6B – seznam úkolů 27.4. – 30.4. + 4.5. – 7.5.

Český jazyk

 • 27.4. – 30.4.

z učebnice vypracuj do školního sešitu: str. 55/2, str. 56/ obě tabulky, str.57/4,5,6

 • 4.5. – 7.5.

pracovní sešit: str. 29/2,3, str. 30/2,1, str.31/3

Matematika

 • 27.4. – 30.4.

Krychle a kvádr – povrch – uč. zelená str. 60/C
1) do školního sešitu načrtni kvádr, písemně vypracuj úkoly a,b,c,d
2) str. 61 – horní rámeček – opiš celý do sešitu a nauč se vzoreček pro povrch kvádru
3) str. 61 – dolní rámeček – celý opiš a nauč se vzoreček pro povrch krychle

 • 4.5. – 7.5.

Povrch krychle a kvádru – výpočty
1) učebnice zelená str. 62/6 a) VZOR: Krychle: a=5m, S=?
V=6.a.a
V=6.5.5=150m2 (metry čtverečné)
Krychle má povrch 150m2.
samostatně vypočítej b,c
2) 63/9 vyřešený příklad – prostuduj, pozor na chybu, je v převodu obsahu,
4070cm2 = 40,7dm2
62/5 vypočítej povrch kvádru, kde a=7m, b=6m, c=4m

Angličtina

27.4. – 30.4.
ve čtvrtek ve 13:00 se opět sejdeme online – zde odkaz na Microsoft Teams – odklidněte Open URL a vpravo dole Join on the web

—- na zopakování si poslechněte uč. str.45/cv.7 a, b – na první poslech (a) se podívejte na Menu a zjistěte, co si Emma objednala, na druhý poslech (b) zkuste doplnit slova do rozhovoru – zkontrolujeme si pak také společně
—- podívejte se a naučte se slovíčka k lekci 4B – v prac.seš. str.83
—- učebnice str.46/ cv.1 a – podívejte se na obrázky a procvičte si výslovnost, cv.1b – rozdělte potraviny do skupin a zkuste i odhadnout, které jsou počitatelné (countable) a které nepočitatelné (uncountable)
—- dále si poslechneme příběh o tom, jak se vaří Stone soup – ve cv.2
=== všechny poslechy najdete zde Unit 4


 • 4.5. – 7.5.
 • poslechněte si příběh SB p.46/ex.2 – Stone Soup
 • SB p.47/ex.3a – najděte věty v příběhu a doplňte je – přepište si je do šk.seš.
 • jako u počitatelných v jedn.čísle používáme A/AN – pro množné číslo a nepočitatelná používáme SOME – ale pozor!!! – pouze v kladných oznam. větách – v otázkách a v záporných větách (not) používáme místo toho ANY
 • gramatika – WB p.76/ 4.3
 • v příběhu si zkuste najít všechny věty, kde je použito podstatné jméno se SOME nebo ANY a všimněte si, jaká je to věta + (kladná), – (záporná), ? (otázka)
 • další příklady najdete na https://aj4to9heg.tridnistranky.cz/stranka-1a8nczltbeo/6-b/
 • ve čtvrtek ve 13:00 se opět sejdeme online – použijte odkaz z minulého týdne nebo zde odkaz na Microsoft Teams

Zeměpis

 • 27.4. – 30.4.

Posílám slíbený test z Atmosféry. Skupina Ahttp://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/Atmosféra-test-A.docskupina Bhttp://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/Atmosféra-test-B.doc . Vypracujte obě skupiny. Pokud to bude možné, napište mi odpovědi do wordu a pošlete jako přílohu na mail KKlofacova @centrum.cz, pokud to nepůjde, můžete mi i ofotit do mailu vaše odpovědi ze sešitu (ale trochu hůř se mi to čte a opravuje). Vypracujte do úterý 5. 5. Případné nejasnosti můžeme řešit na mailu.


 • 4.5. – 7.5.

Fyzika

 • 27.4. – 30.4.

Měření teploty
1) pracovní sešit 31/1, 32/3,4,5 – sestroj graf do sešitu – na novou stránku
osa vodorovná – znázorni čas v hodinách- dílky po 
1cm (1cm odpovídá 2h)
osa svislá – znázorni teplotu ve stupních Celsia – dílky
1 cm – maximum 19 cm potřebuješ na
výšku

 • 4.5. – 7.5.

Magnetické vlastnosti látek – učebnice str. 64-66
1) písemně do sešitu odpověz na otázky: a) Jak se jmenuje nerost, který obsahuje železo?
b) Z čeho je vyrobený předmět, který je přitahován magnetem?
c) do sešitu nakresli tyčový magnet a magnetku (64/1.56a,b)
d) Jak se nazývají části magnetu, na který se zachytí hřebíčky (obr.1.57) a část magnetu, kde se nepřichytí téměř žádné hřebíčky?
e) Magnet má severní a jižní pól. Jak se chovají nesouhlasné póly magnetu (S a J) a souhlasné póly magnetu (J a J , S a S) – viz žlutý rámeček

Dějepis

 • 27.4. – 30.4.

Pročti si v učebnici str. 82 – 85 .

Do sešitů si napiš nadpis Starověké Řecko a doplňovačku na str. 85, výpisky dělat nemusíš.

V pracovním sešitě vyplň úkoly str. 45/4 a str. 46/5 – 8.


 • 4.5. – 7.5.

Nejdříve trochu opakování. Odpověz na 3 otázky v učebnici str. 87/4 pouze písmeno n) o) p). Odpovědi naskenuj nebo vyfoť a pošli mně na e-mail: zuzana.holoubkova@zssolnice.cz

Dobrovolný domácí úkol: učebnice str. 87/5

pracovní sešit – test str. 47 – 48

Nové učivo: do sešitu si napiš nadpis STAROVĚKÝ ŘÍM

Opiš tabulku na str. 88 HISTORIE STAROVĚKÉHO ŘÍMA – PŘEHLED

Přečti si v učebnici str. 88 – 89 a do pracovního sešitu vypracuj úkoly na str. 49/2, 3 a str. 50/4, 5.


Přírodopis

 • 27.4. – 30.4.

 1. PS str. 29
 2. Přečtěte si látku pavoukovci 2 (v souboru pdf) a proveď zápis do sešitu (v Uč. str. 68 – 69), kterou zašlete na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 3. Videa
 • 4.5. – 7.5.

 1. Procvičování Pavoukovci programu ALF (spuštěno od 4.5. do 10.5., více spuštění)
 2. Korýši – přečíst a vypracovat SP so sešitu (poslední 2 slejdy) a  zašlete na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 3. Video Rak říční

Výtvarná výchova

Tělesná výchova:

Výchova k občanství

 • 27.4. – 30.4.

 • 4.5. – 7.5.

Zdravotní výchova

Z pracovního sešitu vypracujte str. 15 a 20. Obě se týkají stravování, takže vám poslouží jako opakování (využijte případně i pyramidu ze sešitu).
Prosím o jejich „ofocení“ a poslání na mail KKlofacova@ centum.cz, obě strany si ohodnotím a zapíši do „klasifikace“. Děkuji