4B – seznam úkolů 30.3. – 3.4. + 6.4. – 10.4.

Možnost on-line komunikace ve třídě bude každou středu v 10 hodin 🙂

Český jazyk

  • 30.3. – 3.4.

30.3. Podstatná jména rodu mužského – opakování
Uč. str. 62/6 – piš do školního sešitu
Ps. str. 56/1

31.3. Podstatná jména rodu mužského – opakování
Uč. str. 63/1 – piš do školního sešitu – věty s vhodným slovem, do závorky napiš vzor a poté ve větách podtrhej přídavná jména
Ps. str. 56/2

1.4. Podstatná jména rodu mužského – opakování
Uč. str. 63/2
– piš do školního sešitu, př.: skákat – skok (hrad), lyžovat – lyže (růže), … U podstatných jmen vyznačte kořen slova.
Uč. str. 63/3 – domácí úkol – piš do domácího sešitu

2.4. Podstatná jména rodu mužského – opakování
Uč. str. 63/4 – piš do školního sešitu (pády psát nemusíš)
Ps. str. 56/3,4

3.4. Podstatná jména rodu mužského – opakování
Při pátku si dáme jen jedno cvičení a potom už víte … opakujte si na Školákově, Didaktě, Sciu, …
Uč. str. 64/5 – piš do školního sešitu, ale jen správný tvar slova ze závorky, př. : lesy, řetězy, zprávy, … (říkej si, podle jakého vzoru slovo skloňujeme)

  • 6.4. – 10.4.

6.4. Podstatná jména – opakování
Uč. str. 65/1 – piš do školního sešitu a nad podstatná jména napiš příslušný vzor

7.4. Podstatná jména – opakování
Uč. str. 65/2 – piš do školního sešitu a nad podstatná jména napiš příslušný vzor – prosím poslat

8.4. Podstatná jména – opakování
Uč. str. 65/3 –
piš do školního sešitu – prosím poslat

9.4. Podstatná jména – opakování
Uč. str. 65/4 – prosím, aby vám diktát nadiktoval někdo druhý – prosím poslat
Domácí sešit – vymysli a napiš věty s danými slovy: lvi, lvy, šimpanzi, šimpanze, psi, psy, orli, orly – prosím poslat

Přeji vám krásné Velikonoce, pomáhejte doma rodičům, hodně odpočívejte, užívejte si sluníčka a hlavně se mějte parádně 🙂 🙂 🙂

Matematika

  • 30.3. – 3.4.

30.3. Písemné násobení dvojciferným činitelem
Uč. str. 85/1 – podívej se, jak se počítají příklady v zeleném rámečku (s nulou na místě jednotek) – počítej příklady do školního sešitu. Můžeš si vymyslet i další příklady tohoto typu.
234 . 20
1. Činitele zapíšeme pod sebe a podtrhneme
2. Nulu na místě jednotek ve výsledku opíšeme
3. Dále násobíme 1. činitele číslem, které je na místě desítek (jako u písemného násobení jednociferným činitelem, ale výsledek začínáme psát na místě desítek )
Doporučuji shlédnutí výkladu i se zápisem na www.youtube.com.
Do vyhledávače napsat Písemné násobení dvojciferným činitelem končícím nulou – je to tam pěkně vysvětleno a v nabídce jsou i další příklady k procvičování. Pokud si nebudete vědět rady, dejte vědět, zkusíme se připojit 🙂

31.3. Písemné násobení dvojciferným činitelem
Uč. str. 85/2 – piš do školního sešitu
Ps. str. 16/celá

1.4. Písemné násobení dvojciferným činitelem
Protože už vám určitě písemné násobení s nulou na místě jednotek jde, vrhnete se na „to těžší“, ale vy to dáte 🙂
Uč. str. 86/10 – piš do školního sešitu – postup najdete v učebnici v zeleném rámečku. POZOR!!! Zapisujte pořádně pod sebou, abyste to potom dobře sečetli. Je fajn psát na čtverečkový papír 🙂
Ps. str. 18/1

2.4. Písemné násobení dvojciferným činitelem
Uč. str. 86/11 – počítej do školního sešitu
Uč. str. 85/7 – domácí úkol – počítej do domácího sešitu
GEOMETRIE (2. – 9.4.) 🙂
Ps. str. 10/1,2,3

3.4. Písemné násobení dvojciferným činitelem
I při pátku si dnes započítáte … pak si procvičujte na Školákově, Didaktě, Sciu, …
Uč. str. 86/12, 13 – počítej do školního sešitu (u slovní úlohy zápis, výpočet, odpověď)
Ps. str. 18/3,4

6.4. – 10.4.


6.4. Písemné násobení dvojciferným činitelem
Uč. str. 87/16, 18 – počítej do školního sešitu, u slovní úlohy zápis, výpočet, odpověď
Ps. str. 24/3

7.4. Písemné násobení dvojciferným činitelem
Uč. str. 87/19, 20 – počítej do školního sešitu – zápis, výpočet, odpověď – prosím poslat
Ps. str. 19/celá

8.4. Písemné násobení dvojciferným činitelem
Uč. str. 87/21 –
počítej do školního sešitu (zapisuj si čísla správně pod sebe) – prosím poslat

9.4. Písemné násobení dvojciferným činitelem
Ps. str. 21/celá –
prosím poslat
Domácí sešit – vypočítej tyto 3 příklady ( 234 . 13, 3042 . 11, 33462 . 7
) – prosím poslat

Angličtina

  • 30.3. – 3.4.

30.3. – 3.4. The Dragon Crown
Uč. str. 37
– piš do sešitu nebo na papír
1) přečti si
2) přelož si – můžeš různou formou, např.: přepiš anglickou větu a vedle přelož do češtiny, nebo obr. 1 a rovnou přelož bubliny, nebo nakresli komiks s přeloženými bublinami …. je jedno, jaký způsob si vybereš, záleží na tobě 🙂

6.4. – 10.4.


Velmi pěkné stránky na procvičování 🙂
https://procvicovani-uciva.webnode.cz/anglicky-jazyk/a4-trida-chit-chat-2/

8.4. – 10.4. What´s on TV?
Na e-mail jsem vám poslala slovíčka z nové lekce. Pokud můžete, vytiskněte si je a vypracujte, pokud ne, prosím opište je do sešitu a naučte se je. Také jsem poslala Minitest 7, zkuste si ho udělat a pokud můžete, pošlete mi ho ke kontrole.

Přírodověda

  • 30.3. – 3.4.

1.4. – 3.4. Ekosystém lidského obydlí
Minulý týden jste se měli rozhlédnout kolem sebe, co všechno venku vidíte, slyšíte. Určitě si pamatujete a znáte některé ovocné stromy a keře, které rostou v zahradách a sadech. Možná si také vzpomenete na druhy zeleniny podle toho, pro jakou část ji pěstujeme. A to si právě zopakujeme.
Uč. str. 55 – vypište do sešitu druhy zeleniny a k tomu vždy napište ty tři příklady, které jsou pod tím v učebnici. Př.: kořenová – ředkev, celer, mrkev, cibulová – …..
Ps. str. 13/1, 2 (stačí dva, tři), 3

  • 6.4. – 10.4.

6.4. Ekosystém lidského obydlí
Tento týden se zaměříme na živočichy v okolí lidského obydlí.
Ps. str. 14/4

8.4. Ekosystém lidského obydlí 
Ps. str. 14/5,6

Vlastivěda

  • 30.3. – 3.4.

31.3. České země v pravěku
Uč. str. 7/ odpověz do sešitu na pět otázek „Zapište a naučte se“: 1) …. 2) …. 3) …. Pokud chceš, můžeš si nakreslit obrázek 🙂
Ps. str. 4/3

2.4. České země v pravěku
YoutubeDějiny udatného českého národa – Keltové, Keltská kouzla.
Uč. str. 8/odpověz do sešitu na pět otázek „Zapište a naučte se“: 1) …. 2) …. 3) ….
Ps. str. 4/4,5,6
NEPOVINNÉ – Uč. str. 8/ žlutý rámeček dole – hledej na internetu 🙂

6.4. – 10.4.


7.4. Příchod Slovanů
YoutubeDějiny udatného českého národa – Praotec Čech
Uč. str. 9/prohlédni si obrázek obydlí, najdi si, co je to náboženství pohanské
Ps. str. 5/2 – hledej na internetu 🙂

9.4. Sámův kmenový svaz
YoutubeDějiny udatného českého národa – Sámova říše
Ps. str. 6/2 (hledej v uč. str. 10)