6A – seznam úkolů 11.5. – 15.5. + 18.5. – 22.5.

Český jazy

 • 11.5. – 18.5.

MLUVNICE:

– Pracovní sešit:  str. 42/cv. 3 a)
cv. 3 b) – do školního sešitu
cv. 5 – do školního sešitu (pomůže Vám rámeček v učebnici na str. 81)
cv. 8 – do domácího sešitu

 –  Učebnice:   – tužkou str. 85/cv. 3, 5
– do domácího sešitu str. 85/cv. 4
– opsat rámeček str. 86
– tužkou str. 86/cv. 1, 2
– do školního sešitu str. 86/3 – prosím ofotit a zaslat na moji emailovou adresu: pavel.sreibr@zssolnice.cz

Pracujte si ve čtenářském deníku, abyste měli veškerou povinnou četbu hotovou. Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou je již otevřena.

Děkuji. P. Šreibr


 • 18.5. – 22.5.

MLUVNICE:

– Pracovní sešit:  str. 43/cv. 1, 2, 3

 –  Učebnice:    – opsat rámeček str. 87
– tužkou str. 87/cv. 2, nakresli do školního sešitu grafy souvětí u prvních 4 souvětí, zkontrolujeme si je ve čtvrtek na online schůzce
– tužkou str. 88/cv. 4 (podmět a přísudek)
– do domácího sešitu str. 88/cv. 5 a), b), d), e)

SLOH: – do slohového sešitu opsat rámečky na str. 127 a 129

Pracujte si ve čtenářském deníku, abyste měli veškerou povinnou četbu hotovou. Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou je již otevřena.

Děkuji. P. Šreibr


Matematika

 • 11.5. – 18.5.

Budeme pokračovat v osové souměrnosti. Znovu se můžete podívat na video, pokud si postup potřebujete zopakovat https://www.youtube.com/watch?v=_3lqXUxq-jE
Z pracovního sešitu pak na str. 136 a 137 vypracujte cv. 1, 2, 3ab, 4abcf, 5, 10.
Počítám, že se v pátek opět setkáme online a projdeme si, jak se vám cvičení podařila. Rodičům napíšu na office mail, kde upřesním podmínky schůzky.

Kliknutím na odkaz se dostanete na schůzku (pátek 15. 5.). U sebe mějte školní sešit a učebnici č. 3 z matematiky, případně učebnici a sešit z fyziky, projdeme si vaše úkoly, případně si zodpovíme vaše dotazy.


 • 18.5. – 22.5.

Online setkání uskutečníme až příští týden (v pondělí 25. 5. vám upřesním), abychom mohli společně zkontrolovat úkoly z fyziky a zeměpisu (byly zadané v minulém týdnu).
K procvičení jsem vám na programu Alf přidala Dělitelnost čísel (nejprve si ve školním sešitě připomeňte pojmy – dělitelnost 2, 3, 5, 10, prvočíslo a číslo složené, dělitelé a násobky čísla…).
A v učebnici č. 3 budeme pokračovat v Kvádru a krychli. Na začátku dubna jste si udělali do sešitu Zobrazení ze str. 55 – 56. Nově přidáme Povrch kvádru a krychle. Ze str. 59 si do sešitu překreslete rámeček Síť a vyzkoušejte cv. 2Aa. Pak ze str. 60 a za str. 61 si překreslete všechny 4 rámečky do sešitu. A pak vyzkoušejte na str. 60 cvičení C.


Angličtina

 • 11.5. – 18.5.
 • comparative and superlative (2. a 3. stupeň) – o třetím stupni (nej…) jste se teorii dozvěděli ve videu z minulého týdne + projděte si mluvnici PS 77/ oddíl 5.3-5.5
 • uč. 60/1 a) c)(POSLECHY 5.LEKCE) – tužkou; do sešitu uč. 61/2 c), 5a) (zde pravdivé věty) – cvičení 5a) si ohodnotím, tzn. vyfotit a poslat
 • PS str. 48-49 – vyfotit a poslat

 • 18.5. – 22.5.
 • grammar – přirovnání (jako) – as big as an elephant (tak velký jako slon): prostudovat mluvnici PS 77/ oddíl 5.6 + zapsat trošku do sešitu; druhý a třetí stupeň od good a bad (nepravidelné tvoření): prostudovat PS 77/ oddíl 5.4 + tabulku do sešitu
 • vocabulary – projděte si 5.lekci
 • učebnice – stačí tužkou 63/ 2c), 3, 5b)
 • PS str. 50-51 (k jednomu cvičení budete potřebovat slovíčka z učebnice)

Fyzika

 • 11.5. – 18.5.

Hotovou byste měli mít veličinu čas.
Z opakování jsem vám připravila 3 cvičení na programu Alf (podrobně rozepsané přihlášení je na stránkách školy pod domácími úkoly), všechny se týkají hmotnosti.
Nově se podíváte na veličinu teplota.
Měření teploty tělesa
1) v učebnici na str. 127-132 si prohlédněte různé druhy teploměrů
2) v uč. na str. 128 vyhledejte, jak se nazývá jednotka teploty a při jaké teplotě taje led a vaří se voda – zapište do sešitu
3) změřte teplotu vzduchu venku v jednom dnu v 9, 11, 13, 17 a v 19 hodin a naměřené hodnoty zapište do tabulky, kterou si narýsujete podle učebnice str.134 (budete mít ale jiné časy, tabulku si upravte)
vypočítejte průměrnou denní teplotu vzduchu (pomůže vám učebnice str. 135).
Tato práce je zadaná na 14 dní, případné nejasnosti můžeme probrat na online setkání v pátek.

 • 18.5. – 22.5.

Zeměpis

 • 11.5. – 18.5.

Pro zopakování hydrosféry (využijte učebnici na str. 49 – 58, přečteno již máte z předchozích úkolů) posílám dvě doplňovačky – částečně se prolínají, pro opakování to nevadí. http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/Opakování-hydrosféry-2-doplňovačky.doc
Buď máte možnost si vytisknout nebo si opište a vyplňte.


 • 18.5. – 22.5.

Dějepis

 • 11.5. – 18.5.

 • 18.5. – 22.5.
 • Omlouvám se, toto zadání jsem omylem minulý týden napsal do zeměpisu.

Prostudovat si v učebnici kapitolu na str. 94-95, do sešitu si udělat stručné výpisky: Ovládnutí Apeninského poloostrova Římem, Rozvoj řemesel a obchodu, Římská armáda. Vyluštit doplňovačku na str. 95 dole.

Pokračovat v pracovním sešitě až do str. 53/ – cv. 8 je zatím poslední.


Tělesná výchova

Přírodopis

 • 11.5. – 18.5.

 1. Další korýši – přečíst a vypracovat SP podle PDF do sešitu (poslední stránka) a  zašlete na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 2. PS str. 30
 3. videa: PERLOOČKA, LISTONOH, VELEKRAB JAPONSKÝ
 • 18.5. – 22.5.

 1. Procvičování Korýši programu ALF (spuštěno od 18.5. do 24.5., více spuštění).
 2. Vzdušnicovci– přečíst a vypracovat SP podle PDF do sešitu (strana 7) a  zašlete na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 3. PS str. 31 a 32 (použij Uč. str. 76 – 77 + PDF soubor)
 4. video: MNOHONOŽKY

Výchova k občanství

 • 11.5. – 18.5.

 • 18.5. – 22.5.