7 – seznam úkolů 8.6. – 12.6. + 15.6. – 19.6.

Český jazyk


 • 8.6. – 12.6.
 • online konzultace – stejná doba, stejný odkaz
 • mluvnice – nadále opakujte druhy VV – Scio, Didakta, Alf; dále PS dokončete kapitolu Pravopis, str. 46-51- většinu byste měli mít hotovou – všechny stránky z této kapitoly pak ofotit a poslat
 • sloh – napište krátké zamyšlení nad tím, co Vám přineslo učit se ve formě samostudia – vyfotit a poslat
 • literatura – ještě jeden pracovní list na J.A.K. – vytisknout, vyplnit a nalepit do sešitu literatury pod myšlenkovou mapu na Komenského (nejlépe tam nalepit i list z minulého týdne)

 • 15.6. – 19.6.
 • konzultace – čtvrtek 10.00, odkaz najdete v úkolech – probereme zbytek pravopisu z PS
 • možnost opravy známky – práce poslaná do pátku 19.6. (z již zadaných úkolů)
 • tento týden bude víceméně hravý, ale řešení ještě chci poslat
 • 1)Vytvoř větu, v níž jsou písmena tvého jména začátečními písmeny slov ve větě, a to tak, jak jdou za sebou.
 • 2)Vytvoř větu či souvětí, v němž budou slova začínat na tato písmena (tak, jak je uvedeno) P… V… S… N… M… U…
 • 3)Vytvoř co nejdelší větu, kde se žádné písmeno nevyskytuje dvakrát.
 • 4)Vytvoř co nejvíce smysluplných vět, kde užiješ pouze tato slova (slova můžeš časovat, skloňovat, použít předložky a spojky) – Řecko, Martin, kamarád, navštívit, náš
 • 5)Uspořádej následující pranostiky tak, jak jdou v kalendáři po sobě. Na svatého Jána otevírá se k létu brána. Svatá Žofie pole často zalije. Na Adama a Evu čekejte oblevu. Chodí-li Kateřina po ledě, chodí Štěpán po blátě. Medardova kápě – čtyřicet dní kape. Jak na Nový rok, tak po celý rok. Svatá Lucie noci upije. Na Tři krále o krok dále. Pankrác, Servác, Bonifác-ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži. Na Hromnice o hodinu více. Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí. Na svatou Barboru saně do dvoru.


Matematika

8.6. – 12.6.

Zopakovat učivo 6. ročníku – shodnost trojúhelníků (učebnice 7/3 str. 8 – 19).

Vypracuj cv. 7 na str. 18, odešli do čtvrtka 11. 6. do 22:00!!


 • 15.6. – 19.6.

Dějepis

 • 8.6. – 12.6.
 • Téma: Rudolf II., stavovské povstání
 • Studijní text uč. str. 99-100
 • Úkol: PS str. 55, cv. 6,8
 • Prosím poslat. Děkuji.
 • H. Jakubcová

 • 15.6. – 19.6.
 • Dočtěte si v učebnici stavovské povstání a třicetiletou válku.
 • Až budete odevzdávat učebnice, nezapomeňte na mapu.
 • Přeji vám hezké prázdniny.
 • H. Jakubcová

Přírodopis

 • 8.6. – 12.6.

Dvouděložné rostliny (Uč. str. 98 – 105 + Přehled učiva v PS uprostřed str. 9 – 10)

 1. Přečti si čeledě rostlin v souboru PDF: Čeledi rostlin 2 a Hluchavkovité (na stránkách najdete obrázky všech čeledí)
 2. Vypracuj PS str. 48 – 51. Doručte do bedny na obědníky u rampy školní jídelny PRACOVNÍ SEŠIT V PÁTEK 12.6.2020 DO 15:30.
 3. Procvičování v programu ALF: Krytosemenné dvouděložné rostliny (spuštěno do 14.6.2020, více spuštění)
 • 15.6. – 19.6.

Hodnocení máte napsané v systému. Známka vychází ze známek , které jste získali ve škole + domácí úkoly (projekt, video, pracovní listy, herbářová rostlina, kapitoly v pracovním sešitě a účast v programu Alf + testy).

Chválím vás za průběžnou práci v pracovním sešitě, proto jsem nedávala moc PL, ale vaši účast jsem viděla v procvičování. Děkuji všem, kteří pracovali a dvojnásobně těm, kteří práce posílali pravidelně. Zároveň se omlouvám za prodlevy na vaše maily (kontrolovala jsem úkoly v 10 třídách). Pracovní sešity vám nechám ve třídě, vemte si je při odevzdávání učebnic.
Hezké prázdniny vám přeje R. Vaverková

Tělesná výchova

Tvořivé práce:

Svět práce – vaření:

 • 8.6. – 12.6.

Čekám ještě na poslední recepty a připravená jídla na fotce. Termín: pátek 12. 6., pak budu uzavírat známky. To určitě zvládnete! zuzana.holoubkova@zssolnice.cz


 • 15.6. – 19.6.

Fyzika


 • 15.6. – 19.6.

Angličtina

Skupina paní učitelky Hégrové:

 • 8.6. – 12.6.
 • učebnice lekce 5B – str.58-59/cv.1, 2, Grammar – Have you ever …? / I have …… / I have never ….. (Present Perfect / použití s ever/never)
 • ústně rozhovory podle vzoru ve cv.3,4 s použitím sloves ze cv.5,6
 • pracovní sešit – cokoliv ze str.46-47
 • online konzultace angličtina – úterý v 10:00 – Microsoft Teams online
 • ti, kdo se nepřipojí online, ofoťte a pošlete mi vypracované strany 46-47 z pracovního sešitu

 • 15.6. – 19.6.
 • online konzultace angličtina – úterý v 10:00Microsoft Teams online
 • podíváme se zběžně na Unit 6 – výběrově cvičení z učebnice a prac. sešitu
 • modální slovesa – should/shouldn´t (nestihli jsme – must/have to/don´t have to/mustn´t – 6B)
 • online hodina – slovní zásoba – uč.61/cv.4a, uč.65-Safety on the Net, lekce 6A uč.68-69/1a, 4a, 6b, prac.seš. str.54/cv.1, 3

Skupina pana učitele Klapala:

 • 8.6. – 12.6.
  13th week (13th PART)
  Učeb. (SB) 68/1c – do EB výrazy k jednotlivým obrázkům
  Učeb. (SB) 68/3 – přečtěte dialog, vyberte správné slovo
  Učeb. (SB) 69/4 – opište a doplňte do EB
  – Pracovní sešit (WB) str. 54 a 55 – vše (vše do 14.6.)
  —————————————————————————————-
  Vždy až budete mít hotovo v Prac. seš. (WB) za oddělenou část, napište mi E-mail na lubos.klapal@zssolnice.cz s vašim jménem a vzkazem FINISHED-(1st, 2nd, 3rd…) PART, já vám pošlu správné výsledky pro kontrolu.

 • 15.6. – 19.6.
  14th week (14th PART)
  Učeb. (SB) 70/1 – přečtěte komiks vyhledejte slovíčka která neznáte
  Učeb. (SB) 71/2 – seřaďte věty podle příběhu do EB (1g, ……)
  Učeb. (SB) 71/3a, 4a – opište a doplňte do EB
  – Pracovní sešit (WB) str. 56 a 57 – vše (vše do 21.6.)
  —————————————————————————————-
  Vždy až budete mít hotovo v Prac. seš. (WB) za oddělenou část, napište mi E-mail na lubos.klapal@zssolnice.cz s vašim jménem a vzkazem FINISHED-(1st, 2nd, 3rd…) PART, já vám pošlu správné výsledky pro kontrolu.

každou středu v 11.00 bychom zkusili hodinu Aj pro zájemce (poslední 17.6.2020), mějte u sebe SB, WB, EB budeme pracovat na cvičeních, které máte zadané odpovídající týden – sejdeme se online..:-)

Ruština

 • 8.6. – 12.6.

Do 12.6. mi prosím zašlete na email fotografie, nebo scany vašich prací.
Tzn. výpisky ve školním sešitě, cvičení v pracovním sešitě. Potom, co mi práce pošlete, tak já vám do systému navrhnu známku na vysvědčení. Pokud budete potřebovat něco konzultovat, napište mi email.
– vendula.machackova@zssolnice.cz

 • 15.6. – 19.6.

Němčina

 • 8.6. – 12.6.

Někteří nemáte odevzdané úkoly, což by mohlo ovlivnit konečnou známku. Ozvěte se mi, můžeme tuto situaci ještě řešit. kata.kosova@seznam.cz

Do ŠS si opište tabulku UČ 60/Grammatik HABEN (mít). Všimněte si nepravidelného časování, které je u 2. a 3. osoby č.j. Přečtěte a přeložte si rozhovor nad tabulkou cv.1 (Max telefonuje). Sledujte užití slovesa haben ve větě.

Se slovesem haben se pojí také užité neurčitého členu před podstatnými jmény. Přepište si i druhou tabulku gramatiky z téže stránky a vyznačte si neurčitý a určitý člen v ukázaných větách. Všimněte si užití neurčitého členu v mužském rodě, kde se přidává koncovka -en. Pokud tedy budete mluvit o tom, že máte bratra, psa, kocoura, otce, dědu či o čemkoliv, co je mužského rodu, tak využijete vyčasované sloveso haben a neurčitý člen mužského rodu s koncovkou -en.

 • Ich habe einen Bruder. Ich habe einen Hund. Wir haben einen Kater. Du hast einen Opa.
 • V ženském ani středním rodě tato koncovka není. Ich habe eine Schwester. Wir haben ein Haus.

Mitzi und Maus si hrají na návštěvu

DDÚ: Nabízím dobrovolný domácí úkol, za nějž můžete získat plusové body. Může to pro vás být i výzva a třeba se rozhodnete část splnit. Přikládám dokumenty s německým textem. Pokud se rozhodnete tento úkol zkusit splnit, tak si z těchto dokumentů vyberete jeden, který přeložíte. Využijte slovní zásobu, kterou jste již získali, slovníček v učebnici či na internetu. Pomůže vám, pokud si text několikrát nahlas přečtete, dohledáte si slova, která neznáte a poté se vám podaří zachytit hlavní myšlenku, o čem text je. Překlad mi zašlete nejpozději do 21. 6. Pokud se do toho pustíte a nestihnete celé, tak to vůbec nevadí. Můžete mi poslat část textu, celý překlad nebo hlavní myšlenky textu. Nemusíte se toho bát, cením i snahu :))

 • Meine Familie – jednodušší, Das Kutscherspiel – složitější, ale je to takový úsměvný „pohádkový“ příběh
 • 15.6. – 19.6.

Informatika

 • 8.6. – 12.6.

 • 15.6. – 19.6.

Zeměpis

 • 8.6. – 12.6.

Do konce roku se podíváme na téma Asie. Můžete využít učebnici (fotografie pro inspiraci), k tomu na programu Alf máte připravené k procvičení 9 témat, společně s atlasem si postupně projděte.
Pro zajímavost vkládám odkaz na video https://www.youtube.com/watch?v=KRZjHs2Ta5k


 • 15.6. – 19.6.

Zdravotní výchova

 • 8.6. – 12.6.
 • zkuste do sešitu zdravotní výchovy napsat, co si představíte pod výrazem násilí vůči sobě samému a zauvažujte, co lidi vede k tomu, aby sami sobě ubližovali

 • 15.6. – 19.6.

Občanská výchova

 • 8.6. – 12.6.

 • 15.6. – 19.6.