4B – seznam úkolů 8.6. – 12.6. + 15.6. – 19.6.

Český jazyk

  • 8.6. – 12.6.

8. – 10.6. Věta jednoduchá a souvětí
Uč. str. 80/8 – piš do školního sešitu (spoj dvě věty v řádku do souvětí)
Uč. str. 80/9, 10, 11 – ústně si projdi a odůvodni
Ps. str. 65/1 – vypiš do školního cvičení 5 sloves a urči u nich osobu, číslo, způsob (oznamovací) a čas
Ps. str. 65/2, 3
Ps. str. 69/1 – rozhodni se, zda se jedná o větu jednoduchou VJ nebo souvětí S a zakroužkuj všechny spojky

11. – 12.6. Podmět a přísudek
Ps. str. 69/2, 3
Uč. str. 81/1, 2
– ústně
Ps. str. 66/1, 2

  • 15.6. – 19.6.

15.6. Podmět a přísudek
Ps. str. 66/2, 3, 4

16. – 18.6. Podmět a přísudek – shoda
Uč. str. 81/3 – ústně
Nalep si do sešitu školního Podmět a Přísudek
Uč. str. 82/6, 7 – ústně + přečti si žluté rámečky
Uč. str. 83/1, 2 – ústně
Opiš si do sešitu školního rámeček Přehled psaní koncovek v přísudku

19.6. Shoda podmětu s přísudkem
Ps str. 67/1, 2, 3
Uč. str. 84/1 – rod střední – přepiš do školního sešitu

Matematika

  • 8.6. – 12.6.

8. – 10.6. Zlomky + GEOMETRIE
Uč. str. 121/15 – počítej do školního sešitu
Uč. str. 121/17 – počítej do školního sešitu (zápis, příklad, odpověď)
Uč. str. 122/21 – počítej do školního sešitu (příklad, odpověď)
Ps. str. 43/3
Uč. str. 105/1 , 2, 3, 5 –
cvičení si projdi ústně
Uč. str. 105/4 – narýsuj a vypočítej do sešitu
Uč. str. 106/5 a, b, c – narýsuj a vypočítej do sešitu

11. – 12.6. Zlomky + OBSAH OBDÉLNÍKU
Uč. str. 126/2 –
slovní úloha (zápis, výpočet, odpověď)
Uč. str. 126/2a, b, c, d, e, f, g
– společně
Uč. str. 130/1, 2, 3
– společně ústně
Uč. str. 131/4, 5, 6, 7
– společně ústně
Ps. str. 43/4

  • 15.6. – 19.6.

15.6. Slovní úlohy, úsudky, bystření rozumu
Ps. str. 44
Ps. str. 48/1

16. – 18.6. Zlomky + GEOMETRIE
Ps. str. 49 – celá
Ps. str. 51 – celá
Pracovní list – obě strany

19.6. Zlomky
Uč. str. 122/18 – počítej do školního sešitu
Uč. 143/20 – nakresli do sešitu školního tabulku a vypočítej

Angličtina

  • 8.6. – 12.6.

8. – 9.6. The Dragon Crown + REVIEW C
Uč. str. 45/ poslech, čtení, překlad
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD2_Track_9.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD2_Track_10.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
Uč. str. 46/ poslech, čtení a doplňování (pouze ústně)
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD2_Track_12.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
Ps. str. 46/1, 2
MINITEST 9

12.6. Reading and writting test 3, Listening test 3

  • 15.6. – 19.6.

15.6. Review C
Ps. str. 47/3, quiz time

16.6. Amazing animals – lesson 10
Uč. str. 48/poslech a doplňování si ústně čím se jaké zvíře živí
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD2_Track_13.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD2_Track_14.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
Ps. str. 48/1, 2
Napsat nová slovíčka
a vlepit do sešitu

19.6. Amazing animals
Uč. str. 49/poslech a doplňování ústně o jaké zvíře se jedná
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD2_Track_15.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
Procvičit otázky a odpovědi dole na stránce.
Ps. str. 49/3, 4

Přírodověda

  • 8.6. – 12.6.

DOPRRAVNÍ VÝCHOVA
Cyklista, povinná výbava, dopravní značky – pracovní listy

  • 15.6. – 19.6.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Křižovatky, jízda po silnici

Vlastivěda

  • 8.6. – 12.6.

9.6. Lucemburkové, život ve středověku – procvičování + Jan Hus
Ps. str. 19/6
Ps. str. 20, 21, 22 – celé
https://www.youtube.com/watch?v=cgBOZsnjBok
https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU
Zápis

  • 15.6. – 19.6.

15. – 19.6. Doba pohusitská, Habsburkové
https://www.youtube.com/watch?v=ONrMJnrkBvk
https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU
https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o
https://www.youtube.com/watch?v=hSsb4yPkRNs
https://www.youtube.com/watch?v=Vq9vVIKO5eo
https://www.youtube.com/watch?v=RAGlpFbYgfs
Zápisy
Ps. str. 23, 24, 25, 26/1, 2