8B – seznam úkolů 16.3. – 20.3. + 23.3. – 27.3.

Český jazyk

 • 16.3. – 20.3.

– Vážení rodiče, děti mají úkoly přesně zadané – z učebnice vybraná cvičení ze strany 50 – 55, z pracovního sešitu strany 29 – 35. Do slohu vypracují písemnou úvahu na téma Já a můj mobil. Děkuji.

 • 23. – 27. 3.

MLUVNICE:
Učebnice:  str. 56, 58, 59, 60 – opsat si do školních sešitů růžové rámečky s  gramatikou
                    str. 56-57 – cv. 1 a), b)
                   str. 61 – cv. 1 a), b) – tužkou
                   str. 62 – 63 – cv. 4, 5, 8 – tužkou
                   str. 62 – cv. 3 – písemně do domácích sešitů
                    str. 64 – cv. 10 – písemně do domácích sešitů
                    str. 64-67 cv. 9 a), 11, 12 a), 14, 15, 16, 17. 18. 19 – tužkou

Pracovní sešit:  str. 30 – cv. 4 b) – písemně do školních sešitů
str. 35 – cv. 3 a), 5 a)
  str. 36-37 – cv. 1,2,3, 6, 7, 8
  str. 38 – cv. 9, 10

– pokračovat v práci na SCIO testech.

LITERATURA: do sešitu zapsat nadpis České národní obrození,
                         – pomocí internetu zjistit a zapsat odkdy-dokdy, stručnou charakteristiku tohoto období, a stručné výpisky (jméno, datum narození a úmrtí, pár informací o životě a díle) u těchto osobností: Josef Dobrovský, Josef Jungmann, Václav Matěj Kramerius, František Palacký, František Čelakovský, František Ladislav Hek.

SLOH: napsat do sešitu úvahu na téma Já a koronavirus.

Ofotit z pracovního sešitu vypracovaná cvičení na str. 29/7, 1, 2, 3 -32/4a, 5, 6, 7 a zaslat mi je k náhledu a opravě na adresu: pavel.sreibr@zssolnice.cz.

Děkuji. P. Šreibr

Matematika

 • 16.3. – 20.3.

Domácí příprava v rozsahu 2-3 hodin (16. – 17. 3.):

učebnice č. 2 str. 21/ Úlohy na závěr, pracovní sešit červený str. 77/cv. 6, 7 – vše propočítat do školního sešitu. Pracovní sešit modrý str. 16/ kapitola Mocniny s přirozeným mocnitelem – cv. 1, str. 17/ cv. 2, 3, 4, 5

Domácí příprava (18. – 20. 3.): Opakování mocnin a rozvinutého zápisu čísel – pracovní sešit modrý str. 19/cv. 11, str. 20/ cv. 12-15, str. 21/ cv. 16-24, Opakování výrazů s proměnnou – pracovní sešit modrý str. 24/ cv. 1-4, Pokračování lineárních rovnic – pracovní sešit červený str. 78/ cv. 8

Dále určitě využijte možnosti Didakty (Matematika 2, Geometrie 1, 2) – lze procvičovat opakovaně stále. Matematika 1 je pro většinu z vás příliš jednoduchá, ale možná pro uchování malé násobilky a základních numerických výpočtů taky nebude od věci si občas procvičit.

 • 23. – 27. 3.

Domácí příprava (25. 3. – 1. 4.): určitě jste si vyzkoušeli Scio testy (u těch si mohu zkontrolovat, jak se Vám dařilo), věřím, že pro udržení základních početních schopností využíváte dále Didaktu (viz. výše).
Nově nahlédněte do učebnice č. 2Jak na slovní úlohy (str. 22). Jde o nové učivo, takže nepotřebuji, abyste měli vše vyřešené (i když některým se to určitě podaří 🙂 ), ale potřebuji, abyste se přečtením textu seznámili s typem slovních úloh, které nás čekají. Na str. 22 a 23 máte tři vzorové úlohy (A, B, C), ty si projděte a zkuste pochopit, jak došlo k sestavení rovnice a následnému řešení.
Na str. 25 – 26/ cv. 1 – 10: přečtěte si slovní úlohu a zkuste pochopit situaci, o které se píše (není nutné vyřešit). Velmi nám pomůže, že budete mít načteno a částečně situace popsané v úlohách pochopené.
Dalším tématem z učebnice č. 2 jsou Výpočty neznámé ze vzorce na str. 33. Opět si přečtěte vzorové příklady (A, B) a zkuste pročíst, vyřešit úlohy na str. 34 a 35/ cv. 1 – 2 (pár příkladů jsme stihli vyzkoušet ještě v hodině, po rovnicích, v sešitě byste měli najít zápis).
Z geometrie si v učebnici č. 3 projděte na str. 54 Konstrukce trojúhelníků (umíte ze 7. ročníku věty sss, sus, usu – letos je do trojúhelníků přidaná konstrukce pomocí výšek, těžnic, kružnic). Vzorové příklady A (str. 54), B, C (str. 55), D (str. 57), E (str. 58), F (str. 59) – situace si opět projděte pomocí učebnice, případně podle vzoru zkuste narýsovat do školního sešitu. Pokud se vám vše nepodaří, nevadí.

Chemie

 • 16.3. – 20.3.

Opakovat orientaci v periodické soustavě prvků.
PRVKY – výpisek
1. Rozlišení prvků str. 58 – 61 na: kovy, nekovy, polokovy
KOVY (vlastnosti – …………….. včetně koroze, rozlišení kovů – str. 60 – 3 tečky včetně příkladů, slitiny kovů – str 58 + dopsat mosaz (Cu + Zn),
2. PS str. 17 a 18,
3. Nejvýznamější kovyvýpisek str. 60 – 61 u každého typické vlastnosti a využití, pohlédnout si obrázky, ústně uč. cv. str. 61/ 2, 3, 6
PROJEKT 1 – Minerály v minerálních vodách odevzdáte po příchodu do školy (připomínám 4 etikety různých minerálních vod nalepit na papír, napsat název, vyhledat a vypsat zvlášť ke každé vodě druhy aniontů a kationtů např. H+ , F (nepište množství ) a porovnat, která minerální voda má kationtů a aniontů nejvíce a která nejméně).

 • 23. – 27. 3.

1. PS str.  19/cv. 7 (u V. A – triviál. název pentely – dále víte), cv. 9 + PS str. 22, POLOKOVY – výpisek uč. str. 59
2. PS str. 21/cv. 17, str. 22

Zeměpis

 • 16.3. – 20.3.

 1. opakování učiva o J, Z Evropě (viz. sešit a učebnice str.: 36, 37 38, 39, 40 + přehled zemí str. 52 – 57)
 2. zopakování pojmů (učivo 6. ročníku opakované při fyzickogeografické charakteristice Evropy): polární den, noc; tajga, tundra, polární pustiny; sopečná činnost, geotermální energie; ledovce a jejich vliv na dnešní krajinu
 3. Severní Evropa (uč. str. 35 + přehled zemí) a) nastudování textu a zápis poznámek; b) vytvořit mapu a znázornit v ní: S polární kruh, státy a jejich hlavní města, Narvik, Finská jezerní plošina, Skandinávské pohoří = místopis c) vysvětlit pojem Laponsko, Laponci – znázornit v mapě (hledat ve zdrojích mimo učebnici)
 • 23. – 27. 3.

Vytvoř tabulku států S Evropy s následujícím obsahem: 1 sloupec – stát; druhý sloupec – hl. m.; 3. sloupec – významné přírodní zdroje (např. konkrétní nerostné suroviny, energetické zdroje, lesy, zemědělská půda); 4 sloupec – významné produkty = výrobky; 5. sloupec používaná měna. Státy v tabulce seřaď podle počtu obyvatel. Tabulku pošli na adresu zdenka.kubinova@zssolnice.cz v digitální podobě, jako fotografii nebo v papírové podobě doruč do školy – jen v případě, že nelze využít předcházející možnosti. Tabulku také vlep do sešitu (nebo ji tam přímo narýsuj a doplň).

domácí příprava na 24. 3.:

Vytvoř tabulku států S Evropy následujícím obsahem: 1 sloupec – stát; druhý sloupec – hl. m.; 3. sloupec – významné přírodní zdroje (např. konkrétní nerostné suroviny, energetické zdroje, lesy, zemědělská půda); 4 sloupec – významné produkty = výrobky; 5. sloupec používaná měna. Státy v tabulce seřaď podle počtu obyvatel. Tabulku pošli na adresu zdenka.kubinova@zssolnice.cz v digitální podobě, jako fotografii nebo v papírové podobě doruč do školy – jen v případě, že nelze využít předcházející možnosti. Tabulku také vlep do sešitu (nebo ji tam přímo narýsuj a doplň).

26. března

Dnes jsme se měli začít věnovat dalšímu regionu. Protože ale v pracech, které jste mi odeslali (bylo jich málo!) je hodně nedostatků, opakuji a více vysvětluji zadání.

Pracuj s učebnicí – tam nejsou Litva, Estonsko, Lotyšsko!

Vytvoř tabulku států S Evropy následujícím obsahem:

1 sloupec – stát;

2. sloupec – hlavní město;

3. sloupec – významné přírodní zdroje: např. konkrétní nerostné suroviny, energetické zdroje ( ropa, plyn, uhlí, vítr, geotermální energie, vítr, energie tekoucí vody), lesy, zemědělská půda;

4 sloupec – významné produkty = výrobky (z ropy se vyrábí pohonné hmoty, oleje, …); výrobky ze dřeva – např.  nábytek, papír, ..; ocel; mléčné výrobky, maso a výrobky z něj, rybí konzervy; zde čti text učebnice a hned dopisuj.

5. sloupec – používaná měna.

Státy v tabulce seřaď podle počtu obyvatel.

Doručit do úterý 31. 3.!!!

Procvičovat místopis.

Fyzika

– čtvrtletní práce, téma: 1)Práce,výkon, účinnost  2) Rychlost, dráha, čas  3) Mechanické energie 4) Obnovitelné zdroje energie.  Vyberte si jedno téma a na stránku A4  ho zpracujte (teoretická část, obrázek, praktická část). Práci pošlete do 31.5.2020 na radek.krcmar@zssolnice.cz. Hodnoceno známkou váhy 0,5.
(NEW – baterie – https://www.youtube.com/watch?v=g6mH4Cpg7Rw&list=PL06Q6pFqJWlai6s1rMssGwwdpXKfKAA0p&index=5 )

Přírodopis

 • 16.3. – 20.3.

Dobrý den, zasílám učivo přírodopisu na tento týden.

 1. V učebnici přečtěte str. 79-80 – činnost jednotlivých orgánů trávicí soustavy.

2. V pracovním sešitě doplňte cvičení na straně 32, cvičení 6-9.

Užijte přehled učiva v pracovním sešitě. Vzpomeňte si, jak se hlásíte na program Alf. Další pokyny zašlu v úterý, budou tam i cvičení právě v programu Alf.

Úkoly na týden do 20.3.

 1. procvičujte dva testy na www.ucimesehrave.cz (Alf, kód školy je zssolnice) – trávicí soustava. Vyjde vám tam známka.
 2. PS str.33 dokončit, pokud něco chybí.
 3. Učebnice str. 85, otázky 1,5 – vypracujte do sešitu.
 4. PS str.35 celou.

 • 23. – 27. 3.

Na adresu hana.jakubcova@zssolnice.cz mi napište, jak plníte zadané úkoly. Zpět na vaši adresu zašlu přehled učiva (vylučovací soustavu) a další pokyny. Nezapomeňte na cvičení na www.ucimesehrave.cz. Nejlepší známku (z jednoho testu) vám zapíši do systému.

Doplnění: PS str.36, cvičení 5-8.

Tělesná výchova:

Doporučuji shlédnout krátký dokument o Daně Zátopkové https://www.youtube.com/watch?v=logaIV5EzGk

Pro zájemce domácí cvičení bez nářadí – v aj, není třeba překlad. Můžete zapojit i rodiče
https://www.youtube.com/watch?v=CYD7f5b_qj4
Strečing pro volnou chvíli
https://www.youtube.com/watch?v=qULTwquOuT4

V roce 2020 byly v plánu Letní olympijské hry v Tokiu. Bohužel byly odloženy díky aktuální situaci ve světě. Přidávám odkaz na video, které ukazuje počátek Novodobých olympijských her.
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-prvni-novodoba-olympiada-6-duben-152232

Dějepis

Pročtěte si učivo v učebnici na str. 66 – 70 a vyplňte pracovní sešity na stranách 38 – 42. Další úkoly pošlu v pátek 20. 3.

Zdravím a posílám úkoly na další 4 týdny. Přečtěte si text v učebnici na str. 71 – 81 a vyplňte pracovní listy v PS str.43 – 49. Hodně zdaru.

Angličtina

 • 16.3. – 20.3.

 • 23. – 27. 3.

další zadání (26.3. – do 2.4.) – učebnice str.38-39 – podívejte se na oddíl Everyday English

Ruština

na zadání se, prosím, podívejte k 8.A 🙂

Němčina

 • Prosím, opakujte již probranou gramatiku a slovíčka. U slovíček pozor na členy, můžete si vytvořit oboustranné kartičky se slovíčky a členy si odlišit barevně – záleží na vás. Opakujte časování sloves – u většiny stačí, pokud se naučíte správnou dvojici: osoba-koncovka.
 • Kdo nemáte, doplňte si do sešitu části dne – UČ 29/4 tabulka.
 • V návaznosti na části dne si prosím přečtěte a přeložte (ne písemně) text UČ 30/6.
 • Pro upevnění časování a použití způsobového slovesa müssen přeložte následující věty. Napište si českou i německou verzi a sledujte tvar způsobového a významového slovesa ve větě. Přeložené věty mi, prosím, pošlete na e-mail: kata.kosova@seznam.cz – věty zkontroluji a případně si probereme, kde je problém.
 • 1) Musíme koupit vstupenky do kina.
 • 2) Erik musí napsat domácí úkoly.
 • 3) Jak dlouho musí být pan Novák v nemocnici?
 • 4) Proč musíš zůstat doma?
 • 5) Ve škole se musím učit.
 • 6) Oni musí jet do Německa.

A PRO ZOPAKOVÁNÍ – neboť opakování je matka moudrosti :))

 • Vytvořte, prosím, na kartu A5/A4 (vyberte si) vaši identifikační kartu. Uvedete následující údaje, které zaznamenejte ve větách, abyste si upevnili fráze. A jelikož se jedná o vaši identifikační kartu – přiložte váš portrét. Může to být fotografie, autoportrét vámi malovaný, nebo portrét malovaný členy vaší rodiny.
 • informace – německy ve větičkách
 • vaše jméno a příjmení
 • věk
 • bydliště a odkud pocházíte
 • vaše koníčky, co děláte rádi
 • oblíbené číslo a barva
 • zda máte sourozence či zvířátka, případně další informace o nich
 • Případnou pomoc, při tvoření vět naleznete ve svých sešitech, nebo učebnici. Karty odevzdáte po návratu do školy – máte tedy dostatek času 🙂

V případě jakýchkoli nejasností či otázek mě neváhejte kontaktovat ať už přes e-mail nebo messenger. K. Kosová (kata.kosova@seznam.cz)