7 – seznam úkolů 25.5. – 29.5. + 1.6. – 5.6.

Český jazyk

 • 25.5. – 29.5.
 • NABÍDKA ONLINE KONZULTACE – čtvrtek 10.00 – Odkaz na online konzultace
 • mluvnice – poslední druh VV – VV přísudková: 1) přečtěte si rámeček v učebnici na str. 98 2) podívejte se na video (tentokrát má jen 5 minut) 3) do sešitu si napište zápis 4) pod zápis vypracujte cvičení uč. 98/1 nahoře – vyfotit a poslat 5) PS 43/11, 44/6a)
 • sloh – vytvořte pozvánku na akci, která je v této době zrušená a kterou jsi chtěl/a navštívit – vyfotit a poslat
 • literatura – přečtěte si ve žluté o Janu Amosi Komenském – str. 64, podívejte se na video o něm, vytvořte do sešitu myšlenkovou mapu – tu vyfotit a poslat

 • 1.6. – 5.6.
 • NABÍDKA ONLINE KONZULTACE – čtvrtek 10.00 – Odkaz na online konzultace
 • mluvnice – nutno intenzivně procvičovat druhy VV, otázky + spojovací výrazy k nim, 1) do sešitu uč. 98/1a) (dole) – vyfotit a poslat 2) tužkou do učebnice str. 99/3,5 3) zkusíte tyto testy: Test 1, Test 2 (já uvidím, kdo co a jak dělal)
 • sloh – poproste rodiče, sourozence či kohokoliv jiného, aby vám řekl 5 libovolných slov; těchto pět slov poté zapracujte do krátkého příběhu; pozor na: přímou řeč, akci, opakování sloves – poslat (klidně vypracujte na počítači)
 • literatura – přečtěte si ukázku z díla Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenského ve žluté str. 65, vypracujte tento pracovní list k J.A.K. – vyfotit a poslat

Matematika

25.5. – 29.5.

Učebnice M 2, str. 72 – Úlohy na závěr A. Vypracovanou variantu A odeslat do 30. 5. .


1.6. – 5.6.

Shodnost

Dle učebnice Matematika 3 str. 3 – 5 vypsat do sešitu shodnost úsečky, shodnost úhlu, polorovina. Učivo procvičit na cvičeních str. 5 – 7. (Dle vlastní úvahy zapsat do sešitu, neodesílat. Poslat jen úlohy s dotazem v případě, že si nevíte rady.) Zopakovat pojmy přímá, nepřímá shodnost rovinných obrazců. Pojmy zapsat (vysvětlit) do sešitu. Studiní materiály zde: shodnost 1; shodnost 2.

Nabízená konzultace on-line v pondělí 1. 6. v 10:20.


Dějepis


 • 1.6. – 5.6.
 • Téma: počátky novověku – vstup Habsburků na český trůn r. 1526
 • Studijní text v učebnici 97-99
 • Úkol: PS str. 54-55, cv. 1,3,4
 • Prosím poslat. Děkuji.
 • H. Jakubcová

Přírodopis

 • 25.5. – 29.5.

 1. vyber si jednu z vylisovaných rostlin (nalep rostlinu tenkými proužky izolepy + vyplněný herbářový štítek) vyfoť a zašli na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz do 31.5.2020
 2. kontola PL Plody
 3. Krytosemenné rostliny (Uč. str. 87 – 89 + Přehled učiva v PS uprostřed str. 9), přečti si Srovnání krytosemenných rostlin (v souboru PDF) vypracuj PS str. 42 – 43 (zkontroluji najednou celé rostliny)
 4. procvičování v programu ALF (spuštěno do 31.5.2020): Nahosemenné a krytosemenné rostliny (zopakuj si nahosem. rostliny Uč str. 82 – 86)
 • 1.6. – 5.6.

Dvouděložné rostliny (Uč. str. 90 – 97 + Přehled učiva v PS uprostřed str. 9)

 1. Přečti si čeledě rostlin v souboru PDF: Čeledi rostlin1
 2. Vypracuj PS str. 44 – 47 (bude se vybírat ke kontrole)

Tělesná výchova

Tvořivé práce:

Děkuji všem, co splnili úkol – výroba jakékoli roušky. Úkol byl pro dívky, které mají Tvořivé práce. Bohužel nemám úkol od všech těchto dívek. Chválím chlapce, kteří také vyrobili roušku a poslali mi vše na mail.

Svět práce – vaření:

Zdravím všechny účastníky VAŘENÍ / SVĚT PRÁCE z vaší třídy ve 2. pololetí. Protože jsme měli pouze úvodní hodinu a já od vás nemám žádné známky jako podklad pro klasifikaci budeme to muset vyřešit zvláštním domácím úkolem.

 1. Pokus se uvařit jednoduchý pokrm (může to být třeba jedna z pomazánek, na které jsme si psali recept, nebo něco úplně jiného, co zvládneš). Vyfoť a pošli na můj e-mail: zuzana.holoubkova@zssolnice.cz Termín: do konce měsíce května
 2. Napiš recept na svoje oblíbené jídlo. Opět pošli na můj e-mail. Termín: do 15. června Přeji hodně úspěchů a těším se na vaše speciality. Zuzana Holoubková

Zdravím všechny kuchařky a kuchaře a děkuji za skvělé fotky i recepty na všechna jídla, která jste uvařili. Ještě čekám na zbytek úkolů a věřím, že to dotáhnete do zdárného konce. Termín vaření již vypršel /chybí ještě 5 vyfotografovaných jídel/. Na recept máte ještě 14 dní. Ti, co úkoly splnili, mají známky v klasifikaci. Zuzana Holoubková

Fyzika

 • 25.5. – 29.5.
  Připomenutí – čtvrtletní práce, téma: Tření, Hydrostatický tlak, Hydraulické zařízení, Archimédův zákon. Vyberte si jedno téma a na stránku A4  ho zpracujte (teoretická část, obrázek, praktická část). Práci pošlete do 31.5.2020 na radek.krcmar@zssolnice.cz. Hodnoceno známkou váhy 0,5.

 • 1.6. – 5.6.
  Pěkný den.
  Chci pochválit všechny, kteří poslali čtvrtletní práci. Na konci příštího týdne budete mít v DMSoftwaru návrh známky z fyziky na vysvědčení. Již nám zbývá poslední kapitola Atmosférický tlak. Zjistěte jak vzniká atmosferický tlak (uč. str.173) a jaký atmosferický tlak je v Solnici a jaký je at. tl. na vrcholu Mount Everestu. Tlaky uveďte v Pascalech.
  Přeji vám hodně správných odpovědí a klidný a pohodový týden.
  Radek Krčmář

Angličtina

Skupina paní učitelky Hégrové:

 • 25.5. – 29.5.
 • online konzultace angličtina – úterý v 10:00 – Microsoft Teams online
 • zopakujeme si celou Unit 4 podle Revision – uč. str.54 – a Progress Check – prac.seš. str.42-43 a potom vám naplánuji test
 • k procvičení si udělejte cvičení v učebnici i prac.seš. – a online na obou stránkách – přes login i ta volně přístupná – Project online practiceProject Fourth Edition

 • 1.6. – 5.6.
 • slovíčka lekce 5A, 5B – prac.seš. str.83
 • naučíme se tvořit a používat Present Perfect – pokyny na stránce vaší třídy zde https://aj4to9heg.tridnistranky.cz/stranka-1j099hc59mo/7-aj-heg/ – budeme se muset naučit všechny tři tvary nepravidelných sloves
 • učebnice 5A – str.56/cv.2 – přečtěte a poslechněte si text, najděte věty v Present Perfect (složené tvary sloves: HAVE+Past Participle, HAS+Past Participle) – např. I have been, I haven’t done, she‚s seen, He hasn’t ridden
 • uč. str.57/Grammar – cv.4a – doplňte věty podle textu a přepište do šk.seš., ze cv.4b přepište zelený rámeček a česky vysvětlení zde: Present Perfect používáme tehdy, když mluvíme o činnostech (zážitcích, zkušenostech) v našem životě doposud a nezmiňujeme, kdy se staly . Pokud uvádíme časový údaj, kdy se událost stala, odehrála, musíme použít Past Simple.
 • prac.seš. str.44/cv.1 a 2 – písemně
 • online konzultace angličtina – úterý v 10:00 – Microsoft Teams online
 • _________________________________________________________________________
 • týden 8.6. – 12.6.
 • učebnice lekce 5B – str.58-59/cv.1, 2, Grammar – Have you ever …? / I have …… / I have never ….. (Present Perfect / použití s ever/never)
 • ústně rozhovory podle vzoru ve cv.3,4 s použitím sloves ze cv.5,6
 • pracovní sešit – cokoliv ze str.46-47
 • online konzultace angličtina – úterý v 10:00 – Microsoft Teams online
 • ti, kdo se nepřipojí online, ofoťte a pošlete mi vypracované strany 46-47 z pracovního sešitu

Skupina pana učitele Klapala:

 • 25.5. – 29.5.
  11th week (11th PART)
  Učeb. (SB) 60/1 – přečtěte článek, odpovězte na otázky do EB
  Učeb. (SB) 60/2 – spojte správné poloviny vět např 1f, … do EB
  Učeb. (SB) 61/4a – spojte správné poloviny vět např 1e, ... do EB
  – Pracovní sešit (WB) str 48 a 49 – vše (vše do 31.5.)
  —————————————————————————————-
  Vždy až budete mít hotovo v Prac. seš. (WB) za oddělenou část, napište mi E-mail na lubos.klapal@zssolnice.cz s vašim jménem a vzkazem FINISHED-(1st, 2nd, 3rd…) PART, já vám pošlu správné výsledky pro kontrolu.

 • 1.6. – 5.6.
  12th week (12th PART)
  Učeb. (SB) 62/1 – přečtěte si článek, vyhledejte slovíčka která neznáte
  Učeb. (SB) 63/2 – seřaďte vět jak jdou po sobě např. 1a, … do EB
  Učeb. (SB) 63/3a – spojte správné poloviny vět např Sorry, I’m late, … do EB
  – Pracovní sešit (WB) str 50 a 51 – vše (vše do 7.6.)
  —————————————————————————————-
  Vždy až budete mít hotovo v Prac. seš. (WB) za oddělenou část, napište mi E-mail na lubos.klapal@zssolnice.cz s vašim jménem a vzkazem FINISHED-(1st, 2nd, 3rd…) PART, já vám pošlu správné výsledky pro kontrolu.

každou středu v 11.00 bychom zkusili hodinu Aj pro zájemce, mějte u sebe SB, WB, EB budeme pracovat na cvičeních, které máte zadané odpovídající týden – sejdeme se online..:-)

Ruština

 • 25.5. – 29.5.

Úkol 1: Nalistujte si stranu 3/45 úplně dole máte časování sloves жить (žít), знать (znát), говорить (mluvit). Přečtěte si celé časování, přepište do školního sešitu a naučte se ho zpaměti! Časuje se dle osob JÁ, TY, ON, ONA, MY, VY, ONI. Dle těchto tří skloňování pak skloňujeme ostatní slovesa, proto je potřeba se to naučit.
Úkol 2: v pracovním sešitě udělat cvičení ze strany 52/8, 9, 10. 53/12, 13

 • 1.6. – 5.6.

Úkol 1: Naučit se slovíčka z pracovního sešitu ze stran 54-55.
Úkol 2: Vypsat si ze stran 54-55 do školního sešitu všechna slovesa (cca 9) + názvy barev (cca 6) + názvy ze školy (cca 20)

Němčina

 • 25.5. – 29.5.

 • Připomínám – do 31. 5. projekt na e-mail: kata.kosova@seznam.cz
 • UČ 52/10 – nabízená slova doplňte do prázdných míst v textu. Text si přečtěte a přeložte.
 • UČ 54/14 – číst nahlas a přeložit. Druhý rozhovor doplnit vhodná slova a fráze. Do ŠS si přepište fráze za lištou – „Max radí“ a všímejte si užití těchto frází v textu.
 • Mitzi und Maus si hrají na zvířata (určené video si najděte napravo v seznamu dílů) – pusťte si krátké video (2-3x), procvičíte si slovní zásobu, fráze, poslech. Snažte se porozumět textu, abyste byli po zhlédnutí schopni povyprávět, o čem video bylo. Pod videem je odkaz, kde si můžete zahrát i různé hry :))
 • A stále platí procvičování slovíček. V případě otázek či dojmů mě neváhejte kontaktovat: kata.kosova@seznam.cz
 • 1.6. – 5.6.

UČ 57/18: 2-3x si přečtěte a přeložte. Poslouží i jako opakování.

PS 49/1: doplňte, přeložte si.

PS 50/8,9: Cvičení vyplňte a pošlete mi je, prosím, na e-mail: kata.kosova@seznam.cz

Mitzi und Maus si hrají na školu: opět 2-3x přehrát, pozorně poslouchat a opakovat frázičky.

Vyfoťte, oskenujte, případně pošlete ve wordu identifikační kartu, kterou jsem zadávala již dříve. Pokud potřebujete osvěžit zadání, nechte si poradit od spolužáků, nebo se mi ozvěte. Kartu zašlete na můj e-mail.

Opakujte slovíčka a probranou gramatiku – bude potřeba k opakovací práci, která vás bude čekat. Kdo jste tak ještě neučinil, zašlete mi vypracované úkoly, které byly určeny ke kontrole – slouží jako podklad k hodnocení. Případně se mi ozvěte a vyřešíme to spolu :)) kata.kosova@seznam.cz

Informatika

 • 25.5. – 29.5.

 • 1.6. – 5.6.

Zeměpis

 • 25.5. – 29.5.

Připomínám úkoly z týdne 11. – 18. 5. Děkuji těm, kteří již vypracovali. Někteří vyzkoušeli třeba jen 2 -3 témata, prosím dokončete všechna.

K procvičování využijte program Alf (podrobně popsaný postup přihlášení je na stránkách školy v domácích úkolech), zadala jsem vám 6 témat z Ameriky, prvních 5 je záležitostí pár minut, poslední (poloha, obyvatelstvo, klima) je trochu delší. U všech témat jsem vám zrušila časový limit, využijte k řešení i atlasu, případně učebnice. Pro mě bude důležitý náhled, kde uvidím, kdo procvičení udělal, případně na kolik procent. Udělám z toho souhrnnou známku.


 • 1.6. – 5.6.

Ještě jednou připomínám úkoly z týdne 11. – 18. 5. Děkuji těm, kteří již vypracovali. Někteří vyzkoušeli třeba jen 2 -3 témata, prosím dokončete všechna.

K procvičování využijte program Alf (podrobně popsaný postup přihlášení je na stránkách školy v domácích úkolech), zadala jsem vám 6 témat z Ameriky, prvních 5 je záležitostí pár minut, poslední (poloha, obyvatelstvo, klima) je trochu delší. U všech témat jsem vám zrušila časový limit, využijte k řešení i atlasu, případně učebnice. Pro mě bude důležitý náhled, kde uvidím, kdo procvičení udělal, případně na kolik procent. Udělám z toho souhrnnou známku.

Zdravotní výchova

 • 25.5. – 29.5. PLATÍ NA 14 DNÍ
 • Vytvořte plakát (je mi jedno, jakou technikou), který bude varovat před užíváním návykových látek – zpracujte co nejlépe, bude hodnoceno (pokud byste chtěli pracovat třeba ve dvojici, i to je možné)

 • 1.6. – 5.6.
 • viz. zadání z minulého týdne

Občanská výchova

 • 25.5. – 29.5.

 • 1.6. – 5.6.

Ještě jednou připomínám úkoly z 4. – 7. 5. Děkuji všem, kteří mi již práce odeslali. Známky jsem zatím do systému nezadávala, ještě na některé práce čekám.

K občance prosím vypracovat dvě práce. První na téma Porovnej samostudium doma versus společné učení ve škole. Napiš klady a zápory. Čeho využíváš, kromě zadaných domácích úkolů…

Druhou na téma Speciální situace: Jsem doma, nechodím do školy. Jak využívám čas pro pomoc rodičům?

Obě prosím zaslat jako přílohu na mail KKlofacova@centrum.cz, vše si vytisknu a ohodnotím (budeme mít další dvě známky do Vo).