5 – seznam úkolů 13.4. – 17.4. + 20.4. – 24.4.

V pátek 24.4. v 10:00 se můžeme sejít na Online třídní schůzku, připojíte se přes link zde Microsoft Teams Online schůzka , odkliknete Open URL, a vpravo dole Join on the web. Budu se těšit. B.H.

Matematika

 • 13.4. – 17.4.

Římské číslice – opakování – ve školním sešitě najdi a zopakuj si římské číslice, pak doplň v pracovním sešitě str. 41
Zlomky – sčítání a odčítání – čitatele vypočítej (sečti nebo odečti), jmenovatele opiš – doplň str. 42 v pracovním sešitě

 • 20.4. – 24.4.

 1. pracovní sešit str. 43
 2. pracovní sešit str. 44 – při násobení des. čísla 10 posuň desetinnou čárku o 1 číslici doprava 0,23 . 10 = 2,3
  – při násobení 100 posuň desetinnou čárku o 2 číslice doprava
  0,35 . 100 = 35

Český Jazyk

 • 13.4. – 17.4.

Podklady na https://www.skolavpyzamu.cz/solnice-dobrusska/5-a .

 • 20.4. – 24.4.

Podklady na https://www.skolavpyzamu.cz/solnice-dobrusska/5-a .

Cvičení z českého jazyka

 • 13.4. – 17.4.

Úkol: ŽÁDNÝ – zatím není potřeba abyste plnili něco pro tento předmět. Důležitý je klasický český jazyk! Protože až na něj navazuje cvičení, proto zatím procvičujte dle zadání paní učitelky.

Procvičování: Pokud budete mít vše hotovo v předmětu „Český jazyk“ můžete online procvičovat ještě zde: https://www.pravopisne.cz/2011/09/pridavna-jmena-privlastnovaci-2-15/

 • 20.4. – 24.4.

Úkol: ŽÁDNÝ – zatím není potřeba abyste plnili něco pro tento předmět. Důležitý je klasický český jazyk! Protože až na něj navazuje cvičení, proto zatím procvičujte dle zadání paní učitelky.

Procvičování: Pokud budete mít vše hotovo v předmětu „Český jazyk“ můžete online procvičovat ještě zde: https://www.pravopisne.cz/2011/09/pridavna-jmena-privlastnovaci-2-15/

Angličtina

 • skupina p.uč. Hégrové
 • 13.4. – 17.4.

 • 20.4. – 24.4.

 1. učebnice str.42/cv.1, 2 – na zopakování
 2. uč. str.43/cv.3a – přečtěte a přeložte si věty – PRESENT SIMPLE – přítomný prostý čas – používáme pro opakované, každodenní aktivity
 3. str.43/cv.3b – doplňte do vět slovesa, která se tam hodí (klíč zde: http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/P1-p43ex3.png )
 4. v pracovním sešitě procvičte podle str.34/ cv. 1 – slovíčka, cv.2 – celé věty, co o sobě Oskar říká
 5. záporné věty – co kdo NEdělá – se tvoří pomocí DO NOT nebo staženého, krátkého tvaru DON’T který je za podmětem a před hlavním slovesem – podívejte se na uč. str.43/cv. 4a a 4b
 6. vysvětlení – prac.sešit vzadu gramatika – str.75 / oddíl 4.3 a 4.4 – pokračuje na str.76 nebo https://aj4to9heg.tridnistranky.cz/stranka-1ez1b3tdwqo/5-aj-heg/
 7. uč. str.43/cv.5a – doplňte do vět slovesa v záporu (klíč zde: http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/cv-5a.png )
 8. na procvičení pracovní sešit, str.35/cv.3
 9. můžeme se sejít online ve středu 22.4. v 9:00 a společně probrat dotazy a doplnit některá cvičení – zde je link Microsoft Teams – odkliknete Open URL a  vpravo dole Join on the web

skupina paní učitelky Förstlové – zřízeny tyto webové stránky: https://aj5solnice.tridnistranky.cz/uvod/ Všechny instrukce k plnění předmětu naleznete zde.

Přírodověda

 • 13.4. – 17.4.

Smyslová soustava – chuť
1) Jaké 4 chutě rozeznáváme pomocí jazyka? – odpověď najdi v učebnici str. 62 – obrázek jazyka, přečti Z Sídlem chuti ……
2) pracovní sešit str. 36/19,21 – doplň
3) pracovní sešit str. 36/20 – zahraj si se sourozenci nebo rodiči

 • 20.4. – 24.4.

Nervová soustava – 1) uč. str. 63 – prohlédni si obrázek a zjisti, co tvoří nervovou soustavu
2) pracovní sešit str. 37/ cv. 26
3) vylušti křižovku str. 37/24

Vlastivěda

 • 13.4. – 17.4.

Život na vesnici v 18. stol. – uč. str. 19 – 21
1) prohlédni si obrázky a přečti text pod nimi
2) rozvrstvení obyvatel – pracovní sešit str. 9/cv.2 (pyramida) – text pod pyramidou doplň do pyramidy směrem odspodu a vybarvi podle zadání

 • 20.4. – 24.4.

Parní stroje – 1) pracovní sešit str. 10/2 – jména vynálezců najdeš v učebnici na str. 23 – „Čeští vynálezci“ – jména a objevy si zapamatuj
videa: Dějiny udatného českého národa – manufaktury, věk páry

Tělesná výchova: