6B – seznam úkolů 25.5. – 29.5. + 1.6. – 5.6.

Český jazyk

 • 25.5. – 29.5.

Pracovní sešit 35/1a,2,3,4
36/1,2,3,5

 • 1.6. – 5.6.

Učebnice str. 61/10 – do školního sešitu správně přepiš

Učebnice str. 61/ Slovesný čas – přepiš poučku do školního sešitu

Pracovní sešit str. 37/4, 5; 38/1, 2; 40/4, 8 – v těchto dvou cvičeních urči/vyznač pouze základní skladební dvojice; 41/2 – doplň cvičení a urči/vyznač základní skladební dvojice

Matematika

 • 25.5. – 29.5.

Kvádr ve slovních úlohách (zelená učebnice)
67/5 – počítej objem V=a.b.c, převeď nejdříve vše na dm , a pak dostaneš objem v litrech, protože 1 litr = 1 dm3
67/6 počítej objem, převeď vše na metry
67/7 počítej V
Příklady vypočítej do školního sešitu. Výsledky si zkontroluj vzadu s učebnicí. Neposílej.

 • 1.6. – 5.6.

POZOR – TEST – výsledky příkladů pošli do 5.6. na email iva.kralova61@seznam.cz
1) 170,32 – 42,6 + 3,182 =
2) 132,4 : 100 =
3) 2 485,8 – (17,64 + 3,9) =
4) 42,8 : 8 =
5)54,328 : 0,27= (výsledek vypočítej na jedno desetinné místo)

Angličtina

 • 25.5. – 29.5. online hodina jako obvykle ve čtvrtek ve 13:00 Microsoft Teams
 • ještě dokončíme jeden recept a začínáme opakovat celou Unit 4 – podívejte na Progress Check v prac.seš. str.42-43 a případně Revision v učebnici str.54 – cvičení z prac.seš. budou započítána do hodnocení

 • 1.6. – 5.6.
 • stále Revision a Progress Check
 • slovíčka Unit 5 – prac.seš. str.84/zatím 5A, 5B a The weather
 • můžete se podívat na cokoli v uč.str.56-57 – slovíčka, poslech, mapa…
 • online hodina opět ve čtvrtek ve 13:00 Microsoft Teams
 • doplněno po online hodině – DÚ – prac.seš. str.44/cv.1, 2, 3, příp. poslech str.45/cv.4

Zeměpis

 • 25.5. – 29.5.

 • 1.6. – 5.6.

Fyzika

 • 25.5. – 29.5.

Indukční čáry magnetického pole.
Učebnice str. 72-74 – přečíst. Do sešitu opiš žlutý rámeček a překresli obrázky 73/1,67c a  74/1,68b. Pokusy uděláme ve škole v září.

 • 1.6. – 5.6.

Látky jsou složeny z částic……uč. str 37-40
1) POKUS: Vezmi 2 hrníčky a do každého dej sáček čaje. Do jednoho hrníčku nalej studenou vodu, do druhého horkou vodu. Pozoruj oba hrníčky a porovnej. Vidíš rozdíl? Popiš, co vidíš do sešitu a k tomu dopiš:
Tento jev se nazývá difuze – samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky.
2) Do sešitu opiš a) žlutý rámeček ze str. 40
b) písemně vysvětli Brownův pohyb – najdeš na straně 40

Dějepis

 • 25.5. – 29.5.

Tento týden si trochu zabojujeme. Prostudujte si v učebnici str. 96 – 99. Do sešitu si napište nadpis PUNSKÉ VÁLKY a vypracujte doplňovačku na str. 99 dole /můžete ofotit a poslat na e-mail/. Do pracovních sešitů vyplňte str. 53.


 • 1.6. – 5.6.

Děkuji za zaslané úkoly a dávám 1 do klasifikace. Nyní si pozorně pročtěte v učebnici str. 100 – 103. Do pracovních sešitů vypracujte cvičení 16 a 17 na str. 55. Vyplňte test na str. 57 v pracovním sešitě a pošlete mi ho na e-mail. zuzana.holoubkova@zssolnice.cz

Přírodopis

 • 25.5. – 29.5.

 1. Zopakuj si podle souboru v PDF Hmyz obecná charakteristika třídy a přečti a vypracuj SP (ústně) podle souboru v PDF Hmyz s proměnou nedokonalou
 2. Vypracuj PS str. 33 – 34 (použij předchozí soubory v PDF, Uč str. 78 – 85) a Přehled učiva uprostěd PS str. 6 – 7
 3. Pošli vypracovaný PS od str. 27 – 34 na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 4. Video Cyklus zrození vážky
 • 1.6. – 5.6.

 1. Procvičování Hmyzu s proměnou nedokonalou programu ALF (spuštěno od 1.6.do 7.6., více spuštění).
 2. Hmyz s proměnou dokonalou – přečti a prohlédni obrázky v souborech PDF: Blechy a síťokřídlí, Dvoukřídlí, Blanokřídlí, Dvoukřídlý a blanokřídlý hmyz
 3. Vypracuj PS str. 35/cv.1,2,4 + 36/6,9 + str. 37/1 -5, cv.6 dobrovolné (použij předchozí soubory v PDF, Uč str. 86 – 87, 96 – 101) a Přehled učiva uprostřed PS str. 6 – 7
 4. Video: Včela medonosná

Výtvarná výchova

Tělesná výchova:

Výchova k občanství

 • 25.5. – 29.5.

Zdravotní výchova

Připomínám úkoly k odeslání a děkuji všem, kteří již poslali:
V prvním dubnovém týdnu jsem zadávala dvě strany z pracovního sešitu Výchova ke zdraví na vypracování (str. 15 a 20). Prosím o jejich „ofocení“ a poslání na mail KKlofacova@ centum.cz, obě strany si ohodnotím a zapíši do „klasifikace“. Děkuji


 • 1.6. – 5.6.