7 – seznam úkolů 27.4. – 30.4. + 4.5. – 7.5.

Český jazyk

 • 27.4. – 30.4.
 • NABÍDKA ONLINE KONZULTACE – čtvrtek 10.00 – Odkaz na online konzultace
 • mluvnice – vedlejší věta příslovečná – přečíst tabulku v učebnici str. 94 + opsat ji do sešitu školního (já vím, je šíleně dlouhá, proto vyfotit a poslat), podívejte se na výukové video (najděte si v seznamu videí příslušné VV příslovečné), vypracovat v PS 43/9 a)b), 10, tužkou do učebnice str. 95/2 a), 4
 • sloh – nic, dost psaní je v mluvnici
 • literatura – přečtěte v čítance ukázku str. 135-143 + vypracujte do sešitu otázky za ukázkou (nezapomeňte na jméno autora a název ukázky) a pošlete (ohodnotím si)

 • 4.5. – 7.5.
 • NABÍDKA ONLINE KONZULTACE – čtvrtek 10.00 – Odkaz na online konzultace – ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ SE DNEŠNÍ KONZULTACE RUŠÍ. Děkuji za pochopení. K. Faltová
 • mluvnice – upevňujte si VV příslovečné (jména+otázky+typické spojovací výrazy), do sešitu z učebnice 99/6a), 100/8 – poslat, procvičovat už můžete na didaktě, oddíl Český jazyk I – druhy vedlejších vět
 • sloh – opište oranžovou tabulku (tu vrchní) z uč. str. 128 + ke kontaktním údajům přidejte mail, telefon + ke vzdělání doplňte to, co je v druhé oranžové tabulce na téže straně + k zaměstnání doplňte poznámku, že se píše od nejnovějšího do minulosti a udávají se roky, firma, pozice, někdy také náplň práce
 • literatura – v čítance str. 182 přečíst báseň a provést rozbor do sešitu (nadpis, jméno básně, počet slok, počet veršů, druh rýmu, smysl básně) – rozbor vyfotit a poslat, bude hodnoceno; lze si báseň poslechnout ve formě písně, můžete v rámci relaxace nakreslit i ilustraci

Matematika

27.4. – 30.4.

Procenta kolem nás – učebnice str. 61 – 62: do sešitu se řádným zápisem, postupem řešení a odpovědí cv. 1, 2, 3, 4, 5b.

Procvičuj s pomocí sbírky a programu ALF.

Nabízená konzultace ve středu 29. 4. v 9:00 on-line 9.A (v domácích úkolech vyhledejte 9.A v období 30. 3 – 10. 4., odkaz je hned na 1. řádku nad předměty).


4.5. – 7.5.

Učebnice str. 64 cv. 10, 11, 12 – do sešitu se řádným zápisem, postupem řešení a odpovědí. Celé zaslat do 11. 5. !!!

Pro opakování do sešitu ze sbírky (Pracovní sešit z matematiky) str. 49 cv. 8, 9 a str. 56 cv. 5 – příklady opsat, psát i dílčí výpočty, pokud to je třeba.

Nabízená konzultace ve středu 6. 5. v 9:00 on-line 9.A.


Dějepis

 • 27.4. – 30.4.
 • Kontrola úkolu z minulého týdne: str. 44, str. 45
 • Téma: Jagellonská gotika – učební text z učebice str.86
 • vypracovat v PS str. 45. cv. 8
 • Dále pro zopakování v PS str. 46 – test
 • Do sešitu odpovězte na otázky z učebnice str. 87, cv.6.
 • Přeji hodně zdaru a prosím poslat test (nic jiného). H. Jakubcová

 • 4.5. – 7.5.
 • www.ucimesehrave.cz, kód školy: zssolnice, heslo Pokus1
 • test Vláda Jagelonců – snažte se o co nejlepší výsledek, možnost více pokusů
 • H. Jakubcová

Přírodopis

 • 27.4. – 30.4.

 1. Doplň řád ptáků (zkontroluj si PL zadaný minulý týden)
 2. Test v programu ALF – Ptáci – řády, TEST (spuštěno od 28.4. do 03.5.2020, jeden pokus s omezeným časem).
 3. BOTANIKA (Uč str. 68 – 71 + PS Přehled učiva uprostřed str. 7 – budeme ho částečně používat místo zápisů do sešitu), přečti si Kořen, stonek (soubor v PDF) a vypracuj PS str. 35 – 36 (mimo cv. 3) a zašli na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 4. Informace k seminární práci Fenologická pozorování (soubor v PDF), práci zašli do 15.05.2020 na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 • 4.5. – 7.5.

 1. utrhněte a vylisujte 3 byliny včetně kořene
 2. pracujte na seminární práci viz. minulý týden
 3. LIST (Uč str. 72 – 74 + PS Přehled učiva uprostřed str. 7 ), přečti si v souborech PDF: List, List 1 , Stavba a funkce listu a vypracuj PS str. 37

Tělesná výchova

Tvořivé práce:

Fyzika

 • 27.4. – 30.4.
  Najděte kde se vyskytuje hydrostatický tlak a co ho ovliňuje.

 • 4.5. – 7.5.
  V příloze řešení minulých týdnů a úkol do 7.5. 2020 hodnocen známkou váhy 0,13. – zde

Angličtina

Skupina paní učitelky Hégrové:

 • 27.4. – 30.4.

—- podívejte se znovu do uč. str.45/cv.2 a všimněte si, se kterými vlastními jmény se používá určitý člen the – jsou to výjimky, protože se jmény a názvy míst se žádný člen většinou nepoužívá – vysvětlení je v prac.seš. vzadu – str.77/bod 4.1, ke kinům a divadlům si doplňte ještě muzea
—- uč. str.45/cv.4a – další případy, kdy používáme určitý člen the – řadové číslovky, třetí stupeň přídavných jmen (nej-) – podívejte se do textu o Londýně a najděte věty s těmito slovy
—- uč. str.45/cv.5c – určitý člen také používáme ve slovních spojeních, kdy je podstatné jméno doplněno vazbou s OF — the…….. of ……. – najděte a doplňte podle textu
—- zkuste si doplnit THE tam, kde je třeba ve cv.6a a zkontrolujte si podle poslechu https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs
—- klíč ke cvičením zde key-P3-p45-ex2.png a zde key-P3-p45-ex6.png
—- v prac.seš. je na doplnění THE / — str.35/cv.4 — volitelně

— zápis do školního sešitu najdete zde

— ve středu v 14:00 můžeme se zájemci zkusit online konzultaci – odkaz na připojení Microsoft Teams online


 • 4.5. – 7.5.
 • opakování – WB p.35/ex.4 – doplňte THE nebo nic
 • naučte se slovíčka lekce 4B – WB p.82, zopakujte si instrukce pro vysvětlování trasy – WB p.36/ex.1
 • SB p.46-47/ex.1 – poslechněte si příběh, odpovězte do šk.seš. na otázky
 • SB p.47/ex.2 – na mapě podle instrukcí z příběhu najděte banku a poštu
 • v úterý v 10:00 se můžeme sejít online a vysvětlit si používání neurčitého a určitého členu – odkaz bude v úterý ráno zde Microsoft Teams online
 • do šk.seš. si jako zápis opište buď celý bod 4.2 z prac.seš. str.77, nebo učebnice str.47/cv.3 a, b, c, d a doplňte věty podle textu str.46

Skupina pana učitele Klapala:

 • 27.4. – 30.4.
  7th week (7th PART)
  – Učeb. (SB) 48/1 – přečtěte si text a seřaďte obrázky ve správném pořadí
  EB – nadpis The Tailor of Swaffham
  49/2 – ústně zkusit odpovědět na otázky
  do EB 49/4a – okopírovat a doplnit tabulku
  – Pracovní sešit (WB) str 38 a 39 – vše (vše do 3.5.)
  —————————————————————————————-
  Vždy až budete mít hotovo v Prac. seš. (WB) za oddělenou část, napište mi E-mail na lubos.klapal@zssolnice.cz s vašim jménem a vzkazem FINISHED-(1st, 2nd, 3rd…) PART, já vám pošlu správné výsledky pro kontrolu.

 • 4.5. – 7.5.
  8th week (8th PART)
  – Učeb. (SB) 50/1 – přečtěte si text a do EB 50/1b pouze jména
  do EB 50/3a – opsat a doplnit český překlad
  do EB 51/4a – Talking about future arrangements – opsat a doplnit věty z příběhu – naplánovaná budoucnost se vyjadřuje pomocí Present continuous (přítomného času průběhového)
  – Pracovní sešit (WB) str 40 a 41 – vše (vše do 10.5.)
  —————————————————————————————-
  Vždy až budete mít hotovo v Prac. seš. (WB) za oddělenou část, napište mi E-mail na lubos.klapal@zssolnice.cz s vašim jménem a vzkazem FINISHED-(1st, 2nd, 3rd…) PART, já vám pošlu správné výsledky pro kontrolu.

každou středu v 11.00 bychom zkusili hodinu Aj pro zájemce, mějte u sebe SB, WB, EB budeme pracovat na cvičeních, které máte zadané odpovídající týden – sejdeme se online..:-)

Ruština

 • 27.4. – 30.4.

Úkol žádný, věnujte se prosím důležitým předmětům! 🙂

 • 4.5. – 7.5.

Úkol 1: Opakujte si všechna slovíčka, co jsme se učili + co máte v prvních třech lekcích v učebnici!!!
Úkol v PS: pracovní sešit str. 27/6,7. Dále str. 39/8,9,10
Úkol 2: Projekt na zpracování dvou variant azbuky, jako referátu. Zkuste vymyslet nějaké hezké ozdobné varianty písmen azbuky (psací i tiskací), přikládám ukázku z internetu. (Zdobíte dle sebe, můžete vymyslet originální podobu písma, ve fantazii se meze nekladou, každý dle své představivosti.) Po vás to budu chtít ručně. Na jeden papír psací azbuku a na druhý tiskací. Mělo by to být na papír A4. Pokud chcete využijte A3. Je to nejen trénink psacího a tiskacího písma, ale také možnost, jak získat známku. Projekt je platný od 4.5 do 22.5. Takže do 22.5. 23:59 bude nejpozdější termín odevzdání. Posílejte foto vašeho projektu taktéž na můj email – vendula.machackova@zssolnice.cz
Originál uchovejte doma, potom až se uvidíme, tak odevzdáte.. JE TO POVINNÝ ÚKOL!

Němčina

 • 27.4. – 30.4.

PROJEKT

 • Zpracujte ve WORDU – projekty budete odesílat na e-mail (případně je možné vypracovat na papír a ofotit do e-mailu)
 • 1-2 strany s využitím obrázků, psát můžete v češtině (kdo by chtěl, může zkusit v němčině, příp. česko-německy. Ale text by měl být srozumitelný), odevzdat do 31. května 2020
 • Dříve jste si měli vybrat téma týkající se Německa. Nyní tedy toto téma zpracujte, aby bylo ucelené a poskytlo přehled důležitých informací i pro někoho, kdo jej moc nezná. Využijte obrázky. Zpracujte ve WORDU, případně pokud chcete, můžete tvořit – na papír informace napsat, nakreslit či nalepit obrázky a poté naskenovat/vyfotit a poslat na e-mail: kata.kosova@seznam.cz
 • V případě jakýchkoliv otázek k projektu či výuce mě neváhejte kontaktovat. Těším se na vaše výtvory!! :))
 • 4.5. – 7.5.

Informatika

 • 27.4. – 30.4.

 • 4.5. – 7.5.

Zeměpis

 • 27.4. – 30.4.

 • 4.5. – 7.5.

Zdravotní výchova

 • 27.4. – 30.4. – PLATÍ NA 14 DNÍ
 • vyhledejte a do sešitu zapište účinky těchto drog – marihuana, LSD, jiné „moderní“ taneční drogy, kokain, pervitin, heroin, různé směsi, účinky čichání – vyfotit a poslat

 • 4.5. – 7.5.
Občanská výchova

k občance prosím vypracovat dvě práce. První na téma Porovnej samostudium doma versus společné učení ve škole. Napiš klady a zápory. Čeho využíváš, kromě zadaných domácích úkolů…

Druhou na téma Speciální situace: Jsem doma, nechodím do školy. Jak využívám čas pro pomoc rodičům?

Obě prosím zaslat jako přílohu na mail KKlofacova@centrum.cz, vše si vytisknu a ohodnotím (budeme mít další dvě známky do Vo). Všechny velmi zdravím.