8A – seznam úkolů 25.5. – 29.5. + 1.6. – 5.6.

Český jazyk

 • 25.5. – 29.5.
 • NABÍDKA ONLINE KONZULTACE – čtvrtek 13.00 – Odkaz na online konzultace
 • mluvnice – Útvary českého jazyka – 1) přečtěte si úvodní text + tabulky v uč. str. 101, 102 2) do sešitu opište uč. 102/1 3) vypracujte PS 52/1, 2 53/ 3
 • sloh – vytvořte pozvánku na akci, která je v této situaci zrušená a kterou byste chtěli navštívit – vyfotit a poslat
 • literatura – žlutá přečíst kapitolu realismus vč. ukázek str. 101-103, vypracovat krátký zápisek – vyfotit a poslat

 • 1.6. – 5.6.
 • NABÍDKA ONLINE KONZULTACE – čtvrtek 13.00 – Odkaz na online konzultace
 • mluvnice – PS 45/1 – vypracujte na zvláštní papír nebo do sešitu – vyfotit a poslat
 • sloh – napište líčení (subjektivně zabarvený popis – kdyžtak se podívejte do učebnice) na téma Výhled z okna mého pokoje – vyfotit a poslat
 • literatura – vyberte si jedno z těchto děl a vyhledejte k němu stručně děj, jaké postavy se v něm objevují, kde se odehrává, v jaké době se odehrává, jestli je něco zvláštního třeba na jazyku díla, apod. Díla: Zapadlí vlastenci, Maryša, Mistr Kampanus, Lucerna, F. L. Věk, Psohlavci – to, co zjistíte, sepište a pošlete

Matematika

 • 25.5. – 29.5.
  Vypracované cvičení zašlete do 30.5.2020 na radek.krcmar@zssolnice.cz, hodnoceno známkou váhy 0,13 – zadání
  učebnice M3
  Řešení minulého týdne – zde

 • 1.6. – 5.6.
  V programu ALF máte zpřístupněné cvičení OBJEM VÁLCE písemka.

Angličtina

 • 25.5. – 29.5.
  11th week (11th PART)
  Učeb. (SB) 60/1 – přečtěte článek, 60/2 ústně opravte věty
  Učeb. (SB) 61/3 – opište a doplňte správný význam slov do EB
  – Pracovní sešit (WB) str 48 a 49 – vše (vše do 31.5.)
  —————————————————————————————-
  Vždy až budete mít hotovo v Prac. seš. (WB) za oddělenou část, napište mi E-mail na lubos.klapal@zssolnice.cz s vašim jménem a vzkazem FINISHED-(1st, 2nd, 3rd…) PART, já vám pošlu správné výsledky pro kontrolu.

 • 1.6. – 5.6.
  12th week (12th PART)
  Učeb. (SB) 62/1 – přečtěte článek, vyhledejte slovíčka která neznáte
  Učeb. (SB) 63/4a – opište a doplňte Useful expressions do EB, zkuste jaký je český překlad
  Učeb. (SB) 63/6a – přiřaďte číslům správné výrazy Expressing worries do EB
  – Pracovní sešit (WB) str 50 a 51 – vše (vše do 7.6.)
  —————————————————————————————-
  Vždy až budete mít hotovo v Prac. seš. (WB) za oddělenou část, napište mi E-mail na lubos.klapal@zssolnice.cz s vašim jménem a vzkazem FINISHED-(1st, 2nd, 3rd…) PART, já vám pošlu správné výsledky pro kontrolu.

každou středu v 10.00 bychom zkusili hodinu Aj pro zájemce, mějte u sebe SB, WB, EB budeme pracovat na cvičeních, které máte zadané odpovídající týden – sejdeme se online..:-)

Fyzika

 • 25.5. – 29.5.
  Připomenutí čtvrtletní práce, téma: 1) Práce,výkon, účinnost  2) Rychlost, dráha, čas  3) Mechanické energie 4) Obnovitelné zdroje energie.  Vyberte si jedno téma a na stránku A4  ho zpracujte (teoretická část, obrázek, praktická část). Práci pošlete do 31.5.2020 na radek.krcmar@zssolnice.cz. Hodnoceno známkou váhy 0,5.

 • 1.6. – 5.6.
  Pěkný den.
  Chci pochválit všechny, kteří poslali čtvrtletní práci. Na konci příštího týdne budete mít v DMSoftwaru návrh známky z fyziky na vysvědčení. Již nám zbývá poslední kapitola Elektrická energie – spotřeba. Zjistěte jaké jsou výhody elektrické energie (uč. str.114) a můžeš vypracovat úkol ze strany 115 (Požádej doma někoho dospělého … .) a úkol 115/1.
  Přeji vám úspěšné plnění úkolů a klidný a pohodový týden.
  Radek Krčmář

Občanská výchova

 • 25.5. – 29.5.
  Dobrý den,
  vyplňte, prosím, tento pracovní list. Bude sloužit jako podklad k hodnocení předmětu Výchova k občanství na vysvědčení.
  Zašlete jej do 5.6.2020 na radek.krcmar@zssolnice.cz
  Pěkný den.
  Radek Krčmář

 • 1.6. – 5.6.

Přírodopis

 • 25.5. – 29.5.

 1. procvičení v programu ALF (spuštěno do 31.5.2020, jedno spuštění, neomezené časem): Nervová soustava
 2. SMYSLOVÁ SOUSTAVA (Uč. str.98 – 103 + Přehled učiva v PS str. IX-X), přečti si a zopakuj Smyslová soustava 5.roč.Zrak, Sluch , Hmat chuť čich (v souboru PDF) vypracuj PS str. 44 – 46 zašli na mail do 01.06.2020.
 3. videa: Byl jednou jeden život – Oko, Byl jednou jeden život – Ucho
 • 1.6. – 5.6.

 1. HORMONÁLNÍ SOUSTAVA (Uč. str.104 – 105 + Přehled učiva v PS str. X), přečti si Hormonální soustavu (v souboru PDF), vypracuj PS str. 47 – 49 a zašli na mail do 08.06.2020.
 2. videa: Byl jednou jeden život – Hormony

Chemie

 • 25.5. – 29.5.

 1. Zkontoluj si PL OXIDY
 2. video názvosloví – sulfidy
 3. Dvouprvkové sloučeniny – SULFIDY (sloučeniny síry dalšího prvku), podle Uč. str. 89 (pyrit cv.4) a souboru PDF Sulfidy doplň zápis + PL (poslední 2 slajdy) a zašlete na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz do 01.06.2020
 4. video: Reakce práškové síry a železa: Fe + S ⟶ FeS, Slučování zinku a síry, Sopka (slučování zinku a síry v sulfid zinečnatý)
 • 1.6. – 5.6.

 1. video Názvosloví halogenidů
 2. Poslední nová látka – dvouprvkové sloučeniny – HALOGENIDY (sloučeniny halogenu a dalšího prvku – kovu), podle Uč. str. 90 – 91(92) a souboru PDF Halogenidy doplň zápis + SP (poslední 3 slajdy) a zašlete na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz do 08.06.2020
 3. video: Jod reaguje se zinkem za vzniku jodidu zinečnatého, Jód s hliníkem, Důkaz halogenidů, Reakce brómu s hliníkem

Dějepis

 • 25.5. – 29.5.

Zdravím a připomínám referát na téma Národní divadlo – termín do konce května. Děkuji všem, co již práci poslali, máte 1. V učebnici si prostudujte str. 98 – 100. Opište si o sešitu nadpis a hnědou tabulku na str. 100 dole – nahradí vám výpisky. V pracovních sešitech vyplňte str. 60.

 • 1.6. – 5.6.

Velká pochvala pro všechny, kteří poslali referát. Ostatní mají ještě 3 dny! Dnes se pustíme do 1. světové války. Pozorně si přečtěte text v učebnici str. 101 – 103. Do pracovních sešitů vyplňte růžovou tabulky na str. 61 nahoře a úkoly str. 61/1, 3str. 62/4, 5 a 6 /pošlete na e-mail: zuzana.holoubkova@zssolnice.cz


Tělesná výchova

Tvořivé práce

Děkuji všem, co splnili úkol – výroba jakékoli roušky. Úkol byl pro dívky, které mají Tvořivé práce. Bohužel nemám úkol od všech těchto dívek. Chválím chlapce, kteří vyrobili roušku a poslali mi vše na mail, bylo jich víc než děvčat.

Zeměpis

25.5. – 29.5.

Jihovýchodní Evropa. Prostudovat přiložený studijní materiál – poznámky a příslušné mapy v atlase. Závěrečná cvičení 1 a 2 vypracovat dle možností, cv. 3 a 4 všichni; cvičení odeslat do 31. 5.


1.6. – 5.6.

Východní Evropa a Pobaltí

Nastudovat přiložený studijní text, zapsat poznáky do sešitu a vypracovat cvičení. Odeslat do pondělí 8. června 2020. Nabízená konzultace v úterý 2. 6. v 9:00 zde.

Dodatečná nápověda: mapka je „položena“ S vpravo, Z nahoře.


Ruština

 • 25.5. – 29.5.
 • online hodina buď ve čtvrtek v 8:30 nebo ve čtvrtek ve 14:30napište si o čas, kdo se chce připojit na kterou
 • odkaz na připojení přes Microsoft Teams
 • stále slovíčka 7.lekce
 • učebnice str.79/z modrých přídavných jmen vytvoř dvojice s protikladným významem – popis člověka – všimni si koncovek přídavných jmen muž.rodu, žen.rodu a mn.č.
 • v prac.seš. str.71/cv.13 – opět přiřaďte protikladné významy, cv.12 – dopište další přídavná jména, kterými byste popsali dané věci (дом, девочка, глаза, лицо, волосы) a str.70/cv.11 – jakými příd.jmény popíšete lidi – a str.72/cv.14
 • učebnice str.80/žluté tabulky nám ukazují tvary zájmen, když chceme říci, že někdo MÁ jaké oči, vlasy, atd. (v ruštině není v přít.čase ani sloveso mít, ani sloveso být) – naučte se tvary zájmen ze cv.15a (a tučným písmem ve žluté tabulce) – už znáte У меня брат.=Mám bratra. , stejně tak У неё тёмные волосы.=Ona má tmavé vlasy., У него карые глаза.=On má hnědé oči., atd.
 • procvičte v prac.seš.str.74/cv.19
  zkuste si popsat sami sebe a pak i jiného člověka podle tabulky v učebnici na str.78/cv.12a
 • hodnocení na konec roku budu chtít, abyste uměli přídavná jména se správnými koncovkami a abyste uměli popsat člověka – jak se jmenuje, kolik mu/jí je, jaký je – povaha, jaký je – vzhled, jaké má oči, vlasy, obličej, atd.
 • můžete použít i učeb. str.82/cv.20 a str.83/cv.21a,b
 • kritéria pro hodnocení na konci roku najdete zde RJ8.A,B

 • 1.6. – 5.6.
 • online konzultace ve čtvrtek v 8:30 nebo čtvrtek 14:30 – napište mi, kdo má zájem o který termín – připojení přes Microsoft Teams
 • písemná práce – vyber si osobu, někoho z rodiny, kamaráda/-ku, slavnou osobnost, apod. a popiš je – vzhled (postavu, obličej, vlasy, oči, atd.) a povahu (veselý, milý, hodný, apod.) – viz celá 7.lekce – a cokoli znáte z dřívějška (jméno, kde žije, co dělá) – podle osnovy ve cv.12a/str.78 uč.
 • kritéria pro hodnocení na konci roku najdete zde RJ8.A,B
 • popř. začneme 8.lekci – slovíčka Ve městě

Němčina

 • 25.5. – 29.5.

Připomínám – do 31. 5. projekt na e-mail: kata.kosova@seznam.cz

Opakování čísel 0-100; nová čísla 100+ UČ 34/tabulka do ŠS

 • s čísly vám může pomoci i toto video

UČ 34/16 – číst nahlas a překlad. Pod cvičením jsou 4 sloupečky, jak se tvoří množné číslo podstatných jmen. Tato slova si, prosím, přepište do ŠS a vyznačte si změny ve slově. Ve cvičení část d) a e) doplňte množné číslo podstatných jmen.

Procvičení čísel PS 32/14 – číst nahlas a přepsat čísly

Mitzi und Maus si hrají na nakupování (určené video si najděte napravo v seznamu dílů) – pusťte si krátké video (2-3x), procvičíte si slovní zásobu, fráze, poslech. Snažte se porozumět textu, abyste byli schopni vyprávět obsah. Učte se také fráze. Pod videem je odkaz, kde si můžete zahrát různé hry k tématu :))

Stále platí procvičování slovíček a gramatiky. V případě otázek a nejasností, případně i k projektu, mě neváhejte kontaktovat: kata.kosova@seznam.cz


 • 1.6. – 5.6.

UČ 37/3: doplnit, číst a přeložit. V případě potřeby využijte slovníček a pomoci vám může cvičení UČ 36/1.

UČ 37/4: dialogy si 2-3x přečtěte a přeložte.

UČ 38/ Grammatik – tabulku si přepište do ŠS. Po MÜSSEN tu máme další způsobové sloveso KÖNNEN (moci, umět). Pozornost věnujte časování a slovesa si v sešitě barevně odlište, abyste si upevnili jejich postavení ve větě a jejich tvar. Pokud je ve větách užito způsobové i významové sloveso, tak způsobové sloveso stojí dříve a je vyčasované podle správné osoby a významové sloveso je na konci věty v infinitivu, tedy základním tvaru.

PS 34/5: porozumění textu a odpověď na otázky. Vypracované cvičení mi pošlete na e-mail: kata.kosova@seznam.cz

PS 35/9: čísla přepište slovně a doplňte tvar množného čísla podstatných jmen

PS 35/10: na každém řádku vyškrtněte slovíčko, které do řady nepatří. Můžete vužít slovníček.

Mitzi und Maus fotografují: opět 2-3x přehrát, pozorně poslouchat a opakovat frázičky.

Vyfoťte, oskenujte, případně pošlete ve wordu – identifikační kartu, kterou jsem vám již dříve zadala. Pokud potřebujete osvěžit zadání, zkuste se poradit se spolužáky, nebo mi napište. Kartu zašlete na můj e-mail.

Opakujte slovíčka a gramatiku – bude potřeba k opakovací práci, která vás bude čekat. Kdo jste tak ještě neučinil, zašlete mi vypracované úkoly, které byly určeny ke kontrole – slouží jako podklad k hodnocení. Případně se mi ozvěte a vyřešíme to spolu :)) kata.kosova@seznam.cz