6A – seznam úkolů 16.3. – 20.3. + 23.3. – 27.3.

Český jazyk

 • 16.3. – 20.3.

Vážení rodiče, děti mají zadané úkoly v učebnici ze stránek 59 – 69, v pracovním sešitě str. 29 – 33. Děkuji.

 • 23.3. – 27.3.

Období 23. – 1. 4. 2020

Vážení rodiče, na základě stížnosti jsem posunul termín pro dokončení (viz výše). Jen bych Vás rád informoval, že úkoly za český jazyk zahrnují i předmět cvičení z českého jazyka.

Děkuji.


MLUVNICE:
Pracovní sešit:  str. 35 – cv. 1 a)
– cv. 1 b) – písemně na vedlejší stranu 16
– cv. 2 – podtrhnout podměty a přísudky
– cv. 3 a), 4
  str. 36 – cv. 5, 1, 2, 3
  str. 37 – cv. 4, 5
– cv. 6 – písemně do domácího sešitu
Učebnice:  str. 64 – cv. 3 – písemně do školního sešitu
                   str. 65 – cv. 7 a), b) – písemně do školního sešitu
                    obě cvičení za pomoci internetu
                   str. 66 – cv. 2 – přepsat do domácího sešitu
                                – cv. 3, 5 a) – doplnit tužkou
                    str. 67 – cv. 6 – přečíst text a zakroužkovat správné možnosti v úkolech č. 3, 5, 6, 7
                   str. 68, 69 – opsat si do školních sešitů růžové rámečky s gramatikou
                    str. 68 – cv. 2 – doplnit tužkou
                    str. 69 – cv. 3 – doplnit tužkou
                   str. 70 – cv. 1, 3 – doplnit tužkou
                   str. 70 – cv. 2, 5 – písemně do domácího sešitu

LITERATURA: zhlédnout na youtube film Záhada hlavolamu na adrese https://www.youtube.com/watch?v=PKpE_IS1yVc&list=PLhvHUdG5x_NtF17ax48AkQYI9O8VrsMFJ&index=29                  – z filmu si udělat zápis do čtenářského deníku (nenahrazuje povinnou literaturu)

SLOH: Přečíst si informaci o popisu pracovního postupu v rámečku na str. 125 a napsat do slohového sešitu popis pracovního postupu na téma Můj nejzdařilejší výrobek

Ofotit z pracovního sešitu vypracovaná cvičení 1, 2, 3/32 a cv. 1, 2/33 a zaslat mi je k náhledu a opravě na adresu: pavel.sreibr@zssolnice.cz.

Děkuji. P. Šreibr

Matematika

 • 16.3. – 20.3.

opakování desetinných čísel z pracovního sešitu (vypracujte do školního sešitu) str. 77/ 13, 14, str. 78/ 15 – 20. Přeji hezké dny a hodně zdraví.

Domácí příprava – jako stálou přípravu můžete využít z programů Didakta: Matematika 1 – sčítání, odčítání, násobení, dělení čísel přes 100, dále slovní úlohy, Geometrie 1 – trojúhelník I (podle věty sss). Případně nahlédněte i na nová témata, určitě i tam se vám něco podaří.

 • 23.3. – 27.3.

Domácí příprava 26. 3. – 1. 4. – v geometrii nás čeká i téma Krychle a kvádr. Díky tomu, že máme toto učivo částečně zpracované z loňského roku, můžete některé příklady z učebnice zvládnout i sami. I pro zopakování fyziky převeďte jednotky objemu. Učebnice č. 3 str. 70/ cv. 3- 6, str. 74/ cv. 6 – 9. Vše si vypracujte do školního sešitu.
Pak si přečtením zopakujte zobrazení krychle a kvádru v rovině – str. 55 – 56. Ze str. 56 a 57 vyzkoušejte cvičení 1 – 3, E.
Nový je rámeček o úhlopříčkách na str. 57 – věřím, že všichni pochopí 🙂 a následně si vyzkoušejte na str. 58/ cv. 4 – 7. Pokud se vám nějaká úloha nezdaří, nevadí. Pro mě je důležité, že se pokusíte vypracovat.

Angličtina

 • 16.3. – 20.3.

časová dotace 5 hodin,
– pracujte na svém projektu My holiday,
– dále pokračujte ve 4.lekci – opište si do sešitů gramatiku (to s pejskem) ze stran 45 (45/4a, 6a) a 47 (47/3a,b),
– vypracujte cvičení do školního sešitu 45/4b,6b; 46/1b,c; 47/3c,4a;
– přečtěte si reading str.46/2 a v hlavě si přeložte;
– pracovní sešit str.35-37; pokud by nebylo něco jasné v gramatice, zkuste si na internetu vyhledat poučku, pokud by ani toto nepomohlo, obraťte se na mě e-mailem
– Je možnost si opakovat na programu didakta.cz, který znáte ze školy a který je teď volně přístupný i od Vás z domova. Program se jmenuje Zábavná angličtina (ten, jak se sbírají diamantíky) a do cvičení si navolte to, co jsme probírali (present simple, present continuous, past simple, předložky, …)

 • 23.3. – 27.3.

– pokračujte v zafixování si gramatiky z lekce 4A a 4B (počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, a/an, some/any – k dispozici je i přehled gramatiky ve Vašich prac. sešitech, str. 75,76) + projděte si k těmto lekcím slovíčka
– do školního sešitu vypracujte uč. 54/1,2
– PS 69/1, 42/1,2,4
– četba (nejlépe nahlas) uč. 52 – Culture (opět v hlavě přeložit, vyhledat neznámá slovíčka)
-všechny poslechy k učebnici najdete na https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=global&selLanguage=en – trénujte si, příští týden zadám konkrétní poslechy k vypracování
– využijte možnosti procvičovat na www.didakta.cz

ÚKOLY NA TÝDEN OD 30.3.2020
týden slibovaných poslechů – na této adrese najdete poslechy ke své učebnici, pusťte si kolikrát chcete, zastavujte si
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=global&selLanguage=en
– 45/7 a) b) (do učebnice tužkou)
– 46/1 a) b)c) (b a c do sešitu, vyfotit a poslat na mail kristyna.faltova@zssolnice.cz)
– 47/5 a)b) (do sešitu)
– 48/1,2 (do učebnice)
– 52/1 (TxFxdoesn’t say – do uč.)
vyfoťte PS str. 35-37 a pošlete mi na mail
– vyfoťte svůj projekt a pošlete na mail

-pomalu si procházejte slovíčka 4C

Fyzika

 • 16.3. – 20.3.

Hmotnost: učebnice str. 101/ otázky 1, 2, str. 102/ otázky 3 – 6, str. 102/ úkoly 1 – 4, str. 105/ otázky 1 – 3, str. 105/ úkoly 7, 8

Čas: pracovní sešit str. 21/ cv. 1, 2, str. 22/ cv. 3, 4, 5

Zeměpis

 • 16.3. – 20.3.

Stále platí opakování Atmosféry – čeká nás test (zopakováno máme důkladně, tak si jen pomocí sešitu vědomosti udržujte 🙂 )

Začínat jsme chtěli Hydrosféru – pomocí učebnice str. 49 – 59 se uvedete do tématu, spolu potom procvičíme, natrénujeme. Využijte i atlas – mapa Oceány a moře, Evropa fyzická mapa – projděte si řeky, jezera, vodní nádrže…moře, zálivy…

Pátek 20. 3. – jako úkol ponechávám opakování Atmosféry, nově můžete v atlase prostudovat mapu Afriky – je to první kontinent, který budeme spolu probírat a vy si zatím můžete připravit znalost pobřeží (zálivy, ostrovy, poloostrovy..), povrchu (řeky, jezera, hory, pouště…) z fyzické mapy. Vše si zkontroluji tím, že prozkoušíme u mapy, až se vrátíte do školy.
Můžete si projít i další mapky k Africe – politickou s městy a státy, malé tématické mapky (roční srážky, vegetační pásma, hustota zalidnění, hospodářství, průmysl…) – pro získání představy o tomto kontinentu.
Považujte to za dlouhodobou přípravu, časově neomezenou.

 • 23.3. – 27.3.

Středa 25. 3.: ke shlédnutí posílám odkazy na videa o vodě. Postupně si je projděte (je tam i hodně z přírodopisu, ale věřím, že to vadit nebude). Když byste nestihli všechna, nevadí. Jsou to témata navíc, pro zajímavost.
https://www.youtube.com/watch?v=iTbL1N-k_3Y
https://www.youtube.com/watch?v=pRMFilZfWwk
https://www.youtube.com/watch?v=iTbL1N-k_3Y
https://www.youtube.com/watch?v=ibOStAHNcUE
https://www.youtube.com/watch?v=A0qFRLpWNbs
https://www.youtube.com/watch?v=w9sifApz5IA

Dějepis Vážení rodiče, děti dostaly zadány kapitoly v učebnici na straně 78 – 85. Postupně ať si je přečtou a udělají stručné výpisky. V pracovním sešitě si udělají z kapitoly Starověké Řecko cvičení, která zvládnou. Děkuji.

Období 23. – 27. 3. 2020
Přečíst a udělat si výpisky z kapitol na str. 66-67, 68-69, 70.
Pokračovat v práci na úkolech v pracovním sešitě v kapitole Starověké Řecko. Snažit se postupně vyplnit všechny za pomoci učebnice či internetu.

Děkuji. P. Šreibr

Tělesná výchova:

Doporučuji shlédnout krátký dokument o Daně Zátopkové https://www.youtube.com/watch?v=logaIV5EzGk

Pro zájemce domácí cvičení bez nářadí – v aj, není třeba překlad. Můžete zapojit i rodiče
https://www.youtube.com/watch?v=CYD7f5b_qj4
Strečing pro volnou chvíli
https://www.youtube.com/watch?v=qULTwquOuT4

V roce 2020 byly v plánu Letní olympijské hry v Tokiu. Bohužel byly odloženy díky aktuální situaci ve světě. Přidávám odkaz na video, které ukazuje počátek Novodobých olympijských her.
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-prvni-novodoba-olympiada-6-duben-152232

Přírodopis

 • 16.3. – 20.3.

Začali jsme probírat kmen Měkkýši – uč. str. 58 – 62.
Dostali jste pracovní listy místo zápisů na:
1. plže,
2. mlže a hlavonožce
Výpisek si udělejte z hlavonožců ze str. 61 – 62. Na internetu se podívejte na obrázky vybraných zástupců měkkýšů z PL, abyste je poznali.

 • 23.3. – 27.3.

1. Doplňte opakovací PL a stránku z PS Měkkýši – str.27.
Zasílám slíbený odkaz na stažení, kde si pracovní listy můžete zkontrolovat a  jednotlivé soustavy vybarvit. Až se uvidíme, zkontrolujeme to spolu.
https://www.uschovna.cz/zasilka/WF3ITRA2W3UIC4ME-KAF – nový odkaz nebo stažení soboru v PDF – MĚKKÝŠI
2. Uč. str. 63 (první polovina stránky) a 64 – Kroužkovci (přečíst a úkoly v souboru PDF – KROUŽKOVCI I.
(kliknout na název, otevře se nové okno se souborem v pdf)

Výchova k občanství

k občance prosím vypracovat dvě práce. První na téma Porovnej samostudium doma versus společné učení ve škole. Napiš klady a zápory. Čeho využíváš, kromě zadaných domácích úkolů…

Druhou na téma Speciální situace: Jsem doma, nechodím do školy. Jak využívám čas pro pomoc rodičům?

Obě prosím zaslat jako přílohu na mail KKlofacova@centrum.cz, vše si vytisknu a ohodnotím (budeme mít dvě známky do Vo). Na tento mail mi můžete (žáci) psát případné reakce, otázky… Chybí mi Vaše zpětná vazba a budu ráda za jakoukoliv komunikaci. Všechny velmi zdravím.