8B – seznam úkolů 13.4. – 17.4. + 20.4. – 24.4.

Český jazyk

 • MLUVNICE:

UČEBNICE: str. 73/cv. 3 – do domácího sešitu
                     str. 73/cv. 4, str. 74/cv. 6 – tužkou

Dokončit zadané úkoly z předešlých týdnů.

Vypracovat pracovní listy z předminulého týdne a zaslat na adresu: pavel.sreibr@seznam.cz. Ještě mi chybí řešení od mnohých z Vás.

LITERATURA: do sešitu zapsat nadpis Romantismus v Čechách,
                         – pomocí internetu zjistit a zapsat časové období, stručnou charakteristiku tohoto období, a stručné výpisky (jméno, datum narození a úmrtí, pár informací o životě a díle) u těchto osobností:  K. H. Mácha, J. K. Tyl, K. J. Erben
– pokračovat v práci nad čtenářském deníku

– pokračovat v práci na SCIO testech.

Děkuji. P. Šreibr


 • 20.4. – 24.4.
 • ZAŠLETE MI VŠECHNA DOSUD NEODEVZDANÁ CVIČENÍ, JAK BYLO STANOVENO V PŘEDCHOZÍCH TÝDNECH!!! ZA TOTO OBDOBÍ BUDETE HODNOCENI PŘEDEVŠÍM ZA ZODPOVĚDNOU SPOLUPRÁCI A PLNĚNÍ ZADANÝCH ÚKOLŮ.
 • Zde si můžeme popovídat online každou středu v 11.00
 • Užitečné odkazy: interaktivní cvičenípracovní listy

UČEBNICE: str. 75/cv. 7 – tužkou
                     str. 75/cv. 8 – tužkou, grafy souvětí nakreslete do školních sešitů
str. 76/cv. 10 a) – do domácích sešitů

LITERATURA: do sešitu zapsat nadpis Romantismus v Čechách,
                         – pomocí internetu zjistit a zapsat časové období, stručnou charakteristiku tohoto období, a stručné výpisky (jméno, datum narození a úmrtí, pár informací o životě a díle) u těchto osobností:  K. H. Mácha, J. K. Tyl, K. J. Erben
– pokračovat v práci na čtenářském deníku

– pokračovat v práci na SCIO testech.

Děkuji. P. Šreibr


Matematika

 • 13.4. – 17.4.

Jak se vám dařila malá násobilka? Kolikrát jste se nechali prozkoušet? 🙂
Vzorečky ke geometrii jste určitě taky našli a osvěžili ve své paměti 🙂
Na ně navážu – letos nás v geometrii čeká nové těleso Válec. Z učebnice č. 3 si do školního sešitu uděláte zápis: str. 34/ rámeček – části válce, str. 36/rámeček – síť válce, str. 38/ rámeček – povrch válce, str. 42/ rámeček – objem válce.
A pak procvičení: str. 34/ cv. 1, str. 35/ cv. 3, B, str. 36/ Kreslíme válec, str. 37/ cv. 7, 9, str. 38/ cv. 13

A k opakování mnohočlenů využijte modrý pracovní sešit str. 28 – 29/ cv. 1 – 5 (někteří už možná mají vypracováno z hodin). Pomůcka: a.a.a.a = a „na čtvrtou“.

 • 20.4. – 24.4.

K dalšímu procvičení učiva využijte program Alf.
Na stránkách školy v domácích úkolech je nově odkaz na program Alf pro přihlášení žáků přes jejich účty.
Jakmile se přihlásíte, objeví se vám v nabídce i procvičení Mocniny a odmocniny (odstranila jsem časový limit, abyste k procvičení opravdu měli dost času). Dále Výrazy – úvod, Kružnice a přímka. Vyzkoušejte si.


Chemie

 • 13.4. – 17.4.

 1. Test Kovy v  programu ALF do 17.4.
 2. Nezapomeňte poslat referát – viz minulý týden
 3. NEKOVY – kyslík a vodík (výpisek ze souborů v PDF: postavení v PSP, vznik, vlastnosti a využití) – hotové zašlete na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 4. videa:
 • 20.4. – 24.4.

 1. Opakování vodíku a kyslíku PS str. 19/8, 21/16
 2. NEKOVY – dusík a uhlík, síra, fosfor (výpisek ze souborů v PDF na posledním slejdu) – provedené zašlete na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz
 3. Video – Zahřívání síry

Zeměpis

13.4. – 17.4.

Do sešitu doplnit společné charakteristiky Švýcarska a Rakouska. Na základě výkladu, přehledu zemí v učebnici, případně dalších zdrojů poznámky ke Švýcarsku. Vypracovat úkoly z přiloženého pracovního listu Švýcarsko.

Následující konzultace na on-line 9.A v úterý 21. 4. v 9:00.


20.4. – 24.4.

Do čtvrtka 23.4. vypracovat a odeslat zpět pracovní list RAKOUSKO, odkaz viz násl. řádek. Prac. list vlepit do sešitu.

http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/RAKOUSKO-prac.list_.doc

Pročíst učebnici str. 28. NĚMECKO. Vypracovat přiložený pracovní list (stejným způsobem jako předcházející). Do sešitu zapsat 4 věty o Lužici a Lužických Srbech. Odeslat do úterý 28. 4.

http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/SPOLKOVÁ-REPUBLIKA-NĚMECKO-prac.-list.doc

Následující konzultace na on-line 9.A v úterý 28.


Fyzika

 • 13.4. – 17.4.
  viz předchozí týden + značky


Přírodopis

 • 13.4. – 17.4.
 • Nervová soustava – 1. část
 • Studijní text posílám mailem. Kdo mi neposkytl adresu, studuje podle učebnice str. 90-92.
 • PS str.40, cv. 1,2,3,5
 • PS str.40, cv. 4 – nepovinné
 • H. Jakubcová

 • 20.4. – 24.4.
 • Správné řešení z minulého týdne naleznete zde.
 • Nervová soustava – 2. část – mozek
 • Studijní text v učebnici str. 92-93.
 • PS str. 41, cv. 6-8.
 • Zkuste co nejvíc vyhledat podle učebnice nebo přehledu učiva v pracovním sešitě. Pošlete mi, co budete umět.
 • Správné řešení pošlu zase později.
 • H. Jakubcová

Tělesná výchova:

Krátké protažení https://www.youtube.com/watch?v=Nb7_TQhtVec

Tvořivé práce:

Úkol zůstává stejný – vyrobit si roušku jakýmkoli způsobem z jakéhokoli materiálu (ne z igelitu)(pokud nevíš jak, návody najdeš na youtube, face, atd.) a poslat mi krátké video nebo fotky, jak ji vyrábíš a také fotku, kde máš roušku na sobě. Úkol pošli do 10.5.2020 na jana.ehlova@zssolnice.cz

Dějepis

 • 13.4. – 17.4.

Pozorně si pročtěte text v učebnici na str. 82 – 83 a na základě tohoto textu vyplňte v pracovním sešitě str. 50 úkoly 2 – 5. Výpisky nemusíte dělat.

Hodně úspěchů!


 • 20.4. – 24.4.

Prostudujte si text v učebnici str. 84 – 88. Vypracujte úkoly v pracovním sešitě str. 51 – 53 /úkol číslo 12 je dobrovolný/. Výpisky nedělejte.

Angličtina

13.4. – 17.4.


 • 20.4. – 24.4.
 1. naučte se slovíčka lekce 4A – prac.seš. str. 83
 2. učebnice str.44 / cv.1 a, b – přiřaďte slovíčka k věcem na obrázku, zkontrolujte podle poslechu https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs
 3. učeb. str.44/ cv. 2a – přečtěte a poslechněte si příběh a přiřaďte popisky a-f k jménům a názvům 1-6
 4. v textu si najděte všechna slovíčka, která neznáte, a doučte se je
 5. (volitelně cv.3a, b – seřaďte věty do správného pořadí podle příběhu)
 6. učeb. str.45/ cv. 4 – doplňte mezery ve větách podle textu a všimněte si, která slovesa se používají s jinými slovesy v -ing tvaru nebo infinitivu to… – vysvětlení a příklady jsou v prac.seš. str. 78/bod 4.1 nebo si můžete stáhnout soubory zde: https://aj4to9heg.tridnistranky.cz/materialy-a-soubory/ popř.  https://aj4to9heg.tridnistranky.cz/stranka-1lcbcj71atc/8-b/
 7. učebnice str.45/ cv. 5 – doplňte slovesa v závorkách ve správném tvaru podle slovesa ve větě (např. 1 Sir Bedivere wanted to keep/keeping Excalibur.)
 8. klíč ke cv.5

Ruština

na zadání se, prosím, podívejte k 8.A 🙂

Němčina

 • 13.4. – 17.4.

 • 20.4. – 24.4.

 • Pozornost věnujte slovíčkům Lekce 3. Kromě denního režimu je tématem také jídlo a pití. Všímejte si členů. V rámci rozšíření slovíček si projděte UČ 32/11 – tato slovíčka (případně i překlad) si připište do sešitu.
 • K procvičení slovíček vypracujte PS 30/10: ke slovům nadřazeným – ESSEN (jídlo), TRINKEN (pití) a NASCHEN (mlsání, sladkosti) přiřaďte slovíčka v nabídce. Využijte slovníček, případně si připište český překlad.
 • Do školního sešitu si přepiště tabulku Grammatik UČ 31 – sloveso HELFEN. Pozor při časování druhé a třetí osoby jednotného čísla. Se slovesem helfen se pojí třetí pád. (Zopakujte si pády – mění se členy, případně přivlastňovací zájmena). V případě nejasností se ozvěte.
 • Vypracujte, prosím, UČ 31/8 – doplnit přivlastňovací zájmena ve správném tvaru (3.p.) POZOR na osoby. Toto vypracované cvičení mi, prosím, vyfoťte a pošlete na e-mail: kata.kosova@seznam.cz
 • V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat :))

Svět práce – volba povolání

Až budeš mít chuť zjistit něco sám o sobě, udělej si test na http://www.emiero.cz/test/ . Vyhodnocení testu zjistíš přímo na stránkách emiero. Je to úkol do 30.4.2020.