6A – seznam úkolů 8.6. – 12.6. + 15.6. – 19.6.

Český jazyk

 • 8.6. – 19.6.

MLUVNICE: Pracovní sešit:  str. 46/cv. 2, 3, 1, 2 a)
str. 47/cv. 1, 2
str. 49/cv. 1, 3 a)
str. 50/cv. 4 a), b), 3, 4, 5, 6
– projděte si interaktivní cvičení na této stránce.Matematika

 • 8.6. – 12.6.

Tématem do konce roku je Objem krychle a kvádru. Nejprve si z fyziky připomeňte jednotky objemu (krychlové i duté). Opište si je do školního sešitu matematiky a z pracovního sešitu vypracujte na str. 166/ cv. 1, 2 a str. 169/ cv. 1.
Pak – pro připomenutí pojmů – máte na Alfu připravené procvičení Krychle.
Následně z učebnice č. 3 na str. 66 opište dva rámečky (vzorce pro objem) a vyzkoušejte příklady ze str. 67/ cv. 3a, 4a, 5, 6.

Online setkání uděláme v tomto týdnu dvě. Ve středu 10. 6. v 10h a v 10.30 projdeme fyziku – hustotu (pracovali jste s tabulkami, počítali v pracovním sešitě, vše spolu zkontrolujeme). Druhé setkání musím výjimečně udělat ve čtvrtek 11. 6. v 9h a v 9.30 – projdeme si matematiku z tohoto týdne – Krychle na Alfu, a příklady z pracovního sešitu i z učebnice.


 • 15.6. – 19.6.

Budeme pokračovat v objemu krychle a kvádru. Nejprve si procvičte převody jednotek objemu – v učebnici č. 3 na str. 70/ cv. 3, 4, 5 a na str. 74/ cv. 6, 7, 8. Potom vyzkoušejte slovní úlohy na str. 67/ cv. 7, 8, na str. 68/ cv. 13, na str. 71/ cv. 7.

Online setkání uděláme nakonec ve středu 17. 6. První skupina v 9.30, druhá skupina v 10.15 h. Projdeme si hlavně fyziku z minulého týdne (magnetismus), případně se vás zeptám na zeměpis – jak se vám čte biosféra 🙂 Kdo bude potřebovat cokoliv z matematiky, samozřejmě se může zeptat také.


Angličtina

 • 8.6. – 12.6.
 • v příloze PS Přehled mluvnice nastudujte oddíly 6.1-6.5
 • až poté vypracujte PS str. 54/4,6; 56/1,2; 57/3,4,5
 • mrkněte do učebnice na slovíčka, str. 68/1 a poté vypracujte PS 54/1,2

 • 15.6. – 19.6.
 • poslední dávka práce, takže 1) přečtěte si v Přehledu mluvnice v PS na str. 78-79 oddíly 6.6 – 6.9 (vazba have to = muset)
 • 2) až poté vypracujte v PS 59/4, 63/5
 • 3) podívejte se na video k going to, vztahuje se k minulému týdnu
 • 4) mrkněte do učebnice na slovíčka, str. 72/1 a poté vypracujte v PS str. 58 a 62
 • Nemusíte již posílat vyfocené, pouze pošlete mail s textem, že máte hotovo a já Vám pošlu řešení celé 6.lekce ke kontrole.
 • To bude pro letošek vše, na příští týden Vám už dám jen něco volitelného.

Fyzika

 • 8.6. – 12.6.

Hustotu látky z minulého týdne si spolu projdeme na online setkání ve středu v 10h a v 10.30
Tento týden začneme Magnetismus. Nejprve si v učebnici přečtěte str. 64 – 69.
Pak písemně do sešitu odpovězte na otázky: a) Jak se jmenuje nerost, který obsahuje železo?
b) Z čeho je vyrobený předmět, který je přitahován magnetem?
c) do sešitu nakresli tyčový magnet a magnetku (64/1.56a,b)
d) Jak se nazývají části magnetu, na který se zachytí hřebíčky (obr.1.57) a část magnetu, kde se nepřichytí téměř žádné hřebíčky?
e) Magnet má severní a jižní pól. Jak se chovají nesouhlasné póly magnetu (S a J) a souhlasné póly magnetu (J a J , S a S) – viz žlutý rámeček
Pomůže vám i video https://www.youtube.com/watch?v=hVNEjG1YuKY
Vše si pak společně projdeme příští týden na online.


 • 15.6. – 19.6.

Budeme pokračovat v magnetismu. V pracovním sešitě v kapitole Magnety a jejich vlastnosti na str. 57 vypracujte cv. 4 (tajenka v 1. a 4. sloupci) a cv. 6 (do volných míst doplňte slova: odpuzovat, přitahovat, magnety, póly, netečné pásmo, severní, jižní, severu).
Z učebnice si na str. 70 – 71 přečtěte kapitolu Magnetizace látky a odpovězte na str. 72 na otázky 1, 2, 3.
Na str. 72 – 73 si přečtěte kapitolu Indukční čáry magnetického pole. Opište si žlutý rámeček a nakreslete obrázek 1.67c a obrázek 1.68b.
A jako poslední si přečtěte kapitolu Magnetické pole Země na str. 76.


Zeměpis

 • 8.6. – 12.6.

Ze zeměpisu nám zbývá kapitola Biosféra (živý obal Země). Je to kapitola obsáhlá – zadávám ji tedy na 14 dní – stačí mi, když si v učebnici str. 61 – 79 přečtete, prohlédnete obrázky (zápis vám dodám později) a na programu Alf vyzkoušíte k procvičení Biosféru.

 • 15.6. – 19.6.

Dějepis

 • 8.6. – 12.6.

Prostudujte si kapitoly na str. 110 – 112 a opište si do sešitu zápis.


 • 15.6. – 19.6.

Tělesná výchova

Přírodopis

 • 8.6. – 12.6.

 1. Hmyz s proměnou dokonalou – přečti a prohlédni obrázky v souborech PDF: Motýli a Brouci
 2. Dodělej PS str. 35/3 + 36/7, 8, použij soubory v PDF, Uč str. 86 – 101) a Přehled učiva uprostřed PS str. 6 – 7 a zašli PS str. 35 – 37 na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 3. Video: Louže
 • 15.6. – 19.6.

 1. Aktuální upravené známky máte v systému.
 2. Postupně na vaše maily odpovídám, zároveň tam máte stručné hodnocení.
 3. Poslední kapitolu Ostnokožce si necháme na 7. ročník. Nevyhazujte pracovní sešit, školní nechám na vás.

Děkuji všem za práci a těm kteří pracovali a posílali pravidelně dvojnásob. Hezké prázdniny R. Vaverková

Výchova k občanství

 • 8.6. – 12.6.

 • 15.6. – 19.6.