8A – seznam úkolů 16.3. – 20.3. + 23.3. – 27.3.

Český jazyk

 • 16.3. – 20.3.

literatura – časová dotace 1 hodina, přečtěte si a udělejte výpisky o K.H.Máchovi ve žluté str. 89; pusťte si na youtube.cz: 1)písničku Support Lesbiens – 1.máj (v písničce úryvky z Máje) 2) Z cestovního deníku Karla Hynka Máchy 3)Rozbor díla: Máj (K.H.Mácha); kdo chce, může se podívat na film Máj, případně na jiné rozbory, ukázky recitace
sloh – časová dotace 2 hodiny, přečtěte si ukázky líčení v učebnici str. 121/3, 123/6,7 (abyste si vzpomněli, co je to líčení); do sešitu slohu vypracovat z učebnice 123/5; PS str. 62,63 (instrukce jsou u zadání), 64/2,3
mluvnice – časová dotace 3 hodiny; stále poměry (kdo si není jistý, využívá tabulky v učebnici 58-60) – PS 37/8, 38/9,10; do školního sešitu z učebnice 62/4,5, 63/7, 70/25; obyčejnou tužkou slabě do učebnice 64/9,10,11,12

 • Je možné trénovat a procvičovat na www.sciodat.cz – hesla máte, nebo je obdržíte od třídního mailem, testy si zvolte adekvátně k tomu, co už jsme dělali (světové divadlo 20.století určitě ne:-)). Dále jsou k dispozici zdarma programy na www.didakta.cz – využijte programy Český jazyk 1 a 2, Diktáty 1 a 2. Ostatní čeština na didaktě je pro menší, ale klidně procvičujte taky.

 • 23.3. – 27.3.

Zdravím, tento týden po Vás budu chtět i nějaký výstup pomocí e-mailu. Vždy všechny úkoly k vypracování do e-mailu vložte do 1 mailu a pošlete na kristyna.faltova@zssolnice.cz do 29.3.2020. Pokud má někdo mail s přezdívkou, nezapomeňte se podepsat.
literatura – časová dotace 1 h
přečíst + výpisek o K.J.Erbenovi (žlutá 89-90) + přečíst i ukázku (žlutá 90-91)
– v čítance přečíst ukázku Erben: Svatební košile – str. 71
na youtube si pusťte: Dvaasedmdesát jmen české historie – Karel Jaromír Erben – vypracujte pod zápisek myšlenkovou mapu z toho, co jste se dozvěděli, mapu vyfoťte a vložte do mailu
– zjistěte, které pohádky pocházejí z knih K.J.Erbena – přidejte do mailu
– pro zájemce – dokoukejte film Kytice, pusťte si na youtube Rozbor díla: Kytice (K.J.Erben), různé recitace
sloh – časová dotace 1 h
PS 64/4 celé – vypracujte do mailu
mluvnice – časová dotace 2 h
tužkou do učebnice: 66/16; 67/17,18,19,20; 70/24
do školního sešitu: z uč. 65/13,14; 69/23;
zvlášť na papír uč. 68/21 – vyfotit a poslat na mail

Matematika

 • 16.3. – 20.3.

Řešte úlohy ze SCIA. Rodiče na emailu mají Vaše přihlašovací údaje. Pokud je někdo neobdržel napište si o ně na radek.krcmar@zssolnice.cz

http://www.ucimesehrave.cz kód školy je: zssolnice; Téma: Rovnost, rovnice

Zjistěte co je v matematice pí, jak se značí a jakou má hodnotu. Zjistěte vzorec pro výpočet kruhu pomocí poloměru r.

Zjistěte vzorec pro výpočet obvodu kruhu (kružnice) pomocí poloměru r.
Sb/206/43 a) b) 206/44 a) b) rozlišujte PRŮMĚR- dPOLOMĚR – r
Sb/207/49 a) b)
NEW – Sb/206/45 a) b) (vzor řešení nahoře); 206/47 a) b) 207/48a) b) ; 207/50
NEW – nový test na SCIU mocniny

Angličtina

 • 16.3. – 20.3.


1. week (1st PART)
– Students book (SB) page 38 – přečíst článek, přepsat opravené věty z cv.2 do Exercise book (EB)
– Work book (WB) page 28-29, 30/1, 2, 3 (vše do 20.3.2020)

 • 23.3. – 27.3.

2. week (2nd PART)
– Students book (SB) page 39/4 – přepsat začátky vět a doplnit správné druhé části a doplnit český překlad vět do Exercise book (EB), 39/5a,b opsat a doplnit.
– Work book (WB) page 31/4 (vše do 29.3.2020)
———————————————————————————————–
Až budete mít hotovo ve Work book za oddělenou část, napište mi E-mail na lubos.klapal@zssolnice.cz s vašim jménem a vzkazem FINISHED-1st (2nd, 3rd…) PART, já vám pošlu správné výsledky pro kontrolu.

I wish you good luck and see you face 2 face ASAP..:-)
na procvičení využijte www.projectonlinepractice.com
poslechy a další procvičení k učebnici najdete také na elt.oup.com

Fyzika

čtvrtletní práce, téma: 1) Práce,výkon, účinnost  2) Rychlost, dráha, čas  3) Mechanické energie 4) Obnovitelné zdroje energie.  Vyberte si jedno téma a na stránku A4  ho zpracujte (teoretická část, obrázek, praktická část). Práci pošlete do 31.5.2020 na radek.krcmar@zssolnice.cz. Hodnoceno známkou váhy 0,5.
(NEW – baterie https://www.youtube.com/watch?v=g6mH4Cpg7Rw&list=PL06Q6pFqJWlai6s1rMssGwwdpXKfKAA0p&index=5 )

Přírodopis

 • 16.3. – 20.3.

Opakovat oběhovou soustavu (stavba a činnost srdce)
1. Mízní soustava – str. 71 výpisek, zopakovat imunitu str. 72 – 73, PS 25/15, 16, str. 26 celá a 27
2. Dýchací soustava – str. 74 – 77 – doplnit PL + vypsat a definovat pojmy (dýchání, funkce, dýchání vnější a vnitřní, ventilace plic, dýchací svaly, kapacita plic, vitální kapacita plic, zbytkový vzduch, kyslíkový dluh, kapénková infekce, onemocnění dýchací soustavy – …………) + PS str. 28

 • 23.3. – 27.3.

Dýchací soustava
1. přečíst a vypsat onemocnění DS, PS str. 29 – 30
2. dýchací soustava v programu ALF. Spuštěno do 31. 3. 2020 – uvidíte hodnocení v % – 2 pokusy, lepší výsledek ze započítá do hodnocení (0,5).
Slíbené materiály ke kontrole:
A) PL dýchací soustava
B) Stavba a činnost dýchací soustavy
C) Mízní soustava

Můžete se podívat na Byl jednou jeden život:
https://www.youtube.com/watch?v=h5lpBANNVSE&list=PLKFZKkKW-yoa1kaWGvz7-zttmU_Rw2hyd&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=k6mE6vGt7Hs&list=PLnYHoo5EmMTmJjgsP74nb-mljtk-9dxmr&index=5

Chemie

 • 16.3. – 20.3.

Opakovat orientaci v periodické soustavě prvků.
PRVKY – výpisek
1. Rozlišení prvků str. 58 – 61 na: kovy, nekovy, polokovy
KOVY (vlastnosti – …………….. včetně koroze, rozlišení kovů – str. 60 – 3 tečky včetně příkladů, slitiny kovů – str 58 + dopsat mosaz (Cu + Zn),
2. PS str. 17 a 18,
3. Nejvýznamější kovyvýpisek str. 60 – 61 u každého typické vlastnosti a využití, pohlédnout si obrázky, ústně uč. cv. str. 61/ 2, 3, 6
PROJEKT 1 – Minerály v minerálních vodách odevzdáte po příchodu do školy (připomínám 4 etikety různých minerálních vod nalepit na papír, napsat název, vyhledat a vypsat zvlášť ke každé vodě druhy aniontů a kationtů např. H+ , F (nepište množství ) a porovnat, která minerální voda má kationtů a aniontů nejvíce a která nejméně).

 • 23.3. – 27.3.

1. PS str.  19/cv. 7 (u V. A – triviál. název pentely – dále víte), cv. 9 + PS str. 22,
POLOKOVY – výpisek uč. str. 59
2. PS str. 21/cv. 17, str. 22

Dějepis

Pročtěte si v učebnici učivo na stranách 66 – 70. Vyplňte pracovní sešity str. 38 -70. Další úkoly pošlu v pátek 20. 3.

Zdravím a posílám úkoly na další 4 týdny. Pročtěte si text v učebnici na stranách 71 – 81 a pokuste se vyplnit pracovní listy v PS 43 – 49. Hodně zdaru.

Tělesná výchova:

Doporučuji shlédnout krátký dokument o Daně Zátopkové https://www.youtube.com/watch?v=logaIV5EzGk

Pro zájemce domácí cvičení bez nářadí – v aj, není třeba překlad. Můžete zapojit i rodiče
https://www.youtube.com/watch?v=CYD7f5b_qj4
Strečing pro volnou chvíli
https://www.youtube.com/watch?v=qULTwquOuT4

V roce 2020 byly v plánu Letní olympijské hry v Tokiu. Bohužel byly odloženy díky aktuální situaci ve světě. Přidávám odkaz na video, které ukazuje počátek Novodobých olympijských her.
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-prvni-novodoba-olympiada-6-duben-152232

Zeměpis

 • 12.3. – 20.3.

 1. opakování učiva o J, Z Evropě (viz. sešit a učebnice str.: 36, 37 38, 39, 40 + přehled zemí str. 52 – 57)
 2. zopakování pojmů (učivo 6. ročníku opakované při fyzickogeografické charakteristice Evropy): polární den, noc; tajga, tundra, polární pustiny; sopečná činnost, geotermální energie; ledovce a jejich vliv na dnešní krajinu
 3. Severní Evropa (uč. str. 35 + přehled zemí) a) nastudování textu a zápis poznámek; b) vytvořit mapu a znázornit v ní: S polární kruh, státy a jejich hlavní města, Narvik, Finská jezerní plošina, Skandinávské pohoří c) vysvětlit pojem Laponsko, Laponci – znázornit v mapě (hledat ve zdrojích mimo učebnici)

 • 23.3. – 27.3.

Vytvoř tabulku států S Evropy následujícím obsahem: 1 sloupec – stát; druhý sloupec – hl. m.; 3. sloupec – významné přírodní zdroje (např. konkrétní nerostné suroviny, energetické zdroje, lesy, zemědělská půda); 4 sloupec – významné produkty = výrobky; 5. sloupec používaná měna. Státy v tabulce seřaď podle počtu obyvatel. Tabulku pošli na adresu zdenka.kubinova@zssolnice.cz v digitální podobě, jako fotografii nebo v papírové podobě doruč do školy – jen v případě, že nelze využít předcházející možnosti. Tabulku také vlep do sešitu (nebo ji tam přímo narýsuj a doplň).

26. března

Dnes jsme se měli začít věnovat dalšímu regionu. Protože ale v pracech, které jste mi odeslali (bylo jich málo!) je hodně nedostatků, opakuji a více vysvětluji zadání.

Pracuj s učebnicí – tam nejsou Litva, Estonsko, Lotyšsko!

Vytvoř tabulku států S Evropy následujícím obsahem:

1 sloupec – stát;

2. sloupec – hlavní město;

3. sloupec – významné přírodní zdroje: např. konkrétní nerostné suroviny, energetické zdroje ( ropa, plyn, uhlí, vítr, geotermální energie, vítr, energie tekoucí vody), lesy, zemědělská půda;

4 sloupec – významné produkty = výrobky (z ropy se vyrábí pohonné hmoty, oleje, …); výrobky ze dřeva – např.  nábytek, papír, ..; ocel; mléčné výrobky, maso a výrobky z něj, rybí konzervy; zde čti text učebnice a hned dopisuj.

5. sloupec – používaná měna.

Státy v tabulce seřaď podle počtu obyvatel.

Doručit do úterý 31. 3.!!!

Procvičovat místopis.

Ruština

 • 23.3. – 27.3.

Němčina

 • Prosím, opakujte již probranou gramatiku a slovíčka. U slovíček pozor na členy, můžete si vytvořit oboustranné kartičky se slovíčky a členy si odlišit barevně – záleží na vás. Opakujte časování sloves – u většiny stačí, pokud se naučíte správnou dvojici: osoba-koncovka.
 • Kdo nemáte, doplňte si do sešitu části dne – UČ 29/4 tabulka.
 • V návaznosti na části dne si prosím přečtěte a přeložte (ne písemně) text UČ 30/6.
 • Pro upevnění časování a použití způsobového slovesa müssen přeložte následující věty. Napište si českou i německou verzi a sledujte tvar způsobového a významového slovesa ve větě. Přeložené věty mi, prosím, pošlete na e-mail: kata.kosova@seznam.cz – věty zkontroluji a případně si probereme, kde je problém.
 • 1) Musíme koupit vstupenky do kina.
 • 2) Erik musí napsat domácí úkoly.
 • 3) Jak dlouho musí být pan Novák v nemocnici?
 • 4) Proč musíš zůstat doma?
 • 5) Ve škole se musím učit.
 • 6) Oni musí jet do Německa.

A PRO ZOPAKOVÁNÍ – neboť opakování je matka moudrosti :))

 • Vytvořte, prosím, na kartu A5/A4 (vyberte si) vaši identifikační kartu. Uvedete následující údaje, které zaznamenejte ve větách, abyste si upevnili fráze. A jelikož se jedná o vaši identifikační kartu – přiložte váš portrét. Může to být fotografie, autoportrét vámi malovaný, nebo portrét malovaný členy vaší rodiny.
 • informace – německy ve větičkách
 • vaše jméno a příjmení
 • věk
 • bydliště a odkud pocházíte
 • vaše koníčky, co děláte rádi
 • oblíbené číslo a barva
 • zda máte sourozence či zvířátka, případně další informace o nich
 • Případnou pomoc, při tvoření vět naleznete ve svých sešitech, nebo učebnici. Karty odevzdáte po návratu do školy – máte tedy dostatek času 🙂

V případě jakýchkoli nejasností či otázek mě neváhejte kontaktovat ať už přes e-mail nebo messenger. K. Kosová (kata.kosova@seznam.cz)