, vláda Přemyslovských králů
Youtube – Dějiny udatného českého národa, díl 26
Ps. str. 14/1,3,4DOBROVOLNÝ ÚKOL – pracuj s uč. str. 21 a s internetem

7.5. Václav I., Anežka Česká
Youtube – Dějiny udatného českého národa, díl 27, 28
DOBROVOLNÝ ÚKOL – pokud máš zájem vědět, proč je 8.5. státní svátek, mrkni se na Dějiny udatného českého národa, díl 99 – 102