6B – seznam úkolů 8.6. – 12.6. + 15.6. – 19.6.

Český jazyk

 • 8.6. – 12.6.

učebnice 82/1; 85/5 – přepiš doplněné cvičení do školního sešitu (nic víc)

pracovní sešit 46/3 a) b) (-znázorněte ZSD); 49/1; 52/18

 • 15.6. – 19.6.

pracovní sešit 54/1-5; 64/1, 2, 4

Matematika

 • 8.6. – 12.6.

Opakování – úhly a trojúhelník – zopakuj si teorii podle školního sešitu
Do školního sešitu vypracuj:
1) Urči, zda jde sestrojit trojúhelník, kde strany měří 27mm, 6cm, 5cm.
2) Narýsuj trojúhelník ABC: a=4,8cm, b=39mm, c=6,3cm.
3) Setroj úhel ostrý, tupý, pravý, přímý.
NEPOSÍLEJ

 • 15.6. – 19.6.

Opakování – převody jednotek
jednotky si zopakuj podle sešitu a pak písemně vypracuj cvičení
87/2
88/9,10,12
91/11
90/5,6 NEPOSÍLEJ

Angličtina


 • 15.6. – 19.6.
 • poslechy k učebnici Unit 5 najdete zde: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=global&selLanguage=en
 • online hodina v úterý buď v 8:30 nebo odpoledne ve 13:00, budu online na oba termíny, takže se přihlaste, jak se to komu hodí a kdo může kdy, další jako obvykle ve čtvrtek ve 13:00 přes odkaz Microsoft Teams
 • úterý – výběrově cvičení z 5B, 5C a 5D – stupňování příd.jmen, Comparative, Superlative – uč.63/cv.2a, b, prac.seš.51/cv.4,5
 • čtvrtek – výběrově Unit 6 – „be going to“ o budoucích plánech (6A), uč.69/4a,b a prac.seš.55/cv.5,6
 • (nestihli jsme tvoření příslovcí od příd.jmen (6B) a have to (muset) (6C) – vše je hezky vysvětleno v pracovním sešitě vzadu v přehledu mluvnice)

Zeměpis

 • 8.6. – 12.6.

Ze zeměpisu nám zbývá kapitola Biosféra (živý obal Země). Je to kapitola obsáhlá – zadávám ji tedy na 14 dní – stačí mi, když si v učebnici str. 61 – 79 přečtete, prohlédnete obrázky (zápis vám dodám později) a na programu Alf vyzkoušíte k procvičení Biosféru.


 • 15.6. – 19.6.

Fyzika

 • 8.6. – 12.6.

Magnetické pole Země
1) urči světové strany v místě bydliště (můžeš použít kompas, buzolu nebo hodinky s ručičkama)
Videa: YOUTUBE – Magnetické pole Země, Změny magnetického pole

 • 15.6. – 19.6.

MAGNETISMUS
videa: YOUTUBE: F6 – Magnety, využití magnetů, magnetické pole
Magnetické siločáry

Dějepis

 • 8.6. – 12.6.

Děkuji za zaslané testy /ještě 3 chybí/ a úkoly, známky máte v klasifikaci. Jste moc šikovní, ještě vydržíme posledních 14 dní. Pročtěte si text v učebnici str. 105 – 112. Do sešitu si napište nadpis na str. 105 a zelené schéma pod ním /vypadá jako pavouk/. V pracovních sešitech vyplňte str. 58, cv. 2, 3 a 4, str. 59, cv. 7.

NEPOSÍLEJTE!


 • 15.6. – 19.6. Poslední úkol do konce školního roku. Prostudujte si v učebnici str. 114 – 123. Do pracovních sešitů vyplňte cvičení 1, 2, 3 na str. 63 a cvičení 1, 2, 3, 4, 5 na str. 65. NEPOSÍLEJTE!


Přírodopis

 • 8.6. – 12.6.

 1. Hmyz s proměnou dokonalou – přečti a prohlédni obrázky v souborech PDF: Motýli a Brouci
 2. Dodělej PS str. 35/3 + 36/7, 8, použij soubory v PDF, Uč str. 86 – 101) a Přehled učiva uprostřed PS str. 6 – 7 a zašli PS str. 35 – 37 na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 3. Video: Louže
 • 15.6. – 19.6.

 1. Aktuální upravené známky máte v systému.
 2. Postupně na vaše maily odpovídám, zároveň tam máte stručné hodnocení.
 3. Poslední kapitolu Ostnokožce si necháme na 7. ročník. Nevyhazujte pracovní sešit, školní nechám na vás.

Děkuji všem za práci a těm kteří pracovali a posílali pravidelně dvojnásob. Hezké prázdniny R. Vaverková

{#layer.content}

Výtvarná výchova

Tělesná výchova:

Výchova k občanství

 • 8.6. – 12.6.

 • 15.6. – 19.6.