8A – seznam úkolů 27.4. – 30.4. + 4.5. – 7.5.

Český jazyk

 • 27.4. – 30.4.
 • NABÍDKA ONLINE KONZULTACE – čtvrtek 13.00 – Odkaz na online konzultace
 • mluvnice – Souvětí souřadné a podřadné – přečíst + zapsat oranžovou tabulku v uč. str. 78, do sešitu vypracovat z uč. 79/5a)b), v PS vypracovat strany 41 a 42 – tyto 2 strany vyfotit a poslat
 • sloh – PS 68/1 – vypracovat do sešitu, vyfotit a poslat
 • literatura – ve žluté str. 96-98 přečíst + výpisky z kapitoly Májovci, vyberte si jakýkoliv text z čítanky – do mailu napište, co jste četli, proč jste si to vybrali a vlastní názor na ukázku (vybírejte z toho, co jsme spolu nečetli)

 • 4.5. – 7.5.
 • NABÍDKA ONLINE KONZULTACE – čtvrtek 13.00 – Odkaz na online konzultace – ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ SE DNEŠNÍ KONZULTACE RUŠÍ. Děkuji za pochopení. K. Faltová
 • mluvnice – stále kapitola Souvětí souřadné a podřadné, uč. 79/3 tužkou, 79/4 do sešitu – vyfotit a poslat, 83/10 tužkou – vyfotit a poslat, 85/12 tužkou
 • sloh – PS 71/6- vyfotit a poslat
 • literatura – žlutá – jen přečíst str. 98-100 (kap. Ruchovci a lumírovci) + ukázky, podívejte se na dokument o J. V. Sládkovi, poslechněte si přednes básně J. Vrchlického – napište mi, ve kterém českém filmu zazněla, čítanka str. 87-88 – přečti ukázky básní J. V. Sládka, jednu si vyber a proveď rozbor do sešitu (nadpis, název básně, počet strof, počet veršů, druh rýmu, smysl básně) – rozbor vyfoť a pošli

Matematika

 • 27.4. – 30.4.
  Zápis do školního sešitu s doplněním a výpočty zaslat na radek.krcmar@zssolnice.cz – zde
  Řešení lehké varianty – zde
  Řešení SCIO varianty – zde
 • Pravidla hodnocenízde

 • 4.5. – 7.5.
  Učebnice M3 str. 8/4; 10/9; 12/16; 15/5, 16/8A pro kontrolu tvého řešení můžeš zaslat výsledky cvičení na radek.krcmar@zssolnice.cz
  Učebnice 1.část 2. část

Angličtina

 • 27.4. – 30.4.
  7th week (7th part)
  – Students book (SB) page 48/1a,b – do EB opsat a doplnit věty,
  – Students book (SB) page 48/2a – do EB doplňte tabulku
  něco navíc – zájemci si mohou zkusit dotazník Find the Real you 48/3 spočítat skóre 49/4a a zjistit, do jaké skupiny osobností patříte A(0-4) B(5-9) C(10-14)
  – Work book (WB) page 38 and 39 (vše do 3.5.2020)
  ———————————————————————————————–
  Až budete mít hotovo ve WB za oddělenou část, napište mi E-mail na lubos.klapal@zssolnice.cz s vašim jménem a vzkazem FINISHED-1st (2nd, 3rd…) PART, já vám pošlu správné výsledky pro kontrolu.

 • 4.5. – 7.5.
  8th week (8th part)
  – Students book (SB) page 50/1b – přečíst článek do EB odpovědět na 3 otázky,
  – Students book (SB) page 50/2 – ústně vybrat správnou variantu
  – Students book (SB) page 51/4 – Everyday English – přepsat správné věty do EB (1f, 2d, 3g, 4a, 5c, 6i, 7h, 8b, 9b) – zamyslete se nad čes.překl.
  – Work book (WB) page 40 and 41 (vše do 10.5.2020)
  ———————————————————————————————–
  Až budete mít hotovo ve WB za oddělenou část, napište mi E-mail na lubos.klapal@zssolnice.cz s vašim jménem a vzkazem FINISHED-1st (2nd, 3rd…) PART, já vám pošlu správné výsledky pro kontrolu.

každou středu v 10.00 bychom zkusili hodinu Aj pro zájemce, mějte u sebe SB, WB, EB budeme pracovat na cvičeních, které máte zadané na daný týden – sejdeme se online..:-)

Fyzika

 • 27.4. – 30.4.
  Základní elektrický obvod – zde

 • 4.5. – 7.5.
  Kontrola minulého cvičení + nové cvičení – zde

Občanská výchová

Příběh malého Petrazde

Přírodopis

 • 27.4. – 30.4.
 1. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA (Uč. str. 86 – 87 + Přehled učiva v PS str. VIII), přečti si a zopakuj Vylučovací soustavu (v souboru PDF)
 2. vypracuj PS str. 35 – 36 a zašli na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 3. video: Byl jednou jeden život – Ledviny

 • 4.5. – 7.5.

 1. procvičování v programu ALF (spuštěno do 15.5.2020): Vylučovací soustava
 2. KOŽNÍ SOUSTAVA (Uč. str. 88 – 89 + Přehled učiva v PS str. VIII), přečti si a zopakuj Kožní soustavuKůži (v souboru PDF) vypracuj PS str. 37 – 38 (můžeš zkusit test na str. 39) a zašli na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 3. video: Byl jednou jeden život – Kůže

Chemie

 • 27.4. – 30.4.

 1. PS str. 23 (kapitola 4 celá hotová)
 2. NEKOVY – HALOGENY (PL ze souborů v PDF na posledních 2 slejdech nebo HALOGENY PL) – provedené zašlete na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 3. Videa:
 • 4.5. – 7.5.

 1. Procvičování nekovů programu ALF (spuštěno od 4.5. do 10.5., více spuštění)
 2. Vypracujte prezentaci na DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY (zadání v PDF) a zašlete do 11.5.2020 na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz

Dějepis

 • 27.4. – 30.4.

 • 27.4. – 30.4.

Prostuduj si text v učebnici str. 84 – 87.

Do sešitu si napiš nadpis PROMĚNA RAKOUSKÉ ŘÍŠE a opiš si rámeček v učebnici na str. 87 dole /výpisky dělat nemusíš/.

Do pracovních sešitů vyplň úkoly na str. 51.

Napiš referát na téma T. G. Masaryk a pošli mi ho na mail zuzana.holoubkova@zssolnice.cz


 • 4.5. – 7.5.

Přečti si text v učebnici str. 88 – 90. Ze str. 90 si do sešitu vypiš GALERII ČESKÝCH VZNÁLEZCŮ (stačí jméno a vynálezy).

V pracovním sešitě vypracuj úkoly na str. 54 – 55.

REFERÁTY ! Zatím jsem obdržela 7 referátů z vaší třídy na téma TGM. Vzhledem k tomu, že budou zahrnuty do klasifikace, důrazně doporučuji těm, kteří je ještě nezaslali, aby tak učinili do konce tohoto týdne. Ti, kteří je už odevzdali, mají pochvalu.


Tělesná výchova

Tvořivé práce

Zeměpis

 • 27.4. – 30.4.

Polsko

V učebnici str. 26, 27 pročíst texty související s Polskem. Vypracovat přiložený pracovní list. Prac. list bude přepsaný nebo vlepený v sešitě. Dle zájmu si zapsat vlastní poznámky. Pracovní list odeslat do 4. 5. 2020.

http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/POLSKO-prac.list_.odt

Nabízená konzultace v úterý 5. 5. v 9:00 na on-line 9.A – naleznete v prvním řádku seznamu úkolů 9.A 30. 3. – 10. 4.


 • 4.5. – 7.5.

Slovensko

Přiložený pracovní list lze dopnit v textovém editoru, poté vytisknout a dopnit mapy. Lze i přepsat do sešitu jako poznámky a doplnit mapou. Odeslat do 12. 5. Nabízená konzultaceopět v úterý 12. 5. v 9:00 na on-line 9.A.

http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/SLOVENSKO.odt

Ruština

 • 27.4. – 30.4. Который час? / Сколько часов? = Kolik je hodin?

  online konzultace pro zájemnce bude ve čtvrtek ve 14:30 – odkaz pro přihlášení Microsoft Teams RU – kdo by chtěl a nehodí se čas, ozvěte se, prosím

— naučte se říkat celé hodinyučeb. str.50 a video zde https://www.youtube.com/watch?v=gBbsr_e8KLo (asi první dvě třetiny)
učeb. str.58 – přečtěte si cv. 13a) a procvičte si na 13b) – do šk.seš. si přepište žlutou tabulku vlevo dole
— vpravo dole je rozdíl mezi časovými zónami Praha – Moskva – podívejte se na další video, v první polovině se naučíte říkat všechny časy, včetně minut – stačí ten jednodušší způsob, např. 12:30 = dvanáct třicet, 7:25 = sedm dvacet pět a pro zajímavost od 4min30s jsou časová pásma v Ruské federaci https://www.youtube.com/watch?v=iwvg0NP93j4
volitelně – kdo bude chtít, shlédněte video do konce a poslechněte si další časové výrazy a rozhovory
— vyplňte prac.sešit str.49/cv.12 a str.50/cv.14prosím ofoťte a opět mi zašlete na bohdana.hegrova@zssolnice.cz
____________________________________________________________________________

 • 4.5. – 7.5. Когда? = Kdy?

  Когда начинается ………..? – Kdy začíná ….. ?
  Когда кончается ………….? – Kdy končí ….. ?
  Когда мы встретимся? – Kdy se sejdeme?
 • na otázku Когда? / Kdy? odpovídáme časovým údajem s předložkou в (понедельник, среду, субботу…) в (час, три часа тридцать минут, пять часов десять минут, семь часов сорок пять минут)
 • popř. jiným časovým údajem – завтра утром, послезавтра, вечером, после обеда
 • učebnice str.59/cv.14 a 15
 • případně další cvičení na procvičování doplním v průběhu týdne pod Rj na odkaz zde

Němčina

 • 27.4. – 30.4.

PROJEKT

 • Zpracujte ve WORDU – projekty budete odesílat na můj e-mail (případně je možné vypracovat na papír a ofotit do e-mailu)
 • 1-2 strany s využitím obrázků, psát můžete v češtině (kdo by chtěl může zkusit německy, příp. česko-německy. Text by měl být však srozumitelný), odevzdat do 31. května 2020
 • Již dříve jste si měli promyslet a vybrat téma týkající se Německa či Rakouska. Záleží na vašich zájmech a vědomostech – můžete vybírat z jakékoli oblasti. Nyní tedy téma zpracujte, aby vznikl ucelený projekt s přehledem důležitých informací i pro někoho, kdo o tématu moc neví. Využijte obrázky. Zpracujte ve WORDU, případně pokud chcete, můžete tvořit – na papír napsat informace, nakreslit či nalepit obrázky a poté naskenovat/vyfotit a poslat na e-mail: kata.kosova@seznam.cz
 • V případě jakýchkoli otázek k projektu či výuce mě neváhejte kontaktovat. Těším se na vaše výtvory!! :))
 • 4.5. – 7.5.

Svět práce – volba povolání