8A – seznam úkolů 8.6. – 12.6. + 15.6. – 19.6.

Český jazyk

 • 8.6. – 12.6.
 • online konzultace – stále stejný čas i den, odkaz také stejný
 • mluvnice – PS 45/2 (obě souvětí) – vypracovat na zvláštní papír nebo do sešitu, vyfotit a poslat (probereme opět na konzultacích)
 • sloh – charakteristika nějaké negativní postavy z filmu či knihy (vyložený záporák, ale zkuste najít příčiny jeho chování a naopak něco, co je na něm dobré či pro vás přitažlivé) – vyfotit a poslat
 • literatura – nabídka divadelního představení Maryša, odlehčené humorné scénky na téma Maryša, televizní inscenaci Lucerna

 • 15.6. – 19.6.
 • konzultace – čtvrtek 11.00, odkaz najdete v úkolech – probereme ty rozbory z minulého týdne
 • možnost opravy známky – práce poslaná do pátku 19.6. (z již zadaných úkolů)
 • tento týden bude víceméně hravý, ale řešení ještě chci poslat
 • 1)Vytvoř větu, v níž jsou písmena tvého jména začátečními písmeny slov ve větě, a to tak, jak jdou za sebou.
 • 2)Vytvoř větu či souvětí, v němž budou slova začínat na tato písmena (tak, jak je uvedeno) P… V… S… N… M… U…
 • 3)Vytvoř co nejdelší větu, kde se žádné písmeno nevyskytuje dvakrát.
 • 4)Vytvoř co nejvíce smysluplných vět, kde užiješ pouze tato slova (slova můžeš časovat, skloňovat, použít předložky a spojky) – Řecko, Martin, kamarád, navštívit, náš
 • 5)Uspořádej následující pranostiky tak, jak jdou v kalendáři po sobě. Na svatého Jána otevírá se k létu brána. Svatá Žofie pole často zalije. Na Adama a Evu čekejte oblevu. Chodí-li Kateřina po ledě, chodí Štěpán po blátě. Medardova kápě – čtyřicet dní kape. Jak na Nový rok, tak po celý rok. Svatá Lucie noci upije. Na Tři krále o krok dále. Pankrác, Servác, Bonifác-ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži. Na Hromnice o hodinu více. Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí. Na svatou Barboru saně do dvoru.

Matematika

 • 8.6. – 12.6.
  Sb/213/6; 215/34;217/41;217/48


Angličtina

 • 8.6. – 12.6.
  13th week (13th PART)
  – Učeb. (SB) 68/1 – přečtěte článek, vyhledejte slovíčka, která neznáte, do EB seřaďte obrázky ve správném pořadí
  – Učeb. (SB) 68/2a – do EB napište alespoň dalších 5 frázových sloves
  – Učeb. (SB) 68/3a – do EB opište a doplňte
  – Učeb. (SB) 68/4 – do EB najděte druhé půlky vět
  – Pracovní sešit (WB) str 54 a 55 – (vše do 14.6.)

 • 15.6. – 19.6.
  14th week (14th PART)
  – Učeb. (SB) 70/1 – přečtěte komiks, vyhledejte slovíčka, která neznáte
  – Učeb. (SB) 71/2 – ústně opravte věty
  – Učeb. (SB) 71/3a, c – do EB opište a doplňte
  – Pracovní sešit (WB) str 56 a 57 – (vše do 21.6.)

každou středu v 10.00 je hodina Aj pro zájemce (poslední 17.6.2020), mějte u sebe SB, WB, EB budeme pracovat na cvičeních, které máte zadané odpovídající týden – sejdeme se online..:-)

Fyzika


 • 15.6. – 19.6.

Občanská výchova

 • 8.6. – 12.6.
  Známky na vysvědčeni z výchovy k občanství máte v DMSoftwaru.

 • 15.6. – 19.6.

Přírodopis

 • 8.6. – 12.6.

 1. ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA (Uč. str.106 – 110 + Přehled učiva v PS str. XI – XII), přečti si Rozmnožování, oplodnění a těhotenství, Pohlavní soustavu a Rozmnožovací soustavu (v souboru PDF),
 2. Jelikož jsme tuto látku brali podrobně minulý rok při Zdravotní výchově a příští rok na ni ještě narazíte, nechám na vás, zda si chcete doplnit PS str. 50 – 51, případně zaslat ke kontrole
 3. videa: Vývoje plodu týden po týdnu – 2D animace z knihy Moje těhotenství krok za krokem, Jak se zrodí člověk, Byl jednou jeden život – Zrození
 • 15.6. – 19.6.

 1. Poslední látkou je genetika. Co si pod tímto slovem představit vám pomůže video NEZkreslená věda III: Genetika
 2. Někteří pošlete úkoly, které jste nestihli.

Děkuji všem účastníkům našeho tříměsíčního kurzu po našem těle, obzvláště těm, kteří se ho účastnili pravidelně. Známky postupně uzavírám. Pěkné léto přeje R. Vaverková

Chemie

 • 8.6. – 12.6.

 1. Kontrola tabulka halogenidy
 2. Zkus vypracovat PL Opakování dvouprvkových sloučenin, správné výsledky budou příští týden.
 3. Kdo má hotový projekt Minerály v minerálních vodách (zadaný v březnu) a neposlal (domnívala jsem se, že se uvidíme), zašlete ho též na můj mail.
 • 15.6. – 19.6.

 1. Zkontrolujte si Opakování dvouprvkových sloučenin řešení
 2. Někteří pošlete úkoly, které jste nestihli.

Pracovní sešit, učebnici a nejépe školní sešit s posledními pracovními listy si nechte do 9. ročníku.

To je poslední vaše práce v 8. ročníku. Děkuji všem, kteří úkoly zpracovávali a posílali, dvojnásobně těm, kteří tak činili pravidelně. Známky ještě nemám u všech rozhodnuté. Hezké prázdniny R. Vaverková

Dějepis

 • 8.6. – 12.6.

Prostudujte si v učebnici str. 104 – 105. Do sešitu si můžete opsat hnědou tabulku na str. 105. Do pracovních sešitů si udělejte úkoly 8, 9, 10 a 11 na str. 62 – 63. NEPOSÍLEJTE!


 • 15.6. – 19.6.

Pročtěte si v učebnici str. 106 – 107. Do sešitu si opište hnědý rámeček na str. 107 dole. Do pracovních sešitů vypracujte na str. 64 úkoly 2 a 3. Vyplňte test na str. 65, test vyfoťte a pošle na e-mail: zuzana.holoubkova@zssolnice.cz nejpozději v pátek 19. 6. do večera.


Tělesná výchova

Tvořivé práce

Zeměpis

8.6. – 12.6.

Ruská federace

Nastudovat text v učebnici str. 46 – 49. S pomocí učebnice a atlasu vypracovat přiložený prac. list. Odeslat do čtvrtka 11. 6. 2020 do 22:00!!


15.6. – 19.6.

Opakování. Vypracovat cvičení Evropa – opakování. Sešit se všemi pracovními listy a poznámkami si připravte na září. V září bude výuka začínat procvičováním a opakováním učiva o Evropě. Všem přeji krásné prázdniny a v září ve škole na shledanou.


Ruština

 • 8.6. – 12.6.
 • lekce 8В городе – naučit se slovíčka v prac.seš. str.90-91
 • učeb. str.86-87 – procvičte si slovíčka, přečtěte a poslechněte si texty vpravo nahrávka zde Track 60 , pak si poslechněte Track 59 a najděte místa na mapě Track 59
 • učeb. str.92-93/ Где? – В ….-е / На ….-е / naučíme se 6.pád s koncovkou (už jsme si říkali dřív, takže to nebude těžké) a říkat, kde kdo bydlí a kde kdo pracuje – cv.9a, 10a, b do sešitu si přepište žlutou tabulku ze cv.9a
 • pracovní sešit str.79/cv.2,3 a str.84/cv.13 – ofoťte a pošlete
 • online konzultace ve čtvrtek v 8:30 nebo čtvrtek 14:30 – napište mi, kdo má zájem o který termín – připojení přes Microsoft Teams
 • ke známce na vysvědčení bude potřeba, abyste doložili práci v průběhu karantény, tj. alespoň vyplněný pracovní sešit, popř. si domluvte konzultaci, kde vás vyzkouším – kritéria pro hodnocení zde https://aj4to9heg.tridnistranky.cz/stranka-1kkxw9i9czk/rustina-viii-a-b/

 • 15.6. – 19.6.
 • poslední možnost odevzdat pracovní sešit k doložení Vaší práce v průběhu pololetí
 • opakování – lekce 9 – slovíčka Ve městě, 6.pád
 • Kde bydlíte? (str.89/5a, str.90), Kde pracujete? (str.93), Promiňte, kde je tu …? Řekněte mi, prosím, jak se dostanu k/do …… ? (str.97)
 • vysvětlit cestu – jděte rovně, zahněte doleva/doprava, apod. – str.97/17b a 18, str.98/19
 • odpovědi na otázku Куда? (Kam?) – str.91/vše – sloveso „jít“ – „půjdu“, atd., 4.pád podst.jmen (do školy, do obchodu, do kina, atd.)
 • popř. prac.sešit – str.83/9, 10 , str.87-88/cv.20a, b
 • ________________________________________________________________________
 • pracovní sešit si, prosím, schovejte do září – budeme opakovat a pracovat s ním dál

Němčina

 • 8.6. – 12.6.

Někteří nemáte odevzdané úkoly, což by mohlo ovlivnit konečnou známku. Ozvěte se mi, můžeme tuto situaci ještě řešit. kata.kosova@seznam.cz

Mitzi und Maus si hrají na prázdniny

DDÚ: Nabízím dobrovolný domácí úkol, za nějž můžete získat plusové body. Přikládám několik dokumentů s německým textem. Pokud se do plnění úkolu pustíte, tak si vyberete jeden dokument, který přeložíte. Nechci, abyste to „strčili“ do translatoru, ale abyste sami zkusili text přeložit se slovní zásobou, kterou již máte, využijte slovníček v učebnici a na internetu. Texty jsou různé úrovně. Pomůže vám, pokud si text několikrát nahlas přečtete a sledujte slovíčka, která znáte, případně názvy, i to vám může pomoci v celkovém porozumění. Některá slova si můžete domyslet i z kontextu. Plnění tohoto úkolu můžete vzít jako takovou výzvu. Překlady mi zašlete nejpozději do 21. 6. Pokud se do toho pustíte a nestihnete celé, tak to vůbec nevadí. Můžete mi poslat celý překlad, část přeloženého textu, nebo hlavní myšlenky – tedy nějaké shrnutí o čem ten text je. Nebojte se toho, cením i snahu :))

 • Meine Familie – nejjednodušší, základní informace; Österreich – o stupeň složitější, ale mohou vám pomoci znalosti zeměpisu, dějepisu, názvy v textu; Das Kutscherspiel – složitý, ale je to takový úsměvný „pohádkový“ příběh

 • 15.6. – 19.6.