8B – seznam úkolů 8.6. – 12.6. + 15.6. – 19.6.

Český jazyk

 • 8.6. – 19.6.

MLUVNICE: Pracovní sešit:  str. 43/cv. 2, 3 a), b), 4
str. 44/cv. 6 a), 7
str. 47/cv. 4 a) až k), 5 a) až e)
str. 49/cv. 1 a), 3, 4

– projděte si interaktivní cvičení na této stránce.Matematika

 • 8.6. – 12.6.

Budeme pokračovat ve slovních úlohách řešených pomocí rovnice. Můžete znovu využít video z minulého týdne o řešení jednoduchých základních úloh https://www.youtube.com/watch?v=MUBEHegBWgY
Ohodnotila jsem vaši práci na Alfu – Rovnice, rovnost. Známky máte v systému.
Pro tento týden posílám 4 slovní úlohy http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/Slovní-úlohy-řešené-rovnicí.doc , zkuste si sami vyřešit.
Společně je projdeme na online setkání. Tentokrát výjimečně ve čtvrtek 11. 6. v 10 h.

 • 15.6. – 19.6.

Žákům třídy 8.B bude umožněn přístup do školy na konzultace ohledně matematiky

a to v úterý 16. 6. 2020   9:00 – 10:30

Z hygienických důvodů je nutné dodržovat časový harmonogram a při čekání na vyučujícího bezpečné rozestupy dva metry. Vyučující si vyzvedne žáky v 8:55 u vchodu ze dvora.

Všichni žáci musí mít vlastní roušky. Po příchodu do školy budou mít k dispozici předem připravenou desinfekci. Ve třídě žáci roušky nemají.

V úterý 16. 6. 2020 žáci po příchodu do školy odevzdají vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez tohoto prohlášení nebude žákům umožněn vstup do budovy školy. Odkaz na čestné prohlášení je na stránkách školy v sekci Novinky – Přítomnost žáků 2. stupně ve škole.

Účast na konzultacích je dobrovolná a nebude mít vliv na hodnocení v předmětu matematika.

S sebou si žáci vezmou školní sešit, pracovní sešit modrý i červený, učebnici č. 2 a kalkulačku.

Pro úspěch uspořádám pro žáky  třídy 8.B ještě jednu konzultaci z matematiky, procvičili bychom rovnice a nově se podívali na nerovnice

a to ve středu 24. 6. 2020   8:15 – 9:45

Z hygienických důvodů je nutné dodržovat časový harmonogram a při čekání na vyučujícího bezpečné rozestupy dva metry. Vyučující si vyzvedne žáky v 8:10 u vchodu ze dvora.

Všichni žáci musí mít vlastní roušky. Po příchodu do školy budou mít k dispozici předem připravenou desinfekci. Ve třídě žáci roušky nemají.

Počítám s tím, že do středy budeme mít ode všech žáků vybrané Čestné prohlášení (někteří přinesli v úterý 16. 6., ostatní budou odevzdávat při výběru učebnic v pondělí 22. 6. a úterý 23. 6.).

Účast na konzultacích je dobrovolná.

S sebou si žáci vezmou školní sešit a kalkulačku.


Chemie

 • 8.6. – 12.6.

 1. Kontrola tabulka halogenidy
 2. Zkus vypracovat PL Opakování dvouprvkových sloučenin, správné výsledky budou příští týden.
 3. Kdo má hotový projekt Minerály v minerálních vodách (zadaný v březnu) a neposlal (domnívala jsem se, že se uvidíme), zašlete ho též na můj mail.
 • 15.6. – 19.6.

 1. Zkontrolujte si Opakování dvouprvkových sloučenin řešení
 2. Někteří pošlete úkoly, které jste nestihli.

Pracovní sešit, učebnici a nejépe školní sešit s posledními pracovními listy si nechte do 9. ročníku.

To je poslední vaše práce v 8. ročníku. Děkuji všem, kteří úkoly zpracovávali a posílali, dvojnásobně těm, kteří tak činili pravidelně. Známky ještě nemám u všech rozhodnuté. Hezké prázdniny R. Vaverková

Zeměpis

 • 8.6. – 12.6.

15.6. – 19.6.

Vypracovat pracovní list opakování. Sešit se všemi pracovními listy a poznámkymi připravte na září. V září bude výuka začínat procvičováním a opakováním učiva o Evropě. Přeji vám krásné prázdniny a těším se v září na shledanou ve škole. Ku


Ruská federace

Nastudovat text v učebnici str. 46 – 49. S pomocí učebnice a atlasu vypracovat pracovní list. Odevzdat do 11. 6. 2020 do 22:00!!

Fyzika


 • 15.6. – 19.6.

Přírodopis

 • 8.6. – 12.6.
 • Téma: Rozmnožovací soustava
 • Studijní text uč. 106-107, PS přehled XI
 • Úkol: PS str. 50-51, cv. 1,2,3,5,6
 • Prosím poslat. Děkuji.
 • H. Jakubcová

 • 15.6. – 19.6.

Tělesná výchova

Tvořivé práce

Dějepis

 • 8.6. – 12.6.

Prostudujte si v učebnici str. 104 – 105. Do sešitu si můžete opsat hnědou tabulku na str. 105. V pracovních sešitech vyplňte úkoly 8, 9, 10 a 11 na str. 62 – 63. NEPOSÍLEJTE!


 • 15.6. – 19.6. Pročtěte si v učebnici str. 106 – 107. Do sešitu si opište hnědý rámeček na str. 107. Do pracovních sešitů vypracujte úkoly 2 a 3 na str. 64. Vyplňte test v pracovních sešitech na str. 65, test vyfoťte a pošlete na e-mail: zuzana.holoubkova@zssolnice.cz do pátku 19. 6. večer.

Angličtina

 • 8.6. – 12.6.
 • lekce 5B – uč. str.58-59 – slovíčka, Grammar – cv.3, 4 – Passive Voice: different tenses (trpný rod ve všech časech, přít., min., bud., předpřítomný) – gramatika vysvětlená v prac.seš. vzadu, str. 78-80, vše pod lekcí 5
 • prac.seš. cv. str. 46-47 – kdo nezvládne cvičení 5/str.47 (gramatika, trpný rod), vyplňte vše ostatní – prosím ofotit a poslat!
 • ve středu ve 13:00 opět online konzultace – přes odkaz zde Microsoft Teams online

 • 15.6. – 19.6. ve středu ve 13:00 opět online konzultace – přes odkaz zde Microsoft Teams online
 • vzhledem k tomu, že je to pravděpodobně hodina poslední, podíváme se výběrově na některá cvičení z Unit 6
 • 6A – uč.str.69/cv.3a, 4 First conditional, 6B – uč. str. 70-71/Future Time Clauses – spojky pro vedlejší věty příslovečné časové – str.71/cv.3, najít je v textu str.70,
 • 6C – uč.str.73/cv.5a – Verbs and nouns
 • 6D – uč. str.75/cv.6 – tzv. infinitiv účelu
 • příp. některá cvičení z prac.seš. – str.56/2, str.57/4, str.58/1, 2, str.61
 • kdo by případně chtěl zkusit souhrnné opakování Unit 5, vyplňte si Progress Check v prac.seš. str.52-53 a napište si o výsledky

Ruština

 • 8.6. – 12.6. na zadání se prosím podívejte k 8.A
 • kritéria k hodnocení a probrané učivo najdete zde: https://aj4to9heg.tridnistranky.cz/stranka-1kkxw9i9czk/rustina-viii-a-b/
 • kdo mi nic nedodal v průběhu karantény, bude potřeba, abyste doložili svou práci – vyplněný pracovní sešit, popř. si domluvit konzultaci a nechat se přezkoušet

 • 15.6. – 19.6. zadání viz minulý týden

Němčina

 • 8.6. – 12.6.

Někteří nemáte odevzdané úkoly, což by mohlo ovlivnit konečnou známku. Ozvěte se mi, můžeme tuto situaci ještě řešit. kata.kosova@seznam.cz

Mitzi und Maus si hrají na prázdniny

DDÚ: Nabízím dobrovolný domácí úkol, za nějž můžete získat plusové body. Přikládám několik dokumentů s německým textem. Pokud se do plnění úkolu pustíte, tak si vyberete jeden dokument, který přeložíte. Nechci, abyste to „strčili“ do translatoru, ale abyste sami zkusili text přeložit se slovní zásobou, kterou již máte, využijte slovníček v učebnici a na internetu. Texty jsou různé úrovně. Pomůže vám, pokud si text několikrát nahlas přečtete a sledujte slovíčka, která znáte, případně názvy, i to vám může pomoci v celkovém porozumění. Některá slova si můžete domyslet i z kontextu. Plnění tohoto úkolu můžete vzít jako takovou výzvu. Překlady mi zašlete nejpozději do 21. 6. Pokud se do toho pustíte a nestihnete celé, tak to vůbec nevadí. Můžete mi poslat celý překlad, část přeloženého textu, nebo hlavní myšlenky – tedy nějaké shrnutí o čem ten text je. Nebojte se toho, cením i snahu :))

 • Meine Familie – nejjednodušší, základní informace; Österreich – o stupeň složitější, ale mohou vám pomoci znalosti zeměpisu, dějepisu, názvy v textu; Das Kutscherspiel – složitý, ale je to takový úsměvný „pohádkový“ příběh
 • 15.6. – 19.6.

Svět práce – volba povolání