8A – seznam úkolů 13.4. – 17.4. + 20.4. – 24.4.

Český jazyk

 • 13.4. – 17.4.
 • mluvnice – ještě k poměrům PS 39/2, to samé tužkou do uč. 73/2, do školního sešitu 73/3 a)b) – toto cvičení vyfotit a poslat; a něco lehčího – kapitola Slovanské jazyky – přečíst oranžové rámečky uč. str. 98-99, PS 50-51- tuto dvojstranu vyfotit a poslat
 • sloh – 65/7 – vyfotit a poslat (nezapomeňte, že jde o dopis, tzn. musíte mít i adresu a řádek s místem a datem)
 • literatura – myšlenková mapa na B. Němcovou do sešitu (zkus nejprve, co si pamatuješ z min. týdne, pak se podívej na dokument a rozbor díla Babička a doplň); k ukázce, kterou jste četli minulý týden, vypracujte otázky z čítanky na str. 82 – ty vyfoťte a pošlete, bude hodnoceno

 • 20.4. – 24.4.
 • mluvnice – 1) vypracujte zápis ze slovanských jazyků – oranžové rámečky uč. str. 98-99 + nakreslete si i ten strom s rozdělením jazyků, 2) uč. 76/10 celé – opsat do sešitu a vypracovat cvičení (všechno byste už měli zvládnout- vyfotit a poslat
 • sloh – PS 71/7 – vyfotit a poslat
 • literatura – májovci – Jan Neruda – přečíst + krátký zápis ze žluté str. 96-97, podívat se na dokument o Janu Nerudovi, vyber si jednu z Povídek malostranských (výběr najdeš zde) – napiš mi do mailu, podle čeho sis vybral/a, jaké jsou hlavní postavy, kde se děj odehrává, stručně děj a dojem z povídky (něco jako čtenářský deník o shlédnuté povídce)

Matematika

13.4. – 17.4.
Učebnice
str. 30/1,2,3 (základní učivo – vypracovat nemusíte)
str. 30/5,7 ; str. 31/9,12
Zjisti k čemu se používá Thaletova kružnice.
Kontrola cvičení 17.4. (pátek) ve 12:00.
Dobrovolný test Obsah rovinných útvarů -Výsledky zaslat do 12:00 na email radek.krcmar@zssolnice.cz


 • 20.4. – 24.4.
  Opakování základní varianta – zde (nemusíte)
  Příprava na SCIO test – zde
  Kontrola cvičení ve čtvrtek od 12:00 – zde ,
  Vzájemná poloha dvou kružnic – zde
  SCIO test : Kruh, kružnice – obvod, obsah 01

Angličtina

 • 13.4. – 17.4.
  5th week (5th part)
  – Students book (SB) page 45/4 – do EB opsat a doplnit věty,
  – Students book (SB) page 45/5 – do EB stačí číslo a sloveso ve správném tvaru
  – Work book (WB) page 34 and 35 (vše do 19.4.2020)
  ———————————————————————————————–
  Až budete mít hotovo ve Work book za oddělenou část, napište mi E-mail na lubos.klapal@zssolnice.cz s vašim jménem a vzkazem FINISHED-1st (2nd, 3rd…) PART, já vám pošlu správné výsledky pro kontrolu.

 • 20.4. – 24.4. (POZOR – Vyjímečně nebude hodina ve středu 22.4., ale ve čtvrtek 23.4. od 10.00)
  6th week (6th part)
  – Students book (SB) page 46/1 – přečíst komiks do EB odpovědět na dvě otázky,
  – Students book (SB) page 47/3a – Grammar do EB opsat věty a doplnit z komiksu
  – Work book (WB) page 36 and 37 (vše do 26.4.2020)
  ———————————————————————————————–
  Až budete mít hotovo ve Work book za oddělenou část, napište mi E-mail na lubos.klapal@zssolnice.cz s vašim jménem a vzkazem FINISHED-1st (2nd, 3rd…) PART, já vám pošlu správné výsledky pro kontrolu.

každou středu v 10.00 bychom zkusili hodinu Aj pro zájemce, mějte u sebe SB, WB, EB budeme pracovat na cvičeních, které máte zadané na daný týden – sejdeme se online..:-)

Fyzika

 • 13.4. – 17.4.
  viz předchozí týden + značky


Občanská výchová

Dobrovolný úkol – přečíst knihu Malý princ, autor: Antoine de Saint-Exupéry případně audioknihu

Přírodopis

 • 13.4. – 17.4.

 1. zopakuj si TRÁVICÍ SOUSTAVU 2. ČÁST (v souboru PDF) a vypracuj SP do sešitu a pošli na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 2. VÝZIVA: přečíst Uč str. 81 – 83 (zápis je v PS Přehled učiva str. VII – uprostřed)
 3. procvičování v programu ALF (spuštěno do 19.4.):
  • Trávicí soustava 1, Trávicí soustava 2, Přeměna živin – trávicí soustava
 • 20.4. – 24.4.

 1. pošli na mail SP z minulého týdne
 2. opakování výživy – PS str. 33 – 34 (Uč str. 81 – 85)
 3. test v programu ALF – Trávicí soustava člověka (jedno spuštění, od 20.4. do 26.4.2020)

Chemie

 • 13.4. – 17.4.
 1. Test Kovy v  programu ALF do 17.4.
 2. nezapomeňte zaslat referát – viz minulý týden
 3. NEKOVY – kyslík a vodík (výpisek ze souborů v PDF: postavení v PSP, vznik, vlastnosti a využití) – provedené zašlete na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 4. videa:
 • 20.4. – 24.4.

 1. Opakování vodíku a kyslíku PS str. 19/8, 21/16
 2. NEKOVY – dusík a uhlík, síra, fosfor (výpisek ze souborů v PDF na posledním slejdu) – provedené zašlete na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 3. Video – Zahřívání síry

Dějepis

 • 13.4. – 17.4.

Pozorně si přečtěte text v učebnici str. 82 – 83 a na základě tohoto textu se snažte vyplnit úkoly 2 – 5 v pracovním sešitě na straně 50.Výpisky nemusíte dělat.

Hodně úspěchů!


 • 20.4. – 24.4.

Prostudujte si text v učebnici str. 84 – 88. Vypracujte úkoly v pracovních sešitech str. 51 – 53 /úkol č. 12 je dobrovolný/. Výpisky nedělejte.


Tělesná výchova:

Krátké protažení https://www.youtube.com/watch?v=Nb7_TQhtVec

Tvořivé práce:

Úkol zůstává stejný – vyrobit si roušku jakýmkoli způsobem z jakéhokoli materiálu (ne z igelitu)(pokud nevíš jak, návody najdeš na youtube, face, atd.) a poslat mi krátké video nebo fotky, jak ji vyrábíš a také fotku, kde máš roušku na sobě. Úkol pošli do 10.5.2020 na jana.ehlova@zssolnice.cz

Zeměpis

13.4. – 17.4.

Do sešitu doplnit společné charakteristiky Švýcarska a Rakouska. Na základě výkladu, přehledu zemí v učebnici, případně dalších zdrojů poznámky ke Švýcarsku. Vypracovat úkoly z přiloženého pracovního listu Švýcarsko.

Následující konzultace na on-line 9.A v úterý 21. 4. v 9:00.


20.4. – 24.4.

Do čtvrtka 23.4. vypracovat a odeslat zpět pracovní list RAKOUSKO, odkaz viz násl. řádek. Prac. list vlepit do sešitu

http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/RAKOUSKO-prac.list_.doc

Pročíst učebnici str. 28. NĚMECKO. Vypracovat přiložený pracovní list (stejným způsobem jako předcházející). Do sešitu zapsat 4 věty o Lužici a Lužických Srbech. Odeslat do úterý 28. 4.

http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/SPOLKOVÁ-REPUBLIKA-NĚMECKO-prac.-list.doc

Následující konzultace na on-line 9.A v úterý 28. 4. v 9:00.Ruština

 • 13.4. – 17.4.
 • naučit slovíčka k lekci 5 – v pracovním sešitě str.56-57 – především předměty ve škole, řadové číslovky a fráze na konci
 • Pracovní sešit:
 • doplňte písmena do názvů předmětů – cv.3/str.45 a poskládejte a přepište slova ve cv.4/str.45-46
 • vyplňte cv.17/str.52 – zapište si rusky svůj vlastní rozvrh hodin
 • v učebnici vám pomůže str.50, str.52/cv.2 a str.54/cv.6 a 55/cv.8a – hlavně žluté rámečky, a příp. se naučte se říkat, kdo chodí do které třídy – str.55/8b dole
 • předměty si můžete procvičit zde https://www.youtube.com/watch?v=ol89vcDUM4U
 • 20.4. – 24.4.

Němčina

 • 13.4. – 17.4.

 • 20.4. – 24.4.

 • Pozornost věnujte slovíčkům Lekce 3. Kromě denního režimu je tématem také jídlo a pití. Všímejte si členů. V rámci rozšíření slovíček si projděte UČ 32/11 – tato slovíčka (případně i překlad) si připište do sešitu.
 • K procvičení slovíček vypracujte PS 30/10: ke slovům nadřazeným – ESSEN (jídlo), TRINKEN (pití) a NASCHEN (mlsání, sladkosti) přiřaďte slovíčka v nabídce. Využijte slovníček, případně si připište český překlad.
 • Do školního sešitu si přepiště tabulku Grammatik UČ 31 – sloveso HELFEN. Pozor při časování druhé a třetí osoby jednotného čísla. Se slovesem helfen se pojí třetí pád. (Zopakujte si pády – mění se členy, případně přivlastňovací zájmena). V případě nejasností se ozvěte.
 • Vypracujte, prosím, UČ 31/8 – doplnit přivlastňovací zájmena ve správném tvaru (3.p.) POZOR na osoby. Toto vypracované cvičení mi, prosím, vyfoťte a pošlete na e-mail: kata.kosova@seznam.cz
 • V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat :))

Svět práce – volba povolání

Až budeš mít chuť zjistit něco sám o sobě, udělej si test na http://www.emiero.cz/test/ . Vyhodnocení testu zjistíš přímo na stránkách emiero. Je to úkol do 30.4.2020.