8A – seznam úkolů 11.5. – 15.5. + 18.5. – 22.5.

Český jazyk

 • 11.5. – 18.5.
 • NABÍDKA ONLINE KONZULTACE – čtvrtek 13.00 – Odkaz na online konzultace
 • mluvnice – přečíst oranžovou tabulku uč. str. 85 (Spojovací výrazy v souvětí, interpunkce v souvětí), tužkou vypracovat 86/1a), PS str. 43 – PS vyfotit a poslat
 • sloh – uč. 135/3 a)b)c)d) – vypracovat, vyfotit a poslat
 • literatura – výpisek z minulý týden čtené kapitolky Ruchovci a lumírovci (žlutá 98-100)

 • 18.5. – 22.5.
 • POZOR ZMĚNA – tento týden konzultace v pátek ve 14.00 – odkaz stále stejný
 • mluvnice – tužkou do učebnice 89/9,10; do sešitu uč. 91/14 (vyfotit a poslat), PS str. 44/5,6 (vyfotit a poslat)
 • sloh – uč. 138/11 – přečíst ukázku (je vtipná :-), vypracovat úkol e) (napsat a poslat)
 • literatura – podívejte se na video o ruchovcích a lumírovcích

Matematika

 • 11.5. – 18.5.
  Dobrovolné úlohy – list1 list2
  Do školního sešitu učebnice M3 str.21/4
  učebnice

 • 18.5. – 22.5.
  Do školního sešitu učebnice M3 str. 21/5
  Řešení minulého týdne – zde
  Řešení listu – list 1 list2

Angličtina

 • 11.5. – 18.5.
  9th week (9th part)
  – Students book (SB) page 56/1a – do EB napsat odpovídající definice slovům např. 1d, 2i atd,
  – (SB) page 56/2 – přečíst a do EB doplnit správná slova 1-10
  – (SB) page 57/4 – Passive voice: present – přepsat a doplnit do EB
  – Work book (WB) page 44 and 45 (vše do 17.5.2020)
  ———————————————————————————————–
  Až budete mít hotovo ve WB za oddělenou část, napište mi E-mail na lubos.klapal@zssolnice.cz s vašim jménem a vzkazem FINISHED-1st (2nd, 3rd…) PART, já vám pošlu správné výsledky pro kontrolu.

 • 18.5. – 22.5.
  10th week (10th part)
  – Students book (SB) page 58/1 – přečíst článek
  – (SB) page 59/2 – přečíst a do EB napsat čísla a T = true, F = false, DNS = does not say
  – (SB) page 59/3a – Passive voice: different tenses – přepsat a doplnit do EB
  – Work book (WB) page 46 and 47 (vše do 24.5.2020)———————————————————————————————–
  Až budete mít hotovo ve WB za oddělenou část, napište mi E-mail na lubos.klapal@zssolnice.cz s vašim jménem a vzkazem FINISHED-1st (2nd, 3rd…) PART, já vám pošlu správné výsledky pro kontrolu.

POZOR!!! Ve středu 20.5.2020 vyjímečně hodina od 12.15!!!!!!!
každou středu v 10.00 bychom zkusili hodinu Aj pro zájemce, mějte u sebe SB, WB, EB budeme pracovat na cvičeních, které máte zadané na daný týden – sejdeme se online..:-)

Fyzika

 • 11.5. – 18.5.
  Elektrický obvod – zde

 • 18.5. – 22.5.
  Cvičení do 22.5. zašlete na radek.krcmar@zssolnice.cz, hodnoceno známkou váhy 0,13 – zde

Občanská výchova

 • 11.5. – 18.5.

 • 18.5. – 22.5.

Přírodopis

 • 11.5. – 18.5. a  18.5. – 22.5.

 1. procvičování v programu ALF (spuštěno do 24.5.2020): Kožní soustava
 2. NERVOVÁ SOUSTAVA (Uč. str. 90 – 97 + Přehled učiva v PS str. VIII – IX), přečti si a zopakuj Nervová soustava 5.roč.Nervová soustava 8.roč. (v souboru PDF) vypracuj PS str. 40 – 42, str. 43 dobrovolně a zašli na mail do 25.5.2020.
 3. videa: Byl jednou jeden život – Mozek , Byl jednou jeden život – Neurony

Chemie

 • 11.5. – 18.5.

 1. Dvouprvkové sloučeniny – OXIDY (sloučeniny kyslíku a dalšího prvku), podle Uč. str. 86 – 88 a souboru PDF Přehled oxidů doplň PL PLYNNÉ a PEVNÉ-OXIDY a zašlete na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz do 18.5.2020
 2. video: Suchý led (Sublimace suchého ledu – CO2) , Kyselé deště, Princip kyselého deště, Paxi – Skleníkový efekt, Jak dochází ke globálnímu oteplování
 • 18.5. – 22.5.

 1. zkoukněte videa viz. výše
 2. procvičování v programu ALF (spuštěno do 24.5.2020): Oxidy 1Významné oxidy
 3. video Názvosloví I. – Oxidyvypacujte PL OXIDY a zašlete na mail do 25.5.2020.

Dějepis

 • 11.5. – 18.5.

Chválím za zaslané referáty k TGM. Zítra odpoledne je oznámkuji, opozdilci mají poslední příležitost!!!

Prostuduj si v učebnici str. 91 – 93. Do sešitu si udělej stručné výpisky. Dále si z učebnice přečti str. 94 – 96. V pracovním sešitě si vyplň úkoly na str. 56 – 59 (správné odpovědi k testu vám pro kontrolu pošlu příští týden).


 • 18.5. – 22.5.
 • Test str. 59 – správné odpovědi: 1a, 2b, 3c, 4a, 5c, 6c, 7a, 8a, 9b, 10b, 11a, 12c, 13b, 14a
 • Domácí úkol: Napiš a pošli mně na e-mail: zuzana.holoubkova@zssolnice.cz referát na téma NÁRODNÍ DIVADLO /můžeš si vybrat např. historii stavby, požár a nové budování, umělce, kteří se podíleli na výzdobě apod./. Termín – do konce května.
 • Do sešitu vypracuj otázky 3 a 4 z učebnice str. 97.

Tělesná výchova

Tvořivé práce

Zeměpis

11.5. – 18.5.

Maďarsko

Pročíst příslušné části textů v učebnici str. 30 – 31, 54 – 55. S učebnicí, atlasem, sešitem vypracovat pracovní list: http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/MAĎARSKO.doc. Odeslat do 19. 5.

Nabízená konzultace úterý 12. 5. v 9:00 on-line 9.A


 • 18.5. – 22.5.

Prosím o účast na on line výuce v úterý 19. 5. v 9:00. Odkaz viz. minulý týden. Kdo nemá možnost, vypracuje podle dodaného studijního materiálu. Studijní materiál a pracovní list bude vložen v úterý.

Ruština

 • 11.5. – 18.5.
 • naučte se nová slovíčka a nové fráze – prac.seš. str.78 – naučíme se části těla, obličeje a popisovat člověka
 • učebnice str.72 – přečtěte si slova – části těla a přídavná jména – a odhadněte podle obrázků, co znamenají, nebo si najděte význam ve slovníku – pozor na False friends (!!!) slova podobná češtině, která ale znamenají něco jiného – najdete je v učeb.str.76 ve žlutých rámečcích nahoře i dole – přepište si je do školního sešitu s jejich českými významy (stačí jen slovíčka a jejich význam)
 • už známe některá přídavná jména – v učeb.str.79 si přečtěte charakteristiky a spojte protiklady – slova, kterými popisujeme člověka – a ve žlutém rámečku se podívejte, jak se ptáme (Jaký je? Jaká je? Jací jsou? – a odpovědi) – všimněte si koncovek
 • zkuste popsat podobně, jací jste vy, váš kamarád nebo někdo z rodiny
 • pro zájemce – možnost online konzultace přes Microsoft Teams – můžeme si projít a přečíst slovíčka, udělat některá cvičení, vysvětlit si – termín možný každý den od 8:30 nebo 9:00, nebo kterýkoli den od 14:30

 • 18.5. – 22.5.
 • online konzultace úterý v 8:45 zde Microsoft Teams
 • ____________________________________________________________
 • na příští týden (25.-29.5.):
 • online hodina buď ve čtvrtek v 8:30 nebo ve čtvrtek ve 14:30napište si o čas, kdo se chce připojit na kterou
 • učebnice str.79/z modrých přídavných jmen vytvoř dvojice s protikladným významem – popis člověka – všimni si koncovek přídavných jmen muž.rodu, žen.rodu a mn.č.
 • v prac.seš. str.71/cv.13 – opět přiřaďte protikladné významy, cv.12 – dopište další přídavná jména, kterými byste popsali dané věci (дом, девочка, глаза, лицо, волосы) a str.70/cv.11 – jakými příd.jmény popíšete lidi
 • str.72/cv.14
 • učebnice str.80/žluté tabulky nám ukazují tvary zájmen, když chceme říci, že někdo MÁ jaké oči, vlasy, atd. (v ruštině není v přít.čase ani sloveso mít, ani sloveso být) – naučte se tvary zájmen ze cv.15a (a tučným písmem ve žluté tabulce) – už znáte У меня брат.=Mám bratra. , stejně tak У неё тёмные волосы.=Ona má tmavé vlasy., У него карые глаза.=On má hnědé oči., atd.
 • procvičte v prac.seš.str.74/cv.19
 • zkuste si popsat sami sebe a pak i jiného člověka podle tabulky v učebnici na str.78/cv.12a
 • k hodnocení na konec roku budu chtít, abyste uměli přídavná jména se správnými koncovkami a abyste uměli popsat člověka – jak se jmenuje, kolik mu/jí je, jaký je – povaha, jaký je – vzhled, jaké má oči, vlasy, obličej, atd.
 • můžete použít učeb. str.82/cv.20 a str.83/cv.21a,b

Němčina

 • 11.5. – 18.5.

Dodělat a poslat vybrané úkoly. Kdo jste tak neučinil, tak prosím, myslete na to – některé úkoly kontroluji a hodnotím.

Níže máte nahraný soubor s německou gramatikou. S dokumentem si můžete dělat, co chcete – kdo bude chtít, vytiskněte si, nebo přepište části s gramatikou, která vám dělá potíž. Ale prosím, alespoň si dokument pročtěte. Jsou tam shrnuty gramatické jevy, na které je potřeba si v němčině dávat pozor. Vyberte samozřejmě pouze části s gramatikou, kterou jste již probírali. Zbytek se vám třeba bude hodit později.

UČ 31/9b) pro zopakování časování a užití slovesa „helfen“ – ústně, kdo chce a potřebuje, přepište si do školního sešitu. Písemný přepis vám pomůže a upevní užití této vazby – vyčasované sloveso helfen + 3.p.

UČ 29/ dole za lištou časování slovesa ESSEN – jíst. Přepište si do školního sešitu a pozor při časování na tvar slovesa. K procvičení do školního sešitu vypracujte UČ 31/9a) Všímejte si osob, abyste použili správný tvar slovesa. Procvičíte si zároveň i slovní zásobu jídla a pití. Vypracované cvičení mi zašlete na e-mail: kata.kosova@seznam.cz

V případě otázek a nejasností mě neváhejte kontaktovat :))

 • 18.5. – 22.5.

Svět práce – volba povolání