5 – seznam úkolů 25.5. – 29.5. + 1.6. – 5.6.

Matematika

 • 25.5. – 29.5.
  1) budeme opakovat pojmy – číslo, číslice, desetinné číslo, desetinný zlomek, zlomek – zopakuj si také, vše najdeš ve školním sešitě
  2) Geometrie – pracovní sešit str. 51 -55
  Vyplněný pracovní sešit prosím pošli do školy po spolužákovi. Děkuji Králová
 • 1.6. – 5.6.

Početní výkony s čísly
do školního sešitu vypočítej, výsledky si kontroluj na kalkulačce, NEPOSÍLEJ
str. 11/27 – 31
str. 36/12
str.37/21

Český Jazyk

 • 25.5. – 29.5.

 • 1.6. – 5.6.

Cvičení z českého jazyka

 • 25.5. – 29.5.

 • 1.6. – 5.6.

Angličtina – skupina A (Heg.)

25.5. – 29.5.
1.hodina – pondělí – opak.ústně – dny v týdnu, předměty ve škole, hodiny, What time does ….. start? What time does…finish?, daily routine activities – verbs – DÚ zústává – vymyslet 10 otázek do dotazníku typu Do you…? What time do you…? When do you…? apod.
2. hodina – středa – opak. ústně – otázky a odpovědi v Present Simple, 3.os.j.č. koncovka -s . DÚ – prac.seš.str.40
3. hodina – pátek – opakování Progress Check v prac.seš. str.40-41 a Revision uč. str.50


 • 1.6. – 5.6.
 • 1.hodina – pondělí – opakování Present Simple – zápis – Yes/No-questions a WH-question s příklady
 • 2.hodina – středa – dokončen Progress Check, prac.seš. str.41, slovíčka lekce 5A a uč. str.52/cv.1a (slovíčka) a 3a (předložky místa) – DÚ – naučit se slovíčka a předložky, zopakovat si slovní zásobu pro popis pokoje, domu
 • 3.hodina – pátek – lekce 5A – učebnice str.53 – vše kromě cv.6
 • DÚ – umět popsat svůj pokoj a prac.seš. str.43/cv.5, 6
 • ________________________________________________________________________
 • pondělí – 8.6.pracovní sešit str. 42-43 – vše
 • dál lekce 5B – učeb. str.54-55/cv.1-6

Přírodověda

 • 25.5. – 29.5.

Od 25. 5. bude vyučovat p. uč. Vaverková, která Vás bude informovat o probíraném učivu. Králová

Probráno během hodiny přírodovědy (Vaverková):

 1. Člověk a lidské výtvory – PS str. 40 kontrola cv.1, dále cv.2 + str. 41
 2. Opakování kožní soustavy + PS str.37/25
 • 1.6. – 5.6.

 1. Opakování soustav (kosterní, svalové, dýchací) + popis podle obrázků uprostřed pracovního sešitu.

Vlastivěda

 • 25.5. – 29.5.

Od 25. 5. bude vyučovat p. uč. Vaverková, která Vás bude informovat o probíraném učivu. Králová

Probráno během 2 hodin vlastivědy (Vaverková):

 1. Opakování doby Pobělohorské, život v barokní době, J. A Komenský a školství (PS str. 4 celá, str.5/cv.2, str.6/1,5 (cv.3 mají)
 2. Opakování osvícenství, život na vesnici, manufaktury a parní stroje, obrození (PS str.7 celá, str. 8/3,4, str. 9/cv.3 (cv. 2 mají), str. 10/4,5 (cv. 2 mají), str.11 (cv. 3 mají)
 • 1.6. – 5.6.

 1. Opakování národního obrození, revoluční rok 1848, stroje ovládly život (PS str. 12/1,3tr., str. 13/2,3)
 2. Národ sobě (PS str. 14 celá)

Tělesná výchova: