6A – seznam úkolů 27.4. – 30.4. + 4.5. – 7.5.

Český jazyk

 • 27.4. – 30.4.
 • Zde si můžeme popovídat online každý čtvrtek v 10.00 hodin.
  Užitečné odkazy: interaktivní cvičení a pracovní listy
 • Čtenářský deník: vzhledem k nedostupnosti knih povinné literatury čtěte libovolné knihy, abyste dodrželi celkový počet zapsaných titulů 10. (Nevybírejte si ale žádné komiksy či úplně krátké příběhy.)
 • MLUVNICE:

UČEBNICE: str. 82/cv. 2 – do domácích sešitů – grafy jsme si ve čtvrtek vysvětlili, kdo neví, podívá se na str. 81
Vypracujte do školního sešitu str. 83/cv. 4
Vypracujte do školního sešitu úkoly Hledání souvislostí na str. 83
Opsat do školního sešitu rámeček ze str. 84

PRACOVNÍ SEŠIT: str. 44/cv. 3, 4, str. 45/cv. 1


 • 4.5. – 7.5.
 • Zde si můžeme popovídat online každý čtvrtek v 10.00 hodin.
 • Užitečné odkazy: interaktivní cvičení a pracovní listy


  Čtenářský deník: vzhledem k nedostupnosti knih povinné literatury čtěte libovolné knihy, abyste dodrželi celkový počet zapsaných titulů 10. (Nevybírejte si ale žádné komiksy či úplně krátké příběhy.)


  MLUVNICE: Vypracujte a do konce týdne mi zašlete následující pracovní list.

Matematika

 • 27.4. – 30.4.

Budeme pokračovat v osové souměrnosti (zatím jste se seznámili s pojmem shodnost). Nejprve se podívejte na 13minutové video, kde je osová souměrnost vysvětlena a ukázány příklady https://www.youtube.com/watch?v=_3lqXUxq-jE.
Pak budete pracovat s učebnicí č. 3. Na str. 26 – 27 jsou 3 rámečky (střed úsečky, osová souměrnost, samodružné body) – ty si opište do sešitu. Pak si projděte cv. C, D, E a na str. 28/ cv. 1, 3, 5.

 • 4.5. – 7.5.

Kliknutím na odkaz se dostanete na dnešní schůzku (středa 6. 5.). U sebe mějte školní sešit a učebnici č. 3, podle plánu si po menších skupinkách projdeme vaši práci z minulého týdne – osová souměrnost.


Angličtina

 • 27.4. – 30.4.
 • POSLECHY 5.LEKCE – zde si pak už najdete, který chcete (na poslechy se lze dostat i přes odkaz ve 4.lekci, dá se tam proklikat)
 • Unit 5 – vocabulary – uč. 56/1,2 tužkou, PS 44/1,2, projít si slovíčka 5A
  • – grammar – questions (otázky) – opište do sešitu tabulku z uč. str. 56/4, vypracujte PS 44/3
  • reading and listening – uč. 57/5 a)b), 6 – oboje tužkou do učebnice, cvičení 7 na str. 57 vypracovat do sešitu
  • PS str. 45 – celou dvojstránku poté vyfotit a poslat

 • 4.5. – 7.5.
 • vocabulary – 5B – weather (počasí), světové strany, učebnice 58/1,2 a)b) (do učebnice), PS 46/1,2
 • reading – uč. 58/3 a)b) do učebnice (přečíst a k výrokům rozhodnout, jestli jde o sever nebo jih)
 • grammar – comparative adjectives (v čj stupňování) – projděte si v přehledu mluvnice v PS 76/ oddíl 5.2, podívejte se na video, prohlédněte si v uč. str. 59/4, do sešitu vypracujte a pošlete uč. 59/5 (vytvořte si 2 sloupečky) a 59/8
 • Pracovní sešit – 46/3 + str. 47 – vyfotit a poslat

Fyzika

 • 27.4. – 30.4.

Dokončíme fyzikální veličinu čas. Zkontrolujte si ve svém školním sešitě, zda máte zápis (značka t, hlavní jednotka sekunda – určená podle dějů probíhajících v atomech , v historii se čas určoval podle přírodních jevů – střídání dne a noci, úplněk, roční období. Jednotky času – sekunda, minuta, hodina – s převodovým číslem 60. Den má 24 h – přesně 23 h 56 min 4,09 s. Čas měříme hodinami – přesýpací, sluneční, kyvadlové, ručičkové, digitální, atomové, stopky, metronom.) Pokud tyto informace ve školním sešitě nemáte, opište si – opravdu si nejsem jistá, jestli jsme ho stihli.
V učebnici si pak přečtěte na str. 116 kapitolu 1.31 Jednotky času a vypracujte otázky č. 1 – 3 a úkoly č. 1 – 6. Pak si přečtěte na str. 117 – 119 kapitolu 1.32 Měření času a vypracujte otázky na str. 120 č. 1 – 3.

 • 4.5. – 7.5.

Zeměpis

 • 27.4. – 30.4.

Posílám slíbený test z Atmosféry. Skupina A http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/Atmosféra-test-A.docskupina B http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/Atmosféra-test-B.doc . Vypracujte obě skupiny. Pokud to bude možné, napište mi odpovědi do wordu a pošlete jako přílohu na mail KKlofacova @centrum.cz, pokud to nepůjde, můžete mi i ofotit do mailu vaše odpovědi ze sešitu (ale trochu hůř se mi to čte a opravuje). Vypracujte do úterý 5. 5. Případné nejasnosti můžeme řešit na mailu.


 • 4.5. – 7.5.

Dějepis

 • 27.4. – 30.4.

Přepsat si do sešitu zápis Římská republika a prostudovat si kapitoly na str. 92 – 95.


 • 4.5. – 7.5.

Tělesná výchova

Přírodopis

 • 27.4. – 30.4.

 1. PS str. 29
 2. Přečtěte si látku pavoukovci 2 (v souboru pdf) a proveď zápis do sešitu (v Uč. str. 68 – 69), kterou zašlete na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 3. Videa
 • 4.5. – 7.5.

 1. Procvičování Pavoukovci programu ALF (spuštěno od 4.5. do 10.5., více spuštění)
 2. Korýši – přečíst a vypracovat SP so sešitu (poslední 2 slejdy) a  zašlete na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 3. Video Rak říční

Výchova k občanství

 • 27.4. – 30.4.

 • 4.5. – 7.5.
Zdravotní výchova

V prvním dubnovém týdnu jsem zadávala dvě strany z pracovního sešitu Výchova ke zdraví na vypracování (str. 15 a 20). Prosím o jejich „ofocení“ a poslání na mail KKlofacova@ centum.cz, obě strany si ohodnotím a zapíši do „klasifikace“. Děkuji