5 – seznam úkolů 27.4. – 30.4. + 4.5. – 7.5.

Matematika

 • 27.4. – 30.4.

pracovní sešit str. 45 a 46
sloupcový diagram – 46/4 – si zopakuj nejdříve podle školního sešitu – již jsme probírali

 • 4.5. – 7.5.

pracovní sešit str. 47 a 48

Český Jazyk


 • 27.4. – 30.4.

https://www.skolavpyzamu.cz/

 • 4.5. – 7.5.

https://www.skolavpyzamu.cz/

Cvičení z českého jazyka

 • 27.4. – 30.4.

Úkol: ŽÁDNÝ – zatím není potřeba abyste plnili něco pro tento předmět. Důležitý je klasický český jazyk! Protože až na něj navazuje cvičení, proto zatím procvičujte dle zadání paní učitelky.

Procvičování: Pokud budete mít vše hotovo v předmětu „Český jazyk“ můžete online procvičovat ještě zde: https://www.pravopisne.cz/2011/09/pridavna-jmena-privlastnovaci-2-15/

 • 4.5. – 7.5.

Úkol: ŽÁDNÝ – zatím není potřeba abyste plnili něco pro tento předmět. Důležitý je klasický český jazyk! Protože až na něj navazuje cvičení, proto zatím procvičujte dle zadání paní učitelky.

Procvičování: Pokud budete mít vše hotovo v předmětu „Český jazyk“ můžete online procvičovat ještě zde: https://www.pravopisne.cz/2011/09/pridavna-jmena-privlastnovaci-2-15/

Angličtina

 • skupina p.uč. Hégrové
 • ve středu 6.5. se sejdeme až v 10:00 přes stejný odkaz Microsoft Teams
 • 27.4. – 30.4. ve středu v 9:00 se opět sejdeme online a probereme si některá cvičení, výslovnost a popovídáme si. Zde je link Microsoft Teams – odkliknete Open URL a  vpravo dole Join on the web.

— na zopakování zkuste v učebnici str.43/cv.6 – poslechněte si nahrávku, kde Molly mluví o tom, jak to chodí ve škole v Číně, a poznačte si k větám 1-8, zda jsou T (True – pravda) nebo F (False – nepravda) – všechny nahrávky k Unit 4 zde https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs – jak moc se liší škola v Číně od české školy?
— zkuste si popsat českou školu a den českého školáka – použijte i kladné, i záporné věty – co děláme, co neděláme, co máme a nemáme za předměty, jak to je a není s obědy, domácími úkoly atd. (můžete použít věty ze cv.5 a 6)
— mrkněte se, prosím, na slovíčka lekce 4C v prac.seš. str.83
výslovnost sloves si můžeme procvičit na poslechu – učebnice str.44/cv.1a,b


 • 4.5. – 7.5.
 • přečtěte si a poslechněte si, co říká Molly SB p.44/ex.2 a přiřaďte ke každé osobě, o které mluví, tři obrázky
 • všimněte si, že když mluví o někom jiném, o jiné osobě, přidává ke slovesu koncovku -s (3.os.j.č.)
 • přepište si do šk.seš. tabulku ze cv.3a a doplňte do pravého sloupečku slovesa s koncovkou -s (pozor – pravidla psaní najdete v prac.seš. WB p.75/ 4.3), have – has, play – plays, ale watch – watches, go – goes, apod.
 • najděte v textu v učebnici záporné věty – co Kirk a Eddie nedělají a všimněte si, že používáme zápor DOESN’T
 • na procvičení – projdeme si cvičení ve středu v 10:00 online – WB p.36/ex.4 a p.37/ex. 5 – použijte stejný odkaz jako minulý týden Microsoft Teams 
 • víc příkladů na 3.os.j.č. a videa jsou stále na https://aj4to9heg.tridnistranky.cz/uvod/

skupina paní učitelky Förstlové – zřízeny tyto webové stránky: https://aj5solnice.tridnistranky.cz/uvod/ Všechny instrukce k plnění předmětu naleznete zde.

Přírodověda

 • 27.4. – 30.4.

Rozmnožovací soustava – informace, které tě zajímají, najdeš v učebnici na str. 64 -65
1) video YOUTUBE -Byl jednou jeden život – zrození
2) pracovní sešit – Vývojová stádia – str. 38/29 – doplň podle učebnice str. 66 – obrázky ve sloupečku vpravo + růžový rámeček

 • 4.5. – 7.5.

Odlišujeme se od ostatních živočichů
1) učebnice str. 69 – prohlédni si obrázky a napiš do sešitu, čím se člověk liší od ostatních živočichů
2) pracovní sešit str.39/32

Vlastivěda

 • 27.4. – 30.4.

Josef Kajetán Tyl – uč. str. 26 dole – 1)přečti včetně poznámky Z – o státní hymně
2)pracovní sešit str. 11/3 – slova státní hymny najdeš ve zpěvníku, na internetu nebo poradí rodiče
3) videa YOUTUBE – Dějiny udatného českého národa – národní obrození
– literatura, divadlo a národní obrození

 • 4.5. – 7.5.

Revoluční rok 1848
1) učebnice str. 28-29 – přečíst
2) video – youtube – Dějiny udatného českého národa rok 1848
3) pracovní sešit 12/1 – doplň věty, nápověda je v závorce

Tělesná výchova: