8B – seznam úkolů 25.5. – 29.5. + 1.6. – 5.6.

Český jazyk

 • 25.5. – 29.5.

MLUVNICE: – prostudujte si gramatku k souvětí souřadnému a podřadnému, vypracujte tento pracovní list a zašlete mi ho, prosím, na moji adresu: pavel.sreibr@zssolnice.cz. Upozorňuji na to, že vzhledem k novým opatřením bude tento pracovní list oznámkován pro účely uzavření klasifikace dle kritérií hodnocení platných pro závěr letošního školního roku. Doporučuji všem, aby jej zaslali.
– projděte si interaktivní cvičení na této stránce.

Pracujte si ve čtenářském deníku, abyste měli veškerou povinnou četbu hotovou. Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou je již otevřena.


 • 1.6. – 5.6.

MLUVNICE: – vyzkoušejte si přijímačkový test, Odpovědi si napište do sešitu. Ve čtvrtek si vše probereme.

Pracujte si ve čtenářském deníku, abyste měli veškerou povinnou četbu hotovou. Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou je již otevřena.


Matematika

 • 25.5. – 29.5.

Provedu kontrolu na programu Alf – témata na válec. Poznačím si, kdo si procvičil a ohodnotím si známkou. Z minulého týdne platí témata k procvičení z didakty (pro ty, kterým se podařilo program otevřít) a posílám video k připomenutí řešení rovnic https://www.youtube.com/watch?v=HpHRyDSdQlk.
Znovu se vrátíme ke slovním úlohám řešeným rovnicí. Z červeného pracovního sešitu na str. 81 vypracujte do školního sešitu cvičení 5. V prvním dubnovém týdnu jste si prošly slovní úlohy v učebnici č. 2, znovu si přečtěte na str. 22 úlohu A, na str. 23 úlohu B a C.
Tyto slovní úlohy si spolu projdeme na online setkání, které proběhne ve středu 27. 5. v 9.30. Další uděláme v pátek 29. 5. v 10 h a budeme pokračovat ve slovních úlohách, případně probereme vaše otázky.
Kliknutím na odkaz se dostanete na schůzku.

Na dnešním (středečním) online setkání jsme probrali výše zmíněné slovní úlohy. Na páteční setkání si připravte 3 úlohy z červeného pracovního sešitu. Str. 81 cv. 3, 7 a str. 82 cv. 11 (kapitola Jak na slovní úlohy). Opět společně projdeme a zodpovíme si případné nejasnosti.
Do pátku 29. 5. máte možnost dokončit Válec na Alfu – pátkem uzavírám známky z těchto dvou témat. Ti, co mají splněno, mají za 1, ti, kteří nevypracují dostanou za 5 (vše hodnoceno jako domácí příprava, aktivita).

 • 1.6. – 5.6.

Budeme pokračovat ve slovních úlohách řešených pomocí rovnice. Začněte videem, kde si ujasníte řešení jednoduchých úloh https://www.youtube.com/watch?v=MUBEHegBWgY
Na programu Alf jsem vám připravila téma Rovnost, rovnice (na konci jsou 3 slovní úlohy – jejich řešení si spolu projdeme na online setkání).
Online setkání bude v pátek 5. 6. v 10 h – projdeme si postup a řešení výše zmíněných 3 slovních úloh z Alfu.

Kliknutím na odkaz se dostanete na schůzku.
Na setkání si připravte zadání tří slovních úloh z programu Alf, je možné, že se vám nepodařily vyřešit, ale je důležité, abyste zítra před sebou písemně měli alespoň zadání a mohli jsme s tím pracovat.


Chemie

 • 25.5. – 29.5.

 1. Zkontoluj si PL OXIDY
  video názvosloví – sulfidy
  Dvouprvkové sloučeniny – SULFIDY (sloučeniny síry dalšího prvku), podle Uč. str. 89 (pyrit cv.4) a souboru PDF Sulfidy doplň zápis + PL (poslední 2 slajdy) a zašlete na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz do 01.06.2020
 2. video: Reakce práškové síry a železa: Fe + S ⟶ FeS, Slučování zinku a síry, Sopka (slučování zinku a síry v sulfid zinečnatý)
 • 1.6. – 5.6.

 1. video Názvosloví halogenidů
 2. Poslední nová látka – dvouprvkové sloučeniny – HALOGENIDY (sloučeniny halogenu a dalšího prvku – kovu), podle Uč. str. 90 – 91(92) a souboru PDF Halogenidy doplň zápis + SP (poslední 3 slajdy) a zašlete na mail renata.vaverkova@zssolnice.cz do 08.06.2020
 3. video: Jod reaguje se zinkem za vzniku jodidu zinečnatého, Jód s hliníkem, Důkaz halogenidů, Reakce brómu s hliníkem

Zeměpis

25.5. – 29.5.

Jihovýchodní Evropa. Prostudovat přiložený studijní materiál (poznámky), příslušné mapy v atlase. Pracovní list ze závěru studijního materiálu (cv 1 a 2 dle možností, cv. 3 a 4 všichni) odeslat do 31. 5..


1.6. – 5.6.

Východní Evropa a Pobaltí

Nastudovat přiložený studijní text případně učebnici. Zapsat poznámky do sešitu a vypracované úlohy odeslat do pondělí 8. 6. 2020. nabízená konzultace v úterý 2. 6. v 9:00 zde.

Dodatečná nápověda: mapka je „položena“ S vpravo, Z nahoře.


Fyzika

 • 25.5. – 29.5.
  Připomenutí čtvrtletní práce, téma: 1) Práce,výkon, účinnost  2) Rychlost, dráha, čas  3) Mechanické energie 4) Obnovitelné zdroje energie.  Vyberte si jedno téma a na stránku A4  ho zpracujte (teoretická část, obrázek, praktická část). Práci pošlete do 31.5.2020 na radek.krcmar@zssolnice.cz. Hodnoceno známkou váhy 0,5.

 • 1.6. – 5.6.
  Pěkný den.
  Chci pochválit všechny, kteří poslali čtvrtletní práci. Na konci příštího týdne budete mít v DMSoftwaru návrh známky z fyziky na vysvědčení. Již nám zbývá poslední kapitola Elektrická energie – spotřeba. Zjistěte jaké jsou výhody elektrické energie (uč. str.114) a můžeš vypracovat úkol ze strany 115 (Požádej doma někoho dospělého … .) a úkol 115/1.
  Přeji vám úspěšné plnění úkolů a klidný a pohodový týden.
  Radek Krčmář

Přírodopis


 • 1.6. – 5.6.
 • Téma: Hormonální soustava – žlázy s vnitřním vyměšováním
 • Tyto žlázy vylučují látky – hormony- přímo do krve (nemají žádný vývod)
 • Studijní text: učebnice str. 104-105, přehled učiva PS X
 • Úkol: PS str. 47-48, cv. 1,2, 3,4,7
 • Prosím poslat. Děkuji.
 • H. Jakubcová

Tělesná výchova

Tvořivé práce

Děkuji všem, co splnili úkol – výroba jakékoli roušky. Úkol byl pro dívky, které mají Tvořivé práce. Bohužel nemám úkol od všech těchto dívek. Chválím chlapce, kteří vyrobili roušku a poslali mi vše na mail, bylo jich víc než děvčat.

Dějepis

 • 25.5. – 29.5.

Všechny zdravím a připomínám referát na téma Národní divadlo – termín do konce května. Děkuji všem za zaslané referáty, máte 1. Prostudujte si v učebnici str. 98 – 100. Opište si nadpis a hnědou tabulku na str. 100 dole – nahradí vám výpisky. V pracovních sešitech vyplňte str. 60.

 • 1.6. – 5.6.

Velká pochvala pro všechny, kteří poslali referát. Ostatní mají ještě 3 dny! Dnes začneme 1. světovou válku. Pozorně si přečtěte v učebnici str. 101 – 103. Do pracovních sešitů vypracujte růžovou tabulku na str. 61 nahoře. Dále pokračujte na str. 61/1, 3 a na str. 62/4, 5 a 6. Vypracované úkoly mně pošlete na e-mail: zuzana.holoubkova@zssolnice.cz


Angličtina


 • 1.6. – 5.6.
 • zopakujte si nepravidelná slovesa – přední obálka v prac.seš. – všechny tři tvary – v Unit 5 budete potřebovat Past Participle
 • slovíčka Unit 5 – prac.seš. str.83-84, popř. jakákoli slovíčka, která neznáte v uč. str.56-57 v lekci 5A – vypsat, popř. najít význam
 • Passive Voice = trpný rod – gramatika vysvětlena v prac.seš. str.78-79
 • 5A – učebnice – str.56/cv.1 a, b
 • v textu najít věty s Passive Voice
 • prac.seš. str.44 – vše – prosím ofotit a poslat
 • ve středu ve 13:00 opět online konzultace – přes odkaz zde Microsoft Teams online
 • vzhledem k tomu, že součástí známky za 2.pololetí je i samostatná práce, zasílání domácích úkolů a komunikace, doporučuji všem, kdo mi stále nic neposlali a nebyli připojeni online, aby se mi ozvali a domluvili se na konzultaci, kde mi doloží svou práci nebo se domluví na tom, co je potřeba vypracovat ještě teď – kdo má trable s internetem, počítačem, může se mi ozvat na mobil, WhatsApp nebo Messenger, viz Kontakty na http://aj4to9heg.tridnistranky.cz

Ruština

 • 25.5. – 29.5.
 • na zadání se podívejte jako obvykle k 8.A
 • možnost online konzultace přes Microsoft Teams
 • kritéria pro hodnocení na konci roku najdete zde RJ8.A,B

 • 1.6. – 5.6.
 • na zadání se podívejte k 8.A
 • možnost online konzultace přes Microsoft Teams
 • kritéria pro hodnocení na konci roku najdete zde RJ8.A,B

Němčina

 • 25.5. – 29.5.

Připomínám – do 31. 5. projekt na e-mail: kata.kosova@seznam.cz

Opakování čísel 0-100; nová čísla 100+ UČ 34/tabulka do ŠS

 • s čísly vám může pomoci i toto video

UČ 34/14 – číst nahlas a překlad. Pod cvičením jsou 4 sloupečky, jak se tvoří množné číslo podstatných jmen. Tato slova si, prosím, přepište do ŠS a vyznačte si změny ve slově. Ve cvičení část d) a e) doplňte množné číslo podstatných jmen.

Procvičení čísel PS 32/14 – číst nahlas a přepsat čísly

Mitzi und Maus si hrají na nakupování (určené video si najděte napravo v seznamu dílů) – pusťte si krátké video (2-3x), procvičíte si slovní zásobu, fráze, poslech. Snažte se porozumět textu, abyste byli schopni povyprávět obsah. Poslechem se také učíte nové fráze. Pod videem je odkaz, kde si můžete zahrát různé hry :))

Stále platí procvičování slovíček a gramatiky. V případě otázek a nejasností, případně i k projektu, mě neváhejte kontaktovat: kata.kosova@seznam.cz

 • 1.6. – 5.6.

UČ 37/3: doplnit, číst a přeložit. V případě potřeby využijte slovníček a pomoci vám může cvičení UČ 36/1.

UČ 37/4: dialogy si 2-3x přečtěte a přeložte.

UČ 38/ Grammatik – tabulku si přepište do ŠS. Po MÜSSEN tu máme další způsobové sloveso KÖNNEN (moci, umět). Pozornost věnujte časování a slovesa si v sešitě barevně odlište, abyste si upevnili jejich postavení ve větě a jejich tvar. Pokud je ve větách užito způsobové i významové sloveso, tak způsobové sloveso stojí dříve a je vyčasované podle správné osoby a významové sloveso je na konci věty v infinitivu, tedy základním tvaru.

PS 34/5: porozumění textu a odpověď na otázky. Vypracované cvičení mi pošlete na e-mail: kata.kosova@seznam.cz

PS 35/9: čísla přepište slovně a doplňte tvar množného čísla podstatných jmen

PS 35/10: na každém řádku vyškrtněte slovíčko, které do řady nepatří. Můžete vužít slovníček.

Mitzi und Maus fotografují: opět 2-3x přehrát, pozorně poslouchat a opakovat frázičky.

Vyfoťte, oskenujte, případně pošlete ve wordu – identifikační kartu, kterou jsem vám již dříve zadala. Pokud potřebujete osvěžit zadání, zkuste se poradit se spolužáky, nebo mi napište. Kartu zašlete na můj e-mail.

Opakujte slovíčka a gramatiku – bude potřeba k opakovací práci, která vás bude čekat. Kdo jste tak ještě neučinil, zašlete mi vypracované úkoly, které byly určeny ke kontrole – slouží jako podklad k hodnocení. Případně se mi ozvěte a vyřešíme to spolu :)) kata.kosova@seznam.cz

Svět práce – volba povolání