5 – seznam úkolů 30.3. – 3.4. + 6.4. – 10.4.

Matematika

 • 30.3. – 3.4.

pracovní sešit str. 37-38

 • 6.4. – 10.4.

pracovní sešit str. 40, potom z barevného papíru vystřihni a do sešitu nalep 2 libovolné trojúhelníky a čtverce a vypočítej jejich obvody

Český Jazyk

 • 30.3. – 3.4.

Zadání z 31.3. – volný slohový útvar na téma „Jak jsem se potýkal/a s karanténou, co mi vzala a co mi dala
– paní učitelka Šulcová si to vybere po návratu do školy


Informace zaslány mailem. Prosím o přečtení a následné přihlášení na uvedené webové stránky. Děkuji. Mirka Marčíková

6.4. – 10.4.

Zadáno na www.skolavpyzamu.cz .


Cvičení z českého jazyka

 • 30.3. – 3.4.

11.3. – 1.4.

Úkol: ŽÁDNÝ – zatím není potřeba abyste plnili něco pro tento předmět. Důležitý je klasický český jazyk! Protože až na něj navazuje cvičení, proto zatím procvičujte dle zadání paní učitelky Šulcové.

Procvičování: Pokud budete mít vše hotovo v předmětu „Český jazyk“ můžete online procvičovat ještě zde: https://www.pravopisne.cz/2011/09/pridavna-jmena-privlastnovaci-2-15/

 • 6.4. – 10.4.

Úkol: ŽÁDNÝ – zatím není potřeba abyste plnili něco pro tento předmět. Důležitý je klasický český jazyk! Protože až na něj navazuje cvičení, proto zatím procvičujte dle zadání paní učitelky Šulcové.

Procvičování: Pokud budete mít vše hotovo v předmětu „Český jazyk“ můžete online procvičovat ještě zde: https://www.pravopisne.cz/2011/09/pridavna-jmena-privlastnovaci-2-15/

Angličtina

 • skupina p.uč. Hégrové
 • 30.3. – 3.4.

Po Revision U3 – uč. str.38 – začínáme Unit 4

 1. naučte se slovíčka 4A – pracovní sešit str.83 – první sloupec
 2. uč. str.40 What’s the time, please?/What time is it? – Prosímvás, kolik je hodin?cv.1 – poslech a naučit se říkat, kolik je hodin – cv.2 a, b (do sešitu nebo na papír si můžete případně nakreslit hodiny a opsat si časy, všechny nebo jen některé) – PAST znamená PO a říkáme vždy pět, deset (minut), čtvrt, dvacet, dvacet pět nebo půl PO které hodině, dále jakoby pozpátku odpočítáváme pětiminuty, které zbývají DO které hodiny – TO – dvacet pět, dvacet, čtvrt, deset nebo pět (minut) DO páté, šesté, atd.    – pomocné video zde: https://www.youtube.com/watch?v=fq2tRfHu5s8
 3. procvičit hodiny v pracovním sešitěstr.32/cv.1 a 2 (poslech je na CD vzadu v prac.seš.) — prosím ofoťte a pošlete mi.
 4. do školního sešitu přepiš zelenou tabulku z uč.str.41/cv.5, doplň předložky podle rozhovoru ve cv.4 :                           – V odpovědi na otázku What time….? (kolik hodin…?) používáme předložku AT  –  at seven o’clock, at half past two, at five to seven…   Oproti tomu na otázku When….? (Kdy…?)  většinou říkáme v jaký den nebo dobu a se dny používáme předložku ON – on Sunday, on Monday, on Thursday, atd.
 5. procvičte na cv.3/str. 33 v prac.seš.prosím ofoťte a pošlete mi.
 6. Pokud budete mít hotovo, můžete pokračovat na poslechová a konverzační cvičení – uč. str.41/cv.3 – poslechněte a zapište časy, dále cv. 6a, b – podle tabulky nejprve procvičte rozhovor – Kolik je hodin?/What’s the time, please? – a odpovídejte podle časů v tabulce, potom pospojujte jednotlivé činnosti se dnem a časem podle jednotlivých rozhovorů.  — nahrávky zde: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=global&selLanguage=en
 7. pokud budete chtít výsledky cvičení pro kontrolu, napište mi a já Vám je pošlu a POZOR! – když angličan řekne „half THREE“, znamená to „half past three“ a je to naše „půl ČTVRTÉ“, nenechte se poplést. — Hodně zdaru! 🙂 


 • 6.4. – 10.4.
 • v učebnici si přečtěte a poslechněte My Day na str.42 – co dělá Molly každý den – pak si zopakujte výslovnost sloves (v textu modré výrazy) podle poslechu ke cv.1 a můžete si zopakovat po nahrávce i celé věty ze cv.2 https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs
 • zkuste si, stejně jako Molly, popsat svůj den (před karanténou 🙂 , popř. i teď ) , tj. řekněte, v kolik hodin vstáváte, v kolik snídáte, atd.

skupina paní učitelky Förstlové – zřízeny tyto webové stránky: https://aj5solnice.tridnistranky.cz/uvod/ Všechny instrukce k plnění předmětu naleznete zde.

Přírodověda

 • 30.3. – 3.4.

Smyslová soustava – podle obrázků v učebnici str. 62 si zopakuj smysly a smyslové orgány člověka, nauč se, z čeho se skládá oko a ucho, v pracovním sešitě doplň str. 34/cv. 12, str. 35/cv. 16
video – youtube – Byl jednou jeden život – oko, ucho

 • 6.4. – 10.4.

Smyslová soustava – pracovní sešit str. 34/14 a str.35/17,18

Vlastivěda

 • 30.3. – 3.4.

J. A. Komenský – pracovní sešit str.6/cv.2 – napiš 5 hlavních názorů na vzdělávání J. A. Komenského, které najdeš v učebnici na str. 14,
video – youtube – Dějiny udatného českého národa – J.A.Komenský (videí je tam více, podívej se na některá videa podle vlastního výběru)

 • 6.4. – 10.4.

Marie Terezie a Josef II. – v učebnici na str. 18 najdi odpovědi a do sešitu napiš: 1) Ve kterém roce zavedla Marie Terezie povinnou školní docházku? 2) Ve kterém roce Josef II. zrušil nevolnictví? Co to znamenalo?

videa Dějiny udatného českého národa – Marie Terezie, Josef II.

Tělesná výchova:


Možnost on-line komunikace ve třídě bude každé…………v……….