9A – seznam úkolů 16.3. – 20.3. + 23.3. – 27.3.

Český jazyk

 • 16.3. – 20.3.

literatura – časová dotace 3 hodiny, četba ještě Čapek – žlutá 103, čítanka 158; udělejte si výpisky ze žluté těchto spisovatelů (ostatní nechte být): Eduard Bass, Karel Poláček, Fr. Halas, Vladimír Holan, Jan Zahradníček, Jaroslav Durych, Jakub Deml, Václav Řezáč, Jarmila Glazarová…je to na stranách 104-109
sloh – časová dotace 2 hodiny, zopakujte si náležitosti osobního dopisu (uč. str. 145), PS 74/2,3; vyberte si 1 téma ze cv. 1 na str. 74 v PS a napište dopis do slohového sešitu – oznámkuju si ho
mluvnice – časová dotace 3 hodiny, větné členy – do školních sešitů nadpis větné členy a výpisky z oranžových tabulek v uč.70-73, dále do školního sešitu 2 cvičení z PS, a to 40/8 a 41/17; vypracujte PS 40/14,12,15; udělejte nový nadpis do školního sešitu Věta hlavní, věta vedlejší, věta řídící a závislá + tabulka z uč. ze str. 75 + PS str. 42

Je možné trénovat a procvičovat na www.sciodat.cz – hesla máte, nebo je obdržíte od třídního mailem, testy si zvolte adekvátně k tomu, co už jsme dělali (světové divadlo 20.století určitě ne:-)). Dále jsou k dispozici zdarma programy na www.didakta.cz – využijte programy Český jazyk 1 a 2, Diktáty 1 a 2. Ostatní čeština na didaktě je pro menší, ale klidně procvičujte taky.

 • 23.3. – 27.3.

Zdravím, tento týden po Vás budu chtět i nějaký výstup formou e-mailu. Všechna cvičení, která máte poslat mailem, vložte do 1 mailu a pošlete na kristyna.faltova@zssolnice.cz do 29.3.2020. Pokud máte v adrese přezdívku, nezapomeňte se podepsat.
literatura – časová dotace 2 hodiny
– žlutá 109-112 – přečíst, do sešitu nadpis + výpisek, přečíst i ukázku (bude se Vám dobře číst, báseň je epická, srozumitelná)
– zjistěte, které písničky vznikly na základě básní J. Kainarapusťte si jedo mailu mi napište, která se Vám nejvíce líbila a proč.
– pokračujte v zápisu a přečtěte si ve žluté str. 113,114; vytvořte si v literárním sešitě tabulku a vepište do ní co to znamená literatura socialistického realismu a literatura samizdatová a exilová + příklady nakladatelství, …
sloh – časová dotace 1 h
dopis z minulého týdne vyfoťte a pošlete v mailu
– PS 74/5 (opravte chyby v dopise)
mluvnice – časová dotace 2 hodiny
– zopakovat si druhy vedlejších vět (uč. str. 77)+spojovací výrazy + jak se ptáme
– do školního sešitu jen nadpis a vypsat jen druhy VV + z PS do školního 43/3 a 44/5 a)c)
– PS 43/1; 44/5b
– nadále opakujte na portále www.didakta.cz a na Sciu

Matematika

 • 16.3. – 20.3.

Domácí příprava na 12. -20. března

 1. příprava na přijímací zkoušky = opakování !!!
 2. učivo dle ŠVP: JEHLAN – učebnice Matematika 3 str. 3 – 14; nastudovat pravidla a řešené úlohy s výjimkou úlohy C na str. 9 a rámečku na str. 11, „rámečky“ do sešitu, samostaně (ústně) cvičení ze str. 4, 5, 6, 7, 9, 10 – vyjma cv. 6 a 10 (chybí nám matematický aparát), 11, 12, 13, 14 – vyjma cv.6. Do sešitu písemně s náčrtky vypracovat cv.: 2A str. 7, 4A str. 9, 5 str. 10 (nápověda – rovnoramenný R-úhlý trojúh.), 1 str. 12 a 8 str. 14
 • 23.3. – 27.3.

23. 3.: uč. 3, str. 14: Úlohy na závěr A – do sešitu. Fotografii vypracovaného pošli na adresu zdenka.kubinova@zssolnice.cz.

24. – 27. března

příprava na přijímací zkoušky = opakování

učivo dle ŠVP: KUŽEL – učebnice str. 15 – tabulka do sešitu, samostatně str. 16, 17. Plášť: tabulka do sešitu ; cvičení 5 (a), d)) cv. 6A str. 17 + cv. 7 ze str. 18 do sešitu.

Chemie

 • 16.3. – 20.3.

OPAKOVAT REDOXNÍ REAKCE + dopsat str. 18. ochrana před korozí – 3 tečky, PS str. 2 – 8 máte mít hotové
TEPLO A CHEMICKÉ REAKCE str. 22-23
1. výpisek str. 22 – 23 – vysvětlit pojmy a příklady: chem. reakce – exotermické a endotermické, palivo, dělení paliv dle (původu, období vzniku a skupenství), výhřevnost + seřadit paliva podle grafu od nejméně po nejvíce výhřevné.
FOSILNÍ PALIVA
2. Uhlí – str. 24 výpisek (uhlí je ….., složení, vznik, dělení, využití, karbonizace, produkty, naleziště v ČR) + PS str. 10/5,6,7
3. Ropa – str. 25 – 26 výpisek (vznik, složení, frakční destilace, využití -jednotlivé frakce, tankery, naleziště v ČR, barel – cv. 26/4, + cv. 1 vyhledat na netu,
Zemní plyn – str. 26 výpisek (složení, využití, naleziště v ČR), ropovody a plynovody – aktuálně na netu

 • 23.3. – 27.3.

1. PS str. 10/8, 11/9, 10, 11 str.12/ 12 – aktuálnější než v uč. na netu,
Uran – str. 27 – 29 přečíst a výpisek (z rudy ………, podstata štěpení, radioaktivita + kdo ji objevil)
2. PS str. 12,13, 14
použijte učebnici a net
DOPLŇTE, CO VÁM CHYBÍ, PŘÍŠTÍ TÝDEN BUDE ZPĚTNÁ VAZBA

Přírodopis

 • 16.3. – 20.3.

Opakovat vnitřní geologické děje (sopečná činnost, zemětřesení, pohyb litosférických desek a tektonika + vyvřeké horniny)
13. 3. Výpisek ze str. 56 – 59 u 4 vyvřelých hornin (žula, gabro, čedič a znělec) – složení, využití a příklady útvarů v přírodě, např. České středohoří – znělec. Vyhledat odlučnost čediče a žuly, název čedičových varhan – točila se Pyšná princezna a z čeho a odkud je monolit na Pražském hradě.
VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE – od str. 65
výpisek str. 65 – 67 – projevy, zvětrávání – a) mechanické, b) chemické, c) biologické

DÚ 20. 3.
ČINNOST VODY A) Tekoucí voda – výpisek str. 68 -70, zopakovat si pojmy, vypsat a  umět je vysvětlit (pramen, horní – střední – dolní tok, povodí, rozvodí, úmoří, pravý a levý přítok, meandr, slepé rameno, ústí, delta, říční niva, údolí tvaru V a U – množství usazenin) na netu si můžete najít nakreslenou řeku a jednotlivé pojmy do ní doplnit.

 • 23.3. – 27.3.

B) Činnost ledovců – výpisek Uč. str. 72 – 73
zopakovat si pojmy, vypsat a  umět je vysvětlit (horský ledovec, kar, moréna, plesa + příkl., uvar údolí, pevninský ledovec, kry, telení ledovců, bludné balvany) ; na netu si můžete najít množství obrázků i s popisem.

Zeměpis

 • 16.3. – 20.3.

„Zpracování“ tématu Jihočeský a Plzeňský kraj – vytvořit mapky krajů se znázoněným a popsaným povrchem, vodstvem a sídly – dle poznámek v sešitě. Pročtení a nastudování textů v učebnici: str.: 36 – 40, 43 – 46; ústně otázky a úkoly z učebnice v případě obou krajů.

 • 23.3. – 27.3.

Prostudovat text Karlovarský kraj v učebnici str. 49 – 52. Dle vzoru předcházejících krajů zapsat poznámky, vytvořit mapu kraje. Místopis: povrch a vodstvo podle učiva o celé ČR + Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Cheb, Sokolov, Aš, Jáchymov.

Vyhledej informace k tématu: UNESCO Hornické památky v saském a českém Krušnohoří. Do sešitu doplň stručnou charakteristiku.

Dějepis

 • 16.3. – 20.3.

 • časová dotace 3 hodiny, Studená válka – učebnice přečíst str. 81-82 a 92-97, PS 41/8, str.42 a 48-52, poté nová kapitola Zánik koloniálních říší – uč.str.83, PS str.43
 •  zde nabídka videí ke kapitole Studená válka (najdete na Stream.cz Slavné dny): Studená válka, Karibská krize, Fidel Castro, hippies, Vietnamská válka, Suezská krize, Severní Korea dobyla Soul, protesty proti válce ve Vietnamu, První člověk ve vesmíru, První člověk na Měsíci, Lajka, Apollo 1967, První žena ve vesmíru
 • Máte možnost opakovat na www.didakta.cz – program Dějepis
 • 23.3. – 27.3.

do sešitu dějepisu udělejte pouze nadpisy konfliktů za studené války (jděte podle učebnice a toho, co jste dělali min.týden) a nadpis Zánik koloniálních říší – k tomuto žádné výpisky nedělejte, postačí Vám uč. + PS
nový nadpis do sešitu Situace v Německu – pod ten výpisek z kapitoly na str. 79 + 95 (zde kapitolka Berlínská krize) –
PS 40/3; 50/1 (jen část týkající se Německa)
– podívejte se na Slavné dny (www.stream.cz) – Blokáda Berlína 1948
                                                                              Pád berlínské zdi
– vytvořte něco jako PROJEKT – na papír (velikost je na Vás, doporučuju větší) vytiskněte nebo překreslete mapu světa, do které zaneste místa konfliktů za studené války, kdo s kým, jak to dopadlo, roky, popřípadě nějakou další informaci – jméno, zajímavost, obrázek,… Tento projekt vyfoťte a zašlete mailem na kristyna.faltova@zssolnice.cz do konce měsíce.

Tělesná výchova:

Doporučuji shlédnout dokument o Daně Zátopkové: https://www.youtube.com/watch?v=logaIV5EzGk

Pro zájemce domácí cvičení bez nářadí – v aj, není třeba překlad. Můžete zapojit i rodiče
https://www.youtube.com/watch?v=CYD7f5b_qj4
Strečing pro volnou chvíli
https://www.youtube.com/watch?v=qULTwquOuT4

Fyzika

– čtvrtletní práce, téma: 1) Polovodiče  2) Elektromagnetické vlnění  3) Optika 4) Země a Vesmír.  Vyberte si jedno téma a na stránku A4  ho zpracujte (teoretická část, obrázek, praktická část). Práci pošlete do 31.5.2020 na radek.krcmar@zssolnice.cz. Hodnoceno známkou váhy 0,5.
( polovodiče – https://www.youtube.com/watch?v=P138KQn-SQ4&list=PL06Q6pFqJWlai6s1rMssGwwdpXKfKAA0p&index=7 )

Angličtina

 • 16.3. – 20.3.

 • projděte si, prosím, online cvičení na https://proj.ouponlinepractice.com/auth/index (vlevo nahoře Menu, Unit 3, všechny oddíly kromě Reflexive pronouns), přes loginheslo, jak jsme se přihlašovali ve škole
 • další, volně přístupná, cvičení jsou na https://elt.oup.com/student/project/level5/unit03/?cc=global&selLanguage=en (také si projděte vše z Unit 3)
 • Učebnice – pokračujte na lekci 3D (str.38-39) a Culture (str.40) – přečtěte si texty a vyplňte ta cvičení, která zvládnete, poslechy viz odkazy níže, slovíčka jsou v Pracovním sešitě, str.83)
 • volitelně učebnice str.41 – Geography: plate tectonics, poslech
 • a do příštího týdne si můžete přetáhnout Pracovní sešit, lekce 3D – str.30-31
 • jakékoli dotazy směrujte na email bohdana.hegrova@zssolnice.cz nebo zprávu na Messenger, popř. si můžeme domluvit konzultaci (i skupinovou) přes Skype – hodně zdaru a užijte si výjimečný stav 🙂
 • nahrávky ke cvičením zde: https://elt.oup.com/student/project/level5/unit03/?cc=global&selLanguage=en
 • 23.3. – 27.3.

– Reflexive pronouns – uč. 3C – str.36-37
1. uč.str.37/Grammar – zelený rámeček – vyjádření v ČJ zvratných sloves a částic (se, si, sám sebe, sám sobě, atd….) – přečtěte si věty a podívejte se na tvary -self/-selves zájmen – vysvětlení v prac.seš. str.77/tabulka 3.4
2. tato zájmena jsou ve větě vždy za slovesem a označují stejnou osobu, která je původcem děje, tj.podmět – Jack bought himself a book. (Jack si koupil knihu – sám sobě.) X Jack bought him a book. (Jack mu koupil knihu – mu = někomu, někomu jinému, kamarádovi, bratrovi.)
3. pracovní seš. str. 28/cv.3 – až budete mít hotovo, ofoťte a pošlete mi na mail, Messenger, WhatsApp by mělo fungovat na 604261144, pokud nefunguje, napište mi, prosím 🙂
— jakékoli dotazy k angličtině můžete zkusit napsat do diskuze https://aj4to9heg.tridnistranky.cz/diskuze/
doplňující materiály k Reflexive pronouns – videa na YouTube – na lepší pochopení – vyberte si, co pro vás bude lehčí na pochopení: https://www.youtube.com/watch?v=rEz4VYCpF9M
https://www.youtube.com/watch?v=rOIted1JcHM
https://www.youtube.com/watch?v=mmRWQYNcsg8
popř. testík – https://test-english.com/grammar-points/b1/reflexive-pronouns-myself-yourself/
— příští týden začneme U4

Ruština

Projděte si cvičení v učebnici na stranách 69 – 72, žluté tabulky přepište do sešitů a snažte se je naučit. Naučte se všechna slovíčka i fráze ze 4. lekce. Vyplňte pracovní sešity na stranách 42 – 44. Další úkoly pošlu v pátek 20. 3.

Dobrovolní studenti mohou pokračovat a dokončit 4. lekci.

Němčina

 • Prosím, opakujte již probranou gramatiku a slovíčka. U slovíček pozor na členy, můžete si vytvořit oboustranné kartičky se slovíčky a členy si odlišit barevně – záleží na vás. Opakujte časování sloves – u většiny stačí, pokud se naučíte správnou dvojici: osoba-koncovka.
 • V dané lekci jsou kromě slovíček o počasí, slovíčka oblečení. S oblečením se pojí sloveso TRAGEN, které byste měli mít zapsané v sešitě – kdo nemá, tak doplní z UČ 64 dole za lištou. Přečtěte a přeložte si text UČ 64/11. Sledujte užití slovesa tragen ve větách. Do školního sešitu pak zapište alespoň pět vět o tom, co nosíte rádi, co nosíte do školy, na trénink, v létě, v zimě, atp. Případně odpovězte na otázky ze cv. 11. Pište celou větou a kromě kusu oblečení napište i barvu atp. Využijte slovníček v PS, případně dohledejte na internetu.
 • PS 64/4 – pomohou vám cvičení z PS minulé lekce a cvičení v UČ 64/9. Jedná se o opakování – prosím cvičení doplňte, pozorně čtěte a přeložte si jej.
 • V rámci procvičení čtení a porozumění textu doporučuji přečíst si text v UČ 64/9. Sledujte gramatické jevy, jejich využití a po přečtení zhodnoťte, zdali jste textu porozuměli.

A PRO ZOPAKOVÁNÍ – neboť opakování je matka moudrosti :))

 • Vytvořte, prosím, na kartu A5/A4 (vyberte si) vaši identifikační kartu. Uvedete následující údaje, které zaznamenejte ve větách, abyste si upevnili fráze. A jelikož se jedná o vaši identifikační kartu – přiložte váš portrét. Může to být fotografie, autoportrét vámi malovaný, nebo portrét malovaný členy vaší rodiny.
 • informace – německy ve větičkách
 • vaše jméno a příjmení
 • věk
 • bydliště a odkud pocházíte
 • vaše koníčky, co děláte rádi
 • oblíbené číslo a barva
 • zda máte sourozence či zvířátko, případně další informace o nich
 • Případnou pomoc, při tvoření vět naleznete ve svých sešitech, nebo učebnici. Karty odevzdáte po návratu do školy – máte tedy dostatek času 🙂

V případě jakýchkoli nejasností či otázek mě neváhejte kontaktovat ať už přes e-mail nebo messenger. K. Kosová (kata.kosova@seznam.cz)

Informatika


Připomínám práci Prezentace minimálně 7 snímků, téma 1 výuková hodina, první snímek Nadpis, poslední Zdroje (správně ocitované). Odešlete na lubos.klapal@zssolnice.cz do Předmětu uveďte vaše jméno a příjmení do konce března.

Výchova k občanství

do 3. dubna

Všichni dostanete přes messanger zadání úloh, vypracujte a pošlete na adresu: zdenka.kubinova@zssolnice.cz