5 – seznam úkolů 8.6. – 12.6. + 15.6. – 19.6.

Matematika

 • 8.6. – 12.6.

Opakování – převody jednotek délky, hmotnosti, času
do školního sešitu: uč. str. 19/1,3 str. 27/1,4 str. 35/1,3
Jednotky obsahu: str. 138/1,2,4
ar a hektar si zopakuj podle školního sešitu

 • 15.6. – 19.6.

Zlomky – teorii si zopakuj podle školního sešitu, cvičení vypracuj písemně do sešitu, NEPOSÍLEJ, ALE PROCVIČ SI!
uč. str. 49/7,9
123/ 1,2
125/ 24,26
126/ 28

Český Jazyk

 • 8.6. – 12.6.

 • 15.6. – 19.6.

Cvičení z českého jazyka

 • 8.6. – 12.6.

 • 15.6. – 19.6.

Angličtina – skupina A (Heg.)

 • 8.6. – 12.6.
 • pondělí – 8.6. – pracovní sešit str. 42-43 – vše
  dál lekce 5B – učeb. str.54-55/cv.1-6
 • středa – 10.6. – procvičování – učebnice lekce 5B, pracovní sešit str.44
 • pátek – 12.6. – začátek lekce 5C – učebnice – slovní zásoba – popis města, popis místa, kde bydlím – co tam je a co tam není (divadlo, obchody, náměstí, supermarket, škola, apod.)


 • 15.6. – 19.6.
 • pondělí 15.6. – procvičování lekce 5A, 5B, dokončena cvičení v učebnici i prac.seš. , zelená tabulka z učebnice lekce 5B přepsat do šk.seš.
 • středa 17.6. – lekce 5C – popis města, otázka Is there a ….. in your town? Are there…….. in ……? , výběrově cvičení z učebnice a prac.seš. – zelená tabulka Grammar přepsat do šk.seš. (popř. video Culture – British towns)
 • pátek 19.6. – lekce 5D – Mut´s Dream – Can you…? , I can …. , I can´t…… , prac.seš. str.49/cv.4 poslech – cokoli ze stran 48-49

Přírodověda

 • 8.6. – 12.6.

Opakování oběhové soustavy, trávicí a vylučovací.

 • 15.6. – 19.6.

Opakování nervové a smyslové soustavy.

Poslední týden rozmnožovací soustava a první pomoc (ošetření ran a popálenin, klíště…….) + mimořádné situace

Vlastivěda

 1. Češi a Němci + PS str. 15 celá, Směřujeme k samostatnosti – 1. svět. válka + PS str. 16 /cv. 2,3,4
 2. Tvář Československé republiky + PS str. 17

15.6. – 19.6.

 1. Život za 1. republiky, cesta k zániku a 2. světová válka + PS 18/1,3
 2. 2. světová válka + 18/2,4
  průběžné ukázky z Dějin udatného českého národa na youtube (díly okolo č. 100)