9A – seznam úkolů 11.5. – 15.5. + 18.5. – 22.5.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Státní přijímací zkoušky (t.j.test z ČJ a z M) se budou konat v pondělí 8.6.2020. Budete je konat na té střední škole, kterou jste v přihlášce uvedli jako první. Budou pouze jedny státní zkoušky, hotové testy střední škola zašle Centru, které je vyhodnotí a výsledek zašle na obě střední školy. Pokud jste podali přihlášku na jeden obor učební a jeden maturitní, tak přijímací zkoušku budete konat na střední škole s maturitním oborem. Očekávejte dopis nebo mail ze středních škol s pozvánkou k přijímacím zkouškám.

Český jazyk

 • 11.5. – 18.5.
 • NABÍDKA ONLINE KONZULTACE – čtvrtek 11.00 – Odkaz na online konzultace
 • mluvnice – kdo dochází do školy, stačí mu to; kdo nedochází, zkusí si udělat rozbor č. 37pošlete mi a já Vám to zkontroluju
 • sloh – líčení – líčení toho, jak vnímáte krajinu v tuto dobu (alespoň 20 vět) – poslat
 • literatura – přečíst ukázku z díla Oty Pavla – čítanka str. 204 – napište mi, v jakém období (a buďte přesnější) se odehrává, použijte znalosti z dějepisu

 • 18.5. – 22.5.
 • POZOR ZMĚNA – tento týden se konzultace ruší
 • mluvnice – PS 50/1, 51/Testové úlohy, 52/3 f)g), 52/5, 53/8
 • sloh – proslov (bude se vám hodit) – přečíst oranžovou tabulku uč. str. 136, na základě toho zkuste napsat proslov na začátek rodinné oslavy k příležitosti kulatých narozenin jednoho ze členů rodiny – poslat
 • literatura – žlutá přečíst str. 123-125 o Františku Hrubínovi + stručný zápisek do sešitu, poslechněte si ukázku, napište mi, které pohádky přiřadíte k Františku Hrubínovi

Matematika

11.5. – 18.5.

Procvičování 11. 5.: Racionální čísla

http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/PP_Racionalni_cisla.pdf


 • 18.5. – 22.5.

Chemie

 • 11.5. – 18.5.

PS str. 22 – 25, použijte materiály z minulých dvou týdnů + uhlovodíky a automobilismus (soubor v PDF) + internet.

 • 18.5. – 22.5.

 1. Procvičování v programu ALF: Aromatické uhlovodíky a  UHLOVODÍKY (spuštěno do 25.5.2020, spuštěno vícekrát)
 2. Podle souboru v PDF Halogenderiváty a videa HALOGENDERIVÁTY vyplňte a zašlete PL halogenderiváty na mail (do 25.5.2020)
 3. Videa: Freons a When CFCs meet Ozone

Přírodopis

 • 11.5. – 18.5. a  18.5. – 22.5.
 1. Podle Uč. str. 62 až 64 a souboru v PDF – HORNINY METAMORFOVANÉ vyplňte SP (poslední slajd) a zašlete do 24.05.2020 na mail.
 2. Procvičování v programu ALF: Vyvřelé horniny, Organogenní horniny, Metamorfované horniny (spuštěno do 24.05.2020).
 3. OPAKOVÁNÍ HORNIN – vyplňte PL nebo zapište správné odpovědi a zašlete do 24.05.2020 na mail.

Zeměpis

11.5. – 18.5.

Kraj Vysočina. Pročíst, nastudovat text v učebnici. Vypracovat vytištěný přiložený pracovní list nebo přepsat přiložený prac. list formou správných tvrzení – poznámek. U posledního cvičení opsat všechny pojmy a  vyškrtnutí zdůvodnit. Odeslat do 18.5. Nabízená konzultace 12. 5. v 10:00. on-line

http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/Vysočina.prac_.list_.doc


 • 18.5. – 22.5.

Dějepis

 • 11.5. – 18.5.
 • 1) dodělat a naposílat dříve zadané úkoly – zkontrolujte si, že máte vše, některé z úkolů hodnotím
 • 2) odpočinková kapitola – Věda a technika 60.-90.let – přečíst v uč. str. 113-119 + PS str. 63

 • 18.5. – 22.5.
 • přečíst uč. 104 – 107 – kapitola Integrace na západě, rozpad na východě
 • PS 57-59

Tělesná výchova

Tvořivé práce

Fyzika

 • 11.5. – 18.5.
  Řešení minulého týdne – zde
  Světlo, zrcadla – zde

 • 18.5. – 22.5.
  – čtvrtletní práce, téma: 1) Polovodiče  2) Elektromagnetické vlnění  3) Optika 4) Země a Vesmír.  Vyberte si jedno téma a na stránku A4  ho zpracujte (teoretická část, obrázek, praktická část). Práci pošlete do 31.5.2020 na radek.krcmar@zssolnice.cz. Hodnoceno známkou váhy 0,5. (ZKOPÍROVANÝ TEXT NAPŘ. Z WIKIPEDIE NECHCI)

Angličtina

 • 11.5. – 18.5. —- ve čtvrtek v 10:00 se opět sejdeme online Microsoft Teams – odkliknete Open a napravo dole Join on the web
 • SB p.48/ex.4 a, b, c – listen, match two pictures to each dialogue, answer the questions – nahrávky zde
 • SB p.49/ex.6 a, b – copy in your school exercise books: 1 – asking for permission – žádám o dovolení… // 2 – asking someone to do something – prosím někoho, aby něco udělal
 • Can I ……………. ? Is it all right if I …….? = 1
 • Could you …., please? Do you think you could …..? Would you mind …..-ing ? = 2
 • WB p.38/ex.4a – listen and find wrong information, 4b – listen and correct it
 • WB p.39/ex.5a, b – complete the dialogues – making requests (žádosti, prosby) and responses (odpovědi)
 • naučte se slovíčka do konce lekce 4 – prac.seš.str.84
 • volitelně – lekce 4D – Culture – uč.str.52 – Teenagers and money – zkuste porovnat Británii s ČR – cv.4

 • 18.5. – 22.5. —- ve čtvrtek v 10:00 se opět sejdeme online Microsoft Teams – odkliknete Open a napravo dole Join on the web
 • kdo si přečetl text Teenagers and money – uč.str.52 – popovídáme si o tom, jak je to u nás a porovnáme s britskými teenagery
 • kdo by se chtěl podívat na nějaká další užitečná běžná frázová slovesa, odkaz na videa najdete na aj4to9heg.tridnistranky.cz ve složce své třídy a soubory označené vaší třídou ve složce Materiály a soubory – netřeba projít vše, jen se mrkněte a vyberte si
 • na tento týden – Revision U4 SB p.54/ ex.1, 3a, 4WB Progress Check U4 – pp.42-43 – všeofocené obě strany z prac.seš. mi pošlete, budou součástí hodnocení
 • podíváme se na odpověď na inzerát na práci – a short formal email – SB p.55/ex.2a, 2b
 • do dalšího týdne si přečtěte Social Studies: TV – SB p.53 , příp.cvičení k textu
 • _________________________________________________________________________
 • příští týden začneme U5 – 5A – a Passive Voice (trpný rod) – na aj4to9heg.tridnistranky.cz jsou materiály, které můžeme použít místo učebnice – vysvětlení v pracovním sešitě str.78-79 a zkusíme některá cvičení

Ruština

 • 11.5. – 18.5.

 • 18.5. – 22.5.
 • Opište si žluté tabulky s mluvnicí – skloňování podstatných jmen v množném čísle v učebnici str. 92, 93 a 94.
 • Do sešitu si napište cvičení 16 c) str. 94.
 • Mluvnici si procvič v pracovním sešitě str. 58 -59.

Němčina

 • 11.5. – 18.5.

Dodělat a poslat vybrané úkoly. Kdo jste tak neučinil, tak prosím, myslete na to – některé úkoly kontroluji a hodnotím.

Níže máte nahraný soubor s německou gramatikou. Jedná se o shrnutí gramatiky, kterou jste se během ZŠ naučili. Už byste tedy měli být schopni vše v dokumentu uvedené používat. S dokumentem si můžete dělat, co chcete – kdo bude chtít, vytiskněte si, nebo přepište části s gramatikou, která vám dělá potíž. Ale prosím, alespoň si dokument pročtěte. Jsou tam shrnuty gramatické jevy, na které je potřeba si v němčině dávat pozor. Někomu z vás to možná pomůže, někomu se bude třeba hodit později.

PS 67/13, 14 – pro zopakování. Nápovědu můžete najít v učebnici, případně i v tom dokumentu, co posílám. Cvičení 14, prosím, vyfoťte (nebo přepište do e-mailu) a pošlete na e-mail: kata.kosova@seznam.cz

PŘEKLAD – následující věty si přepište do školního sešitu a přeložte. Pozor dávejte na osoby, tím pádem i tvary sloves a v neposlední řadě i na skloňování členů. Věty vyfoťte, nebo přepište a také odešlete na e-mail. Pokud budete posílat foto ze sešitu – pište, prosím, čitelně!! :))

 1. Jsem nemocný, proto zůstanu doma.
 2. Kdy jdeš do kina?
 3. Andrea jde do parku.
 4. Pojedeme k moři.
 5. Musím vstávat v sedm hodin.
 6. Ta kniha je pro mého bratra.
 7. Michal žije v Itálii.
 8. Do školy jezdíš autobusem.
 9. Turisté jdou od kostela k radnici.
 10. V létě rád chodím na procházky a koupu se.
 • 18.5. – 22.5.

Informatika

 • 11.5. – 18.5.

 • 18.5. – 22.5.

Výchova k občanství

 • 11.5. – 18.5.

 • 18.5. – 22.5.