6A – seznam úkolů 13.4. – 17.4. + 20.4. – 24.4.

Český jazyk

 • 13.4. – 17.4.
 • ZAŠLETE MI VŠECHNA DOSUD NEODEVZDANÁ CVIČENÍ, JAK BYLO STANOVENO V PŘEDCHOZÍCH TÝDNECH!!! ZA TOTO OBDOBÍ BUDETE HODNOCENI PŘEDEVŠÍM ZA ZODPOVĚDNOU SPOLUPRÁCI A PLNĚNÍ ZADANÝCH ÚKOLŮ.

MLUVNICE:

– Pracovní sešit:  str. 41/cv. 1 a), 2 a)

 –  Učebnice:   opsat rámečky: str. 77/ ten první, menší, str. 79/ oba rámečky

– tužkou str. 75/ cv. 2, 76/ cv. 3,
– str. 79/ cv. 2 do domácích sešitů

Pracujte si ve čtenářském deníku, abyste měli veškerou povinnou četbu hotovou.

Děkuji. P. Šreibr


 • 20.4. – 24.4.

MLUVNICE: vypracovat a zaslat na můj email následující pracovní listy – pracovní list 1, pracovní list 2, pracovní list 3

– Pracovní sešit:  str. 43/cv. 1, 2, 3

 –  Učebnice: – tužkou str. 82/ cv. 1, grafické znázornění si zkuste do školního sešitu, pomůže vám tabulka na straně 81
– tužkou str. 83/ cv. 5 a), c), a u d) určete slovní druhy v první větě a zapište do domácích sešitů

Pracujte si ve čtenářském deníku, abyste měli veškerou povinnou četbu hotovou.

Děkuji. P. Šreibr


Matematika

 • 13.4. – 17.4.

I tento týden zůstaneme u opakování geometrie – rovinné obrazce a jejich obvod, obsah (pro zopakování vzorečků učebnice č. 1 str. 51 a 56).
Čtverec a obdélník si zopakujte pomocí videa (je to uváděno jako učivo pro 4. a 5. ročník, ale v rámci opakování nám to nevadí) https://www.youtube.com/watch?v=c3LddTmBu1w obsah
https://www.youtube.com/watch?v=RMTEOCd99rA obvod
A následně vyzkoušejte i geometrické slovní úlohy (jsou velmi jednoduché, chci, abyste se zaměřili na rozbor – náčrtek a způsob pochopení zadání).
https://www.youtube.com/watch?v=q-zXvS5jiUM, https://www.youtube.com/watch?v=mb0UdxJmjfM, https://www.youtube.com/watch?v=wqw1gmxKPlQ, https://www.youtube.com/watch?v=rS9Tslp_f-c.


 • 20.4. – 24.4.

Jako první úkol mi napište na mail (KKlofacova@centrum.cz), jak se vám podařily slovní úlohy z minulého týdne. Stačí krátká poznámka – jestli jste si pamatovali vzorečky, jestli jste jen video sledovali nebo si i současně počítali do sešitu, jestli zadáni všech slovních úloh bylo pro vás pochopitelné, atd. Případně, co bylo pro vás lehčí, co těžší.

A u geometrie dál zůstaneme: letošním tématem je také osová souměrnost. Použijeme učebnici č. 3 a začneme pojmem shodnost.
Na str. 23 – 25 jsou úvodní příklady, trocha teorie a příklady na procvičení. Projděte si a pro kontrolu samozřejmě využijte výsledky úloh vzadu v učebnici.


Angličtina

 • 13.4. – 17.4.
 • část 4D – uč. 50/1 – tužkou, zkuste napsat pořadí obrázků, jak jdou za sebou, pak si pusťte poslech (najděte si ho podle stránky a cvičení) a zkontrolujte; podobné cvičení též 51/5 a) b) c)
 • revision (opakování) – do sešitu uč. 54/4, tužkou 54/5
 • reading (čtení) – uč. 53 – přečti, v duchu si přelož (neznámá slovíčka si vyhledej), vypracuj zvlášť na papír nebo do dokumentu na PC cvičení 1 (kresli), 3, 4 – poslat na mail

 • 20.4. – 24.4.

 • Definite and indefinite articles – určité a neurčité členy:
 • 1) podívejte se na výukové video na i-lector
 • 2) nastudujte si v PS str. 76 oddíly 4.5 a 4.6 + drobný zápis do sešitu
 • 3)PS str. 41, dokončit neudělaná cvičení ze stran 42 a 43 (vyfotit, poslat a já Vám pošlu správné vyplnění)

Fyzika

 • 13.4. – 17.4.

K opakování fyzikální veličiny délka použijte program Alf https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz (univerzální kód je ucimesedoma)
Po přihlášení si vyberete 6. ročník, fyzika, fyzikální veličiny – měření, a hned nahoře je Délka 1 – Délka 5. Projděte si všechny – využijte i školní sešit pro připomenutí si.


 • 20.4. – 24.4.

Zeměpis

 • 13.4. – 17.4.

K opakování učiva využijeme program Alf
http:// https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz (univerzální heslo je ucimesedoma)
Po přihlášení si vyberte 6. ročník, zeměpis, stavba Země a otevře se vám 5 témat. Všechny si vyzkoušejte, využijte jako pomoc školní sešit.


 • 20.4. – 24.4.

Ještě jednou program Alf, ale jinou cestou 🙂 Na stránkách školy v domácích úkolech je nově odkaz na program Alf pro přihlášení žáků přes jejich účty.
Jakmile se přihlásíte, objeví se vám v nabídce i procvičení Atmosféry (odstranila jsem časový limit, abyste k procvičení opravdu měli dost času). Vyzkoušejte si.
Také si znovu projděte atmosféru v sešitě – příští týden vyzkoušíme dlouho slibovaný test (zkusím vám ho poslat, vyřešíte doma – budu spoléhat na vaši čest :-), že budete pracovat bez sešitu a pošlete mi – to ještě příští týden upřesním jak a kdy).


Dějepis.

 • 13.4. – 17.4.

Opsat si do sešitu zápis MAKEDONIE a přečíst si kapitolu str. 75-77.

Pokračovat v práci na úkolech v pracovním sešitě v kapitole Starověké Řecko.

Děkuji. P. Šreibr


 • 20.4. – 24.4.

Opsat do sešitu zápis STAROVĚKÝ ŘÍM a prostudovat si kapitolu na str. 88 – 91.

Začít postupně vypracovávat úkoly v pracovním sešitě – STAROVĚKÝ ŘÍM – od str. 49.


Tělesná výchova:

Trošku se protáhněte https://www.youtube.com/watch?v=Nb7_TQhtVec

Přírodopis

 • 13.4. – 17.4.

 1. test v programu ALF: Měkkýši – kroužkovci spuštěn od 15.4. do 19. 4. (jeden pokus, časově omezený, hodnocení uvidíte po skončení testu).
 2. Přečtěte si látku členovci (v souboru pdf) a vypracujte SP do sešitu, kterou zašlete na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 3. Videa:

19.04.2020 – Na dotazy překopírovávám odkaz z minulého týdne, kde je návod na přihlášení do programu Alf, kde měli 3 zkušební cvičení s výsledky, neomezenou dobou a více možností spuštění. URL: http://www.zssolnice.cz/6a-seznam-ukolu-30-3-3-4-6-4-10-4

 • 20.4. – 24.4.

 1. opakování v programu ALF: ČLENOVCI
 2. Přečtěte si látku pavoukovci (v souboru pdf) a vypracujte SP do sešitu, kterou zašlete na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 3. Kdo z nějakého důvodu nezvládl (chce opravit) TEST Měkkýší – kroužkovci programu ALF (spoštěno do 26.4.), máte možnost ho vypracovat znovu – jedno spuštění testu limitované časem. (Mám přehled kdo a kdy v programu byl, kdo nedokončil).

Výchova k občanství

 • 13.4. – 17.4.

 • 20.4. – 24.4.