6B – seznam úkolů 11.5. – 15.5. + 18.5. – 22.5.

Český jazyk

 • 11.5. – 18.5.

učebnice str. 59 – rámeček přepiš do sešitu, cv. 59/1,2,3

 • 18.5. – 22.5.

pracovní sešit 32/2a,3 a 33/1,2a
učebnice str. 60/cv. 4a, 7,8 do školního sešitu

Matematika

 • 11.5. – 18.5.

Objem krychle a kvádru
1) učebnice zelená – str. 64/A – urči, z kolika krychlí jsou postaveny 3 stavby a která stavba má největší objem
2) do sešitu opiš modré rámečky ze str. 64
3) cvičení 65/1,2

 • 18.5. – 22.5.

Krychle a kvádr
1. učebnice zelená – str. 65/C – odpovědi na otázky a,b,c,d pošli na email iva.kralova61@seznam .cz do 22.5.bude hodnoceno známkou!!
2. do školního sešitu opiš 3 modré rámečky str. 66, nauč se vzorečky, najdi chybu v řešeném příkladu D na str. 66

Angličtina

 • 11.5. – 18.5.
 • ve čtvrtek 14.5. ve 13:00 se opět sejdeme na Microsoft Teams online
 • podívejte se, prosím, na slovíčka lekce 4C a 4D, kdo bude mít čas, můžete se učit dopředu do konce Unit 4 (prac.seš.str.83-84)
 • přečteme si příběh – učeb.str.48 – Mut goes shopping nahrávky k U4
 • učeb. str.49/cv.2 – spojte části vět tak, aby dávaly smysl
 • podíváme se na How much/How many? = Kolik? – rozlišujeme opět podle počitatelnosti a nepočitatelnosti
 • cv.4 – naučíme se, jaké jednotky můžeme použít u nepočitatelných podst.jmen
 • podíváme se na cvičení v prac.seš. lekce 4C – nahrávky k prac.seš. celé U4 najdete ZDE, podle své třídy a čísel
 • a příště zkusíme recepty 🙂

 • 18.5. – 22.5.
 • ve čtvrtek 21.5. ve 13:00 se opět sejdeme na Microsoft Teams online
 • podíváme se na recepty, lekci 4D (a little/a few) a začneme opakovat
 • PŘÍŠTÍ TÝDEN ještě dokončíme jeden recept a začínáme opakovat celou Unit 4 – mezitím se podívejte na Progress Check v prac.seš. str.42-43 a případně Revision v učebnici str.54

Zeměpis

 • 11.5. – 18.5.

Pro zopakování hydrosféry (využijte učebnici na str. 49 – 58, přečteno již máte z předchozích úkolů) posílám dvě doplňovačky – částečně se prolínají, pro opakování to nevadí. http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/Opakování-hydrosféry-2-doplňovačky.doc
Buď máte možnost si vytisknout nebo si opište a vyplňte.


 • 18.5. – 22.5.

Fyzika

 • 11.5. – 18.5.

Magnety a jejich vlastnosti
1) pracovní sešit str. 57/4 – doplňovačka (2 tajenky najdeš v 1. a 4. sloupečku)
2) 57/6 do vět doplň následující slova – odpuzovat, přitahovat, magnety, póly, netečné pásmo, severní, jižní, severu

 • 18.5. – 22.5.

Magnetizace látky
1. učebnice str. 70-71 – pozorně si přečti
2. vypracuj odpovědi na otázky str. 72/1,2,3 – pošli na email iva.kralova61@seznam.cz do 22.5. , bude hodnoceno známkou!!

Dějepis

 • 11.5. – 18.5.

Zdravím a chválím všechny šikovné žáky a žákyně, kteří mně poslali domácí úkol. Dostanou 1 do klasifikace. Ti, kterým se to nepovedlo, se určitě příště polepší.

Pročti si v učebnici str. 90 a 91. Do sešitu přepiš doplňovačku i s nadpisem DOBA KRÁLOVSKÁ na str. 91 dole. /při vyplňování ti pomůžou informace v textu i světle hnědá tabulka pod doplňovačkou na str. 91 úplně dole/.

Do pracovního sešitu udělej cvičení 6 na str. 50 /nemusíte mi ho posílat, ale udělejte to/.


 • 18.5. – 22.5.
 • Pročti se text v učebnici str. 91 – 95. Do sešitu místo výpisků přepiš doplňovačky ze str. 93 a 95.
 • Vyber si cvičení v pracovním sešitě str. 51 – 52, která ti půjdou vyřešit, nemusíš dělat všechno.

Přírodopis

 • 11.5. – 18.5.

 1. Další korýši – přečíst a vypracovat SP podle PDF do sešitu (poslední stránka) a  zašlete na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 2. PS str. 30
 3. videa: PERLOOČKA, LISTONOH, VELEKRAB JAPONSKÝ
 • 18.5. – 22.5.

 1. Procvičování Korýši programu ALF (spuštěno od 18.5. do 24.5., více spuštění).
 2. Vzdušnicovci – přečíst a vypracovat SP podle PDF do sešitu (strana 7) a  zašlete na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 3. PS str. 31 a 32 (použij Uč. str. 76 – 77 + PDF soubor)
 4. video: MNOHONOŽKY

Výtvarná výchova

Tělesná výchova:

Výchova k občanství

 • 11.5. – 18.5.

 • 18.5. – 22.5.