9A – seznam úkolů 13.4. – 17.4. + 20.4. – 24.4.

INFORMACE – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

Zatím byla vydána tato rozhodnutí http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym?lang=1&ref=m&source=email

Pokud máte nějaké otázky sejdeme se v pátek 17.4. v  10.00 hodin tady.

MATURITNÍ OBORY Jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dnů ode dne otevření středních škol. Konkrétní termín stanoví ministerstvo. Uchazeč bude jednotnou zkoušku konat pouze jednou (náhradní termín je pouze pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu). Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Pokud je součástí přijímacího řízení školní přijímací zkouška, bude se tato konat dřív nebo ve stejný termín jako jednotná zkouška.

UČEBNÍ OBORY S vyhodnocováním přijímacího řízení se nemusí čekat na konání jednotné přijímací zkoušky, lze jej učinit i dřív (např. v průběhu dubna či května). V tomto případě zveřejní ředitel seznam uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení a zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí. Seznam s výsledky uchazečů zveřejní nejpozději do 8 dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty běží lhůta 5 pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve).

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ Všechny střední školy mají stejný termín8 kalendářních dní od termínu jednotné přijímací zkoušky. Tento termín platí i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají. Změna je v odvolání – nelze se odvolat. Standardní odvolání je letos nahrazeno možností ředitele změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Nové rozhodnutí se vždy řeší pouze na úrovni školy. Na webových stránkách školy by měl být zveřejněn počet míst uvolněných po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK je nutné odevzdat do 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tj. 8 dní po konání jednotné přijímací zkoušky). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně (tj. pokud je přijat na základě nového rozhodnutí).

Český jazyk

 • 13.4. – 17.4.
 • mluvnice – významové poměry (pokud najdete kartičku z minulého roku, neváhejte ji používat) – tužkou do učebnice 80/2, 81/3, 5; do školního sešitu PS 44/1; PS 45/4, 46/5 + je procvičování na didaktě (přímo tam jsou poměry)
 • sloh – PS 69/9 – poslat
 • literatura – podívejte se na film dle povídek Bohumila Hrabala (Ostře sledované vlaky, Obsluhoval jsem anglického krále, Slavnosti sněženek, Postřižiny, Skřivánci na niti) + napište mi, jaké postavy tam vystupují, kde se příběh odehrává, stručně o čem je, co si myslíte, že vystihuje Hrabalův styl, co se vám líbilo a co naopak ne, atd.

 • 20.4. – 24.4.

 • mluvnice – opakujte si na přijímačky, v případě nějakých dotazů nabízím online konzultaci ve čtvrtek 23.4. v 11.00 – odkaz na online konzultace
 • sloh – PS 68/6
 • literatura – žlutá 120 – zpracujte si (zápis nebo myšlenková mapa) osobnosti Milana Kundery a Josefa Škvoreckého, podívejte se na film Tankový prapor nebo na jednu z povídek Prima sezony

Matematika

 • 13.4. – 17.4.

Úlohy na závěr – kužel (uč. str. 24) zaslat do čtvrtka 16. 4.

Učivo dle ŠVP: Koule – učebnice str. 25 – 30. (do sešitu pravidla a cv. 4/26, 6/26, 8/27, 1/28, 4/28, 6/29, 10/30.

Úlohy na závěr (str. 30) zaslat do pondělí 20. 4.


20.4. – 24.4.

Souhrnná cvičení z učebnice str. 31 – 34 s výjimkou: cv. 3, 9, 11; cv. 15 „dobrovolně“.

Nemusíte odesílat. V pondělí při on-line konzultaci se buď zeptám na postup v konkrétních příkladech nebo vyzvu k odeslání některého vybraného příkladu. Kdo se nemůže on-line schůzky zúčastnit – nevadí. Dostane informaci, jaký příklad má odeslat.

Dále pracujte s dostupnými materiály k přijímacím zkouškám: SCIO,

Nabízená konzultace v pondělí 27. 4. v  8:50..

KONZULTACE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠENA. BUDE-LI TO MOŽNÉ, PŘESOUVÁ SE NA ÚTERÝ 28. 4. V 10:00. Děkuji za pochopení. Kubínová

Chemie

 • 13.4. – 17.4.

 1. Test v programu ALF – Zdroje energie (spuštěno do 19.4.2020, jeden pokus, časově omezený, hodnocení uvidíte po skončení testu)
 2. PS str. 17 (mimo cv. 2) a str. 18 – vypracovat
 • 20.4. – 24.4.

Organická chemie (nový učební celek) – tvoří většinu chemického odvětví, bylo by fajn, kdybyste o ní získali alespoň povědomí
1. Video organická chemie
2. Úvod do organické chemie (soubor v PDF)
3. Video zápis vzorců organických molekul
4. PS str. 18 (vyplnit)

Přírodopis

 • 13.4. – 17.4.

 1. Činnost podzemní vody (Uč. str. 84 – 85)
 2. Můžete se podívat na video Sloupsko šošůvské jeskyně
 • 20.4. – 24.4.

 1. PŮDY (Uč. str. 80 – 82)
  • výpisek pojmů do sešitu – opakování učiva minulých ročníků (pedosféra, vznik, půdotvorní činitelé, humus, půdní profil, druhy půd – podle zrnitosti, typy půd – podle kvality, význam a nebezpečí)
 2. další cvičení v programu ALF – Vnější geologické děje (spuštěno 20.4. – 26.4.2020)
 3. video půda

Zeměpis

 • 13.4. – 17.4.

Liberecký kraj – podle pokynů u předchozích krajů. Při psaní poznámek vezmi v úvahu i myšlenky z tabulky shrnující předcházející kraje. Na CTEDU můžete shlédnout pořad o Jizerských horách (hledejte v oddílu Česká republika)


 • 20.4. – 24.4.

Královéhradecký kraj – 1 přiložený pracovní list vypracovat, vytisknout (nebo přepsat) do sešitu a současně poslat zpět na adresu zdenka.kubinova@zssolnice.cz do 30. 4.

http://www.zssolnice.cz/wp-content/uploads/Královéhradecký-kraj1.doc

 • Nabízená konzultace v pondělí 27. 4. v  8:50.

Dějepis

 • 13.4. – 17.4. PLATÍ NA 14 DNÍ

 • 20.4. – 24.4.

 • platí zadání z minulého týdne – práce byla na 14 dní

Tělesná výchova:

Krátké protažení https://www.youtube.com/watch?v=Nb7_TQhtVec

Tvořivé práce:

Úkol zůstává stejný – vyrobit si roušku jakýmkoli způsobem z jakéhokoli materiálu (ne z igelitu)(pokud nevíš jak, návody najdeš na youtube, face, atd.) a poslat mi krátké video nebo fotky, jak ji vyrábíš a také fotku, kde máš roušku na sobě. Úkol pošli do 10.5.2020 na jana.ehlova@zssolnice.cz

Fyzika

 • 13.4. – 17.4.
  viz předchozí týden + str. 87 překreslit tabulku do ŠS (SVĚTLO = ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY, PŘEHLED)

 • 20.4. – 24.4.
  Cvičení do školního sešitu nebo ve wordu – zde

Angličtina

 • 13.4. – 17.4.

 • 20.4. – 24.4.
 1. slovíčka k lekci 4B – WB p.83 – Jobs + Personality (Zaměstnání a charakteristiky člověka)
 2. procvičit na WB p.36/ ex.1, 2, popř. 3 – ofoťte a pošlete mi, prosím
 3. učebnice – SB p.46/ ex.1a,b – doplňte vlastnosti do vět, podle popisu – zkontrolujte podle poslechu 3.4
 4. SB p.46/ ex.2 – jaké vlastnosti (qualities) by měli mít uvedení lidé – můžete si zapsat do sešitu
 5. SB p.46/ ex.3 – přiřaďte k vlastnostem ve cv.1 protiklady z rámečku
 6. Volitelné – cokoli můžeme probrat společně v rámci online konzultace – ve čtvrtek 23.4. v 9:30 – připojíte se přes odkaz zde: Microsoft Teams – odkliknete Open a napravo dole Join on the web
 7. Volitelné – SB pp.46-47/ ex.4 – přečtěte si inzeráty a přiřaďte k nim zaměstnání, které hledají, dále cv. 5 – požadavky přiřaďte k zaměstnáním, inzerátům ze cv.4 – mohou být použity víckrát, a dál cv.6 – zaměstnání, která následující lidé nemůžou dělat.
 8. Je toho všeho dost, takže kdo se necítí, naučte se určitě slovíčka a vyberte si ze všeho ta cvičení, která zvládnete, a pošlete mi jen ta!

Ruština


 • 13.4. – 17.4.

Naučte se první část slovíček z 5. lekce pracovní sešit str. 66. Učebnice str. 83 – přečtěte si dopisy, jeden si vyberte a přeložte do češtiny do sešitu.

 • 20.4. – 24.4.
 • Naučte se druhou část slovíček a fráze z 5. lekce.
 • V pracovních sešitech si projeďte domácí samostatné zkoušení str. 49 – 52, spočítejte si body.
 • Dobrovolný úkol: PS str. 48/18


Němčina

 • 13.4. – 17.4.

 • 20.4. – 24.4.

 • Stále platí – opakujte slovíčka PS 71. Praktikujte techniku učení, která vám vyhovuje třeba i v AJ.
 • Vypracujte, prosím, UČ 61/3. Text si pozorně několikrát přečtěte a volný překlad každého úryvku mi, prosím, pošlete na e-mail: kata.kosova@seznam.cz Nejedná se o doslovný překlad, proto případně i domyslete a promyslete, co by mohlo (pro vás neznámé, nové) slovíčko znamenat, aby text dával smysl. Pokud bude třeba – dohledejte slovíčko ve slovníku či na internetu. V případě nejasností či otázek mě neváhejte kontaktovat.
 • PS 66/9 – procvičení tragen, dle obrázků doplňte věty.
 • PS 66/10 – přiřaďte k sobě věty a přeložte si.

Informatika

 • 13.4. – 17.4.

 • 20.4. – 24.4.

Výchova k občanství

 • 13.4. – 17.4.

 • 20.4. – 24.4.