8B – seznam úkolů 30.3. – 3.4. + 6.4. – 10.4.

Český jazyk

MLUVNICE:

Dokončit zadané úkoly z předešlých týdnů.

Vypracovat pracovní listy a zhlédnout videa na youtube – vše Vám pošlu mailem, a pracovní listy zaslat na adresu: pavel.sreibr@seznam.cz.

– pokračovat v práci na SCIO testech.

LITERATURA: do sešitu zapsat nadpis Romantismus,
                         – pomocí internetu zjistit a zapsat časové období, stručnou charakteristiku tohoto období, a stručné výpisky (jméno, datum narození a úmrtí, pár informací o životě a díle) u těchto osobností: Rusko – A. S. Puškin, Francie – V. Hugo, A. Dumas st., Anglie – G. G. Byron, W. Scott, sestry Brontëovy.

SLOH: přepsat do PC (do Wordu) svůj sloh na téma Já a koronavirus a zaslat mi jej na adresu: pavel.sreibr@zssolnice.cz.

Ofotit z pracovního sešitu vypracovaná cvičení na str. 29-30 a zaslat mi je k náhledu a opravě

na adresu: pavel.sreibr@zssolnice.cz. Ještě někteří z Vás mi je nezaslali.

Děkuji. P. Šreibr


 • 6.4. – 10.4.
 • MLUVNICE:

UČEBNICE: str. 68-69/cv. 21, 22, 23 – co zvládnete.
                     str. 70/cv. 24, 25 – co zvládnete
PRACOVNÍ SEŠIT: str. 39/cv. 2.
                                str. 40/ cv. 4, 5.

Dokončit zadané úkoly z předešlých týdnů.

Vypracovat pracovní listy z minulého týdne a zaslat na adresu: pavel.sreibr@seznam.cz. Ještě mi chybí řešení od mnohých z Vás.

– pokračovat v práci na SCIO testech.

Kdo ještě neučinil, tak to napravte. Ofotit z pracovního sešitu vypracovaná cvičení na str. 29-30 a zaslat mi je k náhledu na adresu: pavel.sreibr@zssolnice.cz. Ještě někteří z Vás mi je nezaslali.
Dnes se nehodnotí chyby, ale snaha.

Děkuji. P. Šreibr


Matematika

 • 30.3. – 3.4.

Stále platí Domácí příprava z 25. 3. – 1. 4.
Tedy znovu kopíruji – určitě jste si vyzkoušeli Scio testy (u těch si mohu zkontrolovat, jak se Vám dařilo), věřím, že pro udržení základních početních schopností využíváte dále Didaktu (viz. výše).
Nově nahlédněte do učebnice č. 2Jak na slovní úlohy (str. 22). Jde o nové učivo, takže nepotřebuji, abyste měli vše vyřešené (i když některým se to určitě podaří 🙂 ), ale potřebuji, abyste se přečtením textu seznámili s typem slovních úloh, které nás čekají. Na str. 22 a 23 máte tři vzorové úlohy (A, B, C), ty si projděte a zkuste pochopit, jak došlo k sestavení rovnice a následnému řešení.
Na str. 25 – 26/ cv. 1 – 10: přečtěte si slovní úlohu a zkuste pochopit situaci, o které se píše (není nutné vyřešit). Velmi nám pomůže, že budete mít načteno a částečně situace popsané v úlohách pochopené.
Dalším tématem z učebnice č. 2 jsou Výpočty neznámé ze vzorce na str. 33. Opět si přečtěte vzorové příklady (A, B) a zkuste pročíst, vyřešit úlohy na str. 34 a 35/ cv. 1 – 2 (pár příkladů jsme stihli vyzkoušet ještě v hodině, po rovnicích, v sešitě byste měli najít zápis).
Z geometrie si v učebnici č. 3 projděte na str. 54 Konstrukce trojúhelníků (umíte ze 7. ročníku věty sss, sus, usu – letos je do trojúhelníků přidaná konstrukce pomocí výšek, těžnic, kružnic). Vzorové příklady A (str. 54), B, C (str. 55), D (str. 57), E (str. 58), F (str. 59) – situace si opět projděte pomocí učebnice, případně podle vzoru zkuste narýsovat do školního sešitu. Pokud se vám vše nepodaří, nevadí.

Domácí příprava 2. 4. – 3. 4.: Opakování jednotek délky, obsahu, objemu pomocí cca deseti až dvacetiminutových videí.
https://www.youtube.com/watch?v=WT_opnFlNzs délka
https://www.youtube.com/watch?v=lOmGUQcfNIY obsah
https://www.youtube.com/watch?v=Fn9-Y8mrKjQ objem

 • 6.4. – 10.4.

V rámci kontroly splněných úkolů prosím o ofocení vyplněné strany 24 z modrého pracovního sešitu (úkol z týdne 18. – 20. 3.) a zaslání na mail KKlofacova@centrum.cz
K tomu mi připište, že jste shlédli videa k převodům jednotek (úkol z týdne 2. – 3. 4.) a jak se vám dařilo společně s autorkou počítat příklady na konci videí. Jak vám šla délka, jak obsah, jak objem?

Prvním úkolem pro tento týden je nechat se prozkoušet z malé násobilky kýmkoliv z rodiny a zopakovat vzorečky z geometrie (obvod, obsah, povrch, objem – můžete využít Tabulky, případně máme v sešitech vzorce pro čtverec, obdélník, trojúhelník…krychli, kvádr…).


Chemie

 • 30.3. – 3.4.

 1. Zopakování PSP (video)
 2. Soubor v PDF na zopakování:
 3. Alkalické kovy (Uč. str. 61 a 68):

(kliknout na název, otevře se nové okno se souborem v pdf)

 • 6.4. – 10.4.

 1. zopakuj si polokovy v souborech PDF:
 2. příprava na test v programu ALF ( Kovy, Alkalické kovy, Významné kovy a  Kovy – opakování) spuštěno do 12.4.2020
 3. do 20.4.2020 zašlete zadaný REFERÁT (v PDF) na renata.vaverkova@zssolnice.cz

Zeměpis

 • 30.3. – 3.4.
 • Připomínám – minulý týden jste měli vypracovat shrnující tabulku pro severní Evropu. Zcela v pořádku mají 2, další dostali k opravě a někteří nedodali vůbec. Nejpozdější termín: čtvrtek!
 • Učivo podle ŠVP: STŘEDNÍ EVROPA nadepište na novou stránku do sešitu, První oblastí budou Alpské země. V učebnici pročtěte str. 32. Vypracujte co nejlépe úkol 3 ze strany 33. Můžete doplnit obrázkem, obrázky. Zašlete do 7. 4.

 • 6.4. – 10.4.

Pročtěte učebnici str. 32, 33, soustřeďte se na šedě podbarvený text. Na volný list si připravte (čitelně, úhledně!) vše,. co mají společné Švýcarsko a Rakousko. Mnohé lze určit podle učebnice, určitě budete schopni i sami přidat.

Navrhuji v úterý 14. 4. ve 13:15 společnou schůzku; přihlásíte se na ni v domácích úkolech 9.A nahoře – on line. Kdo se nezúčastní, bude si muset doplnit od spolužáků.


Fyzika

30.3. – 3.4.
– čtvrtletní práce, téma: 1) Práce,výkon, účinnost  2) Rychlost, dráha, čas  3) Mechanické energie 4) Obnovitelné zdroje energie.  Vyberte si jedno téma a na stránku A4  ho zpracujte (teoretická část, obrázek, praktická část). Práci pošlete do 31.5.2020 na radek.krcmar@zssolnice.cz. Hodnoceno známkou váhy 0,5.
baterie – viz odkazPřírodopis

 • 30.3. – 3.4.
 • Kůže – PS str. 37 – celá, str. 38 – cv. 6,7,9. Zájemci mohou také celou stránku.
 • Jako studijní text využijte Přehled učiva v prac. sešitě VIII.
 • Konzultovat je možné na WhatsApp 603873503. Hotová cvičení také prosím vyfotit a poslat na WhatsApp.
 • Děkuji. H. Jakubcová

 • 6.4. – 10.4.
 • Tento týden bude opakovací. Na www.youtube.cz si pusťte Byl jednou jeden člověk – Ledviny.
 • V PS vypracujte test na str.39 a pošlete mi na WhatsApp nebo mail.
 • Mailem vám ještě pošlu úkoly k opakování. Pokud jste se mi ještě mailem neozvali, učiňte tak co nejdřív.
 • Zdraví H. Jakubcová

Tělesná výchova:

V zimních měsících jsme trénovali na Olympijský víceboj Sazka. Přikládám odkaz na video disciplín. Halové disciplíny – leh sed, kliky, švihadlo, atd. můžete trénovat i doma. Výsledky můžete zaslat mailem či  messengerem. Díky za snahu. Odkaz http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/odznak-vsestrannosti/discipliny
Dále Vám nešel skok přes švihadlo. Připojuji další odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=PUCQ2pvnyW4

Tvořivé práce:

Vyrob si roušku jakýmkoli způsobem z jakéhokoli materiálu (ne z igelitu)(pokud nevíš jak, návody najdeš na youtube, face, atd.) a pošli mi krátké video nebo fotky, jak ji vyrábíš a také fotku, kde máš roušku na sobě. Úkol pošli do 10.5.2020 na jana.ehlova@zssolnice.cz

Dějepis

viz. 16. 3.

Angličtina

 • zadáno 26.3. – vyplňte do 2.4.

učebnice str.38-39 – podívejte se na oddíl Everyday English

NOVÉ ZADÁNÍ

od 3.4. – cvičení v pracovním sešitě, str.31/cv.5, 6 a 7 – vysvětlení je buď součástí videí, na které jste se podívali, nebo zde https://aj4to9heg.tridnistranky.cz/stranka-1lcbcj71atc/8-b/
— alespoň cv.7 mi ofoťte a pošlete, popř. napište zprávu, se jménem a že máte hotovo a já vám pošlu správné výsledky pro kontrolu.

6.4. – 10.4.

 • opakování celé Unit 3
 • učebnice Revision – str.42/cv.1a – spojte začátky a konce vět a doplňte vhodné vztažné zájmeno (který – that, who, which) – ústně
 • pracovní sešit – Progress check – str.32-33/všechna cvičení – až je budete mít vyplněná, ofoťte nebo naskenujte a pošlete mi je.
 • jakékoli dotazy – pište, můžeme si i domluvit online schůzku přes Skype nebo videokonferenční program a dovysvětlit

Ruština

na zadání se, prosím, podívejte k 8.A 🙂

Němčina

 • 30.3. – 3.4.

Kdo jste neposlal, pošlete prosím přeložené věty pro kontrolu. Podívejte se, prosím, na dokument Bedekru ČT o Berlíně, dále doporučuji Salzburg, o kterém jsme se nedávno učili. V případě zájmu můžete shlédnout i další německá či rakouská města.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10697558767-bedekr/213562260140012-berlin/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10697558767-bedekr/214562260140004-salzburg/

 • 6.4. – 10.4.

Opakujte slovíčka a gramatiku. V návaznosti na dokument, prosím, zvažte téma projektu o Německu či Rakousku. Téma si vybíráte každý sám – nějaké zajímavosti, turistika, město, oblast, zeměpisné či historické téma, sport, průmysl. Prozatím promyslete téma. V případě otázek či konzultace tématu mě neváhejte kontaktovat na e-mailu: kata.kosova@seznam.cz či messengeru. Bližší informace postupně dodám.

Pro odlehčení si zazpívejte Včelku Máju, Schnappika či Non stop v německé verzi.
https://www.youtube.com/watch?v=6CopQtm9e8M
https://www.youtube.com/watch?v=wcibw-m8tRk
https://www.youtube.com/watch?v=ccI77qpfOeE