6A – seznam úkolů 25.5. – 29.5. + 1.6. – 5.6.

Český jazyk

 • 25.5. – 29.5.

MLUVNICE: – vypracujte tento pracovní list a zašlete mi ho, prosím, na moji adresu: pavel.sreibr@zssolnice.cz. Upozorňuji na to, že vzhledem k novým opatřením bude tento pracovní list oznámkován pro účely uzavření klasifikace dle kritérií hodnocení platných pro závěr letošního školního roku. Doporučuji všem, aby jej zaslali.
– projděte si interaktivní cvičení na této stránce.

– Pracovní sešit:  str. 44/cv. 3, 4

Pracujte si ve čtenářském deníku, abyste měli veškerou povinnou četbu hotovou. Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou je již otevřena.


 • 1.6. – 5.6.

MLUVNICE: – vypracujte tento pracovní list Popovídáme si o tom ve čtvrtek.

Pracujte si ve čtenářském deníku, abyste měli veškerou povinnou četbu hotovou. Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou je již otevřena.


Matematika

 • 25.5. – 29.5.

Online setkání si v tomto týdnu uděláme dvě. Zítra (úterý 26. 5.) se sejdeme po dvou skupinách (platí podle minulého setkání), první v 10h, druhá v 10.30. Projdeme si obě doplňovačky ze zeměpisu a úkol z fyziky – měření teploty a vytvoření tabulky a průměru.
Druhé setkání budeme mít v pátek 29. 5., první skupina v 9h, druhá v 9.30. A projdeme si matematiku – témata z minulého týdne: Dělitelnost čísel na Alfu a Povrch kvádru a krychle. A nově posílám odkaz na video k povrchu (mluví tam i o objemu, k němu se taky postupně dostaneme) pro ujasnění tématu https://www.youtube.com/watch?v=aIbZeXdND3U. A v učebnici č. 3 na str. 62 cvičení 7Aac (náčrtek, vzorec, výpočty) vypracujte do sešitu. I toto nové si v pátek společně projdeme.
Kliknutím na odkaz se dostanete na schůzku.

 • 1.6. – 5.6.

K procvičení využijte program Alf, vybrala jsem téma Úhly (Úhly podle velikosti 1, Úhly, Dvojice úhlů – tady místo pojmu vedlejší úhly používají název sousední).
K pokračování povrchu krychle a kvádru nejprve shlédněte 3 videa (kdo trochu tápe, můžou mu pomoci ujasnit si použití vzorečku). https://www.youtube.com/watch?v=hz4WWhgQQQA
https://www.youtube.com/watch?v=VrMSFFn15Oo
https://www.youtube.com/watch?v=wMMsHXukAjc
A pak se pusťte do slovních úloh: učebnice č. 3 str. 63/ cv. 9, 11, 12.

Online setkání uděláme opět dvakrát. Ve středu 3. 6. v 10h a v 10.30 si projdeme úkoly z fyziky zadané v minulém týdnu (Měření teploty v pracovním sešitu a sestrojení grafu), případně si ujasníme, co byste potřebovali.
A v pátek 5. 6. v 9h a v 9.30 bychom si prošli matematiku – Úhly na Alfu i slovní úlohy na povrch.


Angličtina

 • 25.5. – 29.5.
 • vyfotit a poslat PS z minulého týdne – str. 50-51
 • vypracovat tužkou do učebnice opakovací stránku – uč. str. 66 – měli byste zvládnout
 • reading – uč. str. 64 – přečíst text nahlas, vyhledat si neznámá slovíčka, přeložit ústně, vypracovat cvičení 1, 2, 4 – 4.otázka – všechna 3 cvičení na zvláštní papír a poslat – bude hodnoceno

 • 1.6. – 5.6.
 • PS – progress check 5.lekce str. 52 – 53 – vyplnit a poslat, příprava na testování str. 70
 • reading – přečtěte si text v uč. na str. 65 – nahlas, někomu z rodiny přeložte
 • zkuste si test, který byste psali ve škole – kromě poslechu vyplňte a pošlete

Fyzika

 • 25.5. – 29.5.

Pokračujeme v měření teploty. V pracovním sešitě na str. 31 vypracujte cvičení 1. Na str. 32 cvičení 3, 4, 5. U cv. 5 sestrojte graf do sešitu: vodorovná osa – znázorňuje čas v hodinách – dílky si dejte po 1cm (1cm odpovídá 2h), svislá osa – znázorňuje teplotu ve stupních Celsia – dílky si dejte po 1 cm (tzn. na výšku potřebujete 19 cm).

 • 1.6. – 5.6.

Nová veličina bude Hustota. Podívejte se na 3 videa https://www.youtube.com/watch?v=g3-2XpYRYus
https://www.youtube.com/watch?v=mtHL67Kd7FQ
https://www.youtube.com/watch?v=OcUF84eLztI.
Pak si z učebnice opište na str. 108 žluté rámečky. Podívejte se do Tabulek na str. 110 – 113, kde je hustota jednotlivých prvků. A na str. 86 – 87, kde je hustota sloučenin. Vyhledejte a opište si z Tabulek do sešitu hustotu oxidu uhličitého, uhlí černého, diamantu, draslíku, olova a kyslíku.
V pracovním sešitu na str. 34 vyzkoušejte cvičení 1, 2, 3, 4. Cokoliv se vám nepodaří, doplníme si příští týden společně na online.

Zeměpis

 • 25.5. – 29.5.

 • 1.6. – 5.6.

Dějepis

 • 25.5. – 29.5.

Vyberte si jednoho z římských císařů a zpracujte o něm krátký referát.

Pokračovat v pracovním sešitě až do str. 53-54/cv. 9-14.


 • 1.6. – 5.6.

Tělesná výchova

Přírodopis

 • 25.5. – 29.5.

 1. Zopakuj si podle souboru v PDF Hmyz obecná charakteristika třídy a přečti a vypracuj SP (ústně) podle souboru v PDF Hmyz s proměnou nedokonalou
 2. Vypracuj PS str. 33 – 34 (použij předchozí soubory v PDF, Uč str. 78 – 85) a Přehled učiva uprostěd PS str. 6 – 7
 3. Pošli vypracovaný PS od str. 27 – 34 na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 4. Video Cyklus zrození vážky
 • 1.6. – 5.6.

 1. Procvičování Hmyzu s proměnou nedokonalou programu ALF (spuštěno od 1.6.do 7.6., více spuštění).
 2. Hmyz s proměnou dokonalou – přečti a prohlédni obrázky v souborech PDF: Blechy a síťokřídlí, Dvoukřídlí, Blanokřídlí, Dvoukřídlý a blanokřídlý hmyz
 3. Vypracuj PS str. 35/cv.1,2,4 + 36/6,9 + str. 37/1 -5, cv.6 dobrovolné (použij předchozí soubory v PDF, Uč str. 86 – 87, 96 – 101) a Přehled učiva uprostřed PS str. 6 – 7
 4. Video: Včela medonosná

Výchova k občanství

 • 25.5. – 29.5.

 • 1.6. – 5.6.